Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Investiţiile în tehnologie: un impuls pentru dezvoltarea ÎMM-urilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii

UE & Suport | Mariana TABUNCIC

Deşi sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ÎMM) este unul de perspectivă în Republica Moldova, lipsa investiţiilor îl face necompetitiv, iar drept rezultat creşterea economică, ce ar putea fi generată de sectorul privat, se lasă aşteptată. Creditele comerciale oferite de sectorul bancar au dobânzi mult prea mari pentru posibilităţile businessului mic, dar şi termene prea mici de rambursare, fapt care nu oferă mediului de afaceri siguranţa necesară unei dezvoltări de perspectivă. Împrumutul pus la dispoziţie de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) companiei BT Leasing reprezintă acea „gură de aer” care permite businessului mic să se dezvolte.

Societatea comercială Biox Comerţ din Chişinău, specializată în construcţii hidrotehnice, este una dintre companiile care a beneficiat de un împrumut de la BT Leasing, oferit de BERD pentru finanţarea utilajelor şi echipamentelor necesare ÎMM-urilor. În septembrie 2016, compania a obţinut un împrumut de leasing în valoare de 29,6 mii euro, care i-a permis să achiziţioneze un utilaj german performant necesar pentru a realiza construcţii hidrotehnice. Costul total al utilajului, de altfel unic în Moldova, a fost de 37 mii euro, împrumutul fiind esenţial pentru realizarea achiziţiei. Această parte a proiectului este susţinută de UE. „Fiind vorba de un echipament specific, la acea vreme puţine instituţii financiare au dorit să finanţeze procurarea lui. Oferta BT Leasing a fost cea mai avantajoasă din acest punct de vedere, motiv pentru care am şi acceptat-o. În acest an expiră termenul de rambursare, iar noi am reuşit să ne încadrăm graficului de restituire a împrumutului”, ne-a explicat directorul Biox Comerţ, Roman Balan.

Primul obiectiv unde a fost testat noul utilaj se află în or. Durleşti, o localitate situată în partea de vest a mun. Chişinău, unde în cadrul unui proiect european a fost curăţată şi amenajată albia râului Durleşti.

Noi tehnologii pentru un mediu mai curat

Astăzi, locuitorii or. Durleşti se pot considera printre puţinii fericiţi, care se bucură de un mediu mai curat. O bună parte din albia râului Durleşti ce străbate localitatea a fost transformată dintr-un loc uitat, într-o zonă atractivă şi frumos amenajată, pe care pericolul de inundaţii nu o mai ameninţă. Acum câţiva ani, râul era extrem de poluat, acesta devenind loc de depozitare a reziduurilor menajere şi implicit o sursă de poluare a altor râuri cu care comunică, în special Bîc şi Nistru. Mai mult, fiecare ploaie se solda cu inundarea caselor din preajmă. Pentru a salva zona de pericolul iminent al inundaţiilor, dar şi pentru a reduce poluarea apelor şi a menţine aspectul natural al mediului, în anul 2014 au fost iniţiate lucrări de curăţare şi amenajare a râului, realizate în cadrul proiectului „Oraşe-eco – o viziune comună în zona transfrontalieră”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova. Costul total al investiţiilor a fost de 26 mil. lei.

Antreprenorul principal al acestor lucrări a fost compania Biox Comerţ, care a reuşit să probeze cu succes noul utilaj la instalarea palplanşelor pentru consolidarea malurilor râului pe o porţiune de circa 600 m. „Doar datorită achiziţiei utilajului am reuşit să ne onorăm obligaţiunile contractuale”, spune Roman Balan. Alte 230 m din albia râului au fost amenajate după o tehnologie germană, utilizată încă din anii ’70 ai secolului trecut, a cărei eficienţă a fost demonstrată în timp. Tehnologia pe bază de incomate permite apelor subterane să iasă la suprafaţă prin ochiurile de drenare şi să se scurgă în râu, fiind astfel prevenită acumularea subterană a resurselor de apă. Incomatele, asemănătoare unor saltele pline cu mortar, au o rezistenţă bună la eroziune şi putrezire, termenul de exploatare fiind de cel puţin 35 de ani. De asemenea, proiectul de consolidare a presupus reparaţia capitală a trei poduri care intersectează râul, fapt care a facilitat şi securizat accesul locuitorilor de pe un mal pe altul al acestuia.

