Profitразделитель ссылочного текста №_3_2020 (277), martie 2020

Investiţii de 16 mil. euro în 2020

Margareta MOCREAC | Investitor & Strategie

Menţinerea trendului pozitiv de dezvoltare înregistrat în ultimii ani, îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate, precum şi asigurarea creşterii economice şi a rentabilităţii întreprinderilor sunt principalele obiective puse în faţa managementului companiilor Premier Energy şi Premier Energy Distribution de noii acţionari. Emma Capital, care a achiziţionat cele două companii de la grupul spaniol Naturgy în 2019, nu exclude posibilitatea extinderii afacerilor în RM. În acelaşi timp un litigiu aflat pe rol la Curtea de Apel din Cahul ridică semne de întrebare celor două întreprinderi energetice privind imparţialitatea examinării cazului de către această instanţă şi respectarea dreptului la o justiţie echitabilă. Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit, country managerul companiilor Premier Energy în Moldova, Jose Luis Gomez Pascual, vorbeşte despre planurile şi provocările anului 2020, eforturile depuse pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor, implementarea proiectelor de eficienţă şi procesul de selectare a furnizorului de energie electrică pentru următorul an.

Profit: Dle Gomez, Emma Capital a achiziţionat Red Union Fenosa şi Gas Natural Fenosa Furnizare Energie de la compania spaniolă Naturgy în 2019. Cu excepţia rebrandingului celor două companii în Premier Energy Distribution şi Premier Energy, ce alte schimbări au mai fost efectuate de noii acţionari?

G.P:
Rebrandingul este un element foarte important şi consider că acesta a fost realizat cu succes. În prezent, Premier Energy Distribution şi Premier Energy sunt parte a Emma Capital Group, un jucător important pe piaţa energetică din regiune. Suntem încă într-o perioadă de tranziţie, prin urmare, este necesar să ne adaptăm mai multor cerinţe noi pentru a ne integra complet în grupul Emma Capital. În prezent, are loc procesul de restructurare financiară a companiei.

Dat fiind faptul că Emma Capital deţine o companie de distribuire a gazelor naturale în România, activitate similară celei din sectorul electric, încercăm să găsim sinergii cu aceasta pentru a facilita şi a îmbunătăţi procesul de afaceri.

Profit: Care sunt cele mai importante sarcini stabilite de noii acţionari pentru perioada imediat următoare?

G.P:
Dat fiind faptul că noii acţionarii au păstrat echipa managerială, asta înseamnă că sunt satisfăcuţi de activitatea noastră. Noi, la rândul nostru, vom face tot posibilul pentru a nu-i dezamăgi.
 
Sarcina principală pusă în faţa noastră este să menţinem trendul pozitiv de dezvoltare operativă şi economică, în special să îmbunătăţim calitatea serviciilor prestate. O altă sarcină este să identificăm noi modalităţi pentru a spori eficienţa companiei şi să împărtăşim cu partenerii noştri cele mai bune practici.

Profit: Ce înseamnă acest lucru pentru consumatori? La ce să se aştepte ei de la noii acţionari ai companiei?

G.P:
După cum am menţionat deja, una dintre sarcinile noastre principale este îmbunătăţirea calităţii furnizării. Cel mai important indicator la acest capitol este SAIDI - durata medie anuală a întreruperilor per client. În 2004 acest indicator era de 18,1 de ore per client, în 2010 - de 11,4 ore, în 2015 - de 4,4 ore, în 2018 - de 3,8 ore, iar în 2019 - de 2,3 ore. După cum vedeţi, progresul este evident şi în continuare vom depune eforturi pentru ca acest indicator să fie cât mai mic.

Dacă e să comparăm indicatorul nostru SAIDI cu cel din alte ţări, atunci observăm că, de exemplu, în România acesta în ultimii ani este mai mare decât în RM, pe când în alte ţări europene, spre exemplu în Spania acesta este mai mic. Obiectivul nostru pe termen lung este să atingem ce mai mic nivel din UE - 30-40 minute pe an. Pentru aceasta, însă, sunt necesare investiţii foarte mari. Pe termen scurt ne dorim să îmbunătăţim acest indicator, reducându-l în următoarea perioadă cu cel puţin 10-20 de minute pe an.

Aş vrea să precizez că indicatorul este unul mediu. Desigur, există încă localităţi unde deconectările durează mai mult, dar şi localităţi în care acestea sunt de doar 40-60 minute pe an. Depunem toate eforturile pentru a reduce acest indicator. Cauzele deconectărilor sunt mai multe, inclusiv lucrări planificate la reţele cu scopul de a îmbunătăţi serviciile. Totuşi, una dintre principalele cauze este factorul meteorologic agresiv - vântul puternic.

