Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

„Moldova IT Park” - depăşind aşteptările

Ilona NAVRUC | Instituţie & Realizări

La doar un an de la lansare, „Moldova IT Park” a reuşit să devină un catalizator important al dezvoltării economice, a atragerii investiţiilor străine, precum şi a încurajării forţei de muncă de a rămâne în ţară. Administratorul interimar „Moldova IT Park”, Valentina STADNIC, susţine că rezultatele activităţii primului parc IT au depăşit cu mult prognozele iniţiale prezentate în Studiului de fezabilitate al instituţiei. Într-un interviu acordat revistei Profit, Valentina Stadnic vorbeşte despre succesele înregistrate de „Moldova IT Park”, provocările cu care se confruntă şi planurile de viitor ale instituţiei.

Profit: Dnă Stadnic, „Moldova IT Park” a împlinit un an de la fondare. Vă rog să ne spuneţi care sunt cele mai importante rezultate ale primului an de activitate? Numărul de companii, cifra de afaceri, volumul de vânzări, numărul de angajaţi etc.

V.S.: „Moldova IT Park” a încheiat anul de activitate cu 339 companii rezidente, dintre care 96 companii erau cu capital străin, iar 94 - nou-create. Acest lucru demonstrează că modelul fiscal din cadrul „Moldova IT Park” a fost pe deplin acceptat de comunitatea IT, ceea ce în final a contribuit la sporirea interesului din partea investitorilor străini, cât şi la creşterea companiilor mici nou-înfiinţate.

Venitul raportat al vânzărilor rezidenţilor „Moldova IT Park” a constituit 1,9 mlrd. lei, iar profitabilitatea afacerilor în Parc a atins nivelul de 30,4%. Totodată, suma impozitului unic colectat în bugetul de stat de la companiile rezidente a constituit peste 133 mil. lei.

Volumul serviciilor şi produselor IT exportate de rezidenţii „Moldova IT Park” a fost de 1,5 mlrd. lei, iar a vânzărilor locale - 363,6 mil. lei.
Ceea ce priveşte numărul angajaţilor, la sfârşitul primului an de activitate rezidenţii „Moldova IT Park” au înregistrat un număr total de 6 739 persoane.

Profit: Din ce ţări provin companiile străine şi ce volum al vânzărilor au generat acestea?

V.S.: Cinci cele mai semnificative destinaţii de provenienţă a capitalului străin au fost SUA, România, Marea Britanie, Italia şi Germania. În total, avem companii cu capital din 27 de ţări. Acestea au generat 2/3 din venitul total din vânzări, adică circa 1,23 mlrd. lei.

Profit: Corespund aceste date aşteptărilor şi obiectivelor stabilite iniţial?

V.S.: Rezultatele primului an de activitate au depăşit cu mult prognozele iniţiale. Potrivit Studiului de fezabilitate, efectuat anterior lansării „Moldova IT Park”, la cifra de 400 companii rezidente urma să ajungem în 10 ani, iar pentru primul an erau preconizate aproximativ 80 companii. Astfel, în primul an de activitate practic a fost atins numărul companiilor rezidente, ce urmau să adere la Park conform estimărilor în 10 ani.

Totodată, venitul realizat pe parcursul anului 2018 de companiile raportoare a depăşit venitul prognozat cu circa 27%. Respectiv, avem tot temeiul să ne mândrim cu rezultatele obţinute.

Profit: Cărui fapt se datorează o creştere atât de semnificativă?

V.S.: În primul rând, „Moldova IT Park” fost un proiect mult aşteptat de sectorul IT. În al doilea rând, modelul fiscal, care aduce plusvaloare atât sectorului IT, cât şi întregii economii, implementat în cadrul Parcului, atrage din ce în ce mai multe companii.

Nu în ultimul rând, creşterea se datorează suportului pe care l-am avut atât din partea Guvernului şi a partenerilor de dezvoltare, cât şi a jucătorilor importanţi pe piaţa IT. Acest lucru a reprezentat un imbold pentru a orienta toate activităţile pe rezultat.

