Profitразделитель ссылочного текста №_1-2_2023 (304), ianuarie-februarie 2023

Anna Akhalkatsi: Moldova – lider în evaluarea datelor corporative deschise

Ţară & Modernizare

Interviu acordat în exclusivitate agenţiei de presă INFOTAG de către Directorul biroului Băncii Mondiale din Republica Moldova, Anna Akhalkatsi.

I.: Agenţia de Guvernare Electronică din R. Moldova, care a fost întemeiată cu susţinerea directă din partea Grupului Banca Mondială, împlineşte 10 ani. Ce s-a realizat din cele ce au fost gândite de la bun început şi ce mai urmează a fi implementat?

Anna Akhalkatsi:
Cei 10 ani de colaborare între Grupul Banca Mondială şi Agenţia de Guvernare Electronică au fost foarte fructuoşi şi transformaţionali. Aş dori să felicit echipa cu rezultatele excepţionale obţinute în ultimul deceniu. În perioada anilor 2011-2016, drept parte din Proiectul „e-Transformarea Guvernului”, autorităţile moldoveneşti cu suportul Grupului Banca Mondială au stabilit arhitectura instituţională şi cadrul strategic pentru a ghida e-transformarea.

Centrul de e-Guvernare (cum se numea în acea periodă) a preluat iniţiativa pentru digitalizarea sectorului public. Au fost create un şir de platforme pentru a facilita activitatea unui Guvern mai eficient, transparent şi responsabil, cât şi servicii electronice axate pe cetăţean şi companii, cum ar fi: portalul serviciilor publice, portalul de date guvernamentale deschise, MCloud, MPay, MSign, MPass, MConnect etc.
Oricum, în continuare, încă sunt multe de realizat şi de susţinut eforturile Guvernului. În prezent, implementăm un proiect drept urmare a iniţiativei de mai sus – „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, care a fost lansat în 2018. În baza factorilor de facilitare dezvoltaţi sub egida proiectului anterior, la moment este în curs de dezvoltare cea mai interesantă parte – serviciile pentru companii şi cetăţeni. Peste 80 de servicii sunt la moment în curs de modernizare, în special serviciile de asistenţă socială, reglementarea afacerilor, documentarea stării civile şi multe altele.

I.: Pentru transformarea electronică în domeniul gestionării şi modernizării serviciilor publice, Grupul Banca Mondială a acordat un împrumut pentru proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”. Din punctul de vedere al creditorului, cum sunt utilizate resursele băncii în valoare de $22,4 mil.?

A.A.:
Asistenţa noastră financiară în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” reprezintă o sumă totală de $20 mil. Probabil ar fi important de menţionat că Guvernul contribuie cu o sumă adiţională de $2,4 mil. în realizarea acestui proiect.

Fondurile sunt utilizate conform scopului intenţionat – pentru modernizarea serviciilor guvernamentale. Înainte de iniţierea proiectului vizat, resursele informaţionale ale statului conţineau insuficiente informaţii despre serviciile publice. Mai mult ca atât, nimeni nu cunoştea exact câte servicii publice erau oferite de stat, iar majoritatea informaţiei disponibile era plină de erori şi inconsecvenţe. Doar câteva servicii electronice simple erau disponibile online. Informaţia despre serviciile publice era „împrăştiată” prin câteva aşa-numite portaluri, fiecare având propriul stil şi manieră de prezentare a informaţiei.

Acum puteţi găsi toată informaţia pe portalul de servicii publice. Proiectul a realizat o inventariere a tuturor serviciilor şi în baza priorităţilor Guvernului va efectua o modernizare de ultimă oră a unui număr selectat de servicii, cum ar fi alocaţiile pentru şomaj, determinarea dizabilităţii şi achitarea alocaţiilor de dizabilitate, înregistrarea companiilor etc. aici vorbim de ceva mai mult decât o simplă digitalizare. Niciun serviciu nu este digitalizat până ce procesele care stau la baza acestuia nu sunt simplificate prin reconceptualizare (re-inginerie), pentru a reduce numărul de documente sau paşii necesari de realizat pentru a primi serviciile. Ne dorim să evităm digitalizarea unor procese învechite şi ineficiente.

I.: Pe parcursul existenţei sale, agenţia a introdus şi a utilizat în practică zeci de servicii în domeniul inovaţiei digitale. Respectiv, zeci de mii de cetăţeni moldoveni au astăzi acces şi înţeleg ce înseamnă astfel de platforme, cum ar fi MConnect, MPay, MPass, MLog, semnătura mobilă, MCloud, portalurile servicii.gov.md şi date.gov.md etc. Din cele enumerate, ce consideră Grupul Banca Mondială ca fiind cel mai semnificativ, important şi relevant pentru cetăţeni şi stat?

