Profitразделитель ссылочного текста №_4-5_2023 (306), aprilie-mai 2023

Dilemă greu de soluţionat Sau Povara unei datorii

Ruxanda ENACHE | Problemă & Soluţii

Decizia din 18 iulie 2015 a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a majora tariful la energia electrică cu 37% va soluţiona doar o parte din problemele financiare ale celui mai mare furnizor de energie electricică din Moldova, Grupul spaniol Gas Natural Fenosa. Deşi semnificativă pentru consumatori, această majorare nu va pemite companiei achitarea unei datorii de circa 1,7 mlrd lei pentru energia electrică procurată deja de la productători. Astfel, autorităţile Republicii Moldova sunt puse acum în faţa unei dileme greu de soluţionat: fie să amâne creşterea tarifului, iar apoi oricum să îl majoreze, dar semnificativ, fie să accepte propunerea Gas Natural Fenosa privind recuperarea reeşalonată a devierilor tarifare într-o perioadă de 5-10 ani, însă, cu riscul de scoate din nou oamenii în stradă.

Conform metodologiei de calculare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuire şi respectiv de furnizare a energiei electrice, atunci când se atestă condiţii obiective pentru ajustarea tarifelor, ANRE trebuie să ţină cont de costurile reale suportate de operatori pentru achiziţionarea energiei  pentru desfăşurarea activităţilor lor operaţionale. În cazul în care tariful nu acoperă în totalitate costurile suportate, iar ANRE întârzie cu ajustările tarifare iminente, se creează aşa-numitele devieri tarifare negative sau se creează o situaţie când consumatorii plătesc un preţ mai mic decât costul real al produsului, iar întreprinderea cheltuie resurse financiare proprii şi atrase, neprevăzute în tarif pentru a presta  servicii fără întreruperi şi în volum deplin.

Potrivit principalului furnizor de energie electrică în RM, companiei spaniole Gas Natural Fenosa, respectivele devieri tarifare nu au fost incluse în tarifele ajustate de ANRE la 18 iulie curent. Prin hotărârea Consiliului de Administraţie, ANRE a recunoscut în tarif doar cheltuielile curente, cu aplicarea pentru energia electrică procurată, preţul contractual al căreia este exprimat în dolari SUA, a unui curs de referinţă de 19,3 lei pentru un dolar SUA. În aceste condiţii, creşterea tarifului final a constituit 37%. Deşi majorat semnificativ, acest tarif nou nu include devierile tarifare negative acumulate până la momentul ajustării tarifare respective.

ANRE, de asemenea, nu a anunţat despre modalitatea prin care operatorii ar putea recupera aceste devieri tarifare pentru a detensiona situaţia complicată în care se află sectorul electroenergetic din cauza blocajului financiar creat ca urmare a deprecierii substanţiale a monedei naţionale faţă de principalele valute de referinţă.

Cerinţa Gas Natural Fenosa de a fixa suma datoriei respective într-o decizie oficială, care să stabilească şi perioada de stingere a acestei datorii, de asemenea, a  rămas fără răspuns din partea ANRE.
Povara datoriilor  

Potrivit reprezentanţilor Gas Natura Fonosa, datoria extrem de mare a sectorului, de circa 1,7 mlrd lei, apasă greu peste întreprinderile din sectorul energetic şi, nefiind soluţionată rapid, problema stingerii ei pune în pericol capacitatea de funcţionare a sectorului, respectiv de prestare continuă a serviciului.

Gas Natural Fenosa în Moldova susţine că a folosit toate resursele interne disponibile pentru achiziţia energiei de la producători, fiind redirecţionate şi o parte din resursele destinate investiţiilor. De asemenea, au fost atrase în acest scop şi resurse externe. Cu toate acestea, nu s-a putut evita crearea unor datorii substanţiale către furnizori şi respectiv întârzierea plăţilor către aceştia. La rândul său, reducerea volumului investiţional are repercusiuni pe termen scurt asupra economiei ţării, dar şi consecinţe pe termen mediu pentru calitatea serviciului şi  fiabilitatea în sector.

Reprezentanţii Gas Natural Fenosa atrag atenţia asupra faptului că până la adoptarea unei decizii privind soluţionarea acestei probleme, valoarea devierilor tarifare va creşte, deoarece, deja la scurt timp după adoptarea noului tarif, cotaţia monedei naţionale în raport cu dolarul SUA a depăşit cifra de 20 de lei.

Mulţi experţi sunt de acord cu faptul că situaţia în care s-a pomenit sectorul eneregtic al RM este o consecinţă a deprecierii substanţiale a monedei naţionale şi este în afara controlului furnizorilor de energie electrică. Respectiv şi soluţionarea acestei probleme nu  depinde doar de operator.

Soluţia Gas Natural Fenosa

La rândul său, Gas Natural Fenosa susţine că contribuie proactiv la găsirea unei soluţii de scoatere din criză a sectorului electroenergetic în ansamblu, ţinând cont de interesele tuturor consumatorilor de energie electrică şi a economiei. În acest sens, compania a propus recuperarea reeşalonată a devierilor tarifare într-o perioadă de 5-10 ani, astfel încât includerea în tarif a devierilor tarifare negative formate până la moment să nu producă ajustări semnificative, evident în condiţiile unei stabilităţi macroeconomice viitoare.  