Ba mai mult, dinamica de creştere continuă şi după primul an de activitate. Respectiv, după primul trimestru al a.c., numărul rezidenţilor a ajuns la cifra de 388 companii, iar numărul angajaţilor a atins cifra de 7524 persoane.

Cele 388 companii rezidente au declarat un venit prognozat pentru anul 2019 în suma de 2 655 mil. lei. Acest indicator a depăşit suma declarată în anul precedent de 339 companii cu 777 mil. lei, ce constituie o creştere de circa 42%.

Profit: Odată depăşite obiectivele stabilite iniţial, ce alte obiecteve v-aţi propus să realizaţi? Pe ce creştere a numărului de rezidenţi şi a companiilor cu capital străin mizaţi în anul doi de activitate?

V.S.: Obiectivele noi nu au fost stabilite pe extern, ci doar pe intern. Acestea sunt incluse în Planul de Dezvoltare Strategică al „Moldova IT Park” elaborat şi aprobat în cadrul adunării generale a rezidenţilor.

Prognozăm să atingem cifra de 500 companii rezidente până în anul 2020. De asemenea, avem drept scop să sporim vizibilitatea în 10 ţări. Nu am stabilit exact cifra rezidenţilor cu capital străin pe care am dori să-i avem în cadrul „Moldova IT Park”, pentru că suntem deschişi pentru toţi rezidenţii. Nu suntem focusaţi doar pe companii cu capital străin sau doar pe cele cu capital local. Nu facem de asemenea diferenţă între companiile, care lucrează pentru export, de cele care lucrează pe piaţa locală.

De fapt noi, în calitate de administratori ai parcului, avem alte obiective. Cel mai important ţine de poziţionarea şi promovarea imaginii parcului şi a rezidenţilor acestuia.

Chiar recent, în luna iunie, am avut prima misiune de promovare la Bucureşti şi Cluj.

Profit: Deci, prima ţară pentru poziţionarea „Moldova IT Park” a fost România. Cum aţi fost întâmpinaţi în ţara vecină?

V.S.: În acest an, am decis să participăm la Bucharest Tech Week 2019. Am avut un program complex, cu prezenţă fizică şi virtuală a rezidenţilor. Timp de câteva zile am participat, alături de companii IT cu renume din România, la mai multe panele de discuţii şi ateliere de lucru. Ideea privind crearea „Moldova IT Park” a fost apreciată şi salutată. Am avut şi feedback-uri interesante.

Speakerii din România au calificat drept inovativă iniţiativa lansată la Chişinău. Acest lucru se datorează faptului că în lume există foarte multe parcuri, însă „Moldova IT Park” este diferit de celelalte prin felul în care funcţionează, este structurat şi organizat. Respectiv, lumea este intrigată de felul în care am decis să abordăm situaţia şi să stimulăm sectorul IT.

Profit: Ce semnifică interesul sporit din partea companiilor IT străine? Având în vedere prezenţa companiilor din peste 27 de ţări, putem vorbi despre îmbunătăţirea climatului investiţional din R. Moldova?

V.S.: Este prematur să evaluăm schimbarea mediului de afaceri din R. Moldova. Este important să menţionăm că avem şi multe companii nou-create.
Ca să poţi judeca cu cât s-a schimbat situaţia, trebuie să fii prezent pe piaţă o perioadă mai mare de timp.

Ceea ce observăm este că companiile vin nu doar pentru a crea concurenţă adiţională pentru companiile deja existente, ci pentru a stabili parteneriate noi, a tinde spre o poziţionare geografică regională şi globală. Trebuie să fim sinceri, piaţa din R.Moldova este destul de mică. În acelaşi timp, avem un potenţial major pentru a ne poziţiona activ pe piaţa regională.

Interesul din partea acestor companii înseamnă că Parcul creează un mediu propice pentru ei. Companiile străine au încredere în piaţa locală. Totodată, acestea contribuie la atragerea şi reţinerea profesioniştilor de înaltă calificare.

Respectiv, crearea de locuri de muncă, salarii mari, impozit unic, per ansamblu, toate îşi aduc aportul la îmbunătăţirea nivelului de trai şi la creşterea economică a ţării.

