Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

Componenta de grant responsabilizează

Margareta MOCREAC | Creditare & Condiţii

Experienţa Mobiasbancă - Groupe Société Générale, lider la capitolul accesării liniilor de creditare externe datorită nivelului înalt de transparenţă, demonstrează că, în mare parte, creditele acordate din surse externe de finanţare au o calitate foarte bună de rambursare. Potrivit preşedintelui băncii, Antoine Gabizon, finanţarea asociată cu componenta de grant sau alte facilităţi responsabilizează companiile.

Profit: După criza din sectorul bancar din 2014, mai multe instituţii financiare internaţionale au sistat finanţarea pentru un şir de bănci. Astfel, pe parcursul ultimilor trei ani, cea mai mare parte a asistenţei externe a ajuns la beneficiari prin intermediul băncilor transparente, prima în listă fiind Mobiasbancă. Ce linii de creditare externă sunt oferite în prezent prin intermediul Mobiasbancă, în ce scop şi care este valoarea acestora?

A.G.:
Mobiasbancă a beneficiat mereu de suportul Instituţiilor Financiare Internaţionale (IFI), iar pe parcursul ultimilor ani relaţia cu IFI s-a consolidat vertiginos, banca fiind lider la accesarea fondurilor externe. Din oferta programelor existente le-am selectat pe cele mai interesante şi avantajoase pentru clienţi, „echipate” cu beneficii speciale: grant, scutiri şi facilităţi la taxele fiscale şi vamale, consultanţă tehnică, garanţii financiare în cazul insuficienţei de gaj etc. Lista programelor disponibile prin Mobiasbancă este impunătoare. Cele mai recente proiecte la care Banca a aderat sunt EU4Business-EBRD Credit Line, program destinat companiilor care intenţionează să se alinieze la standardele UE şi să acceseze piaţa de desfacere a Uniunii Europene, Proiectul Băncii Europene de Investiţii „Livada Moldovei” şi „Filiera Vinului”, destinat companiilor care activează în sectorul horticol şi vitivinicol. Alte proiecte importante sunt Proiectul Fondului European de Investiţii „Innov-Fin”, adresat companiilor care implementează elemente inovative în afaceri şi nu dispun de suficient gaj, Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii destinat exportatorilor, precum şi proiectul IFAD cu componenta de grant destinat tinerilor antreprenori care îşi dezvoltă afacerile în mediul rural.

Profit: Ce linii de creditare se bucură de cea mai mare popularitate în rândul mediului de afaceri şi care mai puţin?

A.G.:
Ar fi dificil să spunem că sunt programe populare şi mai puţin populare, acestea având diferite avantaje şi fiind destinate diferitor categorii de companii. Depinde de domeniul de activitate al companiei (agricultură, vinificaţie, industrie) şi de beneficiile urmărite. Desigur, cele mai solicitate programe sunt cele care includ componenta de grant, iată de ce ne străduim la maximum să punem la dispoziţia mediului de afaceri aceste facilităţi.

Profit: Care sunt condiţiile de bază pentru accesarea acestui tip de finanţare? Există anumite condiţii specifice pe care companiile trebuie să le întrunească?

A.G.:
Condiţia de bază este respectarea legislaţiei în vigoare, mai ales în domeniul fiscal, protecţia mediului, o bună guvernanţă corporativă. Adiţional, compania beneficiară trebuie să aibă o bună performanţă şi un management de calitate.

Profit: Unul dintre principalele proiecte de finanţare externă, implementat prin intermediul Mobiasbancă, este EU4Business-EBRD Credit Line, un program comun al BERD şi UE. Prin ce se deosebeşte acest proiect de altele de acest fel şi ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a beneficia de asistenţă în cadrul acestui proiect?

A.G.:
EU4Business-EBRD Credit Line este o iniţiativă a BERD care a fost lansată în cadrul DCFTA şi reprezintă un instrument eficient pentru IMM-uri. Scopul programului este de a sprijini companiile să implementeze standarde şi procese noi în producere sau să atingă performanţe în igiena fitosanitară, siguranţa alimentelor etc., aliniindu-se la directivele UE pentru a-şi facilita accesul pe piaţa de desfacere a UE, care este una dintre cele mai dezvoltate şi atractive.

Profit: Din aprilie curent când a fost lansată această linie de creditare, ce tipuri de companii au beneficiat deja de credite EU4Business-EBRD? În ce scopuri companiile au solicitat aceste credite?

A.G.:
Înregistrăm rezultate foarte bune în accesarea creditelor din această linie, lucru care ne bucură. Companiile beneficiare şi eligibile de finanţare sunt întreprinderile mici şi mijlocii care activează în diferite domenii: agricultură, industria alimentară (procesarea cărnii, lactate, vinificaţie), industria mobilei etc. Unele companii au optat pentru proiecte simple de investiţii prin procurarea utilajelor performante de producere, altele - pentru proiecte complexe prin construirea spaţiilor de producere conform noilor standarde. Toate investiţiile au generat optimizare, eficientizare, modernizare.

Profit: Mai multe linii de creditare, inclusiv EU4Business-EBRD, presupun şi o componentă de grant. Ce condiţii trebuie să îndeplinească solicitanţii de credite pentru a putea beneficia de ea?

