Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Un nou început pentru Inspectoratul Fiscal

Mariana TABUNCIC | Interviu economic

La începutul lunii august curent, şef al Serviciului Fiscal Principal de Stat a devenit Nicolae Vicol. Având în spate o experienţă de 14 ani de activitate în cadrul sistemului, Nicolae Vicol este sigur că va reuşi să transforme Serviciul Fiscal într-o instituţie funcţională, care să activeze eficient, indiferent de cine se va afla la conducerea acesteia. Şeful FISC-ului este ferm convins că, deşi astăzi reputaţia instituţiei nu este dintre cele mai bune, Inspectoratul Fiscal poate deveni o instituţie demnă de încredere în rândul cetăţenilor printr-un efort susţinut al autorităţilor şi al inspectorilor fiscali.

Profit: Dle Vicol, care sunt obiectivele Dvs. în această funcţie extrem de responsabilă în orice stat?

N.V.:
Fiecare schimbare trebuie să aducă, în primul rând, ceva nou. Venirea mea în această funcţie presupune faptul că instituţia urmează să fie schimbată sub aspectul perceperii corecte a activităţii acesteia de către societate. Am obligaţia morală de a crea o imagine pozitivă Inspectoratului Fiscal în rândul mediului de afaceri. Obligaţiile mele majore reies şi din faptul că vin din cadrul acestei instituţii, unde îmi desfăşor activitatea începând cu anul 1998. Aceasta înseamnă că cunosc instituţia, subtilităţile şi deficienţele acesteia. Scopul meu major este să transform Serviciul Fiscal într-o instituţie funcţională, care să poată activa, indiferent de faptul cine o va conduce. Este ca şi în cazul unui mijloc de transport, care trebuie să circule indiferent de cine se află la volan. Dacă voi obţine acest rezultat, atunci voi considera că am realizat o mare performanţă.

Un alt obiectiv fundamental constă în modernizarea procesului de administrare fiscală prin promovarea continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, instituirea unui parteneriat transparent dintre mediul de afaceri şi inspectorii fiscali.

În linii generale, administraţia fiscală are obligaţia de a facilita activitatea cercurilor de afaceri prin stabilirea unei proceduri de raportare clare, modernizarea procedurilor de control fiscal prin reducerea numărului acestora şi sporirea eficienţei, combaterea corupţiei în rândul funcţionarilor fiscali şi asigurarea transparenţei adecvate a activităţii SFS. Sunt sigur că toate acestea pot fi obţinute în condiţiile în care vom avea susţinere politică, surse financiare mai mari şi angajaţi instruiţi şi corecţi în raport cu contribuabilii.

Profit: Predecesorul Dvs., Nicolae Platon, a fost demis la solicitarea premierului Vlad Filat, care s-a arătat nemulţumit de faptul că „în Moldova existau în continuare firme fantomă, cu cifre de afaceri de sute de milioane de lei, dar care nu achitau taxe la stat”. Ce acţiuni concrete aţi întreprins sau veţi întreprinde în viitor pentru a îmbunătăţi situaţia la acest capitol şi a nu cădea în dizgraţia autorităţilor?

N.V.:
Vreau să vă asigur că activitatea firmelor fantomă ţine de trecut. Am încercat pe cât este posibil să stopăm activitatea acestora şi să facem regulă la acest capitol. De exemplu, dacă în primele opt luni ale anului 2012 au fost depistate 14 firme fantomă, atunci din luna august, de când am fost numit în această funcţie şi până în prezent, Inspectoratul Fiscal a depistat şi a lichidat 20 de firme fantomă. Scopul nostru este să contribuim la asigurarea unei stabilităţi economice în ţară, fapt aşteptat atât de guvernare cât şi de întreaga societate. În rezultatul activităţii noastre urmează să crească încasările la buget. Deşi este dificil, acest lucru urmează să aibă loc în rezultatul unui efort concentrat al întregului sistem. Aceasta înseamnă că trebuie să mizăm pe persoane foarte competente şi care au experienţă suficientă pentru a combate acest fenomen. Mai mult decât atât, avem nevoie de persoane pe care să putem miza că nu vor participa la actul de corupţie, nu vor promova interesele meschine şi se vor dedica realizării obiectivului major de îmbunătăţire a activităţii fiscale din ţară. Trebuie să înţelegem cu toţii că firmele fantomă înseamnă că nu putem să ne asigurăm nouă, copiilor şi părinţilor noştri un viitor decent.

Profit: Ce este bine şi ce este rău în activitatea acestei instituţii?

