Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Angela Sax: BERD are doar un scenariu, cel optimist

Margareta MOCREAC | Oficial & Viziune

Noul director al oficiului BERD în Republica Moldova, Angela Sax, este impresionată de echipa „puternică, dedicată şi capabilă” aflată în prezent la conducerea BNM. În ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului bancar moldovenesc în viitorul apropiat, oficialul susţine că BERD are un singur scenariu, cel optimist. Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit, Angela Sax a reconfirmat angajamentul BERD de a contribui la modernizarea sectorului bancar al RM şi de a da un nou impus procesului de implementare a unor proiecte complexe de infrastructură.

Profit: Dnă Sax, scriaţi într-un editorial publicat pe site-ul Emerging Europe că în sectorul bancar moldovenesc a fost recent înregistrat un progres „considerabil”. Vă rog să ne oferiţi câteva exemple.

Angela Sax:
Una din cele mai mari realizări este, desigur, echipa care se află în prezent la conducerea BNM. Este o echipă puternică, inteligentă, care dispune de cunoştinţele necesare, dar cel mai important, care este dedicată.
Acţiunile întreprinse de BNM în vederea implementării Basel III sunt încurajatoare. Acestea vor consolida procesul de supraveghere şi riscurile de management în sectorul bancar.

Un alt exemplu este cadrul regulator şi de supraveghere, care a pus la dispoziţia BNM instrumentele necesare pentru identificarea acţionarilor finali ai băncilor.

Încă un exemplu este decizia BNM de a bloca pachetele de acţiuni deţinute de acţionari netransparenţi în două bănci şi de a le oferi investitorilor strategici.

Dar cel mai mare semnal de încredere în sectorul bancar, după cum am menţionat deja în editorialul pentru Emerging Europe, este intrarea în Moldova a Băncii Transilvania. A trecut ceva timp de când un investitor străin a venit pe piaţa RM, iar decizia Băncii Transilvania de a achiziţiona acţiunile unei bănci moldoveneşti (Victoriabank - Profit) este o mare realizare. Aceasta va deschide noi oportunităţi în sectorul bancar şi va impulsiona procesul de vânzare a acţiunilor Moldova Agroindbank (MAIB) şi Moldindconbank.

Profit: Care sunt factorii care influenţează preţul acţiunilor băncilor din RM în prezent, în special al acţiunilor MAIB şi Moldindconbank?

A.S.:
La fel ca şi în orice alt sector, iar cel bancar nu este o excepţie, există mai mulţi factori care determină preţul acţiunilor. În mod special este vorba de situaţia de pe piaţă, aşteptările legate de viitor, evaluările, iar, în acest caz, de cererea pentru serviciile bancare.

Situaţia băncilor este una specială, dat fiind rolul important pe care îl are banca centrală asupra activităţilor lor.

Evaluarea costului acţiunilor, de regulă, arată cât de sănătoasă este afacerea şi care este potenţialul ei de creştere. Pentru bănci, acest lucru înseamnă abilitatea de a acorda credite sănătoase, de a înregistra venituri, de a câştiga încrederea consumatorilor şi de a reduce riscurile.

În RM, care îşi revine după o fraudă bancară de proporţii, asemenea factori precum transparenţa acţionarilor, calitatea managementului, reglementările şi mediul de afaceri în general au un impact semnificativ asupra preţului acţiunilor.

Profit: În prezent, BERD deţine acţiuni în trei bănci din RM: Victoriabank, Mobiasbancă şi ProCreditBank. De asemenea, BERD examinează posibilitatea achiziţionării unui pachet de acţiuni al MAIB. Putem vorbi de concurenţă loială în acest caz?

A.S.:
BERD nu procură pachete majoritare de acţiuni în companiile în care investeşte, inclusiv în bănci. Rolul nostru este de a ajuta investitorii strategici, investind alături de ei. Cunoştinţele şi prezenţa la nivel local a BERD asigură confortul investitorilor care intră pe piaţă. Moldova nu este o excepţie în acest caz.

La moment, BERD este acţionar minoritar la Victoriabank, Mobiasbancă şi ProCreditBank (la nivel de holding). În toate aceste trei cazuri pachetele majoritare aparţin unor investitori strategici cu reputaţie, iar băncile concurează liber pe piaţă în beneficiul ţării.

