Profitразделитель ссылочного текста №_1-2_2023 (304), ianuarie-februarie 2023

Experienţa Slovaciei – comunicăm şi ne integrăm

Integrare europeană

,,Mai bine o dată să vezi, decât de 100 de ori să asculţi” - este perfect valabil în cazul experienţei altor state, care au parcurs drumul integrării europene şi a căror experienţă Republica Moldova încearcă să o ia în consideraţie. Slovacia este una dintre ţările UE care a urmat acest drum, iar acum culege roadele integrării în comunitatea europeană. Având în spate o experienţă de 11 ani până la integrare şi alţi 11 ani după, Slovacia se simte în drept să ofere Republicii Moldova unele sfaturi. ,,Nu vă grăbiţi să vă integraţi în UE cu două luni mai devreme, dar în schimb să cedaţi interesul national”, spun diplomaţii slovaci. În acelaşi timp, ei afirmă că integrarea în UE presupune multă comunicare cu cetăţenii, aspect care nici într-un caz nu trebuie ignorat, dacă ne dorim, într-adevăr, ca într-o bună zi să devenim membri ai UE.

Experienţa slovacă în procesul de integrare în UE, metodele de comunicare cu cetăţenii şi promovarea valorilor europene au constituit principalele teme de discuţie în cadrul vizitei de studiu la Bratislava, Slovacia, la care a participat un grup de reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova. Vizita s-a desfăşurat în cadrul proiectului ,,Regiunile Moldovei merită un viitor european”, organizată de Asociaţia pentru Politică Externă din Slovacia.

Reprezentanţii societăţii civile au avut posibilitatea să se convingă pe viu de beneficiile pe care le oferă integrarea în comunitatea europeană, să facă schimb de experienţă şi să cunoască provocările ce le presupune aderarea la UE.

Dialogul - cheia succesului integrării europene

Cea mai mare provocare, căreia Slovacia a reuşit să-i facă faţă, ţine de viziunea unitară a clasei politice. Politicienii au declarat integrarea europeană drept obiectiv comun, ce poate asigura modernizarea, dezvoltarea şi prosperarea ţării. În rezultat, toate eforturile au fost canalizate anume în această direcţie, iar cale de întoarcere nu a existat.    

În cadrul schimbului de opinii, interlocutorii au insistat asupra faptului că integrarea europeană reprezintă un proces de durată, care necesită implicare şi efort din partea întregii societăţi şi nu doar din partea clasei politice. Cu alte cuvinte, autorităţile şi societatea în ansamblu trebuie să meargă în acelaşi pas, să promoveze aceleaşi valori şi să aibă un obiectiv comun – de a integra ţara în comunitatea europeană. Prin urmare, pentru a asigura garanţia succesului, este necesară implicarea unui număr cât mai mare de persoane în promovarea valorilor europene, tineretul fiind categoria principală a societăţii pe care trebuie pus accentul, pentru că, spun slovacii, ,,viitorul le aparţine”.

Respectiv, dialogul cu întreaga societate în vederea promovării valorilor europene reprezintă cheia succesului în acest proces. Potrivit interlocutorilor, oamenii trebuie să primească răspuns la toate întrebările care-i preocupă, avantajele şi beneficiile integrării europene trebuie explicate cât mai convingător, iar opoziţia ,,neutralizată” cu argumente concrete în beneficiul integrării europene. ,,Cetăţenii trebuie convinşi că integrarea în UE înseamnă instituţii funcţionale, stat de drept, dezvoltare economică şi socială durabilă, îmbunătăţirea climatului de afaceri”, spun oficialii slovaci.

Comunicarea cu societatea - accesibilă

,,În procesul de integrare europeană comunicarea cu societatea trebuie să fie pozitivă, proactivă, concretă şi accesibilă”, a declarat Pavol Szalai, responsabil de comunicare în cadrul Departamentului pentru pregătirea Preşedinţiei Slovace a Consiliului UE, Ministerul Afacerilor Externe şi Europene al Slovaciei.