Totodată pentru a îmbunătăţi acest indicator este nevoie de multe investiţii, dar şi de implicarea comunităţii. De exemplu, în ultimii ani ne-am ciocnit destul de des cu situaţii în care în zonele rurale - consumatorii, fermierii plantează arbori, în special de nuci, sub liniile electrice aeriene, lucru care este interzis şi face dificilă activitatea companiei, conducând la deconectări avariate - şi prin urmare creează deranjamente consumatorilor, iar cel mai important, acestea pot provoca situaţii de risc major de incendii şi electrocutare.

De asemenea, continuă furturile de ulei sau echipament electric. Într-o singură săptămână, la sfârşitul lunii februarie, au fost înregistrate trei asemenea cazuri în sudul ţării. Acest fapt este unul alarmant şi atragem atenţia opiniei publice asupra consecinţelor grave suportate de consumatori şi întreprindere. Pe lângă deranjamentul cauzat de lipsa tensiunii, aceste infracţiuni pot provoca situaţii de risc major de electrocutare pentru făptaşi şi de incendii pentru populaţia din apropiere.

Profit: Care este situaţia la capitolul eficienţa companiei? Or, cu cât o companie este mai eficientă, cu atât costul achitat de consumatori ar trebui să fie mai mic.

G.P.:
Aveţi dreptate. Eficienţa companiei este reflectată în tarif. Menţionez faptul că preţul energiei electrice procurate de la producător reprezintă circa 70% din tariful achitat de consumatori. Dacă e să comparăm, atunci diferenţa dintre tariful de distribuţie achitat de consumatorii casnici racordaţi la reţelele de tensiune joasă Premier Energy şi consumatorii companiei de stat din nordul ţării constituie 37%.

Explicaţia este simplă: implementarea măsurilor de eficienţă şi productivitate. Spre exemplu, Premier Energy Distribution, care deţine circa 70% din piaţa de distribuţie a energiei electrice, are 600 de angajaţi proprii, fiind asistată de alţi aproximativ 650 de angajaţi ai antreprenorilor, pe când compania de stat, care deţine restul 30%, are circa 1600 de angajaţi. Adică, având cu 20% mai puţine resurse, deservim o piaţă, care este de două ori mai mare decât cea a distribuitorului din nordul ţării.

Dacă Premier Energy Distribution nu ar fi investit în îmbunătăţirea operativă şi nu ar fi implementat proiecte orientate spre eficienţă, adică, dacă tariful său ar fi fost egal cu cel al operatorului de distribuţie din nordul ţării, la noi tariful ar fi crescut cu 35 mil. de euro anual, sau altfel spus, fiecare consumator al nostru ar fi achitat în mediu mai mult cu circa 750 de lei pe an, respectiv, cu aproximativ 60 de lei mai mult în fiecare lună.

Suntem mulţumiţi că am reuşit să creăm condiţii astfel încât consumatorii noştri să achite mai puţin.

Profit: În acest context, poate ar fi cazul ca Premier Energy să achiziţioneze şi compania Red-Nord. Examinează Premier Energy această posibilitate?

G.P.:
Ar fi o provocare. Acţionarii sunt cei care vor decide acest lucru, dacă Guvernul îşi va anunţa intenţia de a scoate la privatizare această companie, bineînţeles, într-un mod bine organizat şi transparent pentru a evita situaţii şi contradicţii aşa ca cele pe care le-am urmărit recent.
 
Cu siguranţă consumatorii ar avea doar de câştigat de pe urma venirii unui investitor privat, cum s-a întâmplat în cazul activităţii primei întreprinderi private de distribuţie, actualmente Premier Energy Distribution, care va investi în modernizare, se va axa pe eficienţă, pe implementarea celor mai bune practici internaţionale din domeniu. Toate aceste eforturi vor conduce inevitabil la reducerea preţului achitat de consumatori. şi o spun asta în baza rezultatelor companiei noastre.

Profit:  Cu ce provocări se confruntă Premier Energy în Republica Moldova?


G.P.:
Principala provocare, în perioada de tranziţie în care ne aflăm, este să menţinem procesul operaţional şi să îmbunătăţim calitatea serviciilor.

În fiecare an, în luna martie, cea mai mare provocare este concursul pentru selectarea companiilor de la care Premier Energy va achiziţiona energie electrică începând cu 1 aprilie.

Cu regret Republica Moldova nu dispune de mai multe opţiuni, astfel că până în prezent depindem de energia pe care o procurăm în cea mai mare parte de pe malul stâng al Nistrului şi din Ucraina. Iar energia generată de producătorii interni (Termoelectrica), care este mai scumpă, cât şi cea din surse regenerabile este foarte limitată şi nu acoperă necesităţile interne ale ţării.

Profit: Ce alte criterii sunt importante în procesul de selectare a câştigătorilor?

