Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

Obligaţiunile municipale – instrument de dezvoltare a comunităţilor locale

Ilona NAVRUC | Proiect & Rezultat

În Republica Moldova, pe lângă instrumentele clasice de îndatorare cum sunt creditele bancare, statul, companiile şi Autorităţile Publice Locale (APL) au la dispoziţie şi alte posibilităţi mai puţin cunoscute. Este vorba despre emisiunea de valori mobiliare, şi anume obligaţiuni, prin intermediul căreia poate fi atras capitalul necesar realizării unor proiecte investiţionale în condiţii de multe ori mai avantajoase decât creditele bancare.

Deşi legislaţia R. Moldova prevede posibilitatea emisiunii de obligaţiuni municipale de către APL de toate nivelele, până în prezent, în ţara noastră nu a fost realizată nici o emisiune de obligaţiuni, în pofida faptului că în toate ţările vecine acest instrument este utilizat intens de către autorităţile publice locale pentru identificarea resurselor financiare pentru investiţii capitale. Cauzele sunt multiple, atât de ordin legislativ, investiţional sau chiar de infrastructură financiară. Situaţia în acest sens s-a schimbat graţie unei echipe de experţi din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, care implementează proiectul: „Obligaţiunile guvernamentale locale – ca măsură de sporire a autonomiei locale”, finanţat de Ambasada Regatului ţărilor de Jos la Chişinău.Astfel, potrivit proiectului, trei primării (Chişinău, Sângera şi Ceadîr-Lunga) beneficiază de suport consultativ şi de instruiri în procesul efectuării primelor emisiuni de obligaţiuni de către APL din ţara noastră. Până în prezent, primăriile beneficiare respective au înaintat proiectele investiţionale ce urmează a fi finanţate din resursele obţinute din emiterea obligaţiunilor, iar două dintre ele – Sângera şi Ceadîr-Lunga, au finalizat deja etapa selectării prin concurs deschis a intermediarului financiar şi acum sunt la etapa contractării acestuia. Primăria mun. Chişinău, la rândul ei, se află la etapa desfăşurării concursului de selectare a intermediarului financiar.

Șeful Oficiului Ambasadei Regatului ţărilor de Jos în Republica Moldova, Floris van Eijk, a menţionat că acest instrument, folosit în premieră în R. Moldova, va contribui la fortificarea autorităţilor locale şi la dezvoltarea comunităţilor.

Floris van EIJK: Oficiul Ambasadei Regatului ţărilor de Jos manifestă susţinere faţă de autonomia locală şi faţă de autorităţile locale angajate în proiecte de dezvoltare comunitară. Ne bucurăm că acest proiect a trezit interesul mai multor autorităţi locale, care îşi doresc să dezvolte proiecte de infrastructură locală. Considerăm că fiecare autoritate locală trebuie să beneficieze de instrumentele financiare disponibile pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităţii.


Vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Nina Dosca, consideră că pentru R. Moldova obligaţiunile municipale reprezintă un instrument financiar modern de atragere a investiţiilor în localităţi, care presupune multe beneficii cu costuri reduse.

 

Nina DOSCA: O colaborare mai strânsă între autorităţile locale şi piaţa de capital poate conduce la creşterea calităţii şi eficienţei proiectelor finanţate, precum şi la încurajarea planificării financiare pe termen lung. R. Moldova ar trebui să urmeze această tendinţă de apelare la sursele alternative de finanţare pentru a oferi investitorilor locali şi internaţionali un mediu îmbunătăţit de funcţionare a pieţei de capital. CNPF de comun acord cu autorităţile competente a elaborat şi promovat legislaţia aferentă procesului de plasare şi circulaţie a obligaţiunilor municipale, iar conform propunerilor şi sugestiilor din partea „Expert-Grup”, CNPF recent a iniţiat modificarea actelor sale normative, care vin să clarifice unele norme aplicabile.


Victoriabank a ieşit învingătoare

Legislaţia prevede că orice emisiune de obligaţiuni trebuie să fie intermediată de către un participant profesionist pe piaţa de capital. Directorul de program „Expert-Grup”, Dumitru Pîntea, a menţionat că intermediarul financiar urmează să realizeze efectiv emisiunea, şi anume, cel mai important – atragerea mijloacelor financiare de la diferiţi investitori.