N.V.:
Printre punctele forte ale Serviciului Fiscal putem enumera creşterea veniturilor la buget, transparenţa în procesul decizional şi deschiderea către mass-media şi societatea civilă, reducerea birocraţiei prin propunerea introducerii unor proceduri administrative simplificate, creşterea numărului de e-declaraţii şi e-servicii, oferirea unei game foarte largi de servicii electronice de raportare fiscală menită să mărească gradul de confort şi minimalizarea cheltuielilor de conformare.

Dacă ar fi să concluzionăm însă ce scrie presa, atunci am vedea că, practic, nimic nu este bine în cadrul instituţiei. Totuşi, deşi activitatea FISC-ului este caracterizată mai mult negativ de către instituţiile media, acest fapt este îmbucurător în viziunea mea. Aceasta pentru că, atât timp cât se discută, fie chiar şi negativ, înseamnă că Serviciul Fiscal a demarat acţiuni care combat fenomenele negative din societate.

Printre aspectele care necesită încă un efort suplimentar pot fi enumerate colectarea redusă a arieratelor şi lipsa proceselor moderne de încasare silită, instabilitatea legislaţiei fiscale, nivelul scăzut al sistemului de control intern, pregătirea insuficientă a personalului, uzura morală şi fizică a echipamentului tehnic, creşterea complexităţii schemelor de evaziune fiscală etc.

Profit: Apropo, de schemele de evaziune fiscală. Instituţia pe care o conduceţi dispune de toate mecanismele necesare pentru a deconspira aceste scheme care devin din ce în ce mai sofisticate?

N.V.:
Este adevărat că fenomenele respective poartă un caracter consistent şi avansează pe zi ce trece. Evaziunea fiscală este un fenomen cunoscut şi, cu regret,  trebuie să recunosc că în multe cazuri aceste scheme frauduloase sunt implementate cu suportul subalternilor mei, prin faptul că aceştia oferă, contra plată desigur, consultaţii agenţilor economici cu privire la posibilităţile de eschivare  de la plata impozitelor. Acest lucru vorbeşte despre faptul că sistemul fiscal este putred, dar vreau să vă asigur că depunem toate eforturile pentru a studia aceste scheme şi a evita evaziunea fiscală.

Deşi Serviciul Fiscal dispune de instrumente şi mecanisme de depistare a schemelor de evaziune fiscală, totuşi nu întotdeauna acestea sunt suficiente pentru contracararea sau, cel puţin, diminuarea fenomenului. Acest lucru este determinat inclusiv de faptul că probarea cazurilor de evaziune fiscală implică uneori necesitatea probării şi altor infracţiuni, cum ar fi contrabanda, falsul în documente, pseudoactivitatea de întreprinzător.

Profit: Există contribuabili exemplari în Republica Moldova?

N.V.:
Există, însă ne dorim ca numărul lor să fie mai mare. Politica fiscală a guvernului precedent, care a avut drept obiectiv aşa-numita stimulare a mediului de afaceri, şi anume stabilirea cotei 0 la impozitul pe venit în anul 2008 şi amnistia fiscală, au fost percepute de către contribuabili drept o scutire totală de impozit. Imediat după aceasta au luat având întreprinderile fantomă. Toate aceste facilităţi fiscale au educat contribuabilii în sens negativ vizavi de aportul lor la formarea bugetului de stat.

Profit: Cum s-au adaptat agenţii economici la reintroducerea impozitului pe venit în mărime de 12% în acest an?

N.V.:
Mai mult sabotează decât reacţionează pozitiv, pentru că s-au deprins să nu achite impozite. Acum noi am preluat experienţa comunităţii economice europene vizavi de activitatea agenţilor economici şi realizarea încasărilor la buget, fiind vorba de conformarea benevolă. Asta presupune că Serviciul Fiscal analizează conform bazei de date riscurile care reies din activitatea agentului economic, ca, de exemplu, un număr mic al angajaţilor şi o cifră mare de afaceri, lipsa spaţiului de depozitare, neutilizarea maşinilor de casă şi control etc., şi încearcă să-l determine să scrie corect declaraţia fiscală. Atât timp cât contribuabilii îşi corectează de sine stătător declaraţia fiscală, legislaţia nu prevede sancţionarea lor.

Profit: În societate este vehiculată ideea, potrivit căreia inspectorii fiscali închid ochii la multe ilegalităţi, în schimbul unor sume de bani sau alte favoruri. Cum intenţionaţi să procedaţi în astfel de cazuri?