Profit: Vă rog să vă referiţi la relaţiile BERD cu instituţiile financiare nebancare (IFN). Cu câte asemenea instituţii BERD cooperează în prezent şi care sunt provocările cu care vă confruntaţi?

A.S.:
Pentru noi IFN este unul dintre mijloacele prin intermediul cărora putem susţine ÎMM. Băncile, desigur, sunt primele pe listă. În prezent, colaborăm cu câteva companii financiare implicate în activităţi de leasing şi micro-finanţare. Anul trecut, BERD a acordat un credit în valoare de $4 mil. companiei de leasing şi microfinanţare Express Leasing. Cea mai mare provocare pentru BERD este să identifice IFN care au acţionari transparenţi, o situaţie financiară bună, un management al riscurilor eficient şi care sunt într-adevăr dedicate dezvoltării sectorului ÎMM. Suntem în căutarea unor asemenea companii pentru a investi în ele.

Profit: Unii experţi vorbesc despre o ”concurenţă neloială”, dat fiind faptul că IFN nu sunt supuse practic niciunor reglementări, în timp ce băncile sunt reglementate foarte strict. Care este opinia Dvs. la acest subiect?

A.S.:
Asemenea dezbateri şi opinii nu sunt caracteristice doar RM. Băncile acceptă depozite şi, respectiv, au responsabilitatea de a întoarce banii deponenţilor. Acest lucru explică necesitatea unor reglementări stricte în sectorul bancar. La rândul lor, IFN nu atrag depozite, prin urmare, este dificil de a le supune aceleiaşi reglementări precum în sectorul bancar.

De cele mai multe ori, IFN în Moldova acordă credite consumatorilor. Aceasta este o altă cauză care explică de ce BERD nu finanţează un număr mare de IFN. BERD este mai mult orientat spre finanţarea ÎMM şi a sectorului privat.

Profit: Unii bancheri atrag atenţie asupra faptului că IFN favorizează practicile de neconformitate, precum tranzacţiile cash, precum şi cele în care nu este cunoscută originea şi destinaţia banilor etc. De asemenea, IFN aplică rate foarte înalte. Este aceasta, într-adevăr, o problemă?

A.S.:
Nu putem comenta activităţile IFN pe care nu le cunoaştem. Noi întotdeauna cerem ca clienţii noştri să respecte cu stricteţe legea, în special la capitolul luptei împotriva spălării banilor, transparenţă şi ratele dobânzilor efective.
IFN îşi au nişa lor şi de multe ori activează pe segmente considerate de bănci drept foarte riscante. Aceste riscuri sunt parţial acoperite de ratele înalte ale dobânzilor. Sunt de acord cu faptul că ratele prea înalte pot duce la apariţia mai multor probleme.

Profit: În opinia Dvs., ce se va întâmpla cu sectorul bancar moldovenesc în 2018-2019? Are BERD un scenariu optimist şi unul pesimist în ceea ce priveşte posibilele evoluţii? Care sunt acestea?

A.S.:
BERD examinează doar un singur scenariu, cel pozitiv. De asemenea, dorim să vedem finalizarea procesului de curăţare a sectorului bancar şi noul cadru regulator şi de supraveghere. Dorim să vedem bănci mai puternice şi mai transparente în urma implementării standardelor Basel III.

Drept urmare, sectorul bancar va trebui să devină atractiv la nivel internaţional şi să contribuie la creşterea economică a ţării. Desigur, scopul final este ca finanţarea noastră să ajungă la sectorul privat prin deblocarea sectorului bancar. Sperăm să reuşim să facem acest lucru.

Profit: În anul 2017, investiţiile efectuate de BERD în RM au atins cifra record de 130 mil. euro. Ce părere are BERD despre felul în care proiectele pe care le finanţează sunt implementate în ţara noastră? Care sunt cele mai mari provocări?
 
A.S.:
Anul 2017 a fost unul de succes. După cum aţi menţionat, investiţiile în economia RM au atins cifra record de 130 mil. euro. Cea mai mare parte a acestor investiţii a fost efectuată în infrastructură şi în sectorul privat.
 
