Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Reţeaua locală - model de intervenţie intercomunitară

Ruxanda ENACHE | Proiect & Impact

În majoritatea localităţilor din Republica Moldova există echipe formate din reprezentanţi ai autorităţilor locale, instituţiilor medicale şi ducaţionale care au scopul de a ajuta familiile aflate în situaţii dificile. În 10 sate din raionul Leova aceste echipe s-au consolidat şi şi-au intensificat activitatea în ultimele 10 luni graţie Proiectului „Reţeaua locală - model de intervenţie intercomunitară”, realizat de Centrul Internaţional de Colaborare şi Dezvoltare PHOENIX.

Acest program este parte a proiectului regional „Asistenţi sociali în colaborare pentru schimbări sociale în ţările din vecinătatea estică” susţinut financiar de UE, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi realizat în parteneriat cu Asociaţia de Nursing din RM şi Hilfswerk Austria International.

Pentru participarea la proiect au fost selectate 10 din cele 25 de sate ale raionului Leova. În fiecare dintre ele - Borogani, Baiuş, Tigheci, Sărata Nouă, Tomaiul Nou, Tomai, Tochile Răducani, Cupcui, Sărata Răzeşti şi Filipeni – activităţile au fost desfăşurare în paralel în câteva direcţii.
 
În primul rând, au fost create sau consolidate aşa-numitele echipele multidisciplinare din respectivele localităţi. Din componenţa lor fac parte primarul sau viceprimarul localităţii, asistentul social, medicul de familie sau asistentul medical, poliţistul de sector, un pedagog sau educator, alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai societăţii civile (consilieri, preoţi, mediatori comunitari), precum şi reprezentanţi ai asociaţilor obşteşti, în cazul în care acestea există.

Membrii echipelor au participat la mai multe ateliere şi stadii de formare în cadrul cărora au fost discutate metodele şi instrumentele de lucru pe care trebuie să le aplice actorii sociali din comunitate. Aceste instruiri au permis consolidarea activităţilor echipelor multidisciplinare, dezvoltarea şi implicarea tuturor actorilor sociali din comunitate.

De asemenea, participanţii au învăţat lucruri practice, cum ar fi realizarea interviurilor de protecţie, astfel încât copiii cu care discută să se simtă liberi, în siguranţă şi să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă.   

„În satul Tochile Răducani a existat şi anterior o echipă multidisciplinară, care însă se întrunea mai mult în şedinţe de urgenţă. Participarea la proiect a contribuit, în primul rând, la disciplinarea membrilor acestei comisii. Iar unde există disciplină, întâlniri şi discuţii permanente, acolo numărul situaţiilor excepţionale este mai mic,” susţine primarul satului Marin Ciobanu.

Tot în cadrul proiectului în fiecare sat au fost identificate câte 10 familii aflate în situaţii de dificultate. Acestea au beneficiat de consultanţă şi suport din partea membrilor echipelor multidisciplinare.
Primarul satului Tigheci, Angela Creţu, susţine că solidarizarea instituţiilor într-o echipă de lucru a permis ca acestea să devină o „forţă puternică”, în stare să intervină pentru a soluţiona diferite probleme cu care se confruntă familiile aflate în dificultate. „Toate familiile implicate în proiect reprezintă exemple de succes. S-a reuşit depăşirea multor probleme cu care aceste familii s-au confruntat,” susţine Angela Creţu.

Cel mai mult s-au bucurat, însă, de implementarea proiectului asistenţii sociali, pe umerii cărora cade tot greul activităţii de ajutorare a familiilor nevoiaşe şi a copiilor aflaţi în situaţii dificile. Potrivit asistentului social din satul Tochile Răducani, Ştefan Tarţa, unul din puţinii asistenţi sociali bărbaţi din raionul Leova, în trecut asistentul social lucra pentru toţi membrii echipei. „Acum toţi acţionăm în comun şi multe cazuri sunt soluţionate mai uşor,” spune Ştefan Tarţa.

