Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

BERD este pregătită să preia controlul asupra Victoriabank

Alexandru TANAS | Bănci & Analiză

La începutul lunii mai, BERD a anunţat că şi-a majorat participaţia la Victoriabank, a treia ca mărime bancă din Moldova, până la 27,5% cu scopul de a restabili guvernanţa corporativă şi a asigura performanţa financiară solidă a Victoriabank şi în continuare. Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit, Henry Russell, director BERD pentru instituţii financiare în Moldova şi alte ţări din regiune, a declarat că BERD este pregătită să-şi majoreze cota în această bancă, chiar până la 100%, dacă „acest lucru va ajuta ca Victoriabank să rămână o instituţie independentă, profitabilă şi comercială”. În acelaşi timp, oficialul BERD a accentuat faptul că înainte de a întreprinde paşi noi, sunt necesare verificări şi analize minuţioase şi e nevoie de a stabili valoarea exactă a acţiunilor Victoriabank.

Profit: Partenerii externi au suspendat asistenţa financiară pentru Republica Moldova din cauza unor probleme majore, inclusiv cele din sectorul bancar. La rândul său, Guvernul susţine că face tot posibilul pentru a le soluţiona. Astfel, cele trei bănci implicate în „furtul secolului” au fost închise, cazul este investigat de autorităţile abilitate, se întreprind măsuri pentru a îmbunătăţi transparenţa acţionarilor. Cum sunt văzute toate aceste acţiuni de la sediul central al BERD din Londra?

H.R.:
Cu siguranţă, am văzut un anumit progres. BERD a salutat anularea de către Parlament a unui amendament la Legea cu privire la instituţiile financiare care nu a permis majorarea cotei noastre la Victoriabank anul trecut.

Ne face plăcere să anunţăm că BERD a consolidat 27,5% de acţiuni ale Victoriabank în cadrul unei companii cu destinaţie specială (special purpose vehicle) VB Investment Holding, în afara Republicii Moldova, care este deţinută şi controlată de către BERD.


Desigur, noi urmărim evoluţiile legate de activitatea altor două bănci importante cu acţionari locali, Moldova-Agroindbank (MAIB) şi Moldindconbank, şi sperăm că acţiunile întreprinse de Banca Naţională a Moldovei şi autorităţi vor duce la creşterea transparenţei acţionarilor şi la o bună guvernare în sectorul bancar.

Reformele şi transparenţa în sectorul bancar sunt hârtia de turnesol care permite să vedem dorinţa şi abilitatea autorităţilor de a implementa alte reforme structurale menite să contribuie la îmbunătăţirea climatului de afaceri. Progresul la capitolul transparenţă şi buna guvernare în sectorul bancar ar putea avea un efect pozitiv asupra deciziei BERD de a oferi mai multă finanţare  pentru sectorul bancar. Acest punct de vedere este, de asemenea, împărtăşit de FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană şi alţi parteneri de dezvoltare.

Profit: Ca urmare a recomandărilor venite din partea FMI şi a Băncii Mondiale, un studiu de diagnostic a fost efectuat la trei cele mai mari bănci din ţară – MAIB, Moldindconbank şi Victoriabank. Care ar trebui să fie următorii paşi în acest sens? Consideraţi că BNM ar trebui să continue procesul de supraveghere la aceste bănci?

H.R.:
Pot comenta doar cazul Victoriabank, în care BERD deţine la moment 27,5% din acţiuni.

În primul rând, această bancă are nevoie de un Consiliu de administrare funcţional şi de o guvernanţă corporativă reală.
Consiliul format din şapte membri şi votat la Adunarea extraordinară a acţionarilor, convocată la solicitarea BERD în luna octombrie 2015, rămâne a fi nefuncţional deoarece trei membri nu au prezentat încă documentele necesare Băncii Naţionale.

În acest context, solicităm BNM să întreprindă măsuri urgente şi să se asigure că membrii Consiliului propuşi de către Insidown depun documentele necesare pentru a obţine aprobarea băncii centrale. Considerăm că Guvernatorul BNM dispune de autoritatea necesară pentru ca acest lucru să fie efectuat imediat şi în conformitate cu principiul bunei guvernări.