G.P.:
Preţul este foarte important, dar, dat fiind faptul că iarna importăm 67%, iar vara 97% din energia electrică de care RM are nevoie, este important să ţinem cont de posibilitatea de diversificare a resurselor. Ce se întâmplă dacă unul dintre furnizori are probleme sau refuză să ne mai livreze energie electrică? În opinia mea, ar trebui să avem cel puţin 3 furnizori.

Profit: În 2024 urmează să fie dată în exploatare staţia back-to-back Isaccea-Vulcăneşti care va permite importul energiei electrice din România. Cum va influenţa acest lucru procesul de selectare a furnizorilor de energie electrică?

G.P.:
După darea în exploatare a acestei interconexiuni, scenariul se va schimba complet. Vom putea importa energie electrică din România şi vom putea diversifica resursele energetice. Vor fi mai multe oferte, prin urmare, vom putea compara serviciile şi preţurile. Nu vom mai depinde doar de unul sau doi furnizori. Sperăm foarte mult că proiectul va fi finalizat conform planului.

Profit:  Într-un interviu acordat la sfârşitul anului 2019, reprezentantul Emma Capital lăuda mediul de afaceri din RM şi anunţa intenţia companiei de a-şi extinde afacerea în ţara noastră, inclusiv prin investiţii în surse regenerabile de energie şi chiar în capacităţi de producere a energiei electrice. Este aceasta o misiune realizabilă? Când ar putea aceasta să se materializeze?

G.P:
Noii acţionari sunt plini de entuziasm. Sunt jucători regionali şi sunt motivaţi să investească şi să-şi extindă afacerile. După cum am menţionat deja, Emma Capital este prezentă în România şi R.Moldova şi doreşte să implementeze cunoştinţele şi resursele de care dispune.

Pe parcursul ultimilor ani Republica Moldova a avansat în domeniul promovării energiei regenerabile, Ministerul Economiei şi Infrastructurii fiind asistat în acest sens de către BERD. Recent ANRE a aprobat preţurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (feed in tariffs), fapt care încurajează investiţiile în acest domeniu. Totodată, este necesar de a crea condiţii în care investitorilor să le fie asigurate recuperarea investiţiilor şi rentabilitatea proiectelor.

Profit: Business planul companiei Premier Energy pentru 2020 prevede investiţii în valoare de 16 mil. euro. Care sunt domeniile principale în care vor fi investite aceste fonduri?

G.P:
Compania investeşte în mediu 14-15 mil. euro pe an. Pentru 2020 suma este un pic mai mare - de 16 mil. euro. Partea leului din această sumă, adică 85%, va fi investită în renovarea reţelelor de înaltă, medie şi joasă tensiune şi a staţiilor de transformare. Acest lucru va duce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

Profit: În trecut, compania pe care o reprezentaţi nu era de acord cu tariful pentru consumatori stabilit de ANRE şi solicita majorarea acestuia. La moment, preţul achitat de consumatori acoperă cheltuielile Premier Energy?

G.P.
In prezent, tariful stabilit de ANRE acoperă cheltuielile noastre recunoscute, deşi nu sunt acoperite toate cheltuielile real suportate de companie. Metodologia actuală este mai clară, dar cu regret aceasta nu încurajează eficienţa in domeniu. Dacă ne amintim de perioada anterioară, ajustarea tarifelor se efectua cu mare întârziere, ceea ce crea consecinţe negative pentru sectorul energetic şi consumatori prin formarea devierilor.

Profit:  Care este situaţia la capitolul recuperarea devierilor tarifare?

G.P:
Recuperarea acestora a fost finalizată anul trecut. Devierile au apărut ca urmare a faptului că tarifele nu au fost ajustate din mai 2012, până de facto, în noiembrie 2015. Guvernul a intervenit, fiind semnat un acord de recuperare a devierilor pe o perioadă de 4 ani, deşi această recuperare s-a produs mai accelerat, iar prevederile acestuia au fost implementate. Este un lucru foarte bun, care demonstrează că autorităţile îşi onorează angajamentele.

Profit: Pierderile din reţea au şi ele un impact asupra tarifului achitat de consumatori. Care este situaţia la acest capitol astăzi?

G.P:
În 2019, pierderile din reţea au fost de 8,1%. Dacă ne amintim în anul 2000 acestea constituiau 32,3%, în 2010 - 13,9%, iar în 2014 – 9,5%. Este un indicator destul de bun chiar şi comparativ cu alte ţări europene. Problema este că, în cazul Republicii Moldova nu suntem motivaţi să continuăm să îmbunătăţim situaţia la capitolul pierderi. Din păcate, legea şi metodologia nu încurajează companiile să reducă pierderile din reţea.

Profit: Ce sugestii aţi avea pentru autorităţi?

