Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Uldis MIKUTS: Letonia sprijină Moldova pe calea integrării europene

Ambasador & Misiune

Interviu acordat agenţiei de presă INFOTAG de către Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Letonia în Republica Moldova, Uldis MIKUTS.

I.: Dle Ambasador, Republica Letonia sărbătoreşte Ziua Independenţei la 18 noiembrie. Cum aţi caracteriza pe scurt calea de dezvoltare a Letoniei în perioada de independenţă. Care sunt principalele realizări ale poporului leton în această perioadă?

Uldis MIKUTS:
Pe scurt, această cale poate fi caracterizată prin sintagma latină „Per aspera ad astra” sau „Prin greutăţi, către stele”. La 18 noiembrie 1918, politicienii letoni s-au adunat la Opera din Riga şi, în cadrul unei ceremonii oficiale, au proclamat Republica democratică independentă Letonia. La acea vreme, ideea statului independent Letonia însemna apariţia unei noi identităţi naţionale cu rădăcini într-un teritoriu comun, în limba şi cultura comună ce datează din secolul al XIII-lea.

După declararea independenţei, Letonia a trebuit, însă, să lupte pentru statalitatea sa timp de aproape doi ani. Letonia şi-a început dezvoltarea ca republică democratică până la cel de-al doilea război mondial, care a fost urmat de ocupaţia şi stăpânirea sovietică timp de aproape 50 de ani, ca urmare a protocoalelor secrete la acordul dintre Uniunea Sovietică şi Germania nazistă, cunoscută şi sub numele de Pactul Molotov-Ribbentrop.
Independenţa a fost restabilită ca urmare a perioadei de renaştere naţională de la sfârşitul anilor 1980, care a culminat cu adoptarea, la 4 mai 1990, a Declaraţiei „Cu privire la restaurarea independenţei Republicii Letonia”.

Aceste etape istorice demonstrează că istoria Letoniei este o istorie a continuităţii, în care moştenirea valorilor şi dorinţa de libertate şi democraţie depăşesc constant influenţa puterilor străine. În opinia mea, aceasta este cea mai mare realizare a ţării noastre până în prezent.

I.: Letonia întotdeauna a susţinut R. Moldova pe calea apropierii de Uniunea Europeană, oferind ţării noastre asistenţă multilaterală în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE. Cum apreciaţi implementarea de către R. Moldova a prevederilor acestui acord?

Uldis MIKUTS:
Într-adevăr, Letonia întotdeauna a susţinut şi va continua să susţină eforturile R. Moldova pe calea europeană. Ne aşteptăm ca Guvernul RM să implementeze Acordul de asociere cu Uniunea Europeană şi să pună în aplicare reformele stipulate în acest document.
Reforma sistemului judiciar, consolidarea statului de drept, combaterea corupţiei şi a economiei tenebre, asigurarea pluralismului mass-media şi dezvoltarea economică durabilă ar trebui să fie printre priorităţile principale ale autorităţilor R. Moldova. Este foarte important să fie înregistrat progres în aceste domenii. De asemenea, este foarte important să se asigure sustenabilitatea acestor reforme pentru ca cetăţenii să poate simţi beneficiile lor.

I.: ţinând cont de experienţa letonă de integrare în Uniunea Europeană, ce „distanţă de integrare” credeţi că a parcurs deja R. Moldova?


Uldis MIKUTS:
Există o asociere politică şi o integrare economică puternică între UE şi R. Moldova, care au la bază Acordul de Asociere şi Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Acordul de asociere este, în principiu, cel mai ambiţios şi de amploare tip de acord pe care UE îl poate încheia cu o ţară terţă. În cazul R. Moldova, Acordul de asociere oferă un cadru cuprinzător pentru relaţiile cu UE. Pe scurt, procesul de asociere este, desigur, o etapă profundă şi serioasă a relaţiilor între Uniunea Europeană şi R. Moldova.

I.: Care sunt aspectele cărora R. Moldova ar trebui să acorde mai multă atenţie în procesul de apropiere de Uniunea Europeană?

Uldis MIKUTS:
Punctul cheie este implementarea reformelor bazate pe Acordul de Asociere şi Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Este foarte important ca R. Moldova să continue să implementeze agenda de asociere pentru a consolida în continuare relaţiile cu UE. Acest lucru este reciproc benefic, întrucât agenda de asociere va aduce avantaje pe termen lung pentru întreaga societate.
De asemenea, credem că R. Moldova ar trebui să profite din plin de oportunităţile oferite de diferite instrumente ale UE, cum ar fi Twinning, Erasmus, regimul fără vize, participarea la misiunile UE etc.

I.: Cum aţi caracteriza nivelul relaţiilor dintre Moldova şi Letonia?