A.A.:
Cel mai important este crearea unui mediu propice: cadru instituţional, strategic, legislativ şi tehnologic care ar permite modernizarea ulterioară a întregului sector public prin implementarea unor soluţii digitale. şi cel mai important aspect pentru noi este ca cetăţenii şi companiile să simtă această transformare, prin accesarea şi achitarea serviciilor la distanţă, prin evitarea rândurilor şi cozilor, prin economisirea timpului pentru colectarea documentelor de la diverse agenţii, iar pentru companii – prin depunerea rapoartelor online sau înregistrarea la distanţă a afacerilor.

Acest fapt este foarte important pentru noi şi anume din aceste considerente susţinem efortul respectiv. Investiţiile noastre din trecut în acest domeniu sunt acum recuperate cu sute de beneficii pe parcursul stării de urgenţă din cauza COVID-19, când mulţi cetăţeni şi companii au avut posibilitatea să continue să acceseze serviciile publice critice online datorită capacităţilor de e-guvernare.

 

 

 

I.: Cum arată R. Moldova în Barometrul datelor corporative deschise, în special în Open Company Data Index? Este adevărat că R. Moldova ocupă locul al doilea în lume în ceea ce priveşte deschiderea datelor corporative?

A.A.:
Cu privire la OCDI - http://registries.opencorporates.com/ - spre marea noastră satisfacţie şi mândrie, R. Moldova este clasată pe primă poziţie, înregistrând acelaşi punctaj ca şi Regatul Unit. Este foarte încurajator faptul că în acest clasament R. Moldova se cotează în top cu astfel de vecini. Toate acestea se datorează efortului Guvernului în deschiderea datelor guvernamentale. R. Moldova este printre puţinele ţări care a publicat datele tuturor companiilor, inclusiv informaţia privind fondatorii şi proprietarii. Dacă utilizezi corect informaţia respectivă, poţi urmări afilieri interesante, de exemplu, în cazul achiziţiilor publice. Este un scor bun, dar acesta necesită eforturi constante din partea Guvernului de a investi în transparenţă şi responsabilizare.

I.: Grupul Banca Mondială a inclus experienţa R. Moldova în domeniul e-transformării, drept experienţă partajată cu ţările din Europa şi Asia Centrală. Aţi putea descrie simplu, clar şi pe scurt „experienţa moldovenească”. Cât de util este să se aplice această experienţă în alte ţări?

A.A.:
Într-adevăr, R. Moldova a fost unul din pionerii din regiune privind acţiunile sale de e-transformare a Guvernului. Multe ţări abia încep să se gândească la problemele pe care R. Moldova a început să le abordeze acum 10 ani. De exemplu, soluţiile Cloud pentru Guvern, interoperabilitatea, semnătura mobilă. R. Moldova dispune de o experienţă uriaşă, care poate fi partajată cu alte ţări, succese care pot fi preluate de alţii şi greşeli care pot fi evitate. De fapt, anume aşa şi se întâmplă. În luna octombrie, specialiştii din cadrul Agenţiei de Guvernare Electronică au participat la un eveniment organizat pentru instituţiile publice din Filipine, unde au demonstrat experienţa R. Moldova în domeniul transformării digitale, drept o bună practică şi un instrument de bună guvernare.

I.: Cum percepeţi dezvoltarea ulterioară a Agenţiei de Guvernare Electronică (AeG)? Ce este important să facă o astfel de structură publică în stat pe termen mediu şi lung?

A.A.:
Modernizarea Centrului de e-Guvernare din cadrul Agenţiei de Guvernare Electronică a consolidat mandatul intersectorial al acestei structuri. Subordonarea directă faţă de prim-ministrul, de asemenea, ajută în promovarea schimbărilor. Recent AeG a fost abilitată să valideze achiziţiile publice în domeniul tehnologiilor informaţionale şi acesta este un alt pas în direcţia corectă. AeG trebuie să-şi consolideze partea de comunicare, astfel încât populaţia să cunoască despre soluţiile implementate, cu scopul de a le utiliza în deplină măsură. De asemenea, trebuie să-şi edifice o durabilitate financiară robustă pentru a continua să atragă persoane talentate. Un alt element important ţine de viziunea pe viitor şi aplicarea tehnologiilor revoluţionare, cum ar fi AI, blockchain, IoT, BigData, învăţarea automatizată etc. Tehnologiile evoluează foarte rapid şi AeG trebuie să menţină pasul şi să nu să se blocheze în utilizarea soluţiilor care erau moderne acum 10 ani.