Interlocutorul a punctat câteva aspecte importante pe care trebuie să se bazeze comunicarea cu cetăţenii:

- comunicarea trebuie să fie cât mai accesibilă pentru populaţie, cu argumente concrete în beneficiul integrării europene;

- comunicarea trebuie să fie transparentă şi cu implicarea a cât mai multor actori – autorităţi centrale şi locale, instituţii publice, partide politice, ONG-uri, şcoală, biserică, adică cei care au capacitatea şi posibilitatea de a mobiliza un număr cât mai mare de oameni;

- atragerea tuturor categoriilor de cetăţeni în dezbaterile publice trebuie să constituie un angajament de bază al promotorilor integrării europene. Discuţiile trebuie organizate pe teme concrete şi să răspundă nevoilor de informare ale cetăţenilor pe subiecte cât mai diverse;

- focusarea pe tineret, pentru că ei sunt marii învingători ai procesului de integrare europeană –  ei sunt cei mai mobili, fiind primii care beneficiază de avantajele apropierii de UE – regim liberalizat de vize, călătorii, studii în străinătate etc. Prin urmare, tinerii sunt cei mai buni mesageri ai apropierii de UE;

- implicarea mass-media în procesul de promovare a valorilor europene – TV, radio, presă scrisă, on-line. Organizarea diferitelor campanii de informare pe diverse subiecte cu impact social cât mai mare;

- continuitate în acţiuni.

Ţineţi cont de interesul naţional

,,În procesul de integrare europeană nu trebuie să uitaţi nici pentru o clipă de interesul naţional”, afirmă diplomaţii Departamentului Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Europene din Slovacia.

,,Să nu vă grăbiţi să vă integraţi în UE cu două luni mai devreme, dar în schimb să cedaţi interesul naţional. În cazul nostru, au fost aspecte unde am fost nevoiţi să cedăm pentru că ne-am grăbit. În special, este vorba de agricultură. În rezultat, acum unii fermieri nu sunt suficient de competitivi pe piaţa europeană, comparativ cu vecinii noştri. Prin urmare, nu vă grăbiţi să închideţi cât mai repede capitolele de negocieri. Lucrurile trebuie făcute calitativ şi nu în grabă, iar interesul naţional trebuie avut mereu în vedere”, consideră diplomaţii slovaci.

În opinia lor, un aspect foarte important în procesul de integrare îi revine comunicării. ,,Pe baza exemplului nostru putem spune că în lipsa comunicării suficiente cu societatea, referendumul pe care l-am organizat înainte de aderarea la UE a fost validat la limită, cu o prezenţă la vot de doar 51%.

Comunicarea este un element extrem de important pentru a transmite societăţii mesajele pozitive legate de integrare. Mai  mult, aceasta trebuie să vizeze aspecte concrete care ţin de viaţa cotidiană a cetăţenilor. Prin urmare, vă îndemnăm să comunicaţi mai mult cu societatea, să creaţi o imagine pozitivă a UE, astfel încât atunci când veţi organiza referendumul de aderare, prezenţa la urne să nu fie la limită, ci mai mare de 60%. Asta ar fi o confirmare a faptului că cetăţenii sunt de acord cu vectorul de integrare europeană a ţării, promovat la nivel naţional”, consideră diplomaţii.

Ei dau asigurări că Parteneriatul Estic (PaE) va fi prioritatea Slovaciei în anul 2016 când aceasta va deţine preşedinţia UE. ,,Moldova rămâne ,,o istorie de succes” a PaE, însă totul depinde de cetăţenii acestei ţări. Scopul PaE este de a pregăti Moldova pentru integrare în comunitatea europeană. Acest lucru însă este şi în interesul UE, pentru că Parteneriatul Estic va fi justificat în baza faptului că va exista un exemplu concret de succes - Moldova a devenit membru UE. Respectiv, PaE a fost îndreptăţit. Acesta este un interes reciproc avantajos”, au menţionat diplomaţii.