Printre provocări aş menţiona proiectele de infrastructură îngheţate sau cele a căror implementare este amânată. Proiectele sunt mari, complexe şi dificil de realizat. Cazuri similare au fost înregistrate în mai multe ţări în care investim. Autorităţile RM trebuie să urgenteze dezvoltarea celor mai importante proiecte de infrastructură. Renovarea drumurilor şi modernizarea căilor ferate vor contribui la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii în RM. Acesta este unul dintre obiectivele pe care dorim să le atingem.

Totuşi, în pofida unor amânări, marea majoritatea a proiectelor sunt puse în practică, iar BERD este în general mulţumită de rezultatele înregistrate până în prezent.

Profit: Care este volumul investiţiilor planificat pentru anul 2018?

 A.S.:
Cifrele pentru fiecare an, de regulă, se materializează, către sfârşitul anului, dar în general, BERD investeşte anual în Moldova în mediu 100 mil. euro. Considerăm că în anul curent suma investiţiilor BERD în Moldova va fi aproape de această cifră.

Profit: Pe parcursul mai multor ani, BERD a finanţat direct mai multe proiecte înaintate de companii din RM, precum şi de investitorii străini. Vă rog să de oferiţi câteva exemple de cooperare de succes dintre BERD şi sectorul privat în ultimii ani.

A.S.:
Datorită analizelor pe care le efectuăm înainte de a oferi finanţare (due diligence), cea mai mare parte a investiţiilor noastre în sectorul privat al RM au fost de succes. în sectorul bancar, Mobiasbancă este partenerul nostru de mai mulţi ani, căruia îi acordăm finanţare pentru a sprijini sectorul ÎMM. Ultimul credit a fost oferit în cadrul programului EU4Business şi liniei de creditare a BERD, pentru a susţine dezvoltarea ÎMM cu ajutorul finanţării nerambursabile din partea UE. Acest lucru face finanţarea noastră şi mai atractivă pentru beneficiarii finali.
 
Un alt exemplu al cooperării cu sectorul privat este compania Trans-Oil Group. Creditele acordate de BERD au permis companiei să majoreze semnificativ capacitatea de export a grânelor prin intermediul portului Giurgiuleşti.

De asemenea, suntem foarte mulţumiţi de investiţiile făcute în compania italiană La Triveneta Cavi, care produce cabluri. Recent, întreprinderea a inaugurat o nouă uzină pe teritoriul parcului industrial Străşeni în urma unei investiţii de 24 mil. euro acordate cu sprijinul BERD. Acestea sunt exemple foarte bune ale cooperării noastre recente cu sectorul privat şi sperăm să avem şi mai multe asemenea exemple în viitor.

Profit: BERD deţine acţiuni în mai multe companii din RM, inclusiv la Mobiasbancă şi Victoriabank. Examinează BERD posibilitatea efectuării investiţiilor în capitalul acţionar şi al altor companii?

A.S.:
Investiţiile în capitalul acţionar sunt însoţite de mai multe provocări. Acest lucru este caracteristic nu doar RM. Vom investi şi în capitalul acţionar al altor companii atunci când vom vedea oferte interesante. Vom încerca să investim în companiile cu potenţial de creştere sănătos, cu un management experimentat, cu planuri financiare şi de afaceri bine structurate şi credibile. Un rol nu mai puţin important îl va juca posibilitatea de a vinde pachetul de acţiuni atunci când rolul nostru în aceste companii va lua sfârşit.

Profit: Conducerea BERD este satisfăcută de investiţiile realizate în RM până în prezent?

A.S.:
Da, BERD a fost şi este satisfăcută de investiţiile realizate până la moment în RM. Rămânem dedicaţi şi vom continua să investim în ţara Dvs.

Profit: Finanţarea proiectelor de infrastructură publică a fost una dintre priorităţile BERD. Unul dintre aceste proiecte este renovarea traseului Chişinău-Ungheni pentru care BERD şi UE au alocat 180 mil. de euro, inclusiv 60 mil. sub formă de grant. Termenul limită de realizare a proiectului a fost extins de mai multe ori, iar ţinând cont de mersul lucrărilor, nu este clar când acestea vor fi finalizate. Ce nu a mers conform planului în procesul de implementare a proiectului? Ar fi putut BERD întreprinde ceva mai mult pentru a urgenta lucrările?

A.S.:
Investiţiile în infrastructură sunt foarte complicat de realizat, în special în ţări precum RM, unde este necesar mai mult timp pentru implementarea reformelor şi pentru ca societatea să simtă beneficiile reformelor.

