Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Victoriabank - trei decenii de evoluţii complexe

Henry E. RUSSELL şi Alexandru M. TANASE | Bancă & Dezvoltare

Banca Transilvania (BT), cea mai mare bancă comercială din Romania, a devenit acţionarul principal al băncii comerciale B.C. Victoriabank (VB) din Republica Moldova la începutul lui 2018. Împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), BT deţine majoritatea acţiunilor VB. Aceasta a reprezentat o schimbare majoră în destinul primei bănci comerciale private din ţară, iar acest caz este plin de învăţăminte atât pentru VB, cât şi pentru alte bănci comerciale în tranziţie.

O nouă conducere a VB (Preşedinte şi Vice-preşedinte) a fost numită pe 5 martie 2018, înlocuind-o pe cea anterioară care se spunea că era apropiată de diverse grupuri politice de influenţă în Moldova.

BT nu a fost prima bancă românească ce a investit în sectorul bancar moldovenesc, dar investiţia în VB a fost, în mod sigur, cea mai importantă.

VB a fost în întregime re-organizată pe două linii de afaceri distincte (Retail şi Corporates) în conformitate cu cele mai bune practice ale BT în România, ţară membră a UE de la 1 ianuarie 2007. Un nou Consiliu de Administraţie a fost ales recent, în el fiind incluşi membri locali şi internaţionali. Viitorul VB este mult mai luminos acum decât a fost înainte. O nouă strategie pentru vânzarea de produse bancare sănătoase a fost implementată de când noul acţionar strategic a cumpărat acţiunile sale.

De exemplu, iniţiativa România BT Club a fost lansată în aprilie 2019 în Moldova pentru dezvoltarea personală şi profesională a antreprenorilor, servicii de consultanţă şi contacte, adiţional la Contul Gratis-Primul An, implementat din octombrie 2018. Multe alte produse noi (în special dedicate IMM-urilor) pentru piaţa moldovenească au fost testate şi introduse.

Moldova are în prezent 11 bănci comerciale cu licenţa bancară valabilă. Alte bănci comerciale au fost falimentate sau închise de când ţara şi-a început tranziţia către o economie de piaţă. Sistemul bancar moldovenesc a fost creat în 1991 pe structura sistemului bancar moştenit de la fosta Uniune Sovietică. Multe bănci comerciale au fost înfiinţate pe baza fostelor sucursale ale băncilor sovietice specializate (agricultură, industrie, construcţii. comerţ, sector social, economii, etc.), dar povestea înfiinţării în 1989 a primei bănci comerciale private VB şi a destinului acesteia este fascinantă şi merită o prezentare specială.

Cum a început totul

Pe 22 decembrie 2019, Banca Comercială Victoriabank va sărbători trei decenii de la istorica adunare generală a acţionarilor de pe 22 decembrie 1989 la care s-a decis numele băncii. Nimeni, nici chiar cei doi fondatori principali (Victor Ţurcan şi Galina Proidisvet), nu ar fi putut să prezică ceea ce avea să urmeze. Privind în urmă, este clar că VB a fost, în final, o poveste de succes. O scurtă prezentare a acestei călătorii extraordinare, de la zilele turbulente ale destrămării Uniunii Sovietice până astăzi merită să fie făcută. Fotografiile din Fig. 1 de mai jos prezintă începutul şi prezentul acestei bănci aşa cum au fost arătate de Victor Ţurcan, Preşedintele Fondator al acestui experiment bancar, care în final, după multe dificultăţi, a reuşit cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi al altor instituţii financiare internaţionale.

În ceea ce apare azi ca o aventură curajoasă şi îndrăzneaţă, fondatorul şi acţionarul principal al VB a reuşit să înregistreze noua bancă la fosta Banca de Stat a Uniuni Sovietice pe 22 februarie 1990 (licenţa nr. 246), într-o perioadă în care Uniunea Sovietică începea să se dezintegreze. Două luni mai târziu, pe 12 aprilie 1990, a fost efectuată prima tranzacţie.

Trebuie notat că fondatorii VB au pornit de la zero spre deosebire de celelalte bănci moldoveneşti principale care au avut poziţiile de plecare furnizate de sucursalele fostelor bănci sovietice. În paralel, Moldova şi-a declarat independenţa pe 27 august 1991, iar Banca Naţională a Moldovei (BNM) a fost înfiinţată pe 4 iunie 1991. Pe 1 septembrie 1991, VB a fost re-organizată în societate pe acţiuni şi înregistrată la BNM (licenţa nr. 7). O reţea de unităţi a început să fie dezvoltată imediat, iar Municipiul Bălţi a fost selectat pe 1 februarie 1991 pentru prima prezenţă în teritoriu a VB.

