Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Mathias von TUCHER: „Compania Danube Logistics Holding va contesta toate acţiunile ilegale”

Punct de vedere

Interviu acordat în exclusivitate agenţiei de presă INFOTAG de către directorul Danube Logistics Holding BV, Mathias von TUCHER.

Infotag: Executorul judecătoresc Roman Talmaci a dispus instituirea administrării silite a Danube Logistics. Puteţi să ne oferiţi careva detalii?

Mathias von TUCHER:
Încheierea executorului Roman Talmaci este absolut ilegală, fiind o tentativă evidentă de expropriere a intereselor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti. Încheierea a fost emisă în baza acţiunii contestate privind încasarea prejudiciilor înaintată împotriva dlui Thomas Moser, care nu are absolut nicio legătură cu Danube Logistics. Mai mult decât atât, Danube Logistics nu are datorii nici faţă de Bemol, nici faţă de dle Moser. Thomas Moser nu deţine cote părţi în Danube Logistics, dumnealui nu mai este angajat al companiei şi evident că Danube Logistics nu poartă răspundere pentru datoriile lui personale.

Infotag: Cum veţi proceda mai departe?

M.T.: La moment, am depus o contestaţie în instanţă împotriva încheierii ilegale a executorului Roman Talmaci. În cazul în care nu reuşim să ne apărăm interesele în instanţele moldoveneşti, vom cere de la R. Moldova încasarea prejudiciilor aferente, în temeiul Acordului între R. Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

Infotag: Aţi comunicat recent cu dle Moser?

 

M.T.: Da. El aşteaptă cu nerăbdare examinarea cererii depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care va evalua procesul părtinitor din R. Moldova, în rezultatul căruia a fost admisă cererea Bemol privind încasarea prejudiciilor.

Infotag: Cine sunt acţionarii Danube Logistics?

M.T.:
Danube Logistics Holding BV este unicul asociat al Danube Logistics. Principalul beneficiar al acestei participări este BERD. În 2013, BERD a preluat de la Credit Suisse dreptul de a beneficia de 65% din încasările din eventualele vânzări de părţi sociale şi din dividendele în baza participaţiunii Danube Logistics Holding BV în cadrul Danube Logistics. Dle Moser deţine indirect un interes economic minoritar în Danube Logistics Holding BV prin intermediul unei societăţi din Austria. Faptul că, în loc să urmărească bunurile personale ale dlui Moser, cu scopul de a executa datoria lui personală, executorul Talmaci urmăreşte bunurile societăţii Danube Logistics, ceea ce demonstrează adevăratul motiv ce stă la baza acţiunilor acestuia – de a „returna” Portul proprietarului Bemol, Rafiq Aliyev.

Infotag: Dle Aliyev susţine că Danube Logistics i-a fost sustrasă prin însuşire ilegală. Cum comentaţi această alegaţie?

M.T.:
Cererea privind încasarea prejudiciilor înaintată de Bemol împotriva dlui Moser nu are nicio legătură cu tranzacţia de cumpărare a Danube Logistics de către Danube Logistics Holding BV din 2011. În septembrie 2018, Curtea de Apel din Amsterdam a confirmat printr-o decizie finală şi irevocabilă că pretenţiile dlui Aliyev referitor la acestă tranzacţie nu au niciun temei. Alte plângeri care au fost depuse în legătură cu aceste pretenţii au fost scoase de pe rolul Judecătoriei Chişinău sediul Centru şi respinse de Înalta Curte a Angliei. Sincer, eu consider acest subiect închis. Ulterior, după ce au trecut opt ani de la finalizarea tranzacţiei, o altă societate a dlui Aliyev a mai depus o sesizare în baza aceloraşi pretenţii neîntemeiate, care în prezent se află pe rolul Judecătoriei Chişinău cu sediul Centru.

Infotag: Cum s-a ajuns la achiziţionarea societăţii Danube Logistics de către Danube Logistics Holding BV?

M.T.:
Până în anul 2011, Bemol şi Danube Logistics au avut acelaşi asociat – Easeur Holding BV. Tranzacţia a fost rezultatul unui acord la care au ajuns Easeur şi creditorii săi – Credit Suisse şi societatea dlui Aliyev – New Ventures. Prin acest acord, Danube Logistics Holding BV a preluat de la Easeur şi Bemol obligaţiile restante ale acestor două societăţi de a rambursa $28,6 mill. către Credit Suisse în schimbul intereselor pe care acestea le aveau în cadrul Danube Logistics.

