Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Bartłomiej Zdaniuk: Predictibilitatea - piatra de temelie pentru dezvoltare

Ilona NAVRUC | Ambasador & Misiune

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Moldova, Bartłomiej Zdaniuk, consideră că dimensiunea economică a relaţiilor moldo-poloneze a atins un nivel impresionant, dar încă nu este pe deplin valorificat. Bartłomiej Zdaniuk îndeamnă companiile moldoveneşti să lanseze pe piaţa poloneză o amplă campanie de promovare a produselor lor, inclusiv a vinurilor. Potrivit ambasadorului, în R. Moldova există toate premisele pentru ca economia să se dezvolte rapid, iar nivelul de trai al populaţiei să crească. Transparenţa şi predictibilitatea sistemului sunt esenţiale în acest sens, susţine ambasadorul.

Profit: Domnule Ambasador, în anul curent au fost marcaţi 27 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo-poloneze. Cum aţi caracteriza aceste relaţii astăzi?

B.Z.:
Relaţiile dintre ţările noastre au atins un nivel interesant, dar, totodată, acesta încă este departe de a fi satisfăcător. O relaţie bilaterală întotdeauna cuprinde mai multe domenii. Mă bucură faptul că în cazul Republicii Moldova participăm activ în domeniile politic, economic, cultural ş.a. Desigur, în continuare suntem determinaţi să avansăm cu seriozitate pentru a atinge un nivel şi mai înalt al relaţiilor moldo-poloneze.

Prin urmare, pot confirma că lucrăm intens în acest sens. De exemplu, la finele lunii noiembrie, am organizat un forum pentru oamenii de afaceri din R. Moldova şi Polonia. Respectiv, o delegaţie de peste 30 de persoane din Polonia a întreprins o vizită la Chişinău pentru a găsi parteneri de afaceri.

Astfel, având în vedere potenţialul ambelor ţări, mă refer la poziţionarea geografică şi economiile complementare, sperăm că aceste relaţii îşi vor afla continuarea prin numeroase proiecte implementate şi stabilirea unor parteneriate de lungă durată.

Profit: În ultima perioadă, în R. Moldova s-au produs numeroase evenimente de ordin politic, care pot duce la schimbarea vectorului geopolitic al ţării. În opinia Dvs., pe cât aceste schimbări pot afecta relaţiile noastre cu UE şi/sau cu Polonia, în special?

B.Z.:
R. Moldova este un stat independent, iar Polonia - un stat pentru care independenţa contează. Am luptat multe secole pentru aceasta, din acest motiv, respectăm şi independenţa altor state. Independenţa, în primul rând, înseamnă responsabilitate. R. Moldova are o majoritate parlamentară aleasă în mod liber de către poporul ţării. Vom vedea şi analiza ce hotărâri va aproba această majoritate şi noul Guvern.

În calitate de stat membru al UE, subliniez că a fost semnat Acordul de Asociere RM - UE, care stabileşte anumite angajamente asumate în mod liber de către R. Moldova. Desigur, respectivele obligaţii nu sunt calea cea mai uşoară, dar sunt calea cea mai scurtă către dezvoltarea economiei, consolidarea statalităţii ţării, precum şi a bunăstării poporului. Polonezii au străbătut aceste trepte dificile şi nu regretă.

R. Moldova, fiind un stat independent, îşi va hotărî în mod liber calea sa de dezvoltare. Tot-odată, având în vedere că am trecut prin aceleaşi poveri şi obstacole, considerăm că implementarea cu stricteţe a prevederilor Acordului de Asociere RM - UE este soluţia cea mai propice. Acestea, în cele din urmă, vor avea un impact pozitiv asupra unor domenii, precum statul de drept, predictibilitatea sistemului, care este foarte importantă pentru investitori, libertatea presei, pluralismul politic, precum şi libertatea de acţiune în domeniul businessului.

Pentru ca oamenii de afaceri fie din ţară, fie cei de peste hotare să investească în R. Moldova, sistemul de aici trebuie să fie unul predictibil şi echitabil. Un asemenea sistem este piatra de temelie pentru dezvoltarea ţării. Pentru un investitor lipsa de predictibilitate şi previziune creează nesiguranţa şi neîncrederea zilei de mâine.

