Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Viitor - proiectat îndrăzneţ

Ilona NAVRUC | Companie & Dezvoltare

La doar doi ani de la lansare, Biroul istoriilor de credit „Infodebit Credit Report” a reuşit să atragă în portofoliul său de clienţi circa 70% din organizaţiile de creditare nebancare. Directorul general al companiei, Antonina Ceban, spune că, compania nu se opreşte aici, ci în contiunuare va lucra la dezvoltarea şi implementarea unor servicii mai accesibile şi complexe din punct de vedere al insight-ului financiar, care pot uşura activitatea multor companii de piaţa R. Moldova.

Profit: Dnă Ceban, cum a fost anul 2018 pentru compania Dvs.? Care au fost cele mai importante reuşite?

A.C.:
La sfârşitul anului 2018, Biroul istoriilor de credit „Infodebit Credit Report” deservea circa 70% din portofiul organizaţiilor de creditare nebancare şi aproximativ 15% din cota totală a instituţiilor bancare din R. Moldova. Potrivit datelor companiei, până la finele anului trecut, „Infodebit” a eliberat peste 500 mii de rapoarte privind istoriile de credit. Comparativ cu anul 2017, în 2018 a crescut de circa şapte ori numărul verificărilor realizate de clienţi în baza de date „Infodebit”, de la 107 641 mii de verificări la 720 442 mii.

Profit: Care sunt cele mai importante trei sarcini din planul de afaceri pentru anul 2019?

A.C.:
În Republica Moldova activează peste 50 de mii de companii. Din estimările noastre, mai puţin de 30% dintre acestea au o proiecţie clară cu privire la modalităţile prin care îşi pot proteja afacerile de rău-platnici sau ar putea stabili noi parteneriate evitând riscurile.

Pornind de la aceste date, ne-am propus, în primul rând, să sporim gradul de conştientizare a companiilor cu privire la importanţa gestionării eficiente a riscurilor de neplată, în special, în contextul prognozelor economice actuale rezervate la nivel internaţional.

Pe de altă parte, încercăm să profităm la maxim de instrumentele de comunicare online, dar şi offline pentru a informa cetăţenii despre avantajul de a fi la curent cu evoluţia propriei istorii de credit. Şi, nu în ultimul rând, ne-am propus să devenim un pod de legătură între investitorii externi interesaţi de R. Moldova şi business-ul din ţara noastră.

Profit: Dar care au fost trei cele mai mari provocări cu care s-a confrutat „Infodebit” de la începutul activităţii sale?

A.C.:
Provocările au fost multiple, întrucât activitatea firmei a targhetat o categorie de clienţi oarecum nepregătiţi pentru serviciile noastre, în sensul asumării unor instrumente noi privind managementul riscurilor legate de neplată. Dar, după cum arată cifrele, lucrurile teptat au început să se schimbe. În principal, provocările au vizat, şi trebuie să recunoaştem că încă vizează, familiarizarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor, care furnizează bunuri şi servicii în credit, despre beneficiile pe care le pot obţine accesând produsele oferite de compania noastră pentru gestionarea riscurilor. O altă provocare ţine de identificarea modalităţilor optime de a explica cetăţenilor importanţa unei istorii de credit pozitive şi de a face cât mai accesibil acest serviciu pentru populaţie atât prin integrarea permanentă de know-how extern, cât şi prin creşterea gradului de digitalizare şi asigurarea accesului online la serviciile „Infodebit”.

Profit: Care sunt cele mai solicitate servicii prestate de „Infodebit”?

A.C.:
Serviciile „Infodebit” sunt în permanentă dezvoltare şi adaptare la cererea mediului de afaceri. Acestea sunt menite să ajute atât persoanele fizice în relaţiile cu creditorii, cât şi să susţină eforturile persoanelor juridice de a-şi rentabiliza afacerea. Nu putem vorbi de produse mai solicitate, întrucât, fiind perfect adaptate specificului birourilor istoriile de credit, dar şi cerinţelor clienţilor, fie persoane fizice sau juridice, toate pachetele noastre de servicii sunt la mare căutare, cu mici variaţii de cerere de la o lună la alta.

Totuşi, pot să menţionez că în ultima perioadă serviciile ce ţin de evaluarea bonităţii persoanelor juridice, prin intermdeiul rapoartelor financiar-statistice, au avut o pondere mai ridicată. Pe când, în perioada anterioară, verificarea rapoartelor istoriilor de credit a fost un serviciu mai solicitat.

Un alt serviciu utilizat pe larg se referă la notificarea persoanelor incluse în baza „Infodebit” cu angajamente financiare scadente restante. Ceea ce poate reprezenta o constantă ţine de numărul verificărilor unor potenţiali parteneri de afaceri locali de către investitorii din afara R. Moldova, unde avem un volum de solicitări relativ invariabil.