Uldis MIKUTS:
Moldova şi Letonia au stabilite relaţii de cooperare foarte strânse. Letonia întotdeauna a avut un dialog politic activ cu Moldova, cu schimburi frecvente de vizite şi întâlniri la nivel înalt sau, în ultimul timp, cu convorbiri telefonice. Relaţiile economice între cele două state se dezvoltă. A fost creată o reţea excelentă de cooperare şi acorduri între diferite regiuni şi municipalităţi din ambele ţări. Moldova a fost şi este un beneficiar prioritar al programelor de cooperare implementate de Letonia timp de aproape 15 ani. şi, mai presus de toate, în ambele ţări locuiesc oameni prietenoşi, sinceri şi de o ospitalitate extraordinară, ceea ce oferă o bază excelentă pentru dezvoltarea relaţiilor noastre în continuare.

I.: Credeţi că potenţialul de dezvoltare comercială şi economică între cele două state este în prezent utilizat la maximum? Ce împiedică creşterea volumului de investiţii letone în economia Moldovei?

Uldis MIKUTS:
Cu siguranţă, există potenţial pentru o pondere mai mare a investiţiilor letone în economia R. Moldova, în special, dacă analizăm posibilităţile oferite de zonele economice libere de aici.

Cred că mediul de afaceri transparent şi deschis este un alt element cheie care determină orice companie străină să investească într-o ţară sau alta. În opinia mea, este important ca mediul de afaceri din Letonia să fie informat despre oportunităţile de dezvoltare a afacerilor în Moldova. Acest lucru poate fi realizat prin organizarea forumurilor de afaceri, vizitelor delegaţiilor comerciale sau implicarea activă a actorilor locali relevanţi.

Aş putea da drept exemplu de bună cooperare relaţiile noastre cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord sau cu Agenţia de Promovare a Investiţiilor şi Exporturilor din Găgăuzia. În opinia mea, aceste organizaţii sunt actori activi şi exemplari care depun eforturi pentru a identifica noi oportunităţi comerciale. Există, desigur, şi multe alte organizaţii similare.

I.: Câte întreprinderi moldo-letone activează în prezent în ţara noastră? De ce este nevoie pentru ca numărul acestor companii să crească?

Uldis MIKUTS:
În prezent, în Letonia activează 154 companii cu investiţii moldoveneşti în capitalul social. Suma totală a acestor investiţii este de aproximativ 1 mil. de euro. Suma investiţiilor letone în companiile moldoveneşti este de circa 6 mil. de euro. Nu ar trebui să fie dificil de identificat antreprenori, care ar dori să-şi extindă activităţile peste hotare în anumite domenii. Pentru aceasta sunt necesare mai multe cunoştinţe despre oportunităţi, mediul de investiţii şi sectoarele prioritare, iar evenimentele de afaceri, aşa cum am menţionat deja, sunt instrumente perfecte în acest sens. De asemenea, Ambasada Letoniei în RM şi-a stabilit drept una dintre priorităţi schimbul de informaţii cu privire la posibilităţile de dezvoltare a afacerilor în cele două ţări.

I.: Care este în prezent volumul comerţului între R. Moldova şi Letonia? Cum a evoluat acesta în ultimii ani?

Uldis MIKUTS:
În 2019, am înregistrat o creştere semnificativă a comerţului între ambele ţări, acesta crescând cu 26,5% şi ajungând la 35 mil. de euro. Deşi potenţial de creştere suplimentară există, este important să menţionăm că volumul anual al comerţului a crescut cu circa 10% în ultimii ani. Balanţa comercială este pozitivă pentru Letonia, volumul exporturilor letone către Moldova fiind de aproximativ 3 ori mai mare decât cel al importurilor din RM. Principalele mărfuri pe care Letonia le exportă în Moldova sunt produsele chimice, inclusiv produse farmaceutice, utilajele şi produsele alimentare. Moldova exportă în Letonia produse alimentare, echipament şi produse vegetale.

 

 

I.: Cum ar trebui să se dezvolte economia RM pentru a atinge un nivel al PIB-ului pe cap de locuitor similar cu cel al Letoniei?

Uldis MIKUTS:
Având în vedere diploma mea în economie şi privind situaţia din punctul de vedere al teoriei economice, aş pune probabil accentul pe extinderea nivelului de productivitate şi creşterea valorii adăugate, lucru care ar necesita forţă de muncă bine calificată. Din punct de vedere al economiei clasice, un obiectiv pe termen lung ar trebui să fie obţinerea creşterii economice şi crearea unei structuri economice durabile. Acest lucru, la rândul său, se poate realiza prin dezvoltarea unei industrii de producţie puternice, competitive şi bazate pe tehnologie, a unui mediu de afaceri prietenos şi unui sector de administraţie publică eficient şi de dimensiuni adecvate. Acest lucru ar trebui să permită crearea unei astfel de structuri economice care să asigure o creştere economică durabilă şi creşterea nivelului de prosperitate, ceea ce înseamnă automat un PIB mai mare pe cap de locuitor.