Profit: Deci, ce este necesar de a întreprinde pentru ca această încredere să existe?

B.Z.:
Cea mai bună soluţie pentru ca oamenii să aibă încredere într-o ţară, să investească resurse financiare, efort şi timp este să fie fixate limite şi reguli clare, care să fie întotdeauna respectate. Fară o asemenea claritate, nicio declaraţie politică, nicio promisiune, nu vor fi suficiente pentru a convinge oamenii de afaceri atât cei din ţară, cât şi cei din exterior să investească în R. Moldova.

Profit: Cum apreciaţi dimensiunea economică a relaţiilor moldo-poloneze? Care sunt domeniile principale pe care se axează aceste relaţii?

B.Z.:
În anul 2018, volumul comerţului exterior al R. Moldova cu Polonia a înregistrat suma de $300,8 mil. Exportul de mărfuri realizat de RM către Polonia a constituit $98,1 mil., iar importul $202,7 mil. Dimensiunea economică a relaţiilor moldo-poloneze a atins un nivel impresionant, dar încă nu este pe deplin valorificat. Ca locuitor al Chişinăului mă bucură faptul că în mai multe magazine, atât din capitală, cât şi din alte localităţi ale ţării putem găsi numeroase produse alimentare şi articole industriale din Polonia.

Pe de altă parte, vinurile moldoveneşti se bucură de o apreciere deosebită pe piaţa poloneză, fapt confirmat şi de datele statistice, care denotă o creştere frumoasă a exportului şi care plasează Polonia printre principalii consumatori de vinuri moldoveneşti. Astfel, astăzi peste 15% din sticlele exportate din R. Moldova ajung în Polonia.

Profit: Există loc şi pentru alte companii vitivinicole din Moldova pe piaţa poloneză? Ce este necesar de a întreprinde pentru a majora această cotă?

B.Z.:
Între ţările noastre există o diferenţă culturală, respectiv, vinul moldovenesc abia câştigă un loc aparte în tradiţiile culinare ale polonezilor.

În primul rând, partenerii comerciali din R. Moldova trebuie să promoveze consumul de vin în cadrul tradiţiilor culinare poloneze. Actualmente, la o parte din polonezi încă nu există obişnuinţa de a consuma vin în timpul mesei. Aceştia preferă îndeosebi băuturi alcoolice tari sau bere etc.
Vinuri sunt foarte multe, diferite soiuri, diferite feluri, diferite tipuri... Din acest motiv, pentru a spori cota exporturilor, pe piaţa poloneză trebuie lansată o amplă campanie de promovare.

Profit: Dar dacă ne referim la alte produse?

B.Z.:
Circa 60% din totalul produselor moldoveneşti exportate în Polonia reprezintă produse industriale (scaune, cabluri, contoare, textile), sucuri, vin, miere, struguri proaspeţi şi floarea-soarelui. În primul rând, este nevoie să fie înţeles modul de gândire ale pieţelor europene.
Produsul trebuie să fie nu doar frumos, gustos şi calitativ, dar şi ambalat, întreţinut, depozitat şi transportat conform unor cerinţe specifice. Anume la acest capitol mai este încă mult de lucru.

Dacă ne referim la produsele alimentare, R. Moldova are nevoie de frigidere, uscătorii, depozite etc. În prezent, nu puteţi câştiga o cotă parte pe pieţele UE, dacă nu întreprindeţi un efort în aceste domenii.
Aici revenim la faptul că sistemul trebuie să fie unul transparent şi predictibil. Repet, dacă oamenii nu au încredere în sistem, au frică de corupţie, ei nu vor investi în frigidere, uscătorii, depozite şi, respectiv, nu vor fi competitivi pe piaţa UE. Este un cerc vicios.

Însă, vreau să remarc faptul că, odată ce ai câştigat un debuşeu în piaţa UE, acesta devine unul stabil şi de încredere. UE nu închide piaţa într-o noapte din cauza unor motive dubioase.

Foaia de parcurs a fost clar stabilită. Dacă R. Moldova vrea să aibă parteneri de încredere şi un venit asigurat pentru ani de zile, atunci aceste reguli trebuie respectate. În cazul în care cineva nu este de acord cu aceste reguli, va fi foarte greu să reuşiţi. Polonia a reuşit să se adapteze. Am făcut un efort uriaş.