Profit: Pe cât de importantă este o istorie de creditare pentru persoanele fizice/juridice? De ce un client ar trebui să apeleze la compania Dvs.?

A.C.:
Aşa cum aţi surprins bine în întrebare, istoria de credit este importantă, iar verificarea sistematică a acesteia reprezintă un mare avantaj atât pentru creditor, cât şi pentru cel creditat. Prin acest instrument, debitorul (care poate fi atât persoană fizică, precum şi juridică) poate cunoaşte în orice moment care sunt şansele de a obţine un credit şi poate scurta timpul de aşteptare până la obţinerea răspunsului din partea creditorului său.

Totodată, în unele cazuri, în baza unui punctaj de scoring mai mare poate negocia o dobândă mai mică. În ceea ce priveşte instituţiile de creditare, prin accesarea serviciilor „Infodebit”, acestea pot deveni mai eficiente şi mai atractive pe piaţă, prin scurtarea timpului de examinare a solicitărilor de împrumut şi identificarea eventualilor rău-platnici – ceea ce va conduce la scădere numărului de credite neperformante.

Profit: Cine poate fi client al „Infodebit”?

A.C.:
Putem spune cu certitudine că oricine doreşte să fie la curent cu informaţiile legate de reputaţia sa financiară ar trebui să fie clientul nostru. Indiferet dacă eşti persoană fizică sau juridică ar fi oportun să cunoşti permanent propria istorie de credit, pentru a-ţi evalua realist şansele de a merge mai departe. Totodată, noi recomandăm tuturor companiilor să adopte o atitudine prudentă şi echilibrată în afaceri prin verificarea comportamentului financiar al partenerilor de business, iar în cazul utilizatorilor istoriilor de credit prevăzuţi de lege, ce deţin consimţământul potenţialilor debitori – să genereze la „Infodebit” rapoarte ale istoriilor de credit.

Profit: Care este cota persoanelor fizice şi juridice în portofoliul de clienţi al „Infodebit”?

A.C.:
În prezent, baza de date a „Infodebit” este formată preponderent din persoane fizice şi mult mai puţine persoane juridice. Exprimat în raport procentual ar fi 80% vs. 20%.

Proporţia respectivă evidenţiază, în primul rând, necesitatea creşterii gradului de pregătire financiară a agenţilor economici, în special, în domeniul evaluării riscurilor. Acest lucru reprezintă o provocare pentru compania noastră în perioada următoare.

Profit: Ce servicii noi intenţionează să lanseze  „Infodebit” în viitorul apropiat?

A.C.:
Compania noastră este permanent preocupată să ofere servicii şi produse cât mai accesibile şi utile pentru cei interesaţi. De aceea, ne-am propus ca seviciile noastre să fie pentru început cât mai uşor accesibile online. În aces sens, intenţionăm să lansăm o aplicaţie mobilă prin care să facilităm accesul clienţilor la serviciile „Infodebit”.

Pe de altă parte, depunem eforturi pentru a extinde permanent baza de date până la etapa în care vom obţine un motor comprehensiv de căutare. Datorită acestuia vom putea oferi, prin integrarea diverselor categorii de informaţii, o imagine cât mai clară asupra riscurilor de neplată.
 
Din acest punct de vedere, pot spune că, în perioada următoare, vom asigura clienţilor noştri accesul la datele existente în Registrul Garanţiilor Reale Mobiliare, precum şi la nivelul Uniunii Executorilor Judecătoreşti, dar şi a altor registre publice.

Profit: Ce reduceri sau facilităţi propuneţi băncilor comerciale sau companiilor de microfinanţare, având în vedere că ei au nevoie zilnic să acceseze un număr mare de dosare?

A.C.:
Compania are o preocupare continuă pentru adaptarea şi personalizarea ofertelor în funcţie de cererile şi necesităţile clienţilor. În prezent, putem oferi o gamă largă de servicii financiare la preţuri competitive, dar acordăm facilităţi importante clienţilor business/corporate – nu doar prin reduceri şi promoţii, dar şi prin posibilitatea de automatizare gratuită a serviciilor furnizate. Precizăm că, periodic lansăm promoţii cu reduceri destinate şi persoanelor fizice.

Profit: Cine sunt şi câţi specialişti activează în cadrul „Infodebit”?

A.C.:
Echipa ”Infodebit” nu este una impresionantă ca număr, ci una impresionantă prin coeziune şi modul în care se implică în soluţionarea cererilor clienţilor noştri. Întrucât soluţiile IT sunt integrate firesc în activitatea companiei, există o sinergie aproape perfectă la nivelul „Infodebit”, în sensul că munca echipei şi tehnologia se completează în mod armonios, iar acest lucru înseamnă în termeni de efort şi rezultat că „1+1=3”. Ne mândrim cu fiecare membru al echipei noastre, iar dacă vreţi să-i cunoaşteţi vă invităm pe pagina de Facebook a Companiei – Infodebit Credit Report sau pe site-ul nostru www.infodebit.md.