Primele contacte cu BERD

Într-o acţiune vizionară, fondatorul băncii a început primele contacte cu instituţiile financiare internaţionale (IFI) în 1993. Întâlniri exploratorii au fost organizate în clădirea originală (astăzi demolată) a VB, într-un birou foarte mic al Preşedintelui şi Preşedinte Executiv, Victor Ţurcan. Pregătirile pentru o linie de credit au început în mod serios, dar multe probleme tehnice trebuiau să fie depăşite mai înainte. Prezentarea unui set complet de date auditate conform IAS de către un auditor internaţional reputabil a fost una dintre primele cerinţe, întrucât comunitatea internaţională avea dificultăţi să înţeleagă mărimea reală a băncii la puţini ani după începerea operaţiunilor. Cu ajutorul BERD, KPMG Olanda a fost selectată pentru aceasta sarcină dificilă. Primele conturi auditate în format internaţional au fost pregătite pentru anii 1993 şi 1994. Sarcina a fost una deosebit de complexă, şi anume de a transpune conturile moldoveneşti în format internaţional. În plus, un factor care a complicat aceasta sarcină a fost introducerea monedei naţionale pe 29 noiembrie 1993 şi abolirea rublelor sovietice, rublelor ruseşti şi a cupoanelor moldoveneşti ca semne monetare valabile în Moldova.

Procesul de aprobare la BERD a fost, de asemenea, complex având în vedere dimensiunea băncii. Unii dintre conducătorii BERD nu puteau să înţeleagă dacă cifrele pregătite pentru aprobare erau exprimate în „milioane” sau în „mii”. Acestea erau prezentate în mii USD!

Reprezentanţii BERD erau „şocaţi” pentru că VB era o bancă atât de mică după standardele internaţionale încât singura soluţie posibilă din punct de vedere al riscului de credit a fost să se facă şi o mică investiţie de capital. Ca atare, la 1 iulie 1995, un acord istoric a fost semnat între BERD şi VB pentru o linie de credit de $4 mil. pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi o investiţie de capital de 25% (scăzută până la 15,06% până în iunie 2016 şi în prezent la 27,56% după multe creşteri de capital şi multe schimbări dramatice în structura acţionariatului VB, aşa cum este descris mai jos).

Acest acord a schimbat soarta acestei bănci private care opera într-o ţară mică ce nu a fost întotdeauna sigură în ce direcţie să meargă după ce şi-a declarat independenţa. Acordul respectiv a deschis posibilităţi nelimitate de acces la finanţarea altor IFI-uri, cum ar fi Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), şi să devină (din nou cu sprijinul total al BERD) pe 1 octombrie 1999 prima bancă din Moldova acceptată de VISA ca emitent de cărţi de credit VISA GOLD nu numai pentru clienţii VB dar pentru toţi clienţii de cărţi de credit din Moldova.

Foarte multe alte instrumente financiare au fost utilizate de VB în cooperare cu BERD şi alte IFI-uri, cum ar fi Trade Facilitation Programmes (TFPs) - Facilitaţi de Comerţ, inclusiv una semnată recent, pe 4 iulie 2019 de $5 mil., multe alte linii de credit pentru IMM-uri, un program de micro-creditare, asistenţă tehnică şi altele.

O analiză retrospectivă a principalilor indicatori în evoluţie de la începuturi comparativ cu nivelurile actuale este prezentată în Tabelul 1.


Ce călătorie extraordinară, până la vârful sistemului bancar moldovenesc în mai 2009! Dar această călătorie nu a fost întotdeauna liniştită. Credem că trebuie să ne reamintim de multele alte cerinţe bancare standard cu care s-a confruntat această tânără instituţie, ca de altfel toate celelalte bănci comerciale.

Statutul VB şi regulile şi regulamentele bancare au trebuit să fie schimbate în mod substanţial. Acestea s-au realizat cu asistenţă tehnică din partea BERD, Fondul Dunărea şi Alpha Bank România (o subsidiară a lui Alpha Bank Greece) care au fost convinse de BERD să devină acţionari ai VB. În implementarea acestor schimbări, un dialog constant a fost organizat cu BNM, deşi trebuie notat că acest dialog nu a fost întotdeauna uşor şi/sau condus într-o manieră profesionistă din partea moldovenească. Interese partinice ale oligarhilor moldoveni nou-născuţi din jurul VB şi-au găsit drumul pentru a influenţa unii dintre conducătorii de vârf ai BNM. De aceea calitatea deciziilor luate şi activitatea de supraveghere din partea băncii centrale a suferit de mai multe ori până în aprilie 2016 când o nouă conducere a BNM a fost numită de către Parlament.

Primii 10 ani ai VB au fost anii în care s-a realizat o creştere reală şi sănătoasă, aşa că banca a avut motive să celebreze cea de-a 10-a aniversare.

