Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

Eficienţa energetică în Moldova – Nu este rău, dar se poate şi mai bine

Alexandra MARIN | Moldova & Energie

Modernizarea sectorului energetic este în ultimii ani pe agenda de discuţii Moldova – UE, subiectul fiind catalogat drept un instrument de consolidare a securităţii energetice, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi, nu în ultimul rând, a diminuării dependenţei energetice de Rusia. Pentru a evalua stadiul progreselor înregistrate de ţara noastră la acest capitol, la sfârşitul lunii martie 2018 la Chişinău s-a desfăşurat prima reuniune la nivel înalt privind eficienţa energetică în Republica Moldova, organizată de Secretariatul Comunităţii Energetice al UE în cadrul proiectului EU4Energy Governance.

„În prezent, domeniul eficienţei energetice în Moldova nu este în conformitate deplină cu standardele europene, dar sunteţi pe calea de a atinge această performanţă.” Constatarea vine din partea directorului Secretariatului Comunităţii Energetice, Janez Kopac, şi a fost făcută la Chişinău cu prilejul desfăşurării primei reuniuni la nivel înalt privind eficienţa energetică în Republica Moldova.

Deşi Moldova mai are restanţe la multe capitole, oficialul european se arată încrezut că într-un viitor proxim aceasta va face un salt calitativ nou în domeniul asigurării eficienţei energetice. Tot de ce mai este necesar în acest sens vizează definitivarea ajustării cadrului legislativ la normele europene, consolidarea independenţei Fondului pentru Eficienţă Energetică şi adoptarea Legii cu privire la condominium – ultima fiind o premisă serioasă pentru a începe „revoluţia” în domeniul eficienţei energetice. Asta pentru că, spune Janez Kopac, cetăţenii trebuie să conştientizeze faptul că adevăratul progres în domeniu va fi atins doar atunci când ei vor lua în mâini destinele eficienţei energetice a blocurilor în care locuiesc, ceea ce înseamnă că întreaga responsabilitate nu va mai fi pusă doar pe umerii statului. Directorul Secretariatului Comunităţii Energetice a adus exemplul ţării sale, Slovenia, unde adoptarea Legii cu privire la condominium a ridicat la o treaptă calitativ nouă nivelul de eficienţă energetică a ţării. La moment, Slovenia, o ţară mai mică decât Republica Moldova, anual reconstruieşte şi eficientizează din punct de vedere energetic 1500 de blocuri cu suportul Fondului pentru Eficienţă Energetică, având drept bază legală Legea cu privire la condominium.  

„În Slovenia, pe perioada mandatului de ministru al Mediului şi Energiei am promovat intens Legea cu privire la condominium. A fost extrem de complicat, inclusiv din perspectivă politică. Oamenii erau obişnuiţi că altcineva are grija de blocurile în care locuiesc. Însă lucrurile s-au schimbat, iar în final cetăţenii au realizat că ei sunt responsabili de destinul eficienţei energetice a clădirilor în care trăiesc. Acum mă bucur că am reuşit, iar eforturile activităţii mele anterioare dau roade. Eficienţa energetică necesită participarea oamenilor, nu doar a statului”, se arată convins oficialul european.

În cadrul unui interviu acordat revistei Profit, cu prilejul primei reuniuni la nivel înalt privind eficienţa energetică în Republica Moldova, directorul Sec-retariatului Comunităţii Energetice, Janez Kopac, a vorbit despre Legea cu privire la eficienţa energetică, rolul resurselor energetice regenerabile pentru diminuarea dependenţei energetice de furnizorii străini, precum şi despre importanţa unei concurenţe sănătoase în domeniul aprovizionării cu energie, care ar fi doar în beneficiul cetăţenilor.

Profit: Dle Kopac, odată cu aderarea la Comunitatea Energetică în 2010, Republica Moldova şi-a trasat un şir de obiective privind îmbunătăţirea eficienţei energetice. Cum aţi aprecia eforturile pe parcursul celor opt ani? Este ţara noastră promiţătoare la acest capitol?