Acum 30 de ani, în Polonia au fost închise sute de întreprinderi, care nu mai erau rentabile. Atunci, am mizat în mare parte pe întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM). Doar după 30 de ani am devenit o ţară bogată, iar, în prezent, scopul nostru este să ne alăturăm grupului ţărilor G20. La capitolul dezvoltare pe cap de locuitor deja am depăşit unele ţări din Europa Occidentală, şi nu ne oprim la rezultatele obţinute. O astfel de dezvoltare este posibilă doar dacă o ţară este atrăgătoare. Ce să facem pentru ca ţara să fie atrăgătoare? În opinia mea, aceasta este întrebarea pe care trebuie să şi-o pună oficialii în fiecare dimineaţă.

Profit: şi R. Moldova ce trebuie să facă?

B.Z.:
Nimeni nu trebuie să aştepte că R. Moldova se va schimba în mod magic. La baza dezvoltării stă efortul comun al oamenilor şi al statului. Punctul de bază este încrederea în structurile statului. Trebuie să existe un dialog între oamenii de afaceri şi domeniul politic pentru a identifica problemele care necesită a fi soluţionate. Menţionez că multe lucruri deja sunt cuprinse în Acordul de Asociere.

Profit: Aţi vorbit despre un forum de afaceri desfăşurat recent. Vă rog să ne spuneţi ce părere au polonezii despre climatul investiţional din R. Moldova - sunt ei gata să investească? Câţi investitori polonezi operează pe piaţa noastră şi în ce sectoare?

B.Z.:
Bineînţeles, după o singură vizită este prematur să vorbim despre o investiţie. Rolul misiunilor diplomatice este de a favoriza asemenea contacte şi exact asta am făcut noi.

R. Moldova este parţial cunoscută în Polonia, respectiv, trebuie să întreprindem anumite măsuri pentru a familiariza polonezii cu ţara Dvs. mai îndeaproape.

Deocamdată, în Republica Moldova avem două investiţii poloneze mari. Este vorba despre o companie de stat, care a achiziţionat o fabrică de zahăr. Datorită investiţiilor poloneze în valoare de peste 20 mil. de euro, combinatul de zahăr, care se afla în prag de faliment, a fost renovat. Acesta şi-a relansat activitatea în 2011, iar în prezent serveşte drept un exemplu de investiţie de succes efectuată de Polonia în R. Moldova.


A doua investiţie, de această dată privată, a fost efectuată în domeniul comerţului cu produsele plastice. Pe lângă aceste investiţii, pe piaţa din R. Moldova funcţionează alte peste 100 companii cu capital polonez, dar investiţiile lor nu sunt atât de semnificative. Activitatea acestora ţine în mare parte de comerţ.

Întotdeauna încercăm să creăm o punte de cooperare dintre agenţii economici din Polonia şi R. Moldova. Recent, am contribuit la crearea unui centru de promovare al mediului de afaceri cu spaţii dotate corespunzător pentru stabilirea unor contacte. Respectiv, având o asemenea infrastructură vom încerca să promovăm şi mai multe evenimente în domeniul afacerilor.

Profit: Care sunt cele mai importante proiecte ale Poloniei în R. Moldova? În ce sectoare au fost implementate şi în ce valoare?

B.Z.:
În ultimii 15 ani, Polonia a implementat în R. Moldova 264 de proiecte în sumă de peste 15 mil. euro. Proiectele implementate cuprind diverse domenii - politic, economic, social, dar şi cultural.

Cel mai recent proiect major se referă la revitalizarea centrelor urbane. Împreună cu Centrul de Informare pentru Autorităţile Locale din R. Moldova am realizat şase proiecte pilot în Bălţi, Cimişlia, Comrat, Edineţ, Ocniţa, Ungheni. Fiecare proiect include atât intervenţii de infrastructură, cât şi măsuri sociale. Toate pun accent pe implicarea cetăţenilor în viaţa oraşului, în procesul decizional - începând cu micro-raioanele/cartierele oraşului şi până la aspecte generale. Prin asemenea proiecte ne dorim să îmbunătăţim calitatea vieţii cetăţenilor R. Moldova.

