Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

MAIB: 30 de ani de confruntări, eforturi susţinute şi de succese

Alexandru M. Tănase | Instituţie & Realizări

BC Moldova Agroindbank S.A. (MAIB) are în spate o istorie de 30 ani, timp în care a reuşit să-şi consolideze poziţiile şi să-şi creeze un nume bun pe piaţa bancară moldovenească. Toate acţiunile băncii întreprinse pe parcursul acestor ani au avut un scop – menţinerea rolului de lider în sistemului bancar din Republica Moldova (Moldova în acest articol). Faptul că MAIB a evoluat de la total active de 28,9 mlrd. de ruble sovietice la finele anului 1991 până la €1,45 mlrd. la finele lunii ianuarie 2021 denotă potenţialul acestei bănci. La cei 30 de ani, MAIB nu se mulţumeşte doar cu rezultatele obţinute, ci, în continuare, este gata să îşi concentreze toate eforturile pentru a-şi consolida poziţia de lider pe mai departe, pe baza unei dezvoltări organice, sănătoase şi eficiente.

Într-o discuţie la care am participat în perioada de început a tranziţiei, avută în cercurile financiare de la Londra, conducătorul unei bănci comerciale dintr-o ţară care începuse procesul de tranziţie după dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991, a fost întrebat dacă banca pe care o reprezenta are un istoric care să îi permită acordarea unui calificativ de bun partener. Preşedintele acelei băncii a răspuns foarte mândru că banca pe care o reprezenta era deja înfiinţată de trei ani şi că avea rezultate bune. Îngăduitor, conducătorul echipei englezeşti aflată la masa tratativelor a răspuns că, în general, băncile englezeşti au istorii de circa 150-300 de ani. Ceea ce nu ştia nimeni atunci este cum se va derula de fapt tranziţia de la sistemul socialist la cel cu o economie de piaţă şi cât va dura de fapt acest proces. Răspunsurile la aceste întrebări încă nu au fost date definitiv nici până în prezent, astfel că siguranţa preşedintelui aflat în vizită la Londra a fost justificată de evenimentele ulterioare. Trei ani pentru o bancă abia născută pe ruinele sistemului bancar sovietic erau în bună măsură echivalenţi cu zeci şi zeci de ani de activitate bancară într-o ţară stabilă cum era, de exemplu, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

Înfiinţarea băncii

Cazul MAIB, banca Nr. 1 din Moldova, este într-un fel asemănător. Aceasta şi-a început oficial activitatea în data de 8 mai 1991. MAIB a luat naştere prin reorganizarea diviziunii regionale din Moldova a Băncii Agroindustriale a fostei URSS. Moldova a moştenit filiale/diviziuni regionale ale fostelor bănci specializate de stat ale fostei URSS, printre care şi banca pentru sectorul agroalimentar şi comerţul cooperatist. În anii respectivi, conturile bugetului public/de stat, inclusiv finanţarea sectorului bugetar erau, după caz, deschise la toate aceste bănci. În afară de MAIB, activitatea acestor diviziuni bancare de stat a fost preluată de alte două noi bănci comerciale (societăţi pe acţiuni) în temeiul Hotărârii Guvernului Moldovei din 8 mai 1991. În decurs de câţiva ani, au fost soluţionate definitiv chestiunile patrimoniului statului aflat în folosinţa lor. Noile bănci s-au transformat în scurt timp în bănci universale.

Iniţial aceste bănci au fost societăţi pe acţiuni de tip închis. În anul 1997, au fost introduse modificări legislative, potrivit cărora acestea s-au transformat în societăţi de tip deschis.

În data de 27 august 1991, Moldova şi-a declarat independenţa, iar Banca Naţională a Moldovei (BNM) a fost înfiinţată cu puţin timp înainte – în data de 4 iunie 1991. La 29 noiembrie 1993, Moldova a introdus propria monedă (leul moldovenesc), eliminând astfel fostele ruble sovietice şi ruseşti şi cupoanele moldoveneşti – un eveniment ce va avea implicaţii profunde asupra băncilor comerciale, inclusiv a MAIB.