N.V.:
Menirea Serviciului Fiscal este una nobilă, dar trebuie să recunoaştem că realitatea este una dură. Instituţia se află într-o situaţie foarte dificilă, din cauza pregătirii insuficiente a personalului, fapt care generează neîncasări la buget. Mai mult decât atât, este foarte dificil să verifici fiecare inspector, atunci când acesta merge în control, şi să stopezi participarea lui la actul de corupţie. Însă eforturile depuse de către Serviciul Fiscal de Stat pentru prevenirea şi contracararea fenomenelor de corupţie şi protecţionism, suntem siguri, vor contribui la schimbarea imaginii instituţiei şi sporirea încrederii fiecărui cetăţean în acest serviciu.   
 
Profit: Autorităţile au recunoscut nu o singură dată că administrarea fiscală în Republica Moldova lasă mult de dorit. Ce veţi întreprinde în continuare pentru a îmbunătăţi acest proces?

N.V.:
Într-adevăr, există probleme la capitolul administrării fiscale, noi însă suntem în proces continuu de îmbunătăţire a activităţii în acest sens. Activitatea Serviciului este sub vizorul instituţiilor străine, dar şi al mediului politic din ţară. Asta presupune că acţiunile noastre trebuie să fie cât se poate de corecte şi transparente şi să nu lase loc de interpretare.

Profit: Una dintre problemele cele mai mari ţine de eschivarea contribuabililor de la plata impozitelor. De ce este nevoie pentru a responsabiliza contribuabilii şi pentru a-i determina să-şi achite impozitele către stat?

N.V.:
Eschivarea contribuabililor de la obligaţiile de calculare, declarare şi achitare a obligaţiilor fiscale este un fenomen răspândit, iar fiecare stat implementează diferite programe de conformare fiscală. În acest sens, Republica Moldova nu face excepţie, iar Serviciul Fiscal elaborează anual Programe de conformare a contribuabililor. Astfel, obiectivul principal al acestor programe rezidă în promovarea unui nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova, inclusiv prin acces uşor la drepturile legale de raportare fiscală şi prin micşorarea costurilor de raportare fiscală. Mesajul nostru pe care dorim să-l transmitem societăţii este că toate aceste măsuri nu sunt îndreptate împotriva contribuabililor de bună-credinţă, care îşi onorează obligaţiile de calculare, declarare şi achitare a impozitelor, taxelor şi plăţilor în termen şi integral.

Profit: Predecesorul Dvs., Nicolae Platon, susţinea că inspectorii fiscali trebuie să devină prietenii contribuabililor. Veţi continua să acţionaţi în acelaşi spirit?

N.V.:
Eu mi-aş dori ca inspectorul fiscal şi contribuabilii să nu fie nici prieteni, nici duşmani. Doresc ca între ei să se stabilească nişte relaţii de parteneriat bazate pe principiile tratării univoce şi echitabile a contribuabililor, pe respectarea codului muncii funcţionarului public, pe lărgirea spectrului de acordare a serviciilor fiscale, pe respectarea legislaţiei de către ambii.

Profit: Care sunt trei dintre cele mai importante sarcini ale Inspectoratului pentru anul 2013 şi de ce este nevoie pentru ca acestea să fie realizate cu succes?

N.V.:
Tendinţa Serviciului Fiscal este îndreptată spre asigurarea comodităţii contribuabililor, minimalizarea costurilor activităţilor de raportare fiscală pentru mediul de afaceri, soluţionarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă contribuabilii, toate acestea având drept scop general educarea civismului fiscal al populaţiei.

Pentru atingerea acestor obiective este necesară informarea continuă a contribuabililor despre prevederile legislaţiei în vigoare, implementarea noilor tehnologii menite să faciliteze atât raportarea fiscală, interacţiunea cu Serviciul Fiscal, cât şi accesul la informaţii. Promovarea conformării benevole îmbinată cu măsurile punitive în cazul contribuabililor care caută intenţionat metode de fraudare sunt cheia succesului în formarea unui parteneriat public-privat eficient.

Profit: Care este bugetul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013? Este acesta suficient sau nu? De ce sumă ar avea nevoie instituţia pentru ca activitatea acesteia să fie cât mai eficientă?

N.V.:
În proiectul bugetului pentru anul 2013, pentru cheltuielile instituţiei noastre au fost acceptate mijloace financiare în sumă de 233,6 mil. de lei, însă pentru activitatea eficientă a autorităţii, estimativ, sunt necesare 279,4 mil. de lei. Avem nevoie de surse financiare nu doar pentru achitarea salariilor angajaţilor, dar şi pentru dotarea instituţiei cu instrumentarul tehnic necesar.■

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 14.12.2012 10:34:27
  • 27.10.2016 09:12:42

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
18
Afişări de site:
2569855
Vizitori unici:
5513510

WebArt Pro