Este inacceptabil ca o bancă sistemică să activeze fără un Consiliu de administrare funcţional timp de doi ani de zile. În această situaţie, supravegherea specială desigur ajută, dar nu poate substitui guvernanţa corporativă eficientă.

În general, este foarte important ca toate băncile să implementeze sau să adere la cele mai bune practici corporative şi să activeze transparent şi responsabil în raport cu autorităţile de supraveghere.

Profit: Cunoaşte BERD rezultatele studiului de diagnostic la Victoriabank?

H.R.:
Nu putem comenta studiul de diagnostic, deoarece acesta a fost efectuat pentru BNM. Totuşi, raportul de audit pregătit de KPMG şi care este public a confirmat că nu există probleme majore.

În acelaşi timp, în lipsa transparenţei acţionariatului este imposibil de identificat cazurile de acordare a creditelor unor părţi afiliate, lucru care sporeşte riscul ca aceste credite să devină neperformante dacă părţile afiliate consideră că este în interesul lor să nu ramburseze aceste mijloace financiare. La această etapă, BERD nu poate determina care este cota tranzacţiilor cu părţile afiliate.

Profit: Sunteţi de acord cu opinia potrivit căreia pe parcursul ultimului deceniu Victoriabank a reuşit să se afle în topul primelor trei bănci din Moldova chiar şi fără implicarea directă şi eficientă a BERD?

H.R.:
BERD a făcut primele investiţii în Victoria-bank în august 1995, alături de fondatorii băncii, cu scopul de a susţine o bancă solidă cu acţionari locali şi cu standarde înalte de guvernanţă corporativă şi integritate.

BERD a jucat un rol decisiv în guvernanţa corporativă a băncii chiar de la bun început. Am fost direct implicaţi în elaborarea unui nou statut al băncii.

De fapt, majoritatea documentelor ce ţin de politici şi guvernanţă au fost elaborate cu sprijinul BERD. Reprezentanţii noştri au fost prezenţi la toate adunările Consiliului de administrare până în luna iunie 2006.

BERD nu doar a investit în acţiunile Victoriabank, dar a acordat finanţare care a permis băncii să ofere credite avantajoase întreprinderilor locale. Această finanţare a avut şi o componentă de grant oferită de donatorii noştri generoşi cu scopul de a transfera know-how-ul esenţial către bancă şi angajaţii acesteia.

Angajaţi de la toate nivelurile băncii au fost instruiţi şi au beneficiat de asistenţă tehnică din partea BERD. Noi am fost cei care am pus fundamentul succesului Victoriabank.

Cu toate acestea, în anul 2006, controlul asupra Consiliului directorilor a trecut la un grup de acţionari netransparenţi, inacceptabili pentru BERD, interesele cărora nu corespundeau cu ale noastre.. Atunci ne-am retras din Consiliul de administrare al Victoriabank şi am fost nevoiţi să suspendăm sprijinul nostru financiar pentru această bancă. Considerăm că o bancă nu poate fi condusă într-un mod transparent de către acţionari care însăşi nu sunt transparenţi.

În anul 2013 am văzut o oportunitate şi am decis să ne implicăm în încercarea de a obţine din nou controlul. La moment, scopul nostru este să consolidăm poziţia acţionarilor transparenţi, care se bucură de o reputaţie bună, cu scopul de a restabili guvernanţa corporativă în cadrul băncii. În momentul în care Consiliul de administrare va deveni funcţional, intenţia noastră este să obţinem acces la conturi şi să efectuăm o evaluare financiară şi de integritate (due diligence).

Profit: La Adunarea generală a acţionarilor Victoriabank, desfăşurată la 20 mai, BERD nu a votat pentru aprobarea raportului financiar al băncii pentru 2015. Care au fost principalele cauze ale acestei decizii şi care este impactul asupra activităţii băncii?

H.R.:
În primul rând, în conformitate cu Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, acţionarii doar examinează acest raport.
În al doilea rând, Consiliul de administrare este cel care supraveghează activitatea managementului, aprobă raportul prezentat de acesta, iar ulterior îl recomandă acţionarilor spre examinare. Consiliul, după cum bine ştiţi, rămâne nefuncţional. Deci noi am avut obiecţii faţă de prezentarea unui raport care nu a fost revizuit şi recomandat de către Consiliul de administrare.