Potrivit consultantului social din cadrul proiectului, Efrosinia Greţu, toate cele 100 de familii beneficiare sunt mulţumite de ajutorul acordat. „Unele cazuri au fost mai dificile, altele mai puţin dificile, dar în toate situaţiile s-a intervenit prompt şi aceste familii au fost ajutate,” spune Efrosinia Greţu.

Ea aduce drept exemplu cazul unei familii din satul Tochile-Răducani unde s-a reuşit oferirea spaţiului locativ unei mame cu trei copii care erau victime ale violenţei soţului.

Într-un alt caz, în comuna Băiuş, mama ascundea comportamentul agresiv al soţului, iar graţie intervenţiei echipei multidisciplinare, agresorul a fost scos din casă. În satul Tigheci, datorită implicării autorităţilor locale, doi copii aflaţi sub tutela bunicilor au fost transferaţi cu traiul la rude după ce s-a depistat că bunicii s-au îmbolnăvit de tuberculoză.

Este de menţionat faptul că, în paralel, membrii echipelor multidisciplinare au continuat să lucreze cu toate familiile care se confruntă cu probleme din aceste sate. „Din toate familiile au fost selectate cele mai dificile şi lor le-a fost acordată o atenţie sporită. Dar dacă apăreau sesizări din partea altor locuitori ai satului, se intervenea şi în aceste cazuri,” spune asistentul social, Iulia Gospodinov.

Irina Rusanovschi, preşedinta Centrului Internaţional de Colaborare şi Dezvoltare Phoenix, susţine că proiectul a fost unul de succes şi îşi doreşte o continuitate a acestuia în aceste 10 sate, precum şi extinderea în restul localităţilor raionului Leova.

„A fost destul de uşor să lucrăm, deoarece primarii satelor cu care am cooperat au fost foarte deschişi şi receptivi. Au existat însă şi anumite probleme. Astfel, în unele sate asistenţii sociali, medicii sau pedagogii care au fost incluşi în echipele multidisciplinare, ulterior au plecat din localitate, în majoritatea cazurilor peste hotare, în căutarea unui trai mai bun. Respectiv, a fost nevoie să oferim cursuri de instruire noilor membri ai echipei,” a declarat Irina Rusanovschi.

În cadrul proiectului, au mai fost semnate cinci parteneriate de colaborare cu instituţii raionale cu responsabilităţi în păstrarea familiei. La fel, a fost încheiat un protocol de cooperare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţul Vaslui, România.

„Colegii din România au fost prezenţi la toate cursurile de formare pe care le-am organizat. Ne-au împărtăşit din experienţa în domeniu care există în Romania şi ne-au oferit multe sfaturi utile,” spune Irina Rusanovschi.
Potrivit ei, echipele multidisciplinare vor continua să activeze şi după finalizarea acestui proces, iar experienţa acumulată pe parcursul celor 10 luni de proiect le va fi de mare ajutor. De asemenea, urmează a fi creată o echipă de formatori care vor instrui echipele din satele care nu au participat la proiect. Acest lucru se va face în bază de voluntariat prin intermediul direcţiei asistenţei sociale. Participanţii la proiect au menţionat necesitatea efectuării unui schimb de experienţă între echipele multidisciplinare din diferite localităţi. „Am fi foarte bucuroşi dacă asemenea seminare ar fi organizate anual. Schimbul de experienţă ne ajută să soluţionăm mai uşor problemele şi să evităm unele greşeli,” spune primarul satului Baiuş, Tatiana Panfili.

În acelaşi timp, primarii satelor implicate în proiect au menţionat lipsa unor centre comunitare care ar permite plasarea temporară a persoanelor aflate în dificultate sau a victimelor violenţei în familie. Totodată, s-a menţionat lipsa acută de psihologi care să se ocupe de consilierea victimelor.■

 

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 30.04.2018 02:00:03 Galina
    Asta sunt femei care au grija la oameni mai slab care au mare nevoe de ajotor!
  • 17.06.2018 05:23:42

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
287
Afişări de site:
2550444
Vizitori unici:
5443138

WebArt Pro