Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Eficienţă demonstrată

Programul MoREEFF (Facilitatea de Finanţare a eficienţei energetice în sectorul rezidenţial în Moldova), elaborat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi lansat în 2012, şi-a demonstrat deja eficienţa. Până în prezent, aproape 300 de familii au beneficiat de finanţarea MoREEFF pentru a-şi eficientiza consumul de energie.

Programul MoREEFF a fost lansat în octombrie 2012 şi va dura până în anul 2017. BERD a alocat 35 mil. de euro pentru creditarea măsurilor de eficienţă energetică realizate în locuinţele individuale şi blocurile de locuit. Finanţarea BERD constituie o parte din eforturile depuse pentru a ajuta Republica Moldova să-şi sporească securitatea energetică, în condiţiile în care ţara importă mai mult de 90% din energia consumată şi cheltuieşte pentru aceasta mai mult de 30% din bugetul de import.

Infrastructura orăşenească depăşită, blocurile locative în mare parte aflate în stare deplorabilă, infrastructura energetică învechită provoacă pierderi enorme de resurse la nivel de consumator. În unele clădiri rezidenţiale pierderile de căldură constituie până la 50% din consumul de căldură. Astfel, scopul programului MoREEFF este de a ajuta familiile din Moldova să investească în eficienţa energetică a locuinţelor, ceea ce va contribui la reducerea consumului de energie şi, respectiv, la micşorarea facturilor la energie.

Julia OTTO, şefa Biroului BERD în Moldova: Eficienţa energetică a fost stabilită de către BERD drept o prioritate de vârf în Moldova. Facturile la energie reprezintă o povară enormă pentru moldoveni, mai ales pe timp de iarnă. În acelaşi timp, pierderile de căldură sunt la fel destul de mari. Finanţarea BERD are drept scop să ajute familiile din Moldova să-şi renoveze locuinţele, să le păstreze calde şi să plătească mai puţin pentru facturile la energie.

MoREEFF funcţionează după o schemă simplă: BERD oferă credite băncilor partenere din Moldova care, la rândul lor, creditează persoanele fizice şi anumite categorii de persoane juridice în conformitate cu propriile politici de creditare. Pentru a stimula investiţiile în domeniul eficienţei energetice, Guvernul Suediei şi Uniunea Europeană complimentează resursele BERD-ului cu un fond de granturi de care are dreptul să beneficieze fiecare persoană care aplică pentru un credit MoREEFF.

La moment, în cadrul programului participă patru bănci partenere din Moldova. Prin programul MoREEFF, acestea oferă credite pentru finanţarea unui şir de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice stipulate de BERD. Respectiv, prin creditele MoREEFF se finanţează instalarea ferestrelor energoeficiente, izolarea termică a pereţilor, acoperişurilor şi podelelor, instalarea cazanelor pe gaze naturale, cazanelor pe biomasă, instalarea sistemelor solare de încălzire a apei, pompelor de căldură (inclusiv aparatelor de aer condiţionat) şi sistemelor fotovoltaice. Toate aceste măsuri trebuie să corespundă anumitor criterii tehnice stabilite de experţii BERD.

În cadrul programului MoREEFF sunt trei categorii de beneficiari: locatari şi proprietari ai imobilelor rezidenţiale care constituie grupul-ţintă şi pot implementa proiecte individuale în apartamente şi case particulare. Asociaţiile de locatari constituie a doua categorie şi pot solicita creditele MoREEFF pentru realizarea proiectelor de eficienţă energetică pentru întreg blocul de locuit, de exemplu, izolarea termică a blocului. Cea de-a treia categorie sunt companiile de administrare a fondului locativ, companiile prestatoare de servicii energetice, companiile care oferă servicii de întreţinere, funcţionare, construcţie şi renovare, care pot obţine finanţare pentru a implementa proiecte de eficienţă energetică în blocurile locative.

