Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Natalia VRABIE: MAIB are tot potenţialul necesar pentru a rămâne liderul sectorului bancar

Ilona NAVRUC | Bancă & Aniversare

Al doilea Preşedinte al Comitetului de Conducere al Moldova Agroindbank (MAIB), acţionarul şi membrul Consiliului Băncii, Natalia VRABIE, consideră că menţinerea de-a lungul anilor a rentabilităţii capitalului la un nivel înalt, dezvoltarea diversificată a activităţii băncii, gestionarea prudentă a riscurilor şi perfecţionarea continuă a calităţii personalului – au fost factorii care au contribuit la obţinerea locului fruntaş în topul celor mai importante bănci din ţară. Potrivit ei, banca are tot potenţialul necesar pentru a rămâne în continuare liderul sectorului bancar. Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit, bancherul a relatat despre procesul de transformare a MAIB, primele parteneriate cu instituţiile financiare internaţionale, precum şi despre politica de investiţii a instituţiei.

Profit: Dna Vrabie, în anul curent, MAIB împlineşte 30 de ani. Ce credeţi despre această vârstă a băncii?

Natalia VRABIE: Este o vârstă frumoasă, pe care MAIB o marchează cu realizări notorii şi un grad înalt de încredere din partea clienţilor, acţionarilor şi partenerilor săi. În această perioadă, MAIB a reuşit să se impună ca pilon al sistemului bancar din ţara noastră, lăsând amprente vizibile în evoluţia acestuia.

De la prima oră şi până astăzi continui să activez în cadrul MAIB, deci, această vârstă a băncii reprezintă şi o parte din viaţa mea profesională.
MAIB a avut o istorie furtunoasă, îndeosebi pentru că şi soarta ţării noastre a fost destul de tumultoasă, iar, din câte cunoaşteţi, băncile sunt foarte sensibile la toate evenimentele şi stările politice. Acestea au nevoie de stabilitate şi linişte.

Profit: Ce Vă inspira, de unde aţi obţinut cunoştinţele şi puterea de a transpune în realitate toate ideile privind dezvoltarea MAIB?

N.V.: MAIB a atras întotdeauna foarte multă consultanţă internaţională, chiar şi în perioada când nu avea în capital investitori străini. De asemenea, ne inspiram de la parteneri, care împărtăşeau şi susţineau pasiunea noastră pentru dezvoltarea ulterioară a MAIB.

Alt factor important a fost şcolarizarea. Consider că trebuie să lucrezi în permanenţă asupra ta, să te dezvolţi. Pe parcursul celor trei decenii în cadrul MAIB, am învăţat lucruri noi şi continui să fac acest lucru până în prezent. Ba mai mult, dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a calităţii personalului băncii a fost întotdeauna o sarcină strategică a MAIB. Anume profesionalismul, competenţa şi eficienţa angajaţilor instituţiei asigură dezvoltarea acesteia.

În MAIB întotdeauna am muncit împreună pentru a realiza idei comune şi am avut capacitatea de a direcţiona realizările individuale spre obiectivele băncii. Echipa MAIB a fost şi rămâne o valoare deosebită, care a contribuit în permanenţă la obţinerea unor rezultate neobişnuite.

Știţi, bancherul care îşi iubeşte meseria poate fi comparat cu un pictor. Ambii aşteaptă să le vină inspiraţia şi se apucă de lucru.

Întotdeauna am vrut să aflu şi să fac ceva nou mai bine decât ceilalţi. Acest lucru am încercat să îl transmit şi subalternilor mei.
A face un lucru mai bine decât alţii, în primul rând, înseamnă a face faţă concurenţei. Băncile sunt instituţii foarte specifice, care trebuie să înţeleagă profund aşteptările pieţei şi ale participanţilor acesteia. Doar anticipând aceste procese poţi face o activitate bancară calitativă şi de lungă durată. MAIB corespunde acestor aşteptări – s-a schimbat şi se schimbă mereu. Este o bancă puternică, care s-a diferenţiat întotdeauna prin produsele şi serviciile sale inovatoare.