Dumitru PÎNTEA: Intermediarul financiar cunoaşte cel mai bine care sunt tendinţele pe piaţa financiară, care sunt aşteptările investitorilor şi poate veni cu soluţii conform aşteptărilor primăriei. În sarcina intermediarului intră efectiv designul acestor instrumente financiare, stabilirea calendarului estimativ de lansare a emisiunilor şi atragerea resurselor financiare de la investitori.


Victoriabank a ieşit învingătoare în urma concursurilor demarate de autorităţile locale privind intermedierea emiterii de obligaţiuni municipale.

Vasile DONICA, Vicepreşedintele Victoriabank: Suntem bucuroşi şi onoraţi că Victoriabank, membră a Grupului Banca Transilvania, a fost selectată în calitate de intermediar financiar. Una din priorităţile de bază ale activităţii noastre este introducerea şi promovarea noilor servicii, produse şi tehnologii pe piaţa financiară din R. Moldova. Pentru Victoriabank este un mare avantaj suportul din partea grupului financiar Banca Transilvania şi în special din partea BT Capital Partners, o echipă experimentată formată din profesionişti din România, situată pe primul loc în topul intermediarilor la Bursa de Valori Bucureşti. În aceste condiţii suntem încrezători că etapele de emitere a obligaţiunilor vor fi parcurse cu succes.

Potrivit lui, cele mai importante etape pe care urmează a fi întreprinse sunt pregătirea setului de documente necesare pentru derularea ofertei, obţinerea avizului de la Ministerul de Finanţe, sondarea pieţei pentru structurarea realistă a acestei oferte, înregistrarea prospectului ofertei la CNPF.

„O prioritate mai este şi promovarea acestor obligaţiuni şi a proiectului investiţional, întâlnirea cu potenţialii investitori, alocarea obligaţiunilor, admiterea spre tranzacţionare a obligaţiunilor la Bursa de Valori”, a conchis Vasile Donica.

BT Capital Partners este intermediarul care în 2020 a ocupat primul loc privind volumul de tranzacţii, iar din prisma proceselor de emisiune a vânzărilor, deţine toată experienţa necesară pe care o va împărtăşi cu colegii lor de la Victoriabank.

„Experienţa noastră pe piaţa de emisiuni de obligaţiuni municipale sau corporative sau de acţiuni, este de peste 15 ani, iar în ultimii cinci ani am fost primul intermediar pe piaţa de emisiuni de obligaţiuni cu valori de tranzacţie de peste 3,5 mlrd. de euro. Ne bucură să vedem deschiderea autorităţilor pentru sprijinirea acestor procese şi deoarece primele proiecte de aşa gen nu sunt cele mai uşoare, ne bucură că sunt două primării care au avut curajul să-şi asume acest pionierat. Sunt convinsă că, împreună cu colegii noştri, vor fi obţinute rezultatele aşteptate şi această primă acţiune va reprezenta începutul acestui instrument pe piaţa de capital din Republica Moldova”, a concretizat CEO BT Capital Partners, Daniela Secară.

Proiecte indispensabile

Ambele primării vor folosi resursele atrase prin intermediul emisiunii de obligaţiuni municipale pentru realizarea proiectelor de infrastructură în Sîngera şi Ceadîr-Lunga. Autorităţile locale din oraşul Sîngera planifică să construiască un apeduct într-un cartier nou al localităţii, unde locuiesc în prezent câteva zeci de familii, care nu au acces la reţeaua centrală de alimentare cu apă. În următorii ani, în acest cartier vor locui până la trei sute de familii.

„Emisiunea pe care o planificăm în oraşul Sîngera este de cinci milioane de lei, surse din care vrem să construim apeductul. Am proiectat apeductul inclusiv cu toate conectările prevăzute pentru fiecare gospodărie, ceea ce va reduce atât costul pentru conectare a consumatorilor finali, cât şi timpul perfectării documentelor pentru proiectarea lucrărilor”, a explicat primarul oraşului Sîngera, Valeriu Popa.

La rândul lor, autorităţile din municipiul Ceadîr-Lunga intenţionează să investească resursele atrase în urma emisiunii de obligaţiuni municipale într-un proiect de îmbunătăţire a infrastructurii drumurilor locale.