Situaţia s-a schimbat, însă, dramatic în următorii ani. Marea criza financiară din august 1998 a avut consecinţe semnificative asupra ţării şi a sistemului sau bancar, inclusiv asupra VB. De asemenea, în multe bănci au intrat noi acţionari fără experienţă bancară, fără bani reali şi fără cele mai bune intenţii.

Din nefericire, acesta a fost şi cazul VB. Fondul Dunărea, unul dintre acţionarii cheie ai VB, a trebuit să iasă din această investiţie în 2004. Această ieşire din 2004 s-a făcut însă în grabă. În consecinţă, guvernanţa corporativă a băncii a suferit, în timp ce BNM a adoptat o atitudine pasivă. În octombrie 2005, Preşedintele Executiv al băncii a fost arestat, fiind acuzat că a cerut mită pentru acordarea unui împrumut. Acest lucru nu a fost, însă, dovedit niciodată, dar incidentul a avut grave consecinţe asupra moralului conducerii precum şi al personalului VB.

Practicile nesănătoase au continuat, iar şedinţele Consiliului de Administraţie din 4 mai 2006 şi 2 iunie 2006 au fost extrem de tensionate şi pline de confruntări. Ca atare, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Prim-Vicepreşedintele Executiv, Secretarul Consiliului şi alţi membrii şi-au prezentat demisiile pe data de 2 iunie 2006 în semn de protest faţă de principiile bancare nesănătoase promovate de acţionarii netransparenţi. Minutele acelor şedinţe speciale nu au fost niciodată semnate de participanţi la şedinţele respective. Aceasta a reprezentat o încălcare gravă care ar fi trebuit să declanşeze intervenţia BNM.

În loc să ia măsuri împotriva vinovaţilor, în conformitate cu regulile de supraveghere bancară, BNM a recomandat ca acest caz să fie prezentat la o judecătorie, dar în acea perioadă, sistemul judecătoresc din Moldova era cunoscut pentru adoptarea unui şir de decizii dubioase.

În final, Preşedintele Executiv a fost schimbat abuziv din funcţie în noiembrie 2007. Au urmat perioade lungi de timp în care Consiliul de Administraţie al VB practic nu a funcţionat. Aceasta a fost o situaţie fără precedent în sectorul bancar internaţional, inclusiv în ţările în tranziţie către o economie de piaţă. A urmat o perioadă, până în aprilie 2016, când interesele partinice au fost  mai puternice decât o bună guvernanţă corporativă.  

Schimbarea majoră din 2018

O vizită istorică făcută în comun de conducerile de vârf ale BERD şi ale Băncii Europene de Investiţii (BEI) a avut loc pe 6 februarie 2014 pentru a debloca situaţia. În final, după mulţi ani de un asemenea statut neclar al VB, BERD a hotărât, pe 6 iunie 2016, să cumpere 12,5% de acţiuni deţinute de Alpha Bank România, majorându-şi astfel cota în VB până la 27,56%.

Cu toate acestea, schimbarea majoră reală în acţionariatul VB s-a produs la începutul anului 2018 când BT a cumpărat 39,21% din acţiunile băncii. Împreună, BERD şi BT au ajuns astfel la un acţionariat de 66,77%.

Aşa cum s-a menţionat deja, pe 22 decembrie 2019, VB va sărbători 30 de ani de confruntări operaţionale şi de succese. După standarde internaţionale, VB este o instituţie foarte tânără, dar după standarde moldoveneşti este şi va fi întotdeauna prima bancă privată a ţării. Nimeni nu poate prezice unde va fi VB în următorii 30 de ani, dar un lucru poate fi sigur în aceasta etapă, şi anume că VB are acum un acţionar strategic responsabil şi hotărât să facă din VB un succes şi mai mare. Încrederea clienţilor din Moldova, a acţionarilor, a personalului şi a conducerii, pe de o parte, şi a pieţelor internaţionale de capital şi a instituţiilor financiare internaţionale, începând cu BERD, pe de altă parte, trebuie păstrată şi consolidată.

La mulţi ani, Victoriabank!■

___________________________________________________________________________________________________

Acestea reprezintă părerile personale ale autorilor. Analizele şi părerile exprimate nu sunt cele ale BERD şi/sau FMI şi/sau BNM şi/sau BT şi/sau VB şi/sau într-adevăr ale oricăror altor instituţii citate. Analiza şi datele sunt bazate pe informaţii existente la finele lunii octombrie 2019.

 

Comentarii [1]

Comentariu
  • 01.12.2019 10:40:56 Mihai
    Am citit cu mare interes, am primit o placere din informatia care nu am stiuto.

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
22
Afişări de site:
2416877
Vizitori unici:
5083572

WebArt Pro