De asemenea, implimentăm diverse proiecte destinate consolidării încrederii de pe ambele maluri ale Nistrului, ca şi mediului de afaceri în zonele rurale.

Polonia, la fel ca şi alţi parteneri de dezvoltare, a fost mereu aproape de R. Moldova şi o vom susţine în continuare. Activitatea noastră în R. Molodova ne-a demonstrat că poporul moldovenesc este unul foarte harnic, care are dorinţa de a schimba atât viaţa personală, cât şi viaţa întregii comunităţi. Munca alături de cetăţenii R. Moldova ne asigură că această ţară are un viitor frumos.

Profit: Care sunt planurile Ambasadei pentru perioada mandatului Dvs.?

B.Z.:
Vom continua să implementăm proiectele de dezvoltare în domeniile prioritare pentru R. Moldova. De asemenea, vom consolida eforturile pentru a atrage parteneri atât pentru schimburi comerciale, cât şi pentru investiţii. Totodată, vom continua proiectele culturale.

În anul 2020 vom marca 400 de ani de la bătălia de la Ţuţora. În anul 1620 Hatmanul Stanisław Żółkiewski, care avea în acel moment peste 70 de ani, a hotărât să lupte cu trupele otomane pe pământ străin, mai precis pe teritoriul R. Moldova de astăzi. Hatmanul Żólkiewski a murit pe pământurile ţării Dvs., întorcându-se de pe câmpul bătăliei.

Vom marca acest eveniment pentru a sublinia două lucruri importante. În primul rând, pentru a aduce un omagiu armatei poloneze şi trecutului ţării. şi, totodată, pe langă acest eveniment istoric, dorim să prezentăm şi aspectul contemporan al ţării noastre – mereu deschisă către ţările Parteneriatului Estic.

În concluzie, vreau să subliniez că şi Polonia a fost o ţară comunistă cu multe restanţe. De fapt, acum 30 de ani eram în stare de faliment. După căderea sistemului comunist, care nu era în stare să facă faţă dezvoltării pe care au atins-o pe atunci ţările occidentale, Polonia trebuia să înceapă totul de la zero, neavând capital financiar sau intelectual.


În prezent, putem cu demnitate spune că am făcut faţă provocărilor, în primul rând, datorită ÎMM şi autorităţilor publice locale.

Descentralizarea a fost o cheie a succesului pentru Polonia. Pe de altă parte, vreau să menţionez că spiritul antreprenorial nu trebuie sufocat nici într-un caz. Experienţa noastră arată că dacă acest spirit este sufocat, atunci oamenii pur şi simplu vor pleca din ţară. O asemenea situaţie este o nenorocire imensă, care trebuie evitată.

Atât Polonia, cât şi alte ţări din Europa Centrală au reuşit să treacă de această perioadă dificilă, de consecinţele perioadei comuniste. Respectiv, nu văd niciun motiv pentru care R. Moldova nu ar fi putut şi ea să reuşească. Desigur, trebuie să existe dorinţă şi să fie întreprinse eforturi reale. Doar astfel lucrurile se vor schimba cu adevărat.

Un alt exemplu al succesului nostru este că după 30 de ani de eforturi am fost acceptaţi în sistemul de călătorie în SUA fără vize. Există puţine ţări ale căror cetăţeni deţin un asemenea drept. Acest exemplu demonstrează, încă odată, că am ales o cale corectă. Astăzi, facem parte din liga ţărilor serioase, atractive, bogate şi influente. Asta mereu ne-a fost visul şi suntem mândri că l-am îndeplinit.

R. Moldova are toate şansele să facă parte din acest grup. Dar, repet: sunt necesare eforturi bine determinate. Sunteţi un popor harnic, frumos, deştept, care, la fel ca şi Polonia, a avut o experienţă dură în trecut. Haideţi acum să mergem împreună într-o direcţie corectă şi să alegem calea dezvoltării.■

 

Comentarii [1]

Comentariu
  • 23.12.2019 06:40:16 Borislav
    Am citit cu mare interes, bravo dl ambasador!

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2416893
Vizitori unici:
5083651

WebArt Pro