Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Finanţe şi chestiuni monetare actuale

Ilona NAVRUC | Reforme & Cercetări

„Finanţe şi Chestiuni Monetare Actuale” este titlul unei cărţi noi semnate de autorii Alexandru M. Tănase, PhD şi Mihai Rădoi, care sunt bine cunoscuţi comunităţii financiar-bancare din România şi Republica Moldova (Moldova în acest articol) prin activitatea lor profesională la Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Ministerul Finanţelor din România, Banca Anglo-Română, Londra şi alte bănci comerciale prezente în ţară sau în străinătate.

De-a lungul activităţii, aceştia au publicat sute de articole pe teme financiar-bancare, articole bine apreciate şi larg recunoscute prin tipărirea lor atât în limba română, cât şi în engleză, în ediţii precum Revista Profit (Chişinău), BNE IntelliNews (Londra), Revista Băncii Naţionale a României de Drept şi Finanţe, Revista Historia (România), Revista Magazin Istoric (România), Revista Limba Română (Moldova), Emerging Europe (Londra), Revista de Finanţe Publice şi Contabilitate (România), Ziarul Financiar (România) etc.

Cartea „Finanţe şi Chestiuni Monetare Actuale” este o culegere de articole ale autorilor publicate în publicaţiile menţionate, în special, în ultimii cinci ani. Cu peste 390 de pagini, cartea este compusă din două parţi (prima cuprinde articolele în limba româna, iar cea de-a doua – în limba engleză). Cartea este prefaţată de personalităţi bine cunoscute în România, Moldova şi/sau pe plan internaţional cum este cazul D-nilor Radu Graţian Gheţea, Henry E. Russell şi Serghei Cebotari.

„Cartea de faţă este o culegere de articole prin care încercăm să desluşim problemele cu care în prezent se confruntă omenirea şi să identificăm căile prin care aceste probleme pot fi rezolvate. Acest simplu lucru s-a dovedit a fi o sarcină extraordinar de dificilă, exacerbată de marile probleme umanitare şi în final economice aduse în prim plan de pandemia COVID-19, care a bântuit întreaga lumea în 2020-2021”, spun autorii.

Alexandru M. Tănase, PhD şi Mihai Rădoi abordează subiectele din articole foarte pragmatic şi se ghidează de experienţa profesională în organismele financiare internaţionale, precum şi de cercetări detaliate ale realităţilor bancare şi economice din ţările în tranziţie către o economie de piaţă. Autorii folosesc exemple şi date specifice Moldovei şi României, dar şi din alte ţări din regiune. Ei abordează atât subiecte teoretice, cât şi aspecte practice de mare actualitate şi importanţă.

Profit: Ce v-a determinat să scrieţi această carte?

Autorii:
În editarea acestei cărţi, am plecat de la premisa că instrumentarul de cunoştinţe economice şi financiar-bancare sau monetare în formatul de carte este totuşi necesar în această perioadă tulbure în care pe prim-plan se situează problemele de sănătate ale populaţiei determinate de o pandemie fără precedent în istorie recenta a umanităţii. Suntem convinşi că cercetările medicale făcute de-a lungul ultimilor doi ani vor ava ca rezultat un vaccin/o medicamentaţie eficientă sută la sută şi că acest flagel va fi eradicat. Imediat ce acest lucru se va întâmpla (sau chiar în paralel) problemele economice, financiar-bancare şi monetare abordate în carte îşi vor relua statutul de priorităţi în lupta pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale locuitorilor din România, Moldova şi, pe un plan mai larg, din regiune.

Profit: De ce anume această carte?

Autorii:
Această carte s-a născut din ideea că şi în era internetului şi a mijloacelor moderne de comunicare în masă este totuşi nevoie de un studiu aprofundat al fenomenelor macroeconomice, sociale şi financiar-bancare. Noi credem că în educarea generaţiilor prezente şi viitoare, cărţile ca atare vor continua să joace un rol preponderent. Publicarea acestei cărţi nu a fost un demers comercial. Cartea a fost distribuită gratis unor biblioteci de prestigiu (British Library din Londra, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară Carol I Bucureşti, Bibliotecile Academiilor de Studii Economice Bucureşti şi respectiv Chişinău), unor biblioteci judeţeneşi locale, unor personalităţi de prestigiu din sectorul financiar-bancar din mai multe ţări, unor reviste de specialitate interne şi internaţionale şi, nu în ultimul rând, prietenilor şi familiilor noastre fără al căror suport constant nu am fi plecat la drum!