Profit: La cât se estimează salariul mediu în acest sector?

V.S.: Salariul mediu înregistrat de rezidenţii „Moldova IT Park” constituie aproximativ 30 mii de lei. După lansarea parcului, salariile medii achitate de companiile rezidente s-au majorat de 2,3 ori, ceea ce confirmă procesul de oficializare a salariilor în sector.

Totodată, vreau să menţionez că, în prezent, se observă tendinţa companiilor de a investi în capitalul uman. Este o investiţie strategică şi necesară pentru a avea personal calificat, care întruneşte necesităţile pieţei.

Profit: Deci, astăzi, numărul şi capacităţile specialiştilor corespund necesităţilor industriei IT locale, cât şi a potenţialelor proiecte investiţionale de anvergură?

V.S.: Necesităţile sunt întotdeauna în creştere. La nivel global există un deficit de resurse umane în domeniul IT. R.Moldova nu se află într-o poziţie mult mai avantajoasă.

Un fapt îmbucurător este dinamica activă de reprofilare. Observăm că vin specialişti noi din domenii conexe şi nu prea cu IT. Mulţi aleg să se reprofileze, urmează cursuri de programare etc. Respectiv, există interes major din partea noilor specialişti să facă parte din ecosistemul IT.

Profit: Pe lângă lipsa forţei de muncă, o problemă majoră pentru alte sectoare este exodul populaţiei. Pe cât de acută este această problemă în domeniul IT?

V.S.: Resimţim această problemă la fel ca şi celelalte domenii şi sectoare. Totodată, tindem să considerăm că „Moldova IT Park” a reuşit cumva să contribuie la stoparea exodului, cel puţin în domeniul IT. Analizând cifrele menţionate mai sus şi numărul impresionant de angajaţi, înţelegem că pieţei îi este caracteristică retenţia.

Plus, pe lângă salariul motivant, angajaţii rezidenţilor „Moldova IT Park” mai beneficiază de o facilitate pe care noi o numim „salariul brut egal cu salariul net”, adică angajaţii nu sunt adiţional taxaţi de stat. Credem că această facilitate ajută semnificativ la motivarea personalului calificat de a rămâne în ţară.

Profit: Deseori, prejudecăţile împiedică femeile să încerce să-şi facă o carieră în IT. Credeţi că în R. Moldova femeile beneficiază de şanse egale cu bărbaţii în sectorul IT?

V.S.: În opinia mea, nu cred că femeile sunt defavorizate. Dacă analizăm statistica „Moldova IT Park”, observăm că raportul dintre bărbaţi şi femei este de 72% la 28% implicaţi direct în activităţile permise în cadrul parcului.

În plus, actualmente, există suficiente programe care au drept scop stimularea interesului din partea genului feminin faţă de sectorul IT.
De asemenea, în ultimii ani se întreprind măsuri pentru a spori numărul femeilor în acest sector. Prin urmare, nu cred că femeile sunt cumva defavorizate.

Profit: Care au fost cele mai solicitate activităţi în cadrul „Moldova IT Park” pe parcursul primului an de activitate?

V.S.: Cele mai solicitate activităţi au fost realizarea soft-ului la comandă, cota căruia a depăşit 50% în totalul acţiunilor realizate. Aceasta este urmată de astfel de preocupări precum prelucrarea bazelor de date şi gestionarea paginilor web (12%) şi activităţi de consultanţă în IT (10%).

Pe de altă parte, în anul curent observăm o altă tendinţă interesantă. Având în vedere că lista activităţilor stipulate iniţial în legislaţie la crearea parcului a fost extinsă, companiile s-au reorientat spre alte domenii precum cercetare, dezvoltare, instruire, design şi grafică. Aceste domenii permit asigurarea unui ciclu mult mai extins de dezvoltare a produselor şi serviciilor. Respectiv, cred că această oportunitate doar va amplifica rezultatele impresionante înregistrate de „Moldova IT Park” şi va facilita atragerea noilor rezidenţi. Vom urmări cu interes dinamica din anul curent.