Profit: Mai mulţi acţionari minoritari consideră că Consiliul de administrare al băncii nu a fost funcţional timp de aproape doi ani deoarece două grupuri importante de acţionari, conduse de BERD şi Insidown (39,2%), nu au putut ajunge la un compromis. Cum ar arăta un asemenea compromis?

H.R.:
Scopul BERD este de a restabili guvernanţa corporativă şi de a menţine Victoriabank drept o instituţie independentă, profitabilă, ghidată de principii comerciale, şi cu acţionari transparenţi, o bancă ce  lucrează în beneficiul economiei RM. Considerăm că acesta ar trebui să fie scopul tuturor acţionarilor, poziţia lor comună.  

Profit: Care sunt şansele ca principalii acţionari ai Victoriabank să ajungă la o înţelegere şi să aleagă un nou Consiliul de administrare la Adunarea generală a acţionarilor, programată pentru 8 iulie curent. De ce vor depinde aceste şanse?

H.R.:
Aş dori să evit speculaţiile, dar sper că în cadrul acestei adunări va fi ales Consiliul de administrare al băncii, iar membrii acestuia vor prezenta documentele necesare Băncii Naţionale pentru aprobare, astfel încât acest organ abilitat să poată funcţiona şi asigura guvernanţa corporativă la Victoriabank.

BERD va propune aceleaşi persoane ca şi data trecută: Ionuţ Pătrăhău şi Gavin N. Ryan. Ambii sunt bancheri cu experienţă la nivel internaţional, au cunoştinte profunde la capitolul guvernanţă corporativă. Vor acţiona în calitate de membri independenţi ai Consiliului în interesul Victoriabank şi al tuturor acţionarilor săi.

Profit: De regulă, BERD procură doar pachete de acţiuni minoritare în bănci sau companii „pentru a oferi sfaturi importante sau confort şi încredere altor investitori şi pentru a cataliza alte surse de finanţare”, după cum ne-a explicat unul dintre colegii Dvs. Cu toate acestea, dat fiind evoluţiile curente, examinează BERD posibilitatea de a face o excepţie şi de a procura pachetul de control la Victoriabank, astfel ajutând această bancă să soluţioneze problema transparenţei acţionarilor o dată şi pentru totdeauna?

H.R.:
Printr-o decizie fără precedent, Consiliul director al BERD (care reprezintă 65 de guverne, UE şi Banca Europeană de Investiţii), a autorizat achiziţionarea până la 100% din acţiunile Victoriabank. Suntem pregătiţi să facem acest pas dacă el va ajuta ca Victoriabank să rămână o instituţie independentă, profitabilă şi comercială. Cu toate acestea, înainte de a întreprinde anumite acţiuni noi, este necesar de a efectua o evaluare meticuloasă (due diligence) şi de a stabili valoarea exactă a acţiunilor Victoriabank. De asemenea, este necesar ca banca să aibă un Consiliu de administrare funcţional.

Profit: Problema transparenţei acţiunilor este, de asemenea, foarte actuală şi în cazul altor două bănci importante, MAIB şi Moldindconbank. Ţinând cont de evoluţiile de până acum, MAIB probabil va fi nevoită să anuleze 43% din acţiunile sale care la moment sunt deţinute de „acţionari netransparenţi” şi să emite noi acţiuni. Ce măsuri ar trebui întreprinse pentru ca acţiunile noi să nu ajungă iarăşi la acţionari netransparenţi?

H.R.:
Pentru aceasta este necesar ca BNM să ia măsuri astfel încât doar investitorii transparenţi şi cu o reputaţie bună să deţină acţiuni în băncile din Moldova. Aceşti investitori trebuie să corespundă celor mai înalte standarde (fit and proper) atât pe hârtie, cât şi în realitate, în vorbe şi în acţiuni.

Profit: Cum aţi caracteriza cooperarea cu o altă bancă din RM - Mobiasbancă, în care BERD deţine peste 8% din acţiuni? În ce condiţii ar fi BERD de acord să vândă acest pachet de acţiuni şi ce factori vor fi luaţi în considerare la stabilirea preţului acestor acţiuni?