Profit: Care sunt principalele subiecte abordate în carte?

Autorii:
Cartea abordează o varietate largă de subiecte de la clasicele corelaţii macroeconomice în menţinerea echilibrelor monetare la controversatele criptomonede. În carte sunt prezentate experienţa internaţională a organismelor financiare internaţionale (FMI, Banca Mondială, BERD, Corporaţia Financiară Internaţională (CFI), Banca Europeana de Investiţii (BEI) etc.) pe de o parte, dar şi experienţa practică a băncilor comerciale în rezolvarea activităţii de zi cu zi de pe principalele pieţe financiare internaţionale cum ar fi Londra, Paris, Frankfurt, New York etc., pe de altă parte.

Profit: Care a fost principala sursă de inspiraţie pentru subiectele abordate?

Autorii:
Experienţa rezultată din decenii de activităţi în organisme financiare internaţionale, bănci comerciale, ministere economice şi financiare de sinteză, precum şi cea obţinută în timpul studiilor universitare, a cursurilor de perfecţionare post-universitare, de masterat şi doctorale au oferit un mediu propice pentru verificarea ideilor expuse în carte. Această experienţă a fost izvorul principal de inspiraţie în cazul acestui exerciţiu dificil, dar deosebit de recompensatoriu în plan moral.

Profit: Experienţa d-voastră în cadrul instituţiilor financiare internaţionale a jucat un rol important în scrierea acestei cărţi?

Autorii:
Fără îndoială. Dar numai experienţa ca atare nu este suficientă. Mai este nevoie de încă un ingredient fundamental şi anume o dedicaţie necondiţionată pentru cunoaştere, cercetare şi înţelegere a cauzelor care determină anumite evoluţii financiare sau monetare. Cazul articolelor privind criptomonedele conţinute în carte este edificator în acest sens. Obiectivul nostru a fost de a înţelege fenomenul şi de a ne exprima în mod clar poziţia într-o chestiune care ar putea provoca o criză monetară de proporţii dacă reglementările băncilor centrale precise vor întârzia să apară în această privinţă.

Profit: Care sunt cele mai importante trei concluzii, pe care cititorul le poate trage în urma lecturii cărţii d-voastră?

Autorii:
Prima şi cea mai importantă concluzie pentru potenţialii noştri cititori este că cercetarea şi înţelegerea fenomenelor economice şi monetare este o condiţie sine qua non. Noi ne-am ferit (şi recomandăm acest lucru şi cititorilor noştri) să emitem opinii pe subiecte pe care nu le-am cercetat suficient. În al doilea rând, cercetarea subiectelor abordate/alese pentru dezbatere nu trebuie făcută în mod izolat. Orice fenomen financiar-bancar sau monetar trebuie înţeles în contextul politic şi social în care acesta are loc. şi în final, într-o lume în care fenomenul globalizării este din ce în ce mai prezent, studierea fonemelor dintr-o anumită ţară nu mai poate fi făcută ruptă de contextul internaţional. Datorită mijloacelor de comunicare moderne prezente până în cele mai îndepărtate colţuri ale oricărei ţări, lumea de azi a devenit „un mic sat” în care accesul la informaţie este fundamental.

Profit: ţinând cont de vasta experienţă pe care o deţineţi, precum şi de faptul că orice subiect din carte îl abordaţi foarte pragmatic, ce sfaturi aţi da unui bancher/specialist financiar la început de drum?

Autorii:
Deşi oferă satisfacţii profesionale şi materiale, meseria de lucrător bancar sau financiar este deosebit de grea. Dacă nu iubeşti această meserie, cel mai bine este să nu te apuci de aşa ceva. Daca v-aţi hotărât totuşi să vă desfăşuraţi activitatea în acest sector, atunci atitudinea Dvs. faţă de meserie, faţă de instituţia în care lucraţi, faţă de clienţii Dvs. şi de colegi trebuie să fie corespunzătoare. În afară de cunoştinţe profesionale solide (şi actualizate în permanenţă) mai este nevoie şi de înţelegere, politeţe, corectitudine şi condescendenţă (adică, în esenţă, un compas moral ridicat). Fără aceste instrumente, comunitatea bancară nu vă va recompensa. Un lucru pe care ni-l dorim cu toţii, nu-i aşa?