 

 

 

Infotag: Din unele publicaţii am înţeles că dle Aliyev ar fi susţinut că tranzacţia putea fi evitată. Cum comentaţi această afirmaţie?

M.T.:
Nu am fost implicat în această tranzacţie, dar pot să fac referire la decizia Curţii de Apel din Amsterdam cu privire la această afirmaţie. În decizia finală şi irevocabilă este menţionat că reclamantul „(…) nu a argumentat suficient existenţa unor alternative realiste (…)”. Mai mult decât atât, instanţa a declarat: „În concluzie, urmează să se deducă faptul că CSI nu mai era dispusă să finanţeze pe Easeur în 2011 atât timp cât Easeur (prin New Ventures) avea legături cu New Ventures/Aliyev(...)”. Dacă dle Aliyev ar fi vrut să evite această tranzacţie, el ar fi putut contribui cu capital suplimentar. Acesta însă, dimpotrivă, a fost de acord cu vânzarea Danube Logistics şi a cerut ca Easeur să urgenteze rambursarea datoriei restante către societatea New Ventures.

Infotag: Înţelegem că dle Aliyev contestă actualmente şi evaluarea, care a stat la baza acestei tranzacţii.

M.T.:
Nu există niciun temei pentru a contesta această evaluare. Curtea de Apel din Amsterdam a stabilit că evaluarea independentă a fost „mai degrabă o supraevaluare, decât o subevaluare”, deoarece fluxurile de mijloace băneşti curente ale Danube Logistics sunt cu mult mai mici decât a fost planificat. Mai mult decât atât, instanţa din Olanda a menţionat că administratorii fiduciari ai dlui Aliyev şi societatea de consultanţă financiară au participat într-o mare măsură la finalizarea evaluării şi că astfel ei au avut posibilitatea să verifice evaluarea înainte să o accepte în 2011.

Infotag: Dle Aliyev ştia despre interesele dlui Moser în cadrul Danube Logistics Holding BV în momentul când a aprobat vânzarea societăţii Danube Logistics în 2011?

M.T.:
Bineînţeles! El cunoştea acest lucru, întrucât aceasta era prevăzut în scrisorile de consimţământ pe care societatea dlui Aliyev le-a semnat înainte de efectuarea tranzacţiei.

Infotag: Danube Logistics şi-a îndeplinit obligaţia de efectuare a investiţiilor în Port?

M.T.:
Danube Logistics a transformat Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti în unul din cele mai de succes porturi de pe râul Dunărea. În medie, portul facilitează anual comerţul internaţional al companiilor moldoveneşti cu peste 50 de ţări. Danube Logistics şi-a îndeplinit obligaţiile investiţionale, nu a achitat niciodată dividende, dar în schimb continuă să facă investiţii în port împreună cu numeroase societăţi.

Infotag: Ce sumă din subvenţia Guvernului încasată de Bemol a fost investită în Port?

M.T.:
După estimările noastre, Bemol a încasat circa 1 mlrd. lei din suma totală a subvenţiei acordate de Guvern pentru susţinerea investiţiilor prevăzute în Acordul de Investiţii cu privire la Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti. În perioada anilor 2008-2011, Bemol a folosit 151 mil. lei din subvenţie pentru împrumuturi acordate societăţii Danube Logistics, care să faciliteze executarea obligaţiilor investiţionale ale Danube Logistics în Port. În 2011, Danube Logistics Holding BV a cumpărat acest împrumut plus dobânda în schimbul a 163 mil. lei.

Infotag: Din câte ne amintim, Acordul de Investiţii mai prevedea şi construcţia unei rafinării de petrol în Port.

M.T.:
Da, această obligaţie a avut-o societatea Bemol Refinery SRL, care aparţine dlui Aliyev. Deocamdată, aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a construi în Port o rafinărie de petrol de înaltă capacitate, prevăzută de Acordul de Investiţii, chiar dacă o parte substanţială din suma totală a subvenţiei de la Guvern, încasate de Bemol, fusese alocată pentru acest proiect. Din cauza lipsei unei asemenea rafinării, Danube Logistics suportă prejudicii financiare considerabile, deoarece terminalul de produse petroliere construit de Danube Logistics pentru acest proiect este folosit în prezent cu mult sub capacitatea sa.■

 

Comentarii [1]

Comentariu
  • 25.03.2021 09:11:32 Ilie
    Mozer natvoril mnogo delov v Moldove - i horosih i plohih, navernoe horosih bolise.

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
12
Afişări de site:
2488560
Vizitori unici:
5275660

WebArt Pro