Deşi doar o parte a celor 1246 m din râul Durleşti au fost amenajaţi până la acest moment, oricum situaţia ecologică în regiune s-a îmbunătăţit considerabil. Râul a fost curăţat, iar malurile lărgite şi consolidate, fapt care a permis mărirea debitului de apă, iar drept consecinţă problema inundaţiilor a rămas în trecut. În procesul de realizare a proiectului, Biox Comerţ a acordat o atenţie deosebită amenajării teritoriului. Prin urmare, lucrările au prevăzut nu doar ecologizarea şi consolidarea albiei râului, dar şi amenajarea teritoriului adiacent. Au fost plantaţi copaci, instalate bănci de odihnă şi coşuri de gunoi, fiind creat chiar şi un spaţiu de odihnă pentru locuitori. Astfel, în urma implementării proiectului, oraşul Durleşti s-a aliniat cu încredere oraşelor eco susţinute şi promovate de Uniunea Europeană.

Un singur proiect – mai mulţi beneficiari

Acum, în jur de 1000 de oameni care locuiesc în imediata apropiere a râului Durleşti beneficiază de efectele salvării pârâului de la degradare. Ba mai mult, „schimbarea la faţă” a albiei acestuia a contribuit la majorarea costurilor terenurilor şi caselor din apropiere. Zona a devenit mult mai atractivă.  

„Chiar dacă la început oamenii erau sceptici, la final s-au convins că a fost făcut un lucru bun. Construcţia este una capitală, iar nivelul de realizare a lucrărilor, declar cu toată responsabilitatea, este de nivel european”, dă asigurări directorul companiei Biox Comerţ, Roman Balan.

Tehnologia pe bază de incomate poate fi utilizată şi la amenajarea albiei râului Bîc, ce traversează or. Chişinău, însă din lipsă de resurse iniţiativa nu are deocamdată sorţi de izbândă. „Proiectul „Oraşe-eco”, finanţat de UE, poate fi o şansă şi pentru salvarea râului Bîc, însă pentru a accesa aceste fonduri este nevoie ca autorităţile capitalei să apeleze la ele. Zicala „Bate şi ţi se va deschide” este perfect valabilă în această situaţie”, consideră Roman Balan.


Noi proiecte de succes din palmaresul Biox Comerţ

Compania Biox Comerţ are în palmares o serie de alte lucrări realizate cu succes care permit protejarea mediului ambiant, un obiectiv important asumat la nivel european. De exemplu, în raionul Drochia, unde compania mixtă moldo-germană ÎM Südzucker Moldova SA face investiţii în cultivarea sfeclei de zahăr, Biox Comerţ a construit două lagune pentru depozitarea borhotului de sfeclă de zahăr. De asemenea, compania a construit lagune şi pentru depozitarea dejecţiilor la câteva ferme de animale, astfel încât acestea să nu fie aruncate în ape, ci utilizate la producerea biogazului, promovând astfel „energia verde” şi folosirea raţională a îngrăşămintelor organice.Experienţa Biox Comerţ demonstrează că investiţiile făcute la timp în utilaje, dezvoltare sau noi tehnologii pot crea valoare adăugată înaltă companiilor. Astfel, acestea devin competitive şi inovative, în acelaşi timp, reuşind să-şi onoreze obligaţiunile asumate, iar prin aceasta să se dezvolte încontinuu.

EU4Business susţine ÎMM-urile din Moldova

Odată cu investiţia în sectorul privat din Moldova şi îmbunătăţirea accesului la finanţare, iniţiativa EU4Business susţine autorităţile statului în crearea unui climat economic mai favorabil pentru stimularea investiţiilor locale şi străine. În Republica Moldova ponderea ÎMM din totalul întreprinderilor este de peste 97%, iar ponderea angajaţilor de peste 55%. Acestea sunt considerate motorul economiei, fiind apreciate şi ca un generator de noi locuri de muncă. Deşi este recunoscut potenţialul ÎMM din Republica Moldova, acestea continuă să se confrunte cu o serie de obstacole, cum ar fi accesul limitat la finanţare, birocraţia şi dificultăţi în accesarea noilor pieţe de desfacere. Programele iniţiativei EU4Business acordă suport pentru întreprinderile mici şi mijlocii, oferind acces la resurse financiare, consultanţă şi suport pentru operaţiuni de import şi export.■
_________________________________________________________________________________


Acest articol a fost publicat în cadrul iniţiativei EU4Business.

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
21
Afişări de site:
2449879
Vizitori unici:
5177798

WebArt Pro