G.P.:
Nu sunt persoana care poate să dea sfaturi autorităţilor. Dar consider că independenţa energetică este foarte importantă. Cred că este necesară construcţia unei centrale de producere a energiei electrice cu o capacitate de circa 300 MW pentru a acoperi necesităţile ţării. Îmi vine greu să înţeleg de ce, la trei decenii de la declararea independenţei, o asemenea staţie nu a fost construită în RM.

Profit: Care ar fi costul unui asemenea proiect?


G.P.:
Circa 250 mil. de euro.

Profit: O justiţie imparţială şi independentă este una dintre condiţiile principale care determină o companie să investească într-o ţară străină. Care este opinia Dvs. despre sistemul judiciar din RM?

G.P:
Respectarea legii, transparenţa şi atitudinea echidistantă şi corectă a reprezentanţilor sistemului judecătoresc în cadrul litigiilor este foarte importantă pentru orice investitor.

În prezent, suntem implicaţi într-o cauză civilă în municipiul Cahul. Cazul este un pic frustrant. Câteva companii au dat în judecată Premier Energy şi Premier Energy Distribution, solicitând despăgubiri ce depăşesc suma de 14 mil. lei pentru ceea ce consideră ei furnizarea necalitativă a energiei electrice, ce ar fi produs acum opt ani un incendiu la un centru comercial din mun. Cahul, în realitate nişte simple buticuri cu valoare reală nesemnificativă. În lipsa unor temeiuri justificate şi probe concludente, în anul 2018 instanţa de fond a obligat compania să plătească reclamanţilor peste 12,5 mil. lei.

Nu suntem de acord cu această decizie. Calificăm comportamentul instanţei de judecată în acest proces unul incorect şi inechitabil. Modul de examinare a cazului şi circumstanţele specifice locului examinării, pun la îndoială obiectivitatea instanţelor, fapt care a dus şi la pierderea încrederii în desfăşurarea unui proces corect. Prin urmare, am solicitat strămutarea dosarului într-o altă instanţă, pentru a asigura un proces corect şi imparţial, fără discriminare sau influenţe din exterior. Cererea noastră nu a fost acceptată, la fel ca şi alte demersuri anterioare formulate de noi, fiind astfel lipsiţi de posibilitatea de a aduce probe şi clarificarea adevărului pe o cauză dubioasă cu pretenţii considerabile.

Profit: Ce anume vă face să credeţi că instanţa de judecată nu este obiectivă?

G.P.:
Argumentele martorilor noştri, precum şi rezultatele expertizelor noastre nu sunt luate în considerare sau acceptate. Nu suntem de acord cu felul în care se desfăşoară procesul. În opinia noastră, suntem dezavantajaţi prin favorizarea celeilalte părţi care are legături de afiliere în sistemul judiciar local. Anume din această cauză am solicitat ca examinarea cazului să fie transferată la o altă instanţă de judecată.

Profit: Dacă veţi pierde acest caz în instanţele din RM, vă veţi adresa la CtEDO?

G.P:
Da, luăm în calcul această posibilitate. Dacă nimic nu se schimbă în atitudinea completului de judecată, atunci vom fi nevoiţi să mergem la CtEDO pentru a ne apăra dreptul la o justiţie corectă.

Profit: Activaţi în RM din 2011. La ce capitol credeţi că situaţia în RM s-a îmbunătăţit vizibil în această perioadă? Dar ce continuă să vă întristeze în continuare?

G.P.:
Consider că situaţia în Moldova se îmbunătăţeşte. La capitolul distribuirea energiei electrice către consumatori, cu siguranţă, lucrurile s-au îmbunătăţit! Desigur, toţi am fi dorit ca situaţia să se îmbunătăţească mai mult şi mai repede. Dar nimic nu se realizează peste noapte. Am mai remarcat faptul că, în comparaţie cu anul 2011, când am venit în Moldova, în prezent oamenii sunt mult mai deschişi şi mai sociabili.

Lucrurile se schimbă poate mai lent decât ne dorim, dar în direcţia pozitivă. Mai este mult de muncit pentru ca oamenii să se bucure de drumuri bune, servicii de aprovizionare cu apă potabilă centralizată şi de canalizare. De asemenea este vizibil un decalaj mare între persoanele bogate şi cele sărace şi asta înseamnă că trebuie creată o clasă medie pe care se bazează o economie şi o societate prosperă.■

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 20.03.2020 01:54:51 Cezar
    Ce inseamna ca el a foes manager bun si cinstit, actionarii si propreritarii noi a inccheat contract cu dl Gomes.Nu am cuvinte, activ este bun si atractiv si profitabil.
  • 26.03.2020 09:39:09 Dorina
    Cu investitii companiile au posibilitatea sa fac acest sector in Moldova inca mai atractiv.

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
7
Afişări de site:
1810099
Vizitori unici:
3312301

WebArt Pro