Profit: În încheiere, aş vrea să transmiteţi un mesaj/un gând bun cititorilor d-voastră.

Autorii:
Întregul demers al acestei cărţi are în final un mesaj foarte simplu şi anume reamintirea testamentului de suflet al lui Ienăchiţă Văcărescu (1740 - 1797) lăsat urmaşilor săi: „…Las vouă moştenire: Creşterea limbii româneşti, şi-a patriei cinstire”.

Mutatis mutandis, noi am dorit pentru toţi cititorii noştri, indiferent că trăiesc în România, Moldova sau în străinătate în diferite colţuri ale planetei pe unde i-a dus soarta, să împărtăşim bruma noastră de cunoştinţe şi experienţă cu tânără generaţie din ziua de azi şi cu generaţiile viitoare de specialişti în domeniu financiar-bancar. Acest mic tezaur de cunoştinţe trebuie păstrat cu sfinţenie astăzi mai mult ca oricând, într-un context geopolitic regional şi mondial mai tulbure ca niciodată. Cartea noastră este doar un instrument pentru a atinge acest deziderat. Dacă am reuşit sau nu, doar cititorii noştri o vor confirma!■
Henry E. RUSSELL, fost director al Grupului instituţiilor financiare al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare: „Autorii au strâns în această ediţie o colecţie largă şi interesantă de articole care analizează istoria reformelor monetare şi financiare în pieţele emergente, precum şi unele dintre noile provocări ca urmare a dezvoltării criptomonedelor. Articole din acest volum prezintă o perspectivă fascinantă asupra unei perioade importante din istorie şi subliniază în mod adecvat importanţa procesului de reformă în sectorul financiar-bancar. Lecţiile care se desprind pentru viitor sunt foarte bine descrise şi reprezintă cel mai important beneficiu din parcurgerea articolelor conţinute în această fascinantă colecţie”.Dr. Radu Graţian GHEȚEA, preşedinte de onoare al Asociaţiei Române a Băncilor: „Diversitatea tematicii merită subliniată având în vedere temele foarte diferite ale articolelor cuprinse în această culegere. Câteva dintre acestea necesită chiar o subliniere aparte, cum ar fi: problema aurului, rezervele internaţionale, datoriile externe şi riscurile actuale pe care acestea le implica, cursurile de schimb ale leului românesc şi ale leului moldovenesc şi dezvăluirea cauzelor care au dus la deprecieri repetate în cazul ambelor monede, economiile populaţie în timpul pandemiei, monedele României, Moldovei şi Transnistriei şi evoluţia acestora din ultimele decenii. Sper, împreună cu autorii, ca generaţiile viitoare de specialişti financiari bancari să folosească datele şi informaţiile prezentate şi chiar să dezvolte pe mai departe ideile conţinute în această carte”.


Serghei CEBOTARI, fost preşedinte al Comitetului de conducere al Moldova Agroindbank: „Este de apreciat abordarea temeinică a fenomenelor care afectează sănătatea sistemului financiar-bancar prin abordarea temelor: contextul istoric, regional şi monetar; implicarea consultanţilor BERD în dezvoltarea noilor economii; efectele aderării ţărilor la FMI; evoluţia fenomenului inflaţionist; influenţa remitenţelor asupra comportamentului investitorilor; paritatea puterilor de cumpărare în tranziţie; reglementarea sectorului financiar-bancar şi a echilibrelor macroeconomice. Bineînţeles, ajungând în ziua de azi, am putea veni cu o optică diferită asupra celor întâmplate, dar autorii au avut curajul să aprecieze fenomenele exact în momentul desfăşurării lor. Profesionalismul le-a permis să observe lucrurile de importanţă majoră (stringente) şi să le tălmăcească într-un limbaj accesibil, fără descrieri sofisticate. În concluzie, menţionez  faptul că experienţa împărtăşită de autorii Alexandru M. Tănase şi Mihai Rădoi ai acestei culegerii de articole reprezintă un suport informaţional complex, actual şi, fără îndoială, util pentru specialiştii din sectorul financiar-bancar şi generaţiile viitoare de studenţi în acest domeniu”.

 

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
10
Afişări de site:
2550024
Vizitori unici:
5442627

WebArt Pro