Toate acestea i-au oferit MAIB posibilitatea de a avea şi a păstra poziţia de lider în concurenţă – lucru extrem de important pentru orice companie. În acelaşi timp, banca are tot potenţialul necesar pentru a rămâne liderul sectorului bancar. Cu atât mai mult că astăzi principalii competitori ai MAIB sunt bănci străine, cu experienţă vastă şi cunoştinţe excelente în domeniu.

Profit: Privind acum în trecut, în anii când eraţi la cârma MAIB, ce din poziţia de astăzi ar fi trebuit să se facă altfel şi de ce?

N.V.: Nu cred că ar trebui să schimbăm ceva! În acelaşi timp, aş vrea să menţionez că nu din vina băncii noastre sau a sectorului bancar au fost ratate multe lucruri importante, care puteau să aducă numeroase posibilităţi acestei ţări. Băncile autohtone pot mult mai mult, dar situaţia pentru dezvoltarea acestora nu a fost întotdeauna adecvată.

Profit: Adică poziţia şi acţiunile instituţiilor de stat în apariţia, formarea şi dezvoltarea sectorului bancar moldovenesc, în ansamblu, şi a MAIB, în particular, pot fi calificate mai mult ca negative, decât pozitive?

N.V.: Au fost vremuri când mai bune, când mai rele... La acest capitol aş vrea să vă spun un singur lucru – MAIB ar fi putut fi deja de mult timp o bancă regională. Aveam toate şansele pentru a ieşi în afara ţării... eram mult mai dezvoltaţi decât unele bănci din România, Ucraina, Bulgaria etc., iar organismele internaţionale cu care colaboram în acea perioadă erau gata să ne primească în rândurile lor. N-am izbutit a face acest lucru, doar pentru că situaţia din ţară n-a permis! Iar dacă autorităţile din ţară nu înţeleg scopurile reale care pot fi atinse, în primul rând, pentru binele societăţii şi a economiei, atunci ce poate face un bancher? Cu părere de rău, politicul a avut şi are prea multe tangenţe cu sectorul bancar.

Profit: În opinia Dvs, în cele trei decenii de activitate, ce a fost fundamental de important pentru MAIB, fără de care banca nu ar fi fost aşa cum o ştim astăzi?

N.V.: Fundamental de important pentru MAIB a fost procesul de transformare. Banca a avut întotdeauna spiritul de revoluţionar şi curiozitatea de a participa la schimbare. MAIB a învăţat a face strategii şi tactici şi a le realiza. E foarte important să poţi să-ţi schimbi atitudinea faţă de ceea ce ai, ce eşti şi ceea ce faci.

Astfel, de la înfiinţarea sa, MAIB a parcurs trei etape de transformare. Prima se referă la procesul de tranziţie de la o bancă sovietică la una modernă. A doua transformare a durat o perioadă mai îndelungată – pe parcursul exercitării mandatului meu de Preşedinte al MAIB, adică mai bine de 17 ani. A treia – transformarea digitală – a fost lansată de dl Serghei Cebotari şi urmează în continuare a fi implementată de către noua conducere a băncii.

Recent s-au desfăşurat câteva şedinţe cu privire la strategia pe mai departe a MAIB. Am cunoscut mai îndeaproape personalul cheie, noii manageri, şi acţionari. Apreciez faptul că avem o echipă tânără, cu o viziune nouă, idei bune şi un scop bine ţintit. Astfel, banca îşi actualizează strategia şi tactica mişcării pe următorii patru ani, iar unul din tre elementele cheie rămâne a fi digitalizarea.

Transformarea digitală este de fapt solicitată de societate. Tinerii sunt entuziasmaţi de digitalizare, de rapiditatea serviciilor oferite, de posibilitatea de a face mai multe lucruri odată şi de a soluţiona rapid problemele apărute. Toate acestea impun ca şi sistemul bancar să se reformeze.

Profit: Deci, consideraţi că băncile vor fi ceva mai mult decât simple instituţii financiare?