„Dezvoltarea economiei municipiului este în prezent o prioritate pentru APL din Ceadîr-Lunga, însă dezvoltarea economiei este imposibilă fără dezvoltarea în paralel a infrastructurii locale. Datorită acestui proiect vom reuşi să mobilizăm resurse suplimentare pentru construcţia şi reparaţia drumurilor din municipiu, fapt ce va contribui la crearea condiţiilor prielnice pentru investitorii din regiune”, a spus primarul municipiului Ceadîr-Lunga, Anatolii Topal.

Recomandările experţilor

Potrivit „Expert-Grup”, în practica internaţională, emiterea de obligaţiuni municipale reprezintă cel mai simplu mod de a atrage un bazin de investitori din afara sectorului bancar. Istoriile de succes de emisiuni de obligaţiuni municipale sunt asociate cu câteva precondiţii precum existenţa facilităţilor fiscale aferente acestui instrument de împrumut, un plan de investiţii bine conceput şi existenţa unor filtre pentru a menţine managementul datoriei locale la parametrii optimi.

„Un alt atribut al succesului obligaţiunilor municipale este o piaţă de capital robustă, deşi există exemple care arată că obligaţiunile municipale pot constitui ele însăşi un imbold pentru dezvoltarea pieţei de capital, aşa cum ar putea avea loc şi în cazul R. Moldova”, consideră experţii „Expert-Grup”.

Potrivit lor, cele mai răspândite avantaje pentru comunităţile locale urmare a utilizării obligaţiunilor municipale sunt flexibilitatea în stabilirea termenilor şi condiţiilor de rambursare, povara echitabilă a costurilor şi accesul la beneficii, evitarea costurilor adiţionale prin finalizarea mai rapidă a proiectelor, acces la resurse nerambursabile din fonduri europene şi alte fonduri de dezvoltare şi creşterea vizibilităţii şi a încrederii investitorilor.

„În cazul R. Moldova, obligaţiunile municipale pot deveni un instrument financiar viabil, alternativ metodei clasice de creditare, care ar putea fi utilizat pentru proiecte investiţionale la nivel local. Având în vedere că obligaţiunile respective constituie un instrument de finanţare, nu de investiţie şi necesită în mod obligatoriu în cadrul proiectului indicarea sursele de venit pentru deservirea şi achitarea obligaţiunilor. Din acest motiv cele mai potrivite proiecte de finanţare prin obligaţiuni sunt: proiectele comunitare investiţionale ce vor aduce venit direct la APL (conectarea unor sectoare noi la apă şi canalizare, renovarea reţelelor de prestări servicii către comunicate); proiecte de infrastructură care va creşte numărul investitorilor şi volumul investiţiilor, care va duce indirect la majorarea veniturilor la APL prin creşterea bazei impozabile şi de taxe obligatorii (platformă industrială, cartiere rezidenţiale noi etc); co-finanţarea proiectelor de grant, în cazul în care APL nu dispune de resurse proprii, astfel încât datorită obligaţiunilor emise APL va putea beneficia de un levier financiar sporit pus la dispoziţie doar cu condiţia co-finanţării; refinanţarea creditelor mai scumpe accesate anterior”, explică „Expert-Grup”.

 

Experţii au prezentat un şir de recomandări în vederea promovării obligaţiunilor municipale în R. Moldova. Printre acestea pot fi evidenţiate: uniformizarea regimului fiscal aferent investiţiilor în valori mobiliare (oferirea facilităţilor fiscale similare cu valorile mobiliare de stat); extinderea limitei de îndatorare de 30% pentru toate oraşele cu statut de municipiu, precum şi pentru bugetele care înregistrează venituri proprii solide; stabilirea posibilităţii emiterii de valori mobiliare în valută străină, cu respectarea prevederilor prudenţiale (limita de îndatorare în acest caz să fie de 15% din veniturile proprii); dezvoltarea unui program de promovare şi finanţare a obligaţiunilor municipale; simplificarea procedurilor necesare pentru emiterea obligaţiunilor municipale; în procesul de promovare a obligaţiunilor municipale, pe lângă aspectele privind solvabilitatea, prevăzute de legislaţie, este necesar de asigurat şi integritatea utilizării acestor instrument.■

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 24.05.2021 07:17:04 Gaboi
    Habar nu am, cine poate sa cumpara asa ceva?
  • 24.05.2021 07:20:08 Evelina
    Este un instrument nou si destul de atractiv.

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
25
Afişări de site:
2274725
Vizitori unici:
4709733

WebArt Pro