Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Lege nouă, problemă veche

Veaceslav VRABII | Punct de vedere

Dezvoltarea dinamică a tehnologiilor financiare nu permite specialiştilor în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului să se „relaxeze”. Republica Moldova îşi reformează legislaţia naţională, încercând să respecte standardele Uniunii Europene. Cu toate acestea, deocamdată, ţara nu dispune de cadre suficiente, care posedă aptitudini şi abilităţi specifice acestui domeniu. Redacţia revistei Profit publică un articol semnat de juristul Veaceslav VRABII, în care autorul atrage atenţia asupra unei „probleme vechi”, explicând necesitatea formării unor astfel de specialişti în ţară.

În data de 12 iunie 2020, în „Monitorul Oficial” a fost publicată Legea nr. 75 din 21.05.2020 „cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor”. Aceasta intră în vigoare după şase luni de la data publicării.

Respectiva lege defineşte clar persoanele, în cadrul entităţilor raportoare, împotriva cărora pot fi aplicate sancţiuni pentru încălcarea Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” (PCSB/FT).

În conformitate cu alin. (1) art. 1 din Legea nr. 75, prezenta lege stabileşte procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, comise de către entităţile raportoare, persoanele cu funcţii de conducere de rang superior, persoanele cu funcţii de răspundere şi angajaţii entităţilor raportoare, precum şi modul de aplicare a sancţiunilor.

Desigur, o asemenea lege este necesară pentru executarea mai eficientă a cerinţelor Legii nr. 308, precum şi pentru formarea unei practici unificate de stabilire a încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul PCSB/FT şi, nu în ultimul rând, pentru formarea disciplinei în rândul angajaţilor entităţilor raportoare, care astăzi este relevantă ca niciodată.

Să încercăm să enumerăm pe scurt, cantitativ, cerinţele pentru unităţile de raportare şi angajaţii acestora, în conformitate cu prevederile Legii 308:

- art. 5 „Măsurile de precauţie privind clienţii” - 32 de puncte;

- art. 6 „Evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi abordarea bazată pe risc” - 9 puncte;

- art. 7 „Măsurile de precauţie simplificată privind clienţii” - 17 puncte;

- art. 8 „Măsurile de precauţie sporită privind clienţii” - 43 puncte;

- art. 13 „Politici, controale interne şi procedure” - 19 puncte.

Luăm în considerare nu doar „aliniatele” articolelor, ci şi „literele”, întrucât acestea sunt cerinţe separate sau suplimentare. De asemenea, există cerinţe privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa prezentei legi, cu privire la interzicerea divulgării, păstrarea datelor etc. Lista este destul de impresionantă. În acelaşi timp, Legea nr. 75 conţine alte 22 de articole, care stabilesc acţiuni ce prezintă încălcări şi, în consecinţă, sancţiuni pentru acestea.

În această ordine de idei, multe persoane care, datorat diferitor motive, sunt implicaţi în domeniul PCSB/FT, au întrebări rezonabile: unde să găseşti cadre? unde sunt instruiţi specialiştii, care ştiu şi sunt capabili să creeze, în cadrul entităţilor raportoare, sisteme interne PCSB/FT eficiente? dacă există criterii ce determină nivelul necesar de cunoştinţe şi profesionalism, atunci cine şi cum îi va ajuta pe reprezentanţii entităţilor raportoare să-şi sporească calificarea personală la nivelul corespunzător? cum poate fi stabilit, dacă persoana angajată deţine o calificare suficientă, conformă cu standardele definite la nivel naţional şi internaţional, pentru a nu supune entitatea raportoarea sancţiunilor prevăzute de lege?

Problema nu este una nouă, iar adoptarea Legii nr. 75 a adăugat cu siguranţă acesteia luminozitate şi contrast.

Piaţa muncii autohtonă nu îl „răsfaţă” pe angajator cu propuneri de la astfel de specialişti. Până în prezent, calificările angajaţilor responsabili de PCSB/FT în structurile comerciale sunt mai puţin satisfăcătoare, cu excepţia anumitor categorii (de exemplu, bănci comerciale, furnizori de servicii de plată sau organizaţii de creditare nebancare). Acesta este unul dintre factorii, care împiedică implementarea efectivă a politicii PCSB/FT la nivel naţional.

Am demonstrat o listă de cerinţe pentru entităţile raportoare şi angajaţii acestora, care implică prezenţa unei pregătiri cu profil mai restrâns de specialişti anume în acest domeniu. Dar, în această listă lipseşte o regulă importantă, care ar întemeia asigurarea acestei pregătiri – crearea unei şcoli naţionale sau cel puţin organizarea şi desfăşurarea unor cursuri pentru pregătirea profesională a cadrelor pentru entităţile raportoare pe baza organului naţional specializat -Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) sau a uneia dintre universităţile din R. Moldova.