N.V.: MAIB, cu siguranţă, şi-a propus şi vrea să devină ceva mai mult... deocamdată nu pot însă să spun mai mult în această privinţă.

Cert e că avem o bază solidă de clienţi, suntem cel mai recunoscut brand în R. Moldova, liderul sectorului bancar şi intenţionăm să rămânem la locul unde ne aflăm astăzi. Pentru aceasta vom lucra şi investi mai activ şi mai rapid în direcţia de digitalizare.

Profit: Totuşi, veţi păstra prezenţa fizică a băncii?

N.V.: Probabil, da. Însă, nimeni astăzi nu poate spune în ce măsură. Îmbraţişând tehnologiile noi va trebui să ne uităm dacă nu am depăşit o anumită limită, după care am putea fi respinşi. Digitalizarea e un domeniu important şi necesar, care implică şi multe riscuri.  
 
 
„MAIB în permanenţă a încercat să găsească un „mijloc de aur” între investiţii, dividende şi capitalizare. Am explicat acţionarilor noştri amănunţit şi pe înţelesul tuturor ceea ce facem şi am găsit înţelegere în rândurile lor. Experienţa ne-a arătat că dacă nu discuţi cu ei – se vor opune cu vehemenţă”. Natalia VRABIE
 
Profit: Dacă e să ne întoarcem un pic înapoi. Transformarea cea mai importantă în perioada mandatului Dvs. a fost faptul că MAIB a cunoscut un domeniu adiacent celui bancar şi a devenit acţionarul mai multor companii – activitate ce a distins întotdeauna MAIB faţă de alte bănci. Vă rog să ne relataţi în capitalul căror companii a fost prezentă MAIB şi ce i-a oferit acest lucru?

N.V.: Într-adevăr, în perioada mandatului meu, MAIB a început activ a face investiţii directe în întreprinderi. Companiile în care banca are sau a deţinut participaţii la capital operează în diferite sectoare ale economiei moldoveneşti.

De exemplu, am susţinut de la bun început companiile Glass Container Company şi Glass Container Prim, care în timp au devenit furnizori şi producători recunoscuţi pe plan internaţional de soluţii pentru ambalajele din sticlă, ce exportă produsele sale în peste 20 de ţări din întreaga lume. După ce compania a atins un anumit nivel de dezvoltare şi s-au găsit investitori calitativi, recent, MAIB şi-a vândut participaţia.

Prezenţa în aceste întreprinderi ne-a fost de mare folos, întrucât, ulterior, am creat două companii fiice – Moldmediacard (99%) şi compania MAIB-Leasing (100%).

În acelaşi timp, am fost mulţi ani la rând alături de Sudzucker Moldova – liderul ramurii de cultivare a sfeclei de zahăr din R. Moldova. Respectiva investiţie, de asemenea, a fost vândută. O altă istorie de succes a fost prezenţa MAIB în capitalul companiei Purcari – liderul incontestabil în rândul vinurilor de clasă premium din R. Moldova, recunoscut la nivel mondial. Portul Internaţional Giurgiuleşti şi-a lansat activitatea graţie BERD şi MAIB. Una dintre condiţiile de bază ale acestei instituţii financiare internaţionale a fost faptul că anume MAIB va credita activităţile Portului.

Există numeroase istorii de succes de acest gen, inclusiv fondarea şi dezvoltarea revistei Profit, în capitalul căreia, în anul 1998, banca deţinea 40% din acţiuni. La început, MAIB, prin participarea sa, a contribuit la organizarea corectă a afacerii, iar, ulterior, când lichiditatea publicaţiei a crescut, banca şi-a vândut cu amabilitate acţiunile în folosul redacţiei, iar relaţia de colaborare fructuoasă s-a menţinut.

În acele timpuri, am vrut să fac cât mai multe proiecte de acest gen, însă, după cum am mai menţionat, nu am găsit susţinerea necesară la nivel de stat.