 

La sfârşitul anului 1991, MAIB a intrat în perioada de tranziţie cu un bilanţ de 28,9 mlrd. de ruble sovietice. Standardele de contabilitate aplicate de MAIB la începuturile sale erau cele moştenite de la fosta URSS. Lucrările de secretariat şi corespondenţă, inclusiv de plăţi interbancare şi termenii bancari de bază, erau în totalitate în limba rusă. Introducerea termenilor bancari în limba română a fost un proces dificil şi lung, în care, începând cu anul 1993, instituţiile financiare internaţionale (BERD, IFC, FMI etc.) au jucat un rol major. Ulterior, MAIB a început implementarea treptată a principiilor moderne de contabilitate şi audit internaţional. Retroactiv vorbind, se poate afirma că MAIB a reuşit în scurt timp să se integreze în sistemul bancar internaţional, deşi expertiza sa era oarecum limitată la început.

Drumul de la acest început modest, până la ceea ce este MAIB în prezent, a fost lung şi anevoios, iar meritul acestei bănci este cu atât mai mare cu cât această dezvoltare organică sănătoasă a avut loc într-un context geopolitic extraordinar de complicat. Moldova a fost şi într-un fel este la „răscruce de drumuri”, plasată de destinul istoric într-un loc, unde marile interese geo-strategice din Est şi din Vest încă îşi mai dispută priorităţile şi scopurile.

 

Foto: Semnarea primului acord cu BERD în 1995. De la stânga la dreapta: L. Dumitrescu, V. Bădrajan, R. Freeman, G. Furtună, X. Dedullen, N. Vrabie, B. Balthazar, D. Hexter şi A. Tănase - august 1995.Deschiderea spre exterior


Primele contacte ale MAIB cu instituţiile financiare internaţionale au fost iniţiate şi conduse în martie 1993 de dl Grigore Furtună, preşedintele de atunci al băncii şi dna Natalia Vrabie, vicepreşedintele de atunci al MAIB. Dorinţa MAIB de a colabora cu aceste instituţii, printre care, în primul rând, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a fost sinceră şi avea să ducă la rezultate bune în final. Totuşi, pentru început erau mai multe lucruri, care trebuiau soluţionate. Prima condiţie a fost referitoare la conturile băncii, care trebuiau audiate de un auditor internaţional de renume. Era nevoie să se înţeleagă situaţia financiară a MAIB, mai ales că principalul articol din bilanţul acesteia era „Alte active”. Denominarea în ruble a fost o altă chestiune dificil de rezolvat.

Primele progrese în acest sens au fost obţinute prin luna septembrie 1994. Atunci s-au început pregătirile pentru prima linie de credit de $20 mil., acordată în august 1995 (vezi foto). Linia a fost în întregime implementată, iar 35 de companii moldoveneşti au beneficiat de fondurile puse la dispoziţie. Începutul a fost greu, dar, în acelaşi timp, spectaculos. Sub conducerea dnei N. Vrabie, care a fost promovată ca preşedinte al băncii, mai multe facilităţi de credit şi asistenţă tehnică au fost acordate MAIB de către BERD şi de alte instituţii financiare internaţionale cum ar fi Corporaţia Financiară Internaţională, Banca Europeană de Investiţii, Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare, Banca Consiliului Europei etc. Pe lângă prima linie de credit, BERD, de exemplu, a mai acordat finanţare pentru IMM-uri, inclusiv un împrumut dedicat sectorului micro, un împrumut subordonat convertibil, un împrumut pentru eficienţa energetică a companiilor industriale private şi altul a sectorului rezidenţial, precum şi o linie care a fost folosită consistent pentru garantarea instrumentelor de comerţ (TFP). BERD a fost, de asemenea, promotorul vinurilor moldoveneşti pe pieţele externe printr-o linie de credit specială şi a contribuit alături de MAIB şi Horizon Capital la finanţarea Glass Container Company (GCC) Chişinău. Acordarea de facilităţi pentru MAIB a continuat până la cea mai recentă linie de credit acordată în 2020. În paralel, BERD a fost prezent în capitalul băncii până în 2005 şi ulterior din 2018, ceea ce a facilitat transferul de know-how bancar şi instituţional către MAIB.