Pe fundalul evoluţiei legislaţiei naţionale în domeniul PCSB/FT, dezvoltării vertiginoase a tehnologiilor financiare şi blockchain, precum şi răspândirii acestora în R. Moldova, este foarte actual subiectul organizării în viitorul apropiat a unor cursuri specializate, de exemplu:

1. primare (o singură dată) - pentru începători, studenţi etc.;

2. instruire avansată (anuală) - pentru toţi angajaţii de profil ai entităţilor raportoare;

3. confirmarea calificării (la fiecare 2 sau 3 ani în contextul Legii 308) - pentru specialiştii PCSB/ FT din cadrul entităţilor raportoare, inclusiv din instituţiile de stat menţionate în art. 4 din Legea 308;

4. la distanţa - online - pentru specialiştii din regiuni (ţinând cont de dificultatea frecventării cursurilor de către specialiştii din regiuni);

5. seminare tematice - pe probleme actuale, în vederea unificării abordării implementării normelor legale etc.

Conform recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), fiecare ţară ar trebui să implementeze o politică PCSB/FT, luând în considerare evaluarea riscurilor şi aplicând abordări bazate pe riscuri, ceea ce face necesară formarea specialiştilor în acest domeniu.

Obligativitatea perfectării cursurilor implică creşterea nivelului de calificare a anumitor categorii de angajaţi din structurile comerciale (şi organele statale). Pregătirea profesională a angajaţilor entităţilor raportoare va crea un strat eficient de monitorizare primară în sistemul naţional de PCSB/FT, eşalonând o parte din sarcina monitorizării, urmăririi şi responsabilităţii pentru îndeplinirea cerinţelor Legii nr. 308 către entităţile raportoare şi persoanele lor responsabile pentru PCSB/FT, ce se conformă cu practicile internaţionale.

Astfel, autorităţile de supraveghere, în special SPCSB, vor avea posibilitate să se concentreze pe acţiuni reale - prevenirea şi combaterea fenomenului SB/FT şi să nu cheltuie o parte din sursa administrativă pentru „cernerea” şi selectarea operaţiunilor, schemelor infracţionale reale din toată gama de informaţii, care urmează a fi raportate autorităţilor competente în contextul Legii nr. 308.

De asemenea, implementarea proiectului privind organizarea cursurilor de specialitate va contribui la consolidarea dialogului dintre subiectele Legilor nr. 308 şi nr. 75, ceea ce va contribui la implementarea mai eficientă a politicii PCSB/FT la nivel naţional şi, în final, la creşterea reputaţiei R. Moldova în acest domeniu la nivel internaţional.


Crearea unor astfel de cursuri şi obligativitatea de a le trece, pentru categoriile de persoane menţionate mai sus, este dictată de următoarele:

- majoritatea angajaţilor din cadrul entităţilor raportoare nu au o înţelegere clară asupra conceptului sistemului naţional PCSB/FT, în cel mai bun caz au citit o singură dată legea şi/sau reglementările interne şi, în consecinţă, nu sunt în măsură să răspundă şi să evalueze în mod adecvat riscurile asociate cu SB/FT în ramurile economiei naţionale în care sunt implicaţi;

- organizaţiile, în care specialiştii PCSB/FT sunt pregătiţi în conformitate cu cerinţele cadrului normativ de sector, desfăşoară această formare mai formal şi exclusiv în limitele acestei baze, ceea ce în final duce la asimilarea unor cunoştinţe fragmentare, înţelegerea superficială şi implementarea necalitativă a cerinţelor Legii nr. 308. Toate acestea duc la sporirea volumului de muncă şi la utilizarea ineficientă a resurselor administrative ale autorităţilor competente;

- implementarea acestui proiect va duce la consolidarea tuturor subiecţilor din acest domeniu, la unificarea cerinţelor şi nivelului de pregătire a personalului, precum şi la creşterea eficacităţii sistemului naţional PCSB/FT în segmentul calificărilor persoanelor responsabile;

- perfectarea cursurilor de specialitate şi eliberarea unui certificat corespunzător (semnat, printre altele, de exemplu, de directorul SPCSB,) va contribui la o atitudine mai responsabilă în ceea ce priveşte pregătirea specialiştilor din acest domeniu la toate nivelele sistemului naţional PCSB/FT, la identificarea vulnerabilităţilor în procesul de instruire a cadrelor, precum şi la implementarea prevederilor Legii nr. 308, în special la etapa primară de monitorizare a operaţiunilor şi a tranzacţiilor, care cad sub incidenţa prezentului act normativ.

Instituţiile străine specializate în formarea profesională în domeniul PCSB/FT sunt:

 

 • Centrul Internaţional de Studii şi Metodologie de Monitoring Financiar al Federaţiei Ruse (FR);
 • Institutul de reţea în domeniul PCSB/FT al FR;
 • Academia de Monitorizare Financiară din Ucraina.■

 

Comentarii [3]

Comentariu
 • 20.09.2020 01:32:03 Corneliu
  Problema exista da cum ea poaye sa fie rezolvata nimeni nu stie...
 • 20.09.2020 01:34:51 Grigore
  Daca dl Vrabii este profesionist, de ce nu sa deschida o scoala privata?
 • 22.09.2020 10:36:34 Violetta
  Noi trebue sa propunem un proect pentru asa ceva impreuna cu Uniunea eUROPEANA.

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2449880
Vizitori unici:
5177805

WebArt Pro