Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

Sistemul bancar - sfârşit de furtună?

Otilia GREBENCEA | Banci & Perspective

După orice furtună întotdeauna apare soarele. Cel puţin razele acestuia deja pot fi văzute şi chiar simţite în sectorul bancar care, în ultimii cinci ani, a trebuit să facă faţă celei mai aprigi furtuni cu care s-a confruntat vreodată. Ca orice furtună, şi cea din sectorul bancar a făcut ordine în domeniu, a curăţat uscăturile cu rădăcini putrede, metaforic vorbind, şi a fortificat copacii cu rădăcini trainice şi adânci.

De vreo jumătate de an deja, sectorul bancar dă semne să fi început să respire mai uşor, în special cele trei bănci aflate sub monitorizarea strictă a Băncii Naţionale a Moldovei.

Prima veste bună a venit de la Victoriabank, care într-un sfârşit pare să fi soluţionat chestiunea acţionariatului şi să fi pus punct animozităţilor între organul executiv şi reprezentanţii acţionarilor. E drept, însă, că această pace a venit cu un cost. 66 la sută din acţiunile primei bănci cu capital privat din Moldova (respectiv pachetul majoritar) a ajuns practic totalmente în mâinile unor acţionari străini, cu reputaţie bună pe plan internaţional - Banca Transilvania şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Fiind investitori strategici, scopul acestora este să integreze Victoriabank în structurile Băncii Transilvania, deci, practic să o transforme într-o subsidiară a acesteia. Altfel spus, Banca Transilvania s-a extins în Republica Moldova. Schimbarea managementului băncii produce efecte şi asupra calităţii guvernanţei corporative, Victoriabank urmând prin sinergie, să beneficieze “la gata” de la noul acţionar de cele mai bune practici în domeniul bancar, aplicate deja cu succes în România. Insistenţa şi chiar agresivitatea cu care încearcă să se impună pe piaţă şi să-ţi extindă cotele cu siguranţă vor provoca o competiţie fierbinte între băncile de top.

A doua veste bună a venit de la liderul sectorului bancar - Moldova Agroindbank (MAIB). După procurarea pachetului de 41,09% de către consorţiul internaţional de investitori HEIM Partners Limited (format din Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Horizon Capital şi AB Invalda INVL), MAIB a anunţat că a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare.

MAIB nu este la o primă experienţă de conlucrare cu BERD. Aceasta din urmă a mai fost parte a acţionariatului Moldova Agroindbank. Respectiv, între aceste instituţii deja există o sinergie, ceea ce presupune că „perioada de adaptare” va fi una foarte scurtă. Iar dacă mai ţinem cont de faptul că în cazul MAIB avem de a face cu investitori financiari şi nu strategici, ne putem aştepta la progrese foarte rapide, întru-cât interesul de bază al acestora este sporirea profitabilităţii băncii şi nu integrarea ei în altă structură bancară.

Dacă e să facem o trecere în revistă a planurilor de dezvoltare anunţate de Moldova Agroindbank, remarcăm că banca îşi doreşte o redimensionare prin extinderea peste hotarele ţării şi cotarea la bursele de valori din Europa. Astfel, nu poate fi neglijată nici perspectiva ca Moldova Agroindbank să devină în scurt timp un adevărat brand de ţară şi pe arena internaţională, o bancă valoroasă şi la nivel regional.

Moldindconbank (MICB), al doilea cel mai mare jucător pe piaţa bancară, încă mai bate pasul pe loc. Deşi are o activitate foarte intensă care-i permite să-şi menţină poziţiile în pofida incertitudinii cu care se confruntă, instituţia pare a fi încă departe de soluţionarea problemei acţionariatului.
Acţiunile Moldindconbank sunt concentrate într-o cotă de 21% la acţionari cu reşedinţă în Republica Moldova. Din 2016, Banca Naţională a Moldovei a impus la Moldindconbank regimul de administrare temporară, aplicat ca urmare a stabilirii de către BNM a activităţii concentrate a unui grup de persoane ce deţinea o cotă substanţială de acţiuni în capitalul băncii. În prezent, se caută investitor pentru cele 3 173 751 acţiuni, care constituie peste 60% din cota de acţiuni şi care urmează a fi vândute ca pachet unic. Ţinând cont de cât de anevoios au fost vândute pachetele celorlalte două bănci, care, de altfel, nu au avut probleme de imagine atât de serioase ca MICB, putem deduce că procesul de curăţare a băncii va mai dura, iar ţinând cont de mărimea pachetului, dar şi de opiniile formulate de mai multe voci importante din domeniu, acţiunile acestei bănci la fel vor ajunge în mâinile unor instituţii străine.   

Trecând pe diagonală, înţelegem că foarte curând, pe plan local, competiţia va fi cuvântul-cheie care va schimba faţa sistemului bancar. Beneficiarii acestei competiţii vor fi, evident, agenţii economici şi cetăţenii. Şi parcă ar trebui să ne bucurăm de instaurarea unei stabilităţi mult aşteptate. Totuşi, este ceva ce umbreşte această „stabilitate” şi anume volumul acţiunilor care au migrat sau urmează să migreze către acţionari străini.

Pachetul majoritar al Victoriabank nu mai este deţinut de acţionari locali, ci străini. Aceeaşi situaţie se conturează în perspectivă şi la Moldindconbank, pachetul de vânzare al căreia depăşeşte 60%. Deşi tranzacţiile de acest gen sunt lăudabile pentru importul de experienţă şi know-how, nu poţi să nu observi că „stabilitatea”, în astfel de cazuri, este o noţiune de-a dreptul temporară. Un exemplu elocvent este Eximbank.

Există un potenţial risc în astfel de circumstanţe, determinat de dependenţa de investitorul strategic. În această situaţie, este imperios necesar un perete de protecţie, care ar putea ţine piept şi ar oferi o minimă doză de siguranţă în cazul unui nou val de instabilitate.
Anticipând un pic, putem constata că dintre cele patru bănci sistemice, doar Moldova Agroindbank mai are capital majoritar local, ceea ce o face distinctă de ceilalţi competitori din sectorul financiar bancar. MAIB rămâne un produs autohton din punctul de vedere al structurii de acţionariat, o bancă cu rădăcini în Republica Moldova, cota majoritară a acţiunilor fiind în continuare deţinută de investitori din Republica Moldova.

Astfel, în cazul unei noi „furtuni”, vom rămâne cu o singură umbrelă, sarcina căreia va fi să asigure echilibrul şi stabilitatea sistemului…■

 

Comentarii [3]

Comentariu
  • 04.11.2018 04:56:20 Boris
    Actionarii de la MAIB acum sunt multumiti!!! Viitorul bancii este frumos din toate puncte de vedere.
  • 05.11.2018 02:58:10 Galina
    Este pacat, ca cel mai bun activ in sistemul bancar, acum nu este al nostru...
  • 27.11.2019 05:27:42

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2278241
Vizitori unici:
4722777

WebArt Pro