Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

Responsabilitatea socială - Cartea de vizită a companiilor care se respectă

Concept & Atitudine

Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) este un concept relativ nou pentru Moldova, însă cu tradiţii în Uniunea Europeană, unde acesta este introdus în legislaţie şi este obligatoriu pentru orice companie. În Republica Moldova, conceptul a prins contur mult mai târziu, mai exact - odată cu venirea companiilor străine, care l-au promovat şi îl promovează intens pe piaţa locală. Astăzi, pentru tot mai multe companii din Moldova, care se respectă şi îi respectă pe cei din jur, RSC a devenit o carte de vizită care vorbeşte despre atitudinea faţă de societate şi faţă de problemele cu care aceasta se confruntă.

O companie de succes nu înseamnă doar o companie care înregistrează profituri substanţiale, are mii de clienţi sau reprezintă un brand de milioane. O companie de succes este, în primul rând, o companie care are o atitudine responsabilă faţă de angajaţii săi, clienţi, comunitate, parteneri şi, în general, faţă de societatea în care activează şi îşi dezvoltă afacerea. În Uniunea Europeană este obligatoriu ca fiecare companie să dezvolte programe proprii de responsabilitate socială, acesta fiind un criteriu introdus în politicile europene. Mai mult, statul susţine şi oferă anumite facilităţi, în special, companiilor care promovează responsabilitatea socială. În felul acesta, mediul de afaceri, de rând cu statul, pune umărul la crearea unui mediu şi a unei societăţi sănătoase.

Încet, dar sigur, conceptul a început să fie promovat şi în Republica Moldova, fiind, totodată, o dovadă a faptului că instituţiile autohtone preiau cu succes experienţa europeană, chiar şi în acest domeniu, şi nu sunt indiferente faţă de problemele societăţii în care au posibilitate să se dezvolte şi să înregistreze profituri.

Printre primele companii care au promovat şi continuă să promoveze intens conceptul de RSC în Moldova au fost companiile de telecomunicaţii, după care, rând pe rând, s-au aliniat şi instituţiile financiare etc. De cele mai multe ori, acestea organizează acţiuni de caritate, se implică în viaţa comunităţii prin ajutorarea copiilor bolnavi sau din familii social-vulnerabile etc.

Aurelia BRAGUŢA, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, autoarea cursului la masterat „Etica şi responsabilitatea socială corporativă”: În Republica Moldova, acest concept este asociat cel mai des doar cu anumite acţiuni de caritate, sponsorizări sau donaţii, ceea ce nici pe de parte nu reprezintă o abordare corectă. O companie responsabilă social este o companie care prin activitatea sa încearcă să reducă cheltuielile şi să dezvolte sentimentul responsabilităţii în rândul propriilor angajaţi, al clienţilor şi al societăţii în general.

Cel mai des, în acest sens acţionează companiile cu istorie şi stabilitate financiară. Una dintre ele, Victoriabank, a reuşit să dezvolte un concept unic de implicare a clienţilor săi, optând pentru cultivarea sentimentului responsabilităţii în societate, decât injectarea unei campanii de scurtă durată. Exemplu elocvent, în care clienţii sunt antrenaţi să-şi cultive simţul responsabilităţii, alături de companie desigur, este lansarea pe piaţă a unui card, care şi poartă denumirea compatibilă cu menirea sa: „Eu ajut copiii!”. O simplă achitare cu cardul contribuie la salvarea unei vieţi, aduce zâmbetul pe chipul copiilor rămaşi fără grija părintească sau promovează tinerele talente, iar rezultatele nu întârzie să apară.

Cu suportul clienţilor deţinători de carduri „Eu ajut copiii!”, Victoriabank a ajutat-o pe Maria Afanas, o fetiţă de 5 ani, să suporte prima operaţie realizată la membrele inferioare, în rezultatul căreia acum Maria se poate deplasa de sine stătător.
Cardul de caritate „Eu ajut copiii!” face parte dintr-un amplu program de responsabilitate social-corporativă a Victoriabank „Deschide uşile spre viitor”, lansat în anul 2010, de „Ziua cunoştinţelor”. La fiecare achitare, deţinătorii acestui tip de card donează câte 1 leu în fondul de caritate, iar la final Victoriabank dublează suma acumulată.

Banca îşi exprimă responsabilitatea socială nu doar prin acţiuni desfăşurate în Chişinău, dar şi în alte localităţi din Moldova.
În această ordine de idei se înscriu campaniile de susţinere a sinistraţilor din zonele inundate, organizarea campaniei „Dăruieşti şi câştigi”, în cadrul căreia clienţii băncii au avut posibilitatea să contribuie la acumularea unui fond de mijloace băneşti destinat copiilor bolnavi şi din familii defavorizate.

Şi ţările vecine sunt un exemplu în acest sens. Bunăoară, în România, Banca Românească a desfăşurat acţiuni de CSR cu un caracter cultural, educaţional, dar şi campanii proprii, de exemplu, pentru reducerea mortalităţii infantile sau colectarea de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer.

Lista companiilor care aplică conceptul RSC, dar mai ales cea a acţiunilor întreprinse de fiecare companie în parte este impunătoare şi acest lucru, desigur, merită toată aprecierea. Victoriabank, alături de alte instituţii bancare şi companii responsabile din ţară, nu este indiferentă faţă de suferinţele, problemele, grijile, dar şi bucuriile şi speranţele oamenilor din Republica Moldova.

Responsabilitatea socială a companiilor se face în fiecare zi simţită în societate. Cel mai important lucru este că prin intermediul acţiunilor de responsabilitate socială promovate de acestea se dezvoltă sentimentul responsabilităţii unei societăţi întregi. Or, după cum se ştie, doar într-o societate responsabilă poate să existe toleranţă, bună înţelegere şi respect reciproc.■

 

Comentarii [6]

Comentariu
  • 21.06.2013 09:37:32
  • 23.06.2013 10:49:25
  • 19.08.2015 02:40:31
  • 11.10.2016 07:35:25
  • 21.05.2017 01:12:16
  • 08.04.2020 09:02:22

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
18
Afişări de site:
2274712
Vizitori unici:
4709674

WebArt Pro