MAIB – în calitate de bancă investitor, ar fi putut menţine atunci active mii de locuri de muncă. Multe lucruri ar fi putut să fie schimbate. Mereu am ţinut la ţara noastră şi voiam să fac cât mai multe lucruri frumoase şi importante pentru aceasta.

De asemenea, îmi pare rău că şi alte bănci comerciale nu s-au implicat în activitatea investiţională a ţării. Consider că băncile trebuie să fie motorul de dezvoltare a sectorului privat din R. Moldova, să impulsioneze creşterea întreprinderilor autohtone atât pe piaţa internă, cât şi externă.

Profit: Care a fost de-a lungul anilor scopul principal al politicii de investiţii a MAIB?

N.V.: Întotdeauna ne-am propus să sporim eficienţa entităţilor în care am investit, să-i ajutăm să genereze profitabilitate durabilă şi să se diferenţieze în activitatea lor prin transparenţă şi profesionalism. şi, nu în ultimul rând, să asigurăm randamente sporite acţionarilor noştri.

Profit: Dar, cât de dificil a fost să convingeţi cei peste trei mii de acţionari să investească profitul băncii în formarea unui portofoliu de investiţii?

N.V.: Nu a fost dificil. Întotdeauna am încercat să minimizăm riscurile şi să realizăm investiţiile astfel încât acestea să nu fie în detrimentul plăţii dividendelor. În acelaşi timp, nu am plătit des dividende, întrucât prioritar era capitalizarea instituţiei. Pentru a dezvolta un business, dar mai ales un pilon al sistemului bancar din ţara noastră, trebuie să deţii şi un capital corespunzător.

Profit: Cât de capitalizată a fost MAIB sub preşedinţia Dvs.?

N.V.: Întotdeauna am avut o capitalizare bună, în unele perioade şi peste 20%. În ceea ce priveşte rentabilitatea capitalului (ROE), MAIB ajungea uneori la fel la peste 20%, ceea ce este extrem de greu de obţinut în condiţiile ţării noastre.

MAIB în permanenţă a încercat să găsească un „mijloc de aur” între investiţii, dividende şi capitalizare. Am explicat acţionarilor noştri amănunţit şi pe înţelesul tuturor ceea ce facem şi am găsit înţelegere în rândurile lor. Experienţa ne-a arătat că dacă nu porţi discuţii cu ei – se vor opune cu vehemenţă.
 
 
Profit: MAIB a fost una dintre primele bănci din ţară care nu doar a făcut investiţii directe, ci şi a stabilit parteneriate cu instituţii financiare internaţionale, în special cu BERD. Vă amintiţi detaliile acestor negocieri şi primele contracte de împrumut semnate?

N.V.: Desigur! Din start aş vrea să menţionez că cooperarea cu instituţiile financiare internaţionale a fost şi este în continuare una dintre direcţiile strategice pentru MAIB.

Colaborarea cu BERD a început la puţin timp după înfiinţarea băncii noastre. De la primele întâlniri cu reprezentanţii BERD a fost clar că există o dorinţă sinceră de cooperare din ambele părţi. Astfel, de-a lungul anilor, mai multe facilităţi de credit şi asistenţă tehnică au fost acordate MAIB de către BERD, inclusiv prima linie de credit în valoare de $20 mil., acordată în 1995. Au urmat multe alte facilităţi după aceea.

Negocierile cu privire la prima linie de credit ne-au demonstrat, în primul rând, pe cât de transparent poate fi un proces de creditare într-o instituţie financiară. În al doilea rând, am înţeles că un bancher trebuie să aibă valori clare şi să se conducă după principii de corectitudine şi integritate.

În special, înainte de a oferi linia de credit, în R. Moldova a venit o echipă a BERD care ne-a acordat diverse întrebări despre mediul de afaceri din ţară, bancă etc. Nu ştiam atunci că, de fapt, acesta a fost un test şi pentru mine în calitate de bancher. În acelaşi timp, nu înţelegeam că linia de credit se acordă şi în funcţie de calităţile managementului şi a întregii instituţii. În special, persoana care duce tratativele este studiată minuţios de către BERD şi doar dacă aceasta deţine valorile şi calităţile necesare va fi primită călduros în calitate de partener al instituţiei. Ulterior, am fost invitaţi la Londra pentru a semna contractul.