Profit: Sectorul IT ocupă o pondere în PIB de 6,6%. Cât de curând aceasta ar putea ajunge la nivelul de 10%? Ce factori credeţi că pot contribui la creşterea acestui indicator?

V.S.: Există o multitudine de factori din economia naţională care pot contribui la creşterea sectorului IT în PIB. Ne bucură faptul că există multe inţiative în acest sens, unele deja lansate.

De exemplu, recent a fost deschis „Artcor” – Centrul Industriilor Creative din Moldova. Aceasta este o platformă de colaborare, ideaţie şi dezvoltare pentru cei care fac grafică, muzică, sunet, animaţie, artă plastică, design, producţie video, film, arhitectură şi nu doar.

Respectiv, ne bucură lansarea unor astfel de iniţiative, care ajută oamenii să interacţioneze mai activ, să experimenteze, să lanseze afaceri şi, prin urmare, să contribuie la dezvoltarea economiei, inclusiv a sectorului IT.

Profit: Înainte de crearea „Moldova IT Park”, companiile din zona IT din Moldova plăteau un impozit cumulat de aproximativ 12% din volumul vânzărilor. Ulterior, a fost stabilită taxa unică de 7%. Ce include, cum şi unde este repartizat impozitul unic perceput de la rezidenţii „Moldova IT Park”?

V.S.: Structura taxelor menţionate este diferită. Respectiv, noi nu vorbim de o scădere de la 12% la 7%, ci de o structură total diferită a modului de impozitare.

Impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări perceput de la rezidenţii parcului, include: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător; impozitul pe venit din salariu; contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori; primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori; taxele locale; impozitul pe bunurile imobiliare; precum şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în R.Moldova.

Procedura de repartizare este una simplă. Compania rezidentă achită un impozit unic în adresa Ministerului Finanţelor. Ulterior, mijloacele băneşti sunt repartizate la toate structurile responsabile în conformitate cu procentul stipulat prin lege.

Impozitul nu trece direct prin „Moldova IT Park”. Există structuri de stat responsabile de repartizarea acestuia. Procesul în cauză diminuează din barierele birocraţietice, precum şi din numărul de acte, care trebuie completate pentru a realiza tranzacţii separate pentru fiecare structură de stat.

Profit: Din iunie curent, R.Moldova are un nou Guvern. Acesta a anulat deja mai multe iniţiative şi proiecte lansate de fostele autorităţi. Aţi avut deja discuţii  cu reprezentanţii noului Guvern? Care este părerea lor referitoare la activitatea „Moldova IT Park”? Intenţionează noul Guvern să introducă anumite schimbări în planul acestuia de acţiuni?

V.S.: Administraţia Parcului se află într-un dialog continuu cu fondatorul său şi până în prezent nu au fost semnalate careva schimbări ce ne pot afecta activitatea.

Totuşi, vorbind despre „Moldova IT Park”, menţionăm unul din instrumentele eficiente de dezvoltare a sectorului IT şi de fortificare al unui cluster capabil să ofere o valoare adăugată atât în termeni economici, cât şi de sporire a imaginii ţării drept una deschisă inovaţiilor.

Profit: Ce paşi trebuie să parcurgă o companie pentru a deveni rezident al „Moldova IT Park”?

V.S.: Compania trebuie să fie înregistrată pe teritoriul R. Moldova în calitate de entitate economică, fie este vorba de o societate cu răspundere limitată sau întreprindere individuală.

Ulterior, procedura fiind una simplă, e nevoie de urmat doar câţiva paşi. Se completează o cerere cu solicitarea înregistrării în calitate de rezident, care poate fi descărcată de pe site-ul web: www.moldovaitpark.md. Cererea semnată electronic, împreună cu trei acte statutare obţinute la înregistrarea companiei, este transmisă la adresa noastră de e-mail: [email protected]. După ce administraţia analizează dosarul are loc procedura de perfectare a contractelor.

Profit: În cât timp se aprobă o cerere?

V.S.: Administraţia „Moldova IT Park” are la dispoziţie şapte zile lucrătoare pentru a oferi un răspuns la cererea rezidentului. Dar, încercăm să o facem cât mai curând posibil.