De asemenea, compania a propus implicarea sectorului financiar, inclusiv a organismelor instituţionale multilaterale, în procesul de recuperare a devierilor tarifare în condiţii avantajoase pentru consumatorii de energie electrică. Potrivit Gas Natural Fenosa, acest lucru va permite evitarea unei creşteri substanţiale a tarifului, care ar putea crea la rândul său probleme atât de ordin economic, cât şi social. Pentru elaborarea acestor propuneri şi discutarea lor cu autorităţile Republicii Moldova sunt implicaţi experţi ai grupului Gas Natural Fenosa.

Experienţa altor state

Gas Natural Fenosa, care activează în peste 30 de ţări ale lumii, dispune de o vastă experienţă de gestiune a proceselor de recuperare a datoriilor care se formează în acest sector. Un exemplu elocvent este însăşi cel al Spaniei, când, apelându-se la pieţele financiare şi de capital şi la instrumentele financiare pe care acestea le oferă, devieri de circa 28 mlrd. de euro au fost recuperate de către sectorul electroenergetic spaniol prin reeşalonarea datoriilor pe perioade lungi de timp. În acelaşi timp, reprezentanţii Gas Natural Fenosa atrag atenţia asupra faptului că natura devierilor tarifare spaniole este diferită de cea moldovenească, deoarece cele din Spania s-au format ca urmare a subvenţionării prin intermediul unor programe naţionale a producerii de energie regenerabilă inclusă în tarif, însă mecanismele de recuperare sunt perfect valabile şi aplicabile condiţiilor Republicii Moldova.
 
Experţii Gas Natura Fenosa susţin că pentru stabilirea mecanismului respectiv în RM sunt necesare o serie de condiţii obligatorii şi anume: stabilirea valorii devierilor tarifare formate în sector la o dată anumită, aprobarea unei legi care să permită recuperabilitatea acestora pe perioade lungi de timp, deoarece metodologiile tarifare actuale prevăd recuperarea acestora în anul financiar ulterior formării acestora, precum şi asigurarea accesului pieţei financiare şi atragerea instituţiilor financiare instituţionale la finanţarea acestui deficit tarifar. Alte condiţii ar fi stabilirea sistemului de garanţii de stat şi asigurarea priorităţii în recuperarea devierilor tarifare respective de către finanţatori prin mecanismele de ajustare tarifară ulterioare şi asigurarea pentru consumatori a unei rate de dobândă competitivă şi atractivă în procesul finanţării devierilor respective.
Pentru că este o situaţie nouă, susţin reprezentanţii Gas Natural Fenosa, este nevoie să fie revizuit cadrul legal existent şi în caz de necesitate completarea lui cu elementele lipsă, astfel încât la momentul aprobării deciziei corespunzătoare să fie asigurate toate garanţiile necesare derulării acestui proces.

Potrivit Gas Natural Fenosa, o asemenea sarcină este pe potriva unor instituţii financiare internaţionale multilaterale, care, pe lângă experienţă, mai pot oferi şi rate de dobânzi competitive pentru recuperare. De asemenea, compania consideră că statul, prin instituţiile sale, trebuie să asigure o participare cât mai largă, inclusiv a băncilor locale, pentru a identifica condiţiile cele mai avantajoase pentru consumatorii de energie electrică şi pentru economia naţională.

Legislaţie bună, implementare proastă

Ca şi în multe alte domenii de activitate, legislaţia şi reglementările RM în domeniul metodologiei tarifare este una bună. Problema însă constă în implementare. Potrivit  experţilor în domeniul energetic, care au analizat minuţios problema dată, există suspiciuni rezonabile privind capacitatea organului de reglementare de a-şi executa obligaţiile sale legale. Acestea provin în urma tergiversării repetate a soluţionării problemei actualizării tarifului, precum şi de la suspendarea hotărârii privind aprobarea noilor tarife din iulie curent sub pretextul desfăşurării unui audit, tergiversări care nu au nimic comun cu cadrul legal, cu angajamentele Republicii Moldova expuse în Acordul de aderare a ţării la Comunitatea Energetică şi a celui de Asociere la Uniunea Europeană.

Experţii consideră că neîncrederea societăţii duce la destabilizarea funcţionării echilibrate şi eficiente a pieţei energiei electrice, descurajarea investiţiilor în sector şi creşterea semnificativă a riscului ţării pentru investiţiile străine. Garanţia evitării pe viitor a unor situaţii similare rezidă doar în asigurarea şi asumarea unei independenţe reale şi absolute a ANRE şi într-o activitate transparentă a acesteia.■

 

Comentarii [7]

Comentariu
 • 21.12.2015 07:15:23 Ana
  Problema trebue sa fie rezolvata la nivelu statului moldv, clar ca buna ziua.
 • 22.12.2015 01:15:45 Angela
  Sigur ca noi trebue sa vindem datoria asta de stat...
 • 24.12.2015 08:25:09 Vlad
  Mai bina sa nationalizam compania si facem tot clar si transparent!!!
 • 28.12.2015 06:59:34 Violeta
  We must sail this debt!
 • 18.01.2016 08:51:53 Ivan
  Este clar ca cu datoria asta statu trebue sa face miscari innainte...
 • 24.07.2016 09:14:35
 • 13.05.2017 02:07:12

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
9
Afişări de site:
2365445
Vizitori unici:
4950757

WebArt Pro