Investiţii susţinute prin granturi

După implementarea cu succes a proiectului de eficienţă energetică, solicitanţii care au realizat proiectele individuale în apartamente sau case particulare au dreptul să primească 20% din suma creditului. Totuşi există şi un anumit plafon de granturi pentru fiecare acţiune. De exemplu, suma maximă a grantului pentru instalarea ferestrelor este de 800 de euro, pentru cazane - 600 de euro. Acest plafon a fost stabilit pentru a stimula cât mai multe familii să realizeze proiecte MoREEFF în limita fondului de granturi.

Conform strategiei sale, MoREEFF încurajează acţiunile colective ale blocurilor rezidenţiale, astfel încât să se implementeze cele mai reuşite soluţii de eficienţă energetică pentru a reduce cheltuielile la consumul de energie şi pentru a obţine un nivel ridicat al confortului pentru toţi locatarii blocului. Astfel, pentru asemenea proiecte complexe de renovare a blocurilor de locuit se prevede un grant de 30% sau 35% în funcţie de măsurile realizate, fără vreun oarecare plafon maxim.

La momentul aplicării pentru obţinera grantului, proiectele sunt verificate de experţii programului şi, în funcţie de rezultatele verificării, solicitanţii primesc granturile.

Costuri recuperate

Finanţarea prin Programul MoREEFF are mai multe avantaje. În primul rând, cetăţenii din Moldova care nu dispun de resurse financiare suficiente, au posibilitatea prin acest mecanism de creditare să-şi instaleze tehnologii calitative de o eficienţă energetică sporită. Costul acestora se va recupera în termen de la 1 la 10 ani în funcţie de tehnologia instalată şi scara proiectului. Mai mult decât atât, aceste măsuri de eficienţă energetică contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai.

Un alt avantaj îl constituie posibilitatea de a realiza acţiuni colective. Un grup de minimum patru locatari sau o asociaţie de locatari pot realiza acţiuni pentru întreg blocul de locuit, ceea ce va avea un impact pozitiv pentru fiecare dintre locatari. Şi, desigur, granturile prevăzute pentru proiectele MoREFF constituie un imbold pentru investiţiile în domeniu şi ajută solicitanţii să reducă costul proiectului de eficienţă energetică.

Opiniile beneficiarilor

Ion Cantarajiu, Coloniţa

Despre programul MoREEFF am aflat de la banca la care mă deservesc. Am încheiat contractul de acordare a creditului pentru a instala bateriile solare, un cazan prin condensat pe gaz şi încălzirea apei calde prin baterii solare. De asemenea, a fost efectuată termoizolarea faţadelor şi a acoperişului, în acest scop fiind utilizate ferestre şi uşi exterioare din material performant. Sunt foarte mulţumit de acest program şi îl recomand cu încredere.

Petru Cujba, Chişinău

Aduc mulţumiri programului MoREEFF pentru conlucrarea pe care am avut-o şi contribuţia prevăzută în acest program. Datorită programului am făcut economii de 20% din costul utilajului pe care l-am instalat. M-am adresat la bancă, după care am plecat la compania care realizează utilajul şi am luat documentele necesare, pe care le-am prezentat la bancă. Ulterior, reprezentanţii programului MoREEFF s-au deplasat la faţa locului unde au verificat instalarea. Pentru viitor planific să procur şi baterii solare.

Andrei Florica, Grătieşti

Despre creditul MoREEFF am aflat de la fiica mea Ina, care activează în sistemul bancar. Ne-a descris condiţiile creditului şi la consiliul familiei am decis să luăm creditul. Perioada de rambursare a creditului este de 5 ani, dintre care 20% reprezintă grantul. Aceasta este o economie de 10 mii de lei care ne permite să micşorăm perioada de rambursare de la 5 la 4 ani. Avantajele le-am resimţit în factura pentru luna următoare, economia fiind de 15%.■

 

Comentarii [4]

Comentariu
  • 06.11.2013 11:19:49
  • 06.01.2017 04:23:47
  • 08.11.2018 06:17:21
  • 27.05.2019 01:22:29

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
16
Afişări de site:
2416889
Vizitori unici:
5083621

WebArt Pro