Profit: Aţi oferit şi răspunsuri negative?

V.S.: Până la moment, refuzuri nu au fost. De fapt, unica limită pentru companiile rezidente sunt genurile de activitate permise în cadrul „Moldova IT Park”. Respectiv, companiile singure cunosc de la bun început, dacă practică sau nu activităţile stipulate în legislaţie.

Profit: Care au fost trei cele mai mari provocări cu care s-a confruntat „Moldova IT Park” pe parcursul primului an?

V.S.: Să începem de la simplu fapt că o structură juridică similară nu există nici în Moldova, nici în lume. „Moldova IT Park” este unic în felul său de fi. În acest context, suntem permanent în proces de reinventare. În special, întotdeauna lucrăm asupra identificării unor soluţii pentru problemele pe care le întâmpinăm zi de zi. Această provocare probabil a devenit deja parte din viaţa noastră. Pe de altă parte, depăşind aceste obstacole creştem şi ne dezvoltăm.

O altă provocare ţine de necesitatea de a întruni necesităţile tuturor rezidenţilor. Ţinând cont de numărul lor, nu este un lucru deloc uşor. Totuşi, încercăm să facem tot posibilul în limita mandatului prestabilit de legislaţia în vigoare şi să-i susţinem.

Totodată, noi suntem prinşi între structurile guvernamentale, având în vedere că „Moldova IT Park” a fost creat de Guvern şi se află în subordinea Ministerului Economiei, şi între rezidenţii parcului.

Profit: Deci, Dvs. sunteţi o punte de legătură dintre mediul privat şi cel de stat...

V.S.: Exact. Aş spune chiar dintre două lumi total diferite... (zâmbeşte). Suntem cei care balansează interesele şi modul de operare a două părţi diametral opuse.  

Partea pozitivă în această situaţie este că companiile rezidente sunt la fel de implicate în procesul de luare a deciziilor în cadrul parcului ca şi Guvernul. Respectiv, nu putem vorbi de un monopol. Există permanent un dialog deschis între părţi.

Profit: În luna septembrie 2018, companiile rezidente au semnalat careva deficienţe legate de aplicarea facilităţilor fiscale, menţionând că pe lângă impozitul unic de 7%, aceştia sunt nevoiţi să achite şi taxe suplimentare. Au fost întreprinse careva măsuri de remediere a situaţiei?

V.S.: Evident, au fost întreprinse măsurile necesare. De fapt, era vorba despre interpretarea cheltuielilor, care pot fi incluse în impozitul unic achitat de rezidenţii parcului. În special, dacă bonusurile şi premiile pot fi incluse în salariile neimpozabile.

În final, s-a permis includerea acestora, doar dacă plăţile vor fi eliberate în formă bănească, deoarece remunerarea angajatului nu este permisă în formă de bunuri în R. Moldova. Acestea au fost calificate ca plăţi în favoarea angajatului.

Profit: Pe lângă crearea „Moldova IT Park”, cum credeţi ce alte măsuri sunt necesare pentru impulsionarea creşterii industriei tehnologiei informaţiei?

V.S.: Multe dintre măsurile necesare pentru impulsionarea creşterii industriei tehnologiei informaţiei sunt stipulate în agenda Guvernului. Cred că în viitor trebuie pus accentul pe resurse umane, susţinerea educaţiei în IT, cât şi promovarea imaginii la nivel global şi regional.

Profit: Cum vedeţi „Moldova IT Park” peste 5-10 ani?

V.S.: Sperăm să rămânem funcţionali în următorii 10 ani şi să demonstrăm că aducem plus-valoare sectorului IT.

Domeniul este foarte dinamic, în acest context, nu ştim exact ce ne va aduce ziua de mâine. Astfel, nu ne rămâne decât să fim inovaţionali şi să găsim soluţii la toate provocările.■
 

Comentarii [1]

Comentariu
  • 04.08.2019 09:03:55 Fima
    Chind IT-sector sa 20 din PIB Moldovei, atunci sa fie bine.

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
21
Afişări de site:
2488564
Vizitori unici:
5275690

WebArt Pro