J.K.:
În aceşti opt ani s-au întâmplat mai multe lucruri, dar cel mai important este să constatăm că în mare parte cadrul legal a fost racordat standardelor UE şi acqui-ului comunitar. Nu a fost un lucru uşor, dar, cu siguranţă, s-a meritat. La nivel european, cadrul legal în domeniu este dedicat în întregime consumatorilor casnici şi sporirii competitivităţii pe piaţă. Nici într-o ţară cadrul legal nu s-a constituit cu uşurinţă, peste tot fiind grupuri de interese care nu acceptă o competiţie sănătoasă. În Moldova acest lucru este şi mai dificil de realizat din considerentul că este o ţară extrem de închisă. Orice competiţie este tratată cu mari rezerve. Dar fără o racordare a cadrului legal, ceea ce de fapt Moldova a reuşit să facă având suportul Comunităţii Energetice, este practic imposibil de a schimba situaţia. Acum, cadrul juridic permite atragerea investiţiilor străine pentru a construi reţele de conducte de gaz dintre România şi Moldova şi a investi în staţii pentru furnizarea energiei electrice, iar prin aceasta a adapta sistemul electric din Moldova la cel european.

Profit: Aţi abordat subiectul competiţiei sănătoase ca un element cheie al racordării cadrului legal la cel european. Cum apreciaţi nivelul de concurenţă în Republica Moldova?

J.K.:
Cu regret, la moment în Moldova nu există o competiţie sănătoasă la capitolul furnizării energiei electrice. Compania de stat Energocom câştigă toate licitaţiile privind livrarea electricităţii. Noi am urmărit tenderele din ultimii doi ani şi am constatat că acestea sunt oarecum stranii. Asta pentru că deşi, iniţial, mai multe companii îşi anunţă intenţia de a furniza energie electrică, până la urmă în concurs rămâne doar oferta Energocom. Noi pledăm pentru ca energia să fie livrată direct de la compania DTEK din Ucraina sau de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, fără a recurge la intermediari în persoana acestei companii. Înţelegem faptul că Ministerul Economiei protejează Energocom-ul, pornind de la faptul că este o companie de stat, dar credem că procesul licitaţiilor trebuie îmbunătăţit substanţial. Acesta trebuie să fie unul transparent, iar între toţi potenţialii furnizori să existe o concurenţă sănătoasă şi condiţii egale de joc. În ţările UE, nu există astfel de intermediari, producătorii de energie vând energia direct reţelelor de distribuţie.

Profit: Din anul 2016 Moldova are o lege privind promovarea energiei regenerabile. Cum estimaţi impactul acesteia asupra pieţei energiei din Moldova?

J.K.:
Energia regenerabilă devine tot mai cunoscută în Europa, demonstrându-şi viabilitatea. În ultima perioadă, Moldova, Ucraina, dar şi alte ţări din regiune îşi dezvoltă tot mai intens propriile surse de energie regenerabilă, care este vândută la preţuri acceptabile. Având în vedere faptul că tehnologiile se dezvoltă tot mai intens, energia fotovoltaică şi cea eoliană devin puncte de atracţie pentru investitori, iar acest lucru este în beneficiul consumatorilor, care astfel au posibilitate să-şi diversifice sursele de energie. Secretariatul Comunităţii Energetice şi EU4Energy susţin Moldova în procesul de dezvoltare a energiei regenerabile. Este important să precizez că Moldova este a doua ţară după Albania care a adoptat şi a introdus sistemul de licitaţii în procesul de furnizare a energiei regenerabile. Nu putem spune că deocamdată există o serie de investitori, dar cert este că sistemul a fost adaptat pentru a atrage investiţii în domeniu.

Profit: În ultimii ani, se observă faptul că tot mai mulţi agenţi economici au prins gustul proiectelor de eficienţă energetică. Despre ce vorbeşte acest lucru?

