Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Dimitri Gvindadze: E timpul să gândim strategic şi să ţintim sus

Margareta MOCREAC | Bănci & Perspective

Şeful reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, Dimitri Gvindadze, are mari speranţe în ceea ce priveşte perspectivele soluţionării problemelor cu care se confruntă sectorul bancar al RM. În particular, speranţele şefului BERD sunt legate de recentele schimbări pozitive la BNM.

Profit: Dle Gvindadze, aţi preluat funcţia de şef al oficiului BERD în RM cu jumătate de an  urmă. Care sunt primele impresii despre Moldova? Ce v-a surprins şi ce v-a dezamăgit pe parcursul acestei perioade? Care sunt perspectivele?

D.G.:
Nu sunt pentru prima dată în RM. Am vizitat Moldova destul de frecvent începând cu anul 2014 în calitate de economist şef al BERD pentru Europa de Est şi regiunea caucaziană. Am urmărit îndeaproape  evoluţiile care aveau loc în Moldova, inclusiv tendinţele economice şi cele din sectorul bancar.

Acum, când mă aflu la Chişinău permanent, pot spune că există multe lucruri pe care Moldova ar putea să le facă. Ţara Dvs. este situată în apropierea UE care este cea mai mare şi mai bogată piaţă din lume. Moldova ar putea atrage multe investiţii europene şi regionale  în sectorul de producere şi servicii. Mai multe state din Europa Centrală şi de Est au avut o astfel de experienţă în trecut. Dar pentru aceasta Moldova trebuie să elaboreze şi să prezinte investitorilor mai multe propuneri viabile, care să se bazeze pe trei piloni: stabilitate macroeconomică, stabilitate financiară şi un mediu de afaceri echitabil. Dacă se va înregistra progres în toate aceste domenii simultan, atunci RM se va putea poziţiona drept o platformă economică regională pentru companiile interesate de a produce bunuri în RM destinate atât consumului intern cât şi celui extern.

Acest lucru deja se întâmplă, de exemplu, la Bălţi, unde companiile Draexlmaier Automotive şi Gebauer & Griller au creat locuri de muncă pentru sute de angajaţi locali şi astfel au reuşit să includă Moldova în marele reţele de producere care activează la nivel global. Recent, am participat la deschiderea unei fabrici de către compania italiană de producere a cablurilor La Triveneta Cavi.


BERD a sprijinit această investiţie, prima pe care compania italiană a făcut-o în afara ţării. Implementarea noii „platforme economice regionale” poate duce la multiplicarea acestor exemple. Va fi necesar de implementat reforme structurale şi în domeniul justiţiei. Trendul demografic al Moldovei – determinat de factori atât externi cât şi interni – este o mare provocare, inclusiv pentru potenţialii investitori străini care uneori nu pot găsi aici forţa de muncă necesară. Cel mai bun lucru care poate stimula creşterea economică pe termen lung şi schimba acest trend demografic sunt reformele care vor avea impact la nivel atât intern cât şi extern şi vor include Moldova în lista ţărilor care reprezintă interes pentru investitori. Reformele vor duce la creşterea încrederii consumatorilor, deponenţilor şi investitorilor. Văd că se întreprind eforturi în această direcţie. În plus, sunt o persoană optimistă din fire. PIB-ul pe cap de locuitor în RM va fi de circa $2 mii către sfârşitul anului 2016, comparativ cu $10 mii în România. În UE acest indice este cu mult mai înalt. Atunci când ai vecini bogaţi, poţi înregistra şi tu o creştere economică semnificativă.

Profit: Care sunt principalele trei sarcini care au fost puse în faţa Dvs. pe perioada mandatului de către conducerea BERD? Pe cât de dificil va fi să atingeţi aceste scopuri?

D.G.:
Portofoliul activ al BERD în Moldova este de aproximativ jumătate de miliard de euro. În ultimii ani, investiţiile anuale ale BERD atât în sectorul public cât şi cel privat au fost de circa 100 mil. euro. Pentru anul 2016, am planificat investiţii până la 100 mil. euro, dar cifra finală va depinde de numărul tranzacţiilor care sunt acceptabile pentru Bancă şi care contribuie la dezvoltarea economică şi financiară a ţării. Deci, mergem pe principiul cauză-efect.

BERD va continua să coopereze cu sectorul pub-lic. Guvernul RM a apelat la BERD pentru a finanţa construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău, prin care va fi transportat gazul din România la Chişinău. BERD va implementa şi alte proiecte în sectorul public şi cel privat. Aceste proiecte se află la moment în proces de pregătire şi urmează a fi semnate până la sfârşitul anului curent.