Recunosc că, în practică, acest lucru este relativ greu de atins în orice ţară, iar Moldova nu este o excepţie. Cu siguranţă, creşterea productivităţii economice şi a bunăstării oamenilor este un obiectiv pe termen lung.

I.: Cum ar putea turismul viticol ajuta Moldova în acest sens? Ar putea el atrage turişti din Letonia în ţara noastră?

Uldis MIKUTS:
Turismul viticol este deja un magnet puternic care atrage turişti din multe ţări, inclusiv Letonia. Cu toate acestea, vedem că cetăţenii Letoniei vizitează Moldova nu doar în perioada sărbătorilor dedicate vinului organizate toamna, ci şi pe tot parcursul anului.
În opinia mea, autorităţile RM ar trebui să depună mai multe eforturi, inclusiv la nivel de promovare, în toate cele trei ţări baltice Letonia, Estonia şi Lituania. ştiu din propria experienţă că Moldova are multe de oferit - beciurile lungi şi misterioase, vinuri de calitatea şi mâncăruri gustoase - toate la un preţ foarte competitiv. Dacă aceste oportunităţi sunt combinate cu altele existente în această ţară frumoasă, atunci rezultatul final va fi unul uimitor.

I.: Care este dinamica relaţiilor dintre Moldova şi Letonia? Unde este aceasta exprimată cel mai clar?

Uldis MIKUTS:
În primul rând, aş numi contactele dintre oameni şi relaţiile umane.

Moldova şi Letonia au o suprafaţă similară şi aproximativ acelaşi număr de locuitori. Ambele ţări au o parte a istoriei comune şi în ambele ţări se vorbesc mai multe limbi - toate acestea constituie o bază perfectă pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor dintre ţările şi naţiunile noastre.

Disponibilitatea Letoniei de a împărtăşi experienţa şi cele mai bune practici cu R. Moldova şi cetăţenii ei - cred că acesta este lucrul care caracterizează relaţiile noastre cel mai bine. Desigur, merită menţionate şi alte câteva domenii, ca de exemplu cooperarea regională, cu aproximativ 30 de acorduri încheiate între administraţiile locale din ambele ţări sau cooperarea bilaterală activă între Letonia şi Moldova în ultimii 15 ani, cu peste 80 de proiecte comune finalizate în această perioadă.

I.: Cum cooperează Moldova şi Letonia în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale?

Uldis MIKUTS:
Întrucât suntem ţări asemănătoare, de obicei, încercăm să ne sprijinim reciproc candidaturile pentru funcţii de nivel înalt în diferite organizaţii internaţionale, în special în Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Acest lucru este deosebit de important pentru noi, deoarece Letonia a înaintat o candidatură pentru postul de membru non-permanent al Consiliul de Securitate al ONU în 2026-2027. În ceea ce priveşte structurile Uniunii Europene, Letonia tinde să sprijine o abordare pozitivă comună faţă de Moldova, inclusiv în cadrul Parteneriatului Estic. La rândul nostru, ne aşteptăm ca Moldova, ca ţară asociată, să se alinieze la poziţiile şi declaraţiile UE în organizaţiile internaţionale.

I.: Ce evenimente se află pe agenda Ambasadei Letoniei în Republica Moldova pentru viitorul apropiat şi pe termen lung: vizite, evenimente culturale, schimb de delegaţii?

Uldis MIKUTS:
Situaţia generală legată de pandemia de Covid-19, din păcate, nu permite să facem planuri pe termen lung sau chiar pe termen mediu. Cu toate acestea, fiecare criză aduce şi oportunităţi. Companiile din ambele ţări vor continua să funcţioneze şi noi, la rândul nostru, vom continua să căutăm oportunităţi pentru a impulsiona cooperarea intre ele. Ambasada va continua să colaboreze cu ministerele de sector din ambele ţări pentru ne pregăti de eventuala şedinţă a comisiei interguvernamentale din ambele ţări. În luna noiembrie va avea loc prezentarea finală a trei proiecte bilaterale de cooperare pentru dezvoltare între Letonia şi Moldova, la care a participat şi Ambasada. În 26 ianuarie anul viitor, vom marca o altă aniversare, cea de recunoaştere, la nivel internaţional, a Republicii Letonia care a avut loc la 26 ianuarie 1921 şi este considerată un mare succes al diplomaţiei şi diplomaţilor letoni.

Deci, în pofida pandemiei şi incertitudinii, munca şi eforturile noastre de a consolida în continuare legăturile bilaterale vor continua cu siguranţă.■

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 02.12.2020 10:17:54 Stas
    Ce barbat frumos si elegant!
  • 27.06.2022 03:45:20

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
15
Afişări de site:
2488553
Vizitori unici:
5275626

WebArt Pro