Slovacia a reuşit pentru că ambiţiile au fost mari

Participanţii la discuţii au menţionat că după mai bine de 10 ani de la integrarea Slovaciei în UE nivelul de dezvoltare economică a ţării a crescut simţitor. ,,Evident, nu totul este doar alb sau negru. Dar, cu siguranţă, în cazul Slovaciei este mai mult alb”, a menţionat Iuras Tomas, Director al Departamentului pentru Afaceri şi Relaţii cu UE.

Andrej Králik, şeful Serviciului Politică şi Presă, Reprezentanţa Comisiei Europene în Slovacia:

• După 10 ani de la integrarea în comunitatea europeană Slovacia a devenit o voce pe scena politică europeană. Dacă înainte de integrare Slovacia era doar un consumator de soluţii, atunci astăzi ea se aşază la masa de negocieri cu celelalte state europene şi elaborează soluţii pentru ţările UE. Vocea Slovaciei este auzită la nivelul Uniunii Europene.

• Progresul Slovaciei în urma integrării în UE este evident. Slovacia actuală se deosebeşte substanţial de cea de acum 10 ani. Am reuşit pentru că ambiţiile au fost mari. Am promovat cu insistenţă valorile europene la toate nivelurile, am fost optimişti şi am implicat societatea în acest proces.

• Datele sondajelor de opinie realizate după integrarea Slovaciei în UE arată că peste 70% dintre cetăţenii ţării consideră că cel mai mare beneficiu al integrării constă în posibilitatea de a circula liber în ţările comunităţii europene, 44% consideră drept beneficiu trecerea la moneda europeană, 26% - posibilitatea de a studia în cadrul programului Erasmus. Alte 26% cred în posibilitatea economică a UE.
Oľga Gyárfášová, cercetător, Institutul pentru Afaceri Publice:

• Procesul de integrare în comunitatea europeană trebuie să fie însoţit în mod obligatoriu de strategii de comunicare şi de campanii de informare privind beneficiile şi avantajele integrării europene.

• Trebuie să existe consens politic la nivelul întregii societăţi privind vectorul extern de dezvoltare a ţării.

• Promovarea unei imagini pozitive a UE.

• Suport stabil din partea societăţii şi a elitelor economice.

• Organizarea dezbaterilor publice pe diverse subiecte de integrare în cadrul cărora să fie discutate plusurile şi minusurile integrării europene, să fie pus accentul pe impactul asupra standardelor de viaţă, micşorării ratei şomajului, drepturilor şi obligaţiunilor cetăţenilor.

• Stabilirea grupurilor ţintă – formatori de opinie, tineri, cetăţeni activi din punct de vedere economic, ONG-uri, şcoală, biserică.

• Organizarea campaniilor de informare la nivel naţional. Moto-urile pe care le-a folosit Slovacia în cadrul acestor campanii au fost: ,,We have the future in our hands” sau ,,It is better to be in, than out”.

Ľuba Pavlovová, Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok:

• Implicaţi cât mai activ oamenii din regiunile ţării în procesul de promovare a valorilor europene.

• Faceţi în aşa fel încât lucrurile să se întâmple.

• Acţionaţi după principiul ,,Think Globally, Act Locally!”

• Explicaţi lucrurile într-un limbaj cât mai accesibil.

• Învăţaţi oamenii să acceseze proiecte europene pentru dezvoltare regională şi să identifice parteneri la nivelul UE.

• Nu aşteptaţi ca oamenii din regiuni să vină la Dvs. Plecaţi Dvs. la ei!

În opinia tuturor interlocutorilor, drumul către UE nu a fost întotdeauna unul roz. Au fost probleme, provocări, însă Slovacia a reuşit pentru că a încercat să vadă partea plină a paharului. Acum, cu toţii sunt siguri că efortul s-a meritat.■

Sursa: www.infoeuropa.md

 

Comentarii [3]

Comentariu
  • 02.05.2015 08:04:40 Ingrid
    Interesant nu cred ca asa poate sa fie si in Moldova noastra!
  • 05.05.2015 03:56:00 Leon
    Unde acuma Slovachia si unde Moldova noastra?
  • 25.11.2015 03:32:08

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
6
Afişări de site:
2309372
Vizitori unici:
4815599

WebArt Pro