Desigur, există şi anumite probleme în procesul de realizare. BERD însă este finanţator. Noi nu putem face săpături, dar putem oferi asistenţă în procesul de achiziţii publice. Până la urmă, responsabil de desfăşurarea proiectului este Guvernul.
 
Profit: A fost BERD implicată în procesul de selectare a companiilor responsabile de efectuarea lucrărilor?

A.S.:
BERD stabileşte standardele şi regulile procesului de achiziţii publice pe care agenţia de implementare creată de Guvern trebuie să le respecte.

Dacă Guvernul observă că compania contractată pentru efectuarea lucrărilor nu realizează proiectul, atunci are dreptul să stopeze procesul şi să organizeze un nou tender pentru selectarea unei alte companii. Chiar dacă în acest caz este nevoie de o perioadă mai îndelungată, este mai bine de a selecta compania potrivită pentru efectuarea lucrărilor, decât acestea să fie efectuate în grabă şi nefinisate sau finisate, însă de o calitate proastă.
Repet, în calitate de finanţator, BERD oferă credite şi consultanţă.

Profit: Cum decurge implementarea unor proiecte similare finanţate de BERD în alte state? Poate ar fi cazul ca BERD să se implice mai activ în realizarea unor astfel de proiecte?

A.S.:
BERD se implică activ. Acordăm finanţare, consultanţă, asistenţă tehnică şi mobilizăm finanţarea sub formă de granturi. Dar procesul de implementare este responsabilitatea Guvernului. Noi, însă, monitorizăm strict acest proces.

Profit: Un alt proiect important finanţat de BERD este construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău. Termenul de realizare a acestui proiect a fost, de asemenea, extins de mai multe ori. Impresia este că actorii implicaţi nu evaluează situaţia la modul real.

A.S.:
Odată cu privatizarea companiei Moldvestransgaz de compania românească Transgaz, proiectul a trecut în mâinile sectorului privat. În contextul schimbării proprietarilor este posibil să se fi schimbat şi termenii de implementare.

Profit: BERD este considerată o instituţie care poate influenţa pozitiv derularea acestor proiecte. Banca acordă finanţare şi este interesată ca ele să fie realizate cu succes.

A.S.:
Este adevărat. Însă Guvernul a decis să privatizeze compania responsabilă de implementarea proiectului şi din câte cunosc procesul de privatizare nu a fost încă finalizat. Speranţa noastră este că în mâinile unei companii private proiectele de infrastructură să fie realizate mai repede.

Profit: Dar BERD a anunţat că este unul dintre finanţatorii acestui proiect.

A.S.:
Noi am promis finanţare Guvernului RM. Acest lucru, însă, nu înseamnă că finanţarea trece automat către sectorul privat. Guvernul va trebui să ramburseze creditul către BERD în cazul în care nu el se va ocupa de realizarea proiectului.
În acelaşi timp, dacă Transgaz va avea nevoie de împrumut, noi vom examina această posibilitate. condiţiile însă vor fi diferite.

Profit: Tot mai multe companii se plâng de lipsa forţei de muncă. Care sunt semnalele pe care BERD le primeşte de la reprezentanţii sectorului privat cu care cooperează şi cum ar putea fi problema rezolvată?

A.S.:
Mi-aş fi dori să am o baghetă magică! Un studiu efectuat de BERD şi Banca Mondială arată că fiecare a treia companie consideră lipsa forţei de muncă drept o problemă majoră.

Nivelul înalt al migraţiei şi reducerea forţei de muncă sunt, într-adevăr, o problemă, iar companiile care activează în industria de producere şi în cea automobilistică le văd drept principalul impediment în procesul de dezvoltare a afacerilor.
 
Există careva soluţii? Pe de o parte, lipsa oportunităţilor de angajare şi nivelul scăzut de viaţă contribuie la această stare de lucruri. Pe de altă parte, insuficienţa forţei calitative de muncă nu permite companiilor private să creeze noi locuri de muncă. Este o situaţie similară celei în care suntem întrebaţi ce a apărut mai întâi: găina sau oul.