Adiţional, localizarea agendei e-transformare trebuie să devină o prioritate de bază a AeG. Soluţiile digitale implementate trebuie să se extindă de la nivelul central către autorităţile locale, iar serviciile trebuie să fie accesibile chiar şi în cele mai îndepărtate localităţi.

I.: Cetăţeanul de rând mereu doreşte ca statul să-i rezolve problemele din viaţa de zi cu zi cu promptitudine, comoditate şi confort. Cum să-şi modernizeze statul serviciile pe care le oferă cetăţenilor cu ajutorul digitalizării şi re-ingineriei acestora?

A.A.:
În primul rând, statul trebuie să dispună de un portal de servicii care să fie utilizat ca un ghişeu unic (un singur punct de intrare) pentru cetăţeni şi companii. R. Moldova deja dispune de unul. Portalul trebuie să conţină informaţii despre toate serviciile, iar fiecare serviciu separat să dispună de aşa-numitul paşaport al serviciului. De asemenea, acesta trebuie să fie prietenos utilizatorului şi uşor de navigat.

În al doilea rând, Guvernul trebuie să-şi prioritizeze serviciile care urmează să fie modernizate în primul rând, în al doilea rând şi la următoarele etape. Modernizarea serviciilor este un proces costisitor, astfel Guvernul trebuie să fie selectiv şi să înceapă cu modernizarea celor mai critice servicii. şi după cum s-a menţionat mai sus, niciun serviciu nu trebuie să fie digitalizat înainte de eficientizarea proceselor, care stau la baza acestuia, prin intermediul unui exerciţiu de re-inginerie. Este un aspect absolut necesar.

În al treilea rând, serviciile digitale sunt cu auto-deservire, dacă eşti bine echipat şi dispui de cunoştinţe. Dar, să nu uităm şi de grupurile vulnerabile, care ar putea să nu dispună de calculator sau de conexiune la internet. Pentru aceste grupuri, statul trebuie să creeze puncte de prestare asistată de servicii la nivel local, unde cei care au nevoie ar putea primi toată asistenţa necesară pentru a obţine un serviciu public. Proiectul nostru în colaborare cu autorităţile locale presupune implementarea unui număr de circa 80 de puncte de prestare asistată de servicii în mediul rural. Astfel, vom aduce serviciile digitale mai aproape de oameni. Toate elementele enumerate mai sus sunt susţinute de Proiectul Băncii Mondiale - „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”.

I.: Digitalizarea serviciilor de stat pentru populaţie presupune obţinerea anumitor date despre cetăţean, respectiv, este nevoie de un anumit nivel de încredere din partea cetăţenilor în stat. Cum să asigurăm confidenţialitatea informaţiilor personale în procesul de transformare electronică?

A.A.:
Securitatea cibernetică şi protecţia datelor sunt o parte indispensabilă din transformarea digitală. Acordăm atenţie specială acestor aspecte. Toate soluţiile elaborate în cadrul proiectului se conformează cerinţelor de protecţie a datelor şi celor de securitate cibernetică.

I.: Care, după părerea dvs., ar fi cel mai evident şi mai deosebit aspect, dacă e-guvernarea din R. Moldova ar fi comparată, de exemplu, cu cea a Estoniei sau Georgiei?

A.A.:
Eu cred că R. Moldova învaţă din greşelile altora şi se mişcă înainte cu mult mai repede. Dacă Estonia este printre liderii europeni, Georgia este lider în Caucazul de Sud, atunci R. Moldova este la sigur un lider în Europa de Sud-Est, iar în unele aspecte chiar un lider pe plan global. Pentru a demonstra acest fapt mă voi referi la două exemple. În primul rând, după cum am menţionat deja, R. Moldova deţine locul întâi în clasamentul datelor corporative deschise. Iar, în al doilea rând, R. Moldova este printre primele ţări din lume care a implementat MobileID. Felicitări pentru echipa e-Guvernare şi după cum se spune în R. Moldova: La mai mult şi la mai mare!■

 

Comentarii [1]

Comentariu
  • 02.12.2020 10:17:29 Eva
    Incredibil! Moldova - lider in lume!!!

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
36
Afişări de site:
2309516
Vizitori unici:
4816076

WebArt Pro