J.K.:
Trebuie să recunosc faptul că Moldova înregistrează succese la capitolul promovării eficienţei energetice. Aveţi o Agenţie şi un Fond pentru Eficienţă Energetică - două instrumente necesare pentru a promova eficienţa energetică. Mai mult, fiecare ţară care are semnate acorduri cu Comunitatea Energetică trebuie să racordeze cadrul legal la cel european în domeniu, ceea ce presupune etichetarea produselor importate în Moldova, promovarea eficienţei energetice a clădirilor cu respectarea anumitor standarde pentru izolare. Acest lucru este transpus în Moldova, însă nu complet. Noi susţinem ca măsurile de eficienţă energetică să vizeze şi clădirile existente, nu doar cele noi. Este o obligaţiune prevăzută de standardele UE, care la moment nu este implementată în Moldova.

A treia direcţie vizează obligativitatea companiilor care realizează afaceri în domeniul energetic să investească în măsuri de eficienţă energetică. Legea cu privire la eficienţa energetică trebuia adoptată încă în octombrie anul trecut, însă este discutată şi acum în Parlament. Este necesar ca Moldova să conştientizeze faptul că sporirea eficienţei energetice este în interesul direct al consumatorilor, iar statul şi instituţiile sale trebuie să gestioneze acest proces important.

Profit: Moldova şi-a stabilit drept obiectiv ca până în anul 2020 producerea energiei din surse alternative să crească până la 20% din consum. Credeţi că acest obiectiv este perfect realizabil? De ce depinde el?

J.K.:
Eu consider că obiectivul în cauză nu este unul întru-totul realizabil. Moldova trebuie să facă mai multe pentru a reuşi la acest capitol. Obiectivul poate fi atins doar dacă acţiunile întreprinse de stat vor fi mai intense şi mai consolidate. Până la acest moment, nu este rău, dar se poate şi mai bine. Pentru a izbuti sunt necesare eforturi adiţionale.

Profit: Costul energiei electrice în Moldova este foarte scump – potrivit unor date reprezintă circa 40% din preţul de cost al majorităţii produselor. Din această cauză multe dintre produsele noastre nu sunt concurenţiale. Cum credeţi că putem soluţiona această problemă?

J.K.:
Sunt doar două lucruri de făcut, unul este să deschideţi uşile pentru importul energiei electrice din Ucraina, iar asta depinde doar de Moldova. Al doilea moment - să sincronizaţi sistemul energetic al ţării cu cel european prin importul de energie electrică din România. În Moldova există monopol la acest capitol. Aşa cum am menţionat, trebuie să îmbunătăţiţi competiţia în domeniul energetic şi să permiteţi energiei electrice mai ieftine să vină în Moldova.

Profit: De ce investitorii străini susţin eficienţa energetică a RM?

J.K.:
Pentru că eficienţa energetică este cea mai bună politică energetică, iar fiecare kilowatt oră economisit este mai bun decât fiecare kilowatt oră furnizat pe o piaţă necompetitivă. Toate problemele vor dispărea în momentul în care cel puţin 50% din consumul de energie îl va constitui energia regenerabilă. Aceasta reduce dependenţa energetică a ţării de un singur furnizor. Tot ce puteţi face pentru o mai bună eficienţă energetică este să reduceţi nivelul de dependenţă de Rusia, iar acest lucru este şi în interesul UE.

Moldova are o administraţie publică mică, dar eficientă. Bineînţeles, noi vom oferi asistenţa necesară pentru modernizarea şi eficientizarea sectorului energetic naţional. Sperăm că rezultatele vor fi pozitive. Succesul dvs. este şi succesul nostru.■

 

Comentarii [4]

Comentariu
  • 30.04.2018 01:59:12 Jora
    Este mare pacat ca piata noasta nu este transparenta!
  • 30.04.2018 02:02:13 Fima
    Dl Copaci a spus dur da foarte si foarte corect, asa si este, noi toti nu intalegem de ce functioneaza Energocom?
  • 06.12.2019 04:53:51
  • 14.04.2022 08:06:15

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
21
Afişări de site:
2274688
Vizitori unici:
4709565

WebArt Pro