Pentru a stopa respectivul trend negativ şi a obţine beneficii economice care să încetinească procesul de migraţie, Republica Moldova trebuie să reducă nivelul sărăciei, să creeze noi locuri de muncă şi să majoreze salariile. Acest lucru poate fi obţinut doar în rezultatul unor reforme îndrăzneţe, precum şi a unor măsuri menite să sporească încrederea investitorilor, a consumatorilor, a deponenţilor şi a celor care oferă credite. Moldova, de  asemenea, trebuie, să reformeze şi să modernizeze sistemul educaţional.

Profit: Dnă Sax, aţi preluat funcţia de director al oficiului BERD în RM în aprilie curent. Care sunt principalele Dvs. obiective în această funcţie?

A.S.:
După cum cred că vă daţi bine seama, ele nu diferă prea mult de cele discutate mai sus. Principala mea sarcină, cel puţin pentru viitorul apropiat, este să contribui la îmbunătăţirea sectorului financiar, lucru care va impulsiona activitatea ÎMM. Acesta este sectorul în care BERD activează cel mai bine. Ne-am dori să oferim sprijin unui număr cât mai mare de întreprinderi mijlocii. Scopul nostru este de a promova creşterea economică în RM şi de a ridica ÎMM la nivelul la care noi am putea să le credităm direct.

O altă prioritate este să impulsionăm implementarea proiectelor de infrastructură pentru care deja am oferit finanţare. Acest lucru este foarte important. Dorim să vedem îmbunătăţiri substanţiale în rezultatul utilizării fondurilor pe care le-am promis deja, mai ales ţinând cont de faptul că fondurile noastre sunt acordate împreună cu granturi oferite de UE.

Profit: Aţi avut deja întrevederi cu mai mulţi oficiali din ţara noastră. Aţi  observat o licărire în ochii lor? Credeţi că sunt gata să se implice activ în procesele care au loc?

A.S.:
Consider că Guvernul RM este orientat spre realizarea reformelor. Oficialii spun lucruri adevărate. Dar cel mai important este să faci lucruri corecte. Noi ajutăm să dezvoltăm proiecte de care RM are nevoie, dar Guvernul este cel care trebuie să asigure implementarea acestora. Am văzut multă energie şi dedicaţie la BNM. BERD este fericită să activeze în RM şi să conlucreze cu autorităţile pentru a le ajuta să dezvolte sectorul financiar.

Profit: Am observat că de multe ori oficialii străini sunt mult mai optimişti în ce priveşte evoluţiile şi viitorul RM decât noi, băştinaşii. De ce?

A.S.:
Oamenii de multe ori văd lucrurile ca de la sine înţeles, în timp ce străinii le văd dintr-o perspectivă nouă. Mulţi nu pot compara situaţia cu cea din alte ţări şi nu văd valorile despre care probabil ştiu că există, dar cărora nu le atrag atenţie. Nu este ceva neobişnuit. Pot spune acelaşi lucru despre ţara mea natală, Armenia.


Există foarte multe valori atât în Armenia, cât şi în Moldova, dar de multe ori armenii şi moldovenii le văd doar după ce străinii încep să le aprecieze. Probabil, străinii ar trebui să vă vorbească mai des despre lucrurile şi calităţile bune pe care le aveţi. Oamenii trebuie să preţuiască ceea ce au, dar în acelaşi timp să continue să pună presiune asupra autorităţilor pentru ca acestea să întreprindă acţiuni care ar duce la îmbunătăţirea situaţiei generale în ţară.■

 

Comentarii [8]

Comentariu
 • 17.06.2018 09:14:15
 • 18.06.2018 01:08:19 Liviu
  Noi in Moldova acum deja fara BERD nu putem sa dezvoltam tara, avem nevoe de resurse financiare care ne de banca.
 • 18.06.2018 01:11:23 Alexei
  Este prea frumoasa femeia care a reusit sa faca asa cariera...
 • 18.06.2018 03:10:27 Vlad
  BERD are analiza profunda, de aceia tot pentru banca sa fie rentabil.
 • 22.06.2018 10:26:27 Nicolae
  Este adavarat ca BERD a facut multe proecte in Moldova care acum au capacitatea.
 • 27.06.2018 12:15:23 Андрей
  Почему этот банк отбирает сливки из того, что есть хорошего и ликвидного в Молдове?
 • 28.03.2019 01:10:12
 • 18.09.2023 03:41:09

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
17
Afişări de site:
2488548
Vizitori unici:
5275593

WebArt Pro