H.R.:
BERD a devenit acţionar al Mobiasbancă în 2008 când a procurat 8,84% din acţiunile acestei bănci pentru a susţine intrarea pe piaţa bancară din Moldova a grupului francez Société Générale.

Groupe Société Générale a fost prima bancă străină care a intrat pe piaţa moldovenească, iar BERD este mândră că a fost implicată în acest proces. Suntem satisfăcuţi de rezultatele înregistrate de Mobiasbancă până în prezent, în special de standardele înalte de guvernare corporativă. Mobiasbancă Groupe Société Générale este o instituţie bancară importantă în Moldova, şi noi vedem că această bancă are perspective de dezvoltare şi capacitatea de a-şi consolida poziţia pe piaţă.

Profit: În opinia Dvs., cât de curând vor fi în stare băncile din Moldova, cu excepţia Mobiasbancă şi ProCreditBank, să restabilească bunele relaţii cu BERD, astfel contribuind la atragerea în RM a mijloacelor financiare mai ieftine şi cu o durată de rambursare mai lungă?   

H.R.:
Suntem pregătiţi să reluăm finanţarea pentru băncile cu acţionari locali. Acest lucru se va întâmpla atunci când ele vor activa în calitate de instituţii independente, comercial orientate, cu acţionari transparenţi şi care urmăresc scopul de a finanţa economia reală a ţării.

Cât de curând se va întâmpla acest lucru? Este întrebarea pe care o adresăm autorităţilor, BNM şi acestor bănci.

Profit: Ce ar trebui să întreprindă băncile, Guvernul şi BNM pentru a restabili parteneriatul cu BERD, care este de o importanţă majoră pentru ţara noastră?

H.R.:
BERD este un partener de încredere al Moldovei. Banca noastră are angajamente ferme faţă de RM şi de dezvoltarea economiei ţării.

În calitate de investitor, ştim mult prea bine că RM trebuie să-şi îmbunătăţească climatul investiţional cât mai urgent. Un mediu de afaceri stabil, previzibil, corect şi care sprijină afacerile va atrage investiţii locale şi străine, care la rândul lor vor contribui la crearea locurilor de muncă şi vor aduce prosperitate cetăţenilor acestei ţări.


Reiterez, reformele şi transparenţa sectorului bancar sunt hârtia de turnesol pentru a determina dorinţa şi abilitatea autorităţilor de a implementa alte reforme structurale menite să ducă la îmbunătăţirea climatului de afaceri.


Drept un prim-pas în sectorul bancar, BNM trebuie să asigure ca doar acţionarii transparenţi şi cu o reputaţie bună să deţine controlul asupra băncilor din Moldova.■

 

Comentarii [10]

Comentariu
 • 24.06.2016 07:17:39 Petr
  Asta este nu rau, mai bine cumpara EBRD de chit cineva care nu vre sa fie transparent.
 • 24.06.2016 07:19:20 Marcel
  Actionarii mici numai chistiga daca asa ceva sintimpla...
 • 24.06.2016 07:20:49 Filimon
  Interesant ce cred despre asta dl Turcan si d-na Proidisvet?
 • 25.06.2016 03:03:46 Ivan
  Pacat ca strainii prelua in Moldova tot ce este cel mai bun!
 • 25.06.2016 03:05:20 Sereja
  Cito obidno, berut vedi za ni za cito, pocti darom!!!
 • 27.06.2016 07:47:17 Boris
  Este speranta ca EBRD sa face de la Victoriabank o bombonica... Pentru dl Turcan si d-na Proidisvet asta sa fie MINUNAT!!!
 • 29.06.2016 02:34:05
 • 01.07.2016 08:57:27 Victoria
  Am auzit ca BERD vre toamna aceasta sa cumpara 10% de actiuni de la MAIB, spunati mie daca asta este corect?
 • 08.07.2016 09:07:17 Andrei
  BERD este obligat sa face ordin in sistemul bancar in RM.
 • 20.05.2017 04:47:01

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2449879
Vizitori unici:
5177799

WebArt Pro