Tentaţii evitate şi acţionariat transparent

De-a lungul celor trei decenii de existenţă, MAIB a avut conduceri executive prudente. Acest lucru i-a permis să evite marea fraudă bancară moldovenească de $1 mlrd. din anii 2012-2015, un eveniment unic prin gravitatea lui în istoria bancară de tranziţie. În acelaşi mod, banca a reuşit sa evite tentaţia „landromatului rusesc”, posibil în contextul unor deficienţe în sistemul judecătoresc, precum şi în activitatea de supraveghere bancară, pe care trebuia să o exercite BNM. În ambele cazuri, pline de învăţăminte (nu doar pentru băncile comerciale din Moldova sau banca centrală), conlucrarea cu organismele financiare internaţionale a fost instrumentală. Eforturile permanente de creştere a transparenţei acţionariatului băncii au dat în final rezultate. Din 2018, acţionarul principal devine un consorţiu internaţional de investitori – HEIM Partners Limited (41,09% din acţiuni). Acţionariatul local (dintre care mulţi sunt dintre cei care au investit în banca încă de la începuturile acesteia) este în continuare prezent şi foarte activ.

Rezultate istorice

Printr-un efort susţinut al Consiliilor băncii şi al conducerilor executive, conduse succesiv de dl G. Furtuna, dna N. Vrabie şi dl S. Cebotari (toţi trei ca preşedinţi) şi al întregului personal al băncii de-a lungul celor trei decenii, MAIB a reuşit să-şi dezvolte activele, capitalul total, numărul total de clienţi, portofoliul de împrumuturi şi depozitele atrase. MAIB a fost declarată de Global Finance ca fiind cea mai bună bancă din Moldova de 15 ori, inclusiv în martie 2021. Sintetic, conform datelor publicate, rezultatele celor 30 de ani de tranziţie ai băncii pot fi exprimate după cum urmează:


 

MAIB a evoluat de la total active de 28,9 mlrd. de ruble la sfârşitul anului 1991 la €847 mil. la finele anului 2015. Profitul net în acel an, care a marcat cea de-a 25-a aniversare a băncii, a fost de €17,6 mil. Sub conducerea celui de-al treilea preşedinte, dl Serghei Cebotari, la finele lunii ianuarie 2021 (când acesta şi-a încheiat mandatul), activele totale ale MAIB au ajuns la 30,42 mlrd. lei (€1,45 mlrd.), iar profitul net înregistrat anul trecut a fost de 646 mil. lei (€30,5 mil.). Aceasta reprezintă o performanţă în condiţiile actuale.

LA MULȚI ANI! pentru primii 30 de ani!■

 

Mesaj la 30 de ani: Pentru realizările obţinute în cele trei decenii de tranziţie tumultoasă, MAIB merită cele mai sincere felicitări. La Mulţi Ani! Trei decenii în etapa de tranziţie pot fi uşor comparabili cu sute de ani de evoluţii bancare pe pieţe de capital dezvoltate şi cu tradiţii. Urmează însă încă multe alte încercări, mai ales în condiţiile actuale în care securitatea sanitară a întregii planete, inclusiv a Moldovei, nu este încă asigurată. Susţinerea băncii pentru relansarea economică a ţării este clar necesară, iar cooperarea internaţională, inclusiv cu organizaţiile financiare internaţionale, trebuie să fie parte din strategia băncii. Îi doresc băncii ca cel de-al patrulea deceniu să îi aducă realizări şi mai mari!

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 26.04.2021 06:31:40 Mihai
    Interesant, dl Tanase Alex este actionar MAIB?
  • 26.04.2021 07:49:18 Alexandru M Tanase
    Mihai, Multumesc. Nu sunt actionar la nici o banca din R. Moldova. Salutari. Alex

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
6
Afişări de site:
2274678
Vizitori unici:
4709474

WebArt Pro