A.G.:
Componenta de grant poate fi obţinută doar dacă compania realizează investiţii conform standardelor UE sau în conformitate cu una dintre directivele UE în domeniul igienei fitosanitare sau siguranţa alimentară. Aceasta este prima condiţie şi cerinţă a BERD. Alte criterii importante sunt buna situaţie financiară a companiei şi ca afacerea să fie una durabilă. Companiile din domeniul jocurilor de noroc, din industria tutunului, băuturilor tari, din domeniul valorilor mobiliare nu sunt eligibile apriori. De altfel, grantul este acordat la etapele iniţiale (după valorificarea investiţiei) şi este utilizat la discreţia companiei (efectuarea achitărilor faţă de parteneri, furnizori, completarea trezoreriei etc.).

Profit: Care este situaţia la capitolul rambursării creditelor oferite din finanţare externă? Cât de frecvent se întâlnesc credite cu probleme şi care sunt cauzele acestora (nu s-a ţinut cont de toate aspectele la elaborarea business planului, condiţiile climaterice nefavorabile etc.)?

A.G.:
Creditele acordate din surse externe de finanţare au o calitate foarte bună de rambursare, deoarece finanţarea asociată cu componenta de grant sau alte facilităţi responsabilizează companiile. De asemenea, aceste companii pot fi verificate de reprezentanţii instituţiilor financiare externe, însă acestea sunt proceduri standarde care nu diferă de procedurile post monitorizare ale Mobiasbancă. Desigur, sunt factori şi riscuri care nu depind de bancă sau client (risc valutar, factori macroeconomici), care pot avea un impact negativ asupra capacităţii de rambursare. Însă şi în astfel de situaţii, împreună cu clientul, identificăm soluţii pentru depăşirea momentelor dificile.

Profit: Pentru a beneficia de aceste linii de creditare, reprezentanţii ÎMM trebuie să se deplaseze la Chişinău sau se pot adresa şi la filialele Mobiasbancă din teritoriu? Unde anume?

A.G.:
Reţeaua de filiale Mobiasbancă este extinsă pe întreg teritoriul republicii. Astfel, orice client existent sau potenţial se poate adresa la oricare filială a băncii pentru consultanţă şi suport, fără a fi necesar să se deplaseze la Chişinău. La fel, pentru o comunicare eficientă sunt organizate conferinţe telefonice între client – managerul băncii - şi expertul IFI, identificându-se nevoile şi soluţia potrivită afacerii. Suntem o echipă tânără, energică şi profesionistă, iar la necesitate ne deplasăm chiar şi la sediul clientului.  

Profit: Cât durează perioada de examinare a documentelor pentru creditare?

A.G.:
Depinde de amploarea proiectului investiţional. Pentru investiţiile simple (de ex. procurarea echipamentelor, înlocuirea cazanelor, geamurilor etc.) procesul durează până la două săptămâni. În cazul proiectelor mai complexe, cum ar fi construirea spaţiilor de producere, procesul de aprobare ar putea lua până la 4 săptămâni, întrucât consultanţii BERD efectuează vizite la faţa locului şi elaborează un plan investiţional special.

Profit: Cât de frecvente sunt cazurile când cererile de finanţare sunt respinse de bancă şi din ce cauză?

A.G.:
Rata de refuz în cazul cererilor de finanţare din sursele partenerilor externi nu diferă de aplicaţiile ordinare. Principalele motive de refuz ţin de aspecte precum: investiţia nu corespunde cerinţelor BERD anterior menţionate, situaţia financiară precară a companiei, o istorie creditară negativă. Fiecare cerere de creditare se analizează în complex, Banca oferind soluţii personalizate, astfel încât riscurile legate de proiectele de finanţare să fie atenuate.
 
Profit: A fost Mobiasbancă pregătită pentru creşterea volumului de creditare? A fost necesară angajarea unor specialişti noi? Cu ce provocări se confruntă banca în procesul de examinare şi aprobare a solicitărilor?
 
A.G.:
Mobiasbancă are o experienţă îndelungată de colaborare cu instituţiile financiare internaţionale – BERD, BEI etc. Acest parteneriat de succes creează sinergie, susţinând economia locală, aducând know-how în domeniu şi noi perspective. În limitele programului EU4Business-EBRD au fost organizate mai multe traininguri, la care consilierii Mobiasbancă au fost instruiţi privind procedurile şi condiţiile programului. Rămâne o provocare informarea unui număr cât mai mare de clienţi despre sursele de finanţare disponibile la Mobiasbancă, oportunităţile şi beneficiile acestora. Oricum, se resimte o dinamică pozitivă privind gradul de informare a aplicanţilor, companiile documentându-se despre oportunităţile de finanţare şi venind la bancă cu întrebări concrete pentru un program anume. Astfel, se construieşte un dialog ca între doi parteneri care ştiu ce au de făcut şi care sunt obiectivele ce urmează a fi realizate.■

 

Comentarii [7]

Comentariu
 • 25.10.2017 01:10:47
 • 26.10.2017 06:01:27 Emanuil
  Mobiasbanca are capital si resurse, banca are capacitati mai mare comparativ cu bancile din Moldova.
 • 26.10.2017 06:08:21 Alexei
  Daca bancher numai pastreaza ce are banca acum, sa fie bine, chear si foarte bine.
 • 01.11.2017 07:46:58 Lorena
  Cu asa banca, care are atit de buna rentabilitatea si ROE si ROA este usor sa conduc... Cred ca dl GFabizon sa fie acord cu asa pararea.
 • 01.11.2017 07:49:43 Leila
  Imi place politica corporativa la Mobiasbanca, mai ales ultimii trei-cicni ani.
 • 30.01.2019 01:15:53
 • 27.11.2021 08:00:31

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
22
Afişări de site:
2278232
Vizitori unici:
4722739

WebArt Pro