Anume din comunicarea cu reprezentanţii BERD  am învăţat multe lucruri, de care pe atunci nu aveam idee. Ei nu ne spuneau cum trebuie să facem, ci, mai degrabă, întrebările lor serveau drept învăţăminte pentru noi – în acea perioadă trebuia să găsim răspunsuri la multe întrebări şi astfel învăţam în acelaşi timp.

De-a lungul celor trei decenii, partenerii noştri, dintre care cu unii am colaborat chiar de la început – din 1993, au fost valoarea de care ne-am folosit, în sensul bun al cuvântului, în măsura în care am putut. De aceea, când capeţi un nou partener trebuie să ţii la el indiferent de ce s-ar întâmpla.

Întotdeauna am spus colectivului şi acţionarilor că MAIB nu ar fi devenit ceea ce este astăzi, dacă din primii paşi nu ar fi avut alături parteneri de încredere, precum este BERD, care, şi ea la rândul ei, serbează în aprilie curent 30 de ani de activitate în slujba tranziţiei. Le mulţumesc pe această cale lucrătorilor bancari de la BERD pentru colaborarea fructuoasă de pe parcursul primelor trei decenii de existenţă a MAIB.
 
 
 
Foto: Înmânarea MAIB a premiului acordat de BERD – „Cea mai activă bancă în cadrul Programului de Facilitare a Comerţului în anul 2011”.
 

Profit: Vă amintiţi de primele tranzacţii cu acţiunile MAIB la Bursa de Valori a Moldovei? La ce preţ se tranzacţionau atunci hârtiile de valoare ale băncii?

N.V.: Sincer vorbind, nu prea acord atenţie acestui lucru, întrucât aş caracterizează piaţa de capital a R. Moldova ca fiind „mai mult moartă decât vie”. Actualmente, în MAIB ne gândim la plasarea unei oferte publice iniţiale (Initial Public Offering, IPO) în afara ţării. Imediat cum vom reuşi acest lucru – vom testa cu adevărat care este preţul acestui activ. În prezent, ne ajustăm planul de afaceri pentru următorii patru ani, deci sperăm să ne încadrăm cu plasarea unei IPO în termenul respectiv.

Profit: În prezent, portofoliul MAIB include aproape 1 000 000 de clienţi. Credeţi că este loc de mai bine?

N.V.: Sunt încrezătoare în acest lucru! Chiar dacă nu ca număr de clienţi, ca volum al operaţiunilor bancare – la sigur. În R. Moldova nivelul de bancarizare rămâne a fi unul redus. Respectiv, există încă multe oportunităţi de creştere a sectorului bancar moldovenesc, în general, şi a portofoliului de clienţi al MAIB, în particular.

Profit: Cum aţi dori să vedeţi şi ce îi doriţi MAIB în cel de-al patrulea deceniu de activitate?

N.V.: Îi doresc să păstreze poziţiile de lider prin schimbare permanentă şi perfecţionare calitativă. Să fie o companie puternică, tehnologizată şi inovatoare, care să corespundă aşteptărilor clienţilor şi acţionarilor la cele mai înalte standarde. Să se concentreze pe dezvoltarea sănătoasă, ce-i va asigura o profitabilitate durabilă în timp. Iar toate acestea per ansamblu să ducă la atragerea unui investitor strategic în capitalul MAIB. La Mulţi Ani! La mai mult şi la mai mare!■

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 26.04.2021 06:29:49 Vlada
    Ce istoria frumoasa are aceasta banca din Moldova! Multi ani innainte!
  • 07.05.2021 11:55:59 Irina
    Trebue sa spunem direct ca dna Vrabie era bun presedinte pentru MAIB!!!

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
20
Afişări de site:
2416894
Vizitori unici:
5083658

WebArt Pro