Profit: „Infodebit” este unicul birou cu certificare internaţională. Pe cât de greu a fost obţinerea acesteia? Şi ce beneficii oferă certificatul internaţional pentru clienţii companiei?

A.C.:
Într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare, încrederea este un factor-cheie şi nu poate exista fără o investiţie de durată în calitate. Noi ţinem la calitatea serviciilor noastre, de aceea ne-am propus drept scop să avem şi o certificare internaţională a sistemului de management la nivelul companiei.

Certificările ISO 27001:2013; ISO 9001:2015 obţinute de „Infodebit” garantează faptul că serviciile companiei respectă standarde înalte de calitate recunoscute internaţional şi corespund aşteptărilor clienţilor.

Profit: Având în vedere nivelul scăzut de educaţie financiară în ţară, îşi propune „Infodebit” să contribuie la sporirea nivelului de conştientizare socială asupra corectitudinii gestiunii financiare?

A.C.:
Aşa cum am precizat anterior, „Infodebit” îşi asumă provocarea generată de nivelul încă scăzut al educaţiei financiare din ţara noastră. Astfel, ne-am propus să ne implicăm în continuare în promovarea şi realizarea acţiunilor menite să contribuie la depăşirea acestei stări de lucruri, care reprezintă, din păcate, o realitate cu consecinţe economice şi sociale.

Totodată, pentru stimularea unor comportamente responsabile în plan financiar la nivelul populaţiei tinere, avem în vedere demararea unui proiect prin care să realizăm vizite în instituţii de învăţământ, în cadrul cărora să prezentăm o serie de norme de conduită financiară, precum şi modalităţi de gestionare eficientă a bugetului propriu.

Profit: Comparând situaţia de pe piaţa locală cu cea de pe piaţa internaţională a birourilor istoriilor de credit, la ce nivel se afla R. Moldova, în general, şi „Infodebit Credit Report”, în mod particular, inclusiv la capitolul preţ, servicii prestate etc.?

A.C.:
Cultura financiară din ţările mai bine dezvoltate economic generează o atitudine responsabilă la nivelul cetăţenilor, care accesează frecvent servicii similar celor oferite de Biroul istoriilor de credit „Infodebit”. Am observat o conştientizare foarte timpurie în rândul tinerilor a importanţei unei istorii de credit pozitive atât pentru eventualele achiziţii mobile şi imobile în viitor, cât şi pentru demonstrarea unui comportament responsabil în faţa angajatorilor de top.

Compania noastră este una relativ nouă pe piaţa din R. Moldova, iar populaţia nu cunoaşte încă sau nu înţelege pe deplin utilitatea serviciilor pe care le oferim. Ceea ce pot spune cu responsabilitate este că, din punct de vedere al calităţii şi diversităţii acestora, putem acorda servicii comparabile celor existente în plan extern. În ceea ce priveşte costurile serviciilor noastre, acestea sunt la un nivel mult diminuat, adaptat condiţiilor socio-economice din R. Moldova. Totodată, vreau să menţionez că avem preţuri competitive din punct de vedere al raportului calitate-preţ.

Profit: Cum vedeţi „Infodebit Credit Report” peste 5 ani?

A.C.:
Viitorul trebuie întotdeauna proiectat îndrăzneţ. Peste cinci ani, ne vedem cu servicii tot mai accesibile, dar mai complexe din punct de vedere al insight-ului financiar, care pot uşura activitatea multor companii. Totodată, ne dorim să contribuim substanţial la creşterea gradului de încredere al companiilor străine în mediul de afaceri local, respectiv la înlăturarea eventualelor necunoscute care pot limita investiţiile şi parteneriatele cu antreprenorii din R. Moldova. Nu în ultimul rând, ne vedem mai aproape de cetăţeni, printr-o comunicare mai strânsă şi eficientă, care să îi ajute să ia decizii benefice pentru propria dezvoltare sau implementare de noi idei de afaceri.■

 

Comentarii [5]

Comentariu
 • 20.04.2019 03:06:50 Alexei
  Eu nu vad mare progres in acest domeniu in Moldova...
 • 20.04.2019 03:09:47 Maria
  Eu cred ca deja peste 5-7 ani fara istorii de credin lumea nu poata sa e de la banci nici un credit/
 • 23.04.2019 06:33:05
 • 08.05.2019 09:15:05 Ionut
  Pina chind asa ceva in Moldova nu sa dezvolta rapid si efectiv.
 • 19.05.2020 08:45:57

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
17
Afişări de site:
2488558
Vizitori unici:
5275649

WebArt Pro