BERD va continua, pe cât este posibil, să lucreze cu sectorul privat - esenţa mandatului nostru. Inclusiv pentru că aici sunt create noi locuri de muncă. Volumul asistenţei pe care BERD o va acorda sectorului bancar al RM va depinde de numărul băncilor care vor demonstra că sunt transparente şi bine administrate.

Profit: La moment există multe solicitări din partea sectorului privat pentru finanţarea diferitor  proiecte?

D.G.:
Permanent discutăm produsele şi priorităţile noastre cu sectorul privat. Comunicăm cu antreprenorii, inclusiv cu investitorii străini, atât în mod individual, cât şi prin intermediul diferitor asociaţii din RM. BERD poate acorda credite companiilor care sunt transparente şi administrate corect. Aceasta înseamnă că noi credităm companiile care creează valoare şi a căror strategie corporativă şi viziune vor fi sustenabile în viitor. Atunci când acordăm credite, scopul nostru este ca mijloacele noastre financiare să fie adiţionale, adică să nu descurajeze finanţarea din sursele sectorului privat.

Asta înseamnă că în momentul în care vedem că un anumit proiect poate fi implementat cu uşurinţă cu ajutorul băncilor comerciale, ne retragem şi nu concurăm cu ele. În multe cazuri, participarea BERD poate aduce confort investitorilor, inclusiv celor străini. De asemenea, poate contribui la atragerea finanţării din partea structurilor comerciale. Pe lângă acordarea de credite, BERD de asemenea implementează programul Advice for Small Business (Program pentru Susţinerea Micului Business) prin intermediul căruia acordăm asistenţă tehnică companiilor mai mici. În fiecare an, mai mult de o duzină de companii moldoveneşti beneficiază de asistenţă prin intermediul acestui program. Scopul nostru este de a ajuta companiile mici să devină mai eficiente, să crească, să-şi majoreze numărul angajaţilor şi eventual să beneficieze şi de credite ale BERD.

Profit: Autorităţile de la Chişinău speră  foarte mult că FMI va aproba, în octombrie curent, un nou memorandum cu RM, în valoare de $179 mil. Cum a influenţat lipsa unui acord cu FMI asupra cooperării BERD cu RM? Cât de repede va fi BERD pregătită să reia finanţarea deplină a RM, după semnarea noului acord cu FMI?

D.G.:
Programul cu FMI este foarte important pentru RM. Şi nu e vorba doar de $179 mil., ci despre semnalul pe care noul program semnat cu Fondul îl va transmite – faptul că Guvernul este determinat să implementeze reforme. Stabilitatea macroeconomică este una dintre condiţiile principale pentru atragerea investiţiilor, astfel încât efectul de multiplicare să fie semnificativ şi pozitiv. Existenţa unui program cu FMI de asemenea va contribui la reluarea finanţării RM din partea UE şi a Băncii Mondiale.

Ceea ce ţine de BERD, semnarea oricărui proiect în Moldova este precedată de o analiză a situaţiei macroeconomice şi a perspectivelor economice efectuată de către experţii noştri. Orice acţiune menită să consolideze rezistenţa la şocuri a economiei poate duce la majorarea asistenţei din partea BERD atât pentru sectorul public din RM cât şi pentru cel privat. Semnarea unui nou acord cu FMI este cea mai bună posibilitate de a face acest lucru. După cum am menţionat deja, suntem hotărâţi să investim în sectorul privat, oferind sprijin investitorilor locali şi străini. Stabilitatea macroeconomică poate duce la impulsionarea acestor investiţii.  

Profit: BERD este o instituţie internaţională care activează în baza principiului bazat pe cerere. Autorităţile RM au solicitat recent ajutorul BERD la implementarea anumitor proiecte?

D.G.:
Dialogăm permanent şi coordonăm cu Guvernul toate activităţile legate de cooperarea cu sectorul public. De asemenea, coordonăm activitatea noastră cu principalii parteneri de dezvoltare care activează în RM. Cât priveşte colaborarea noastră cu sectorul privat, BERD discută direct cu companiile.

Profit: Dacă ne referim la construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău, credeţi că este posibil ca acest proiect să fie implementat până în anul 2020 aşa cum promit autorităţile?

D.G.:
Spre sfârşitul anului curent, Consiliul director al BERD va discuta acordarea a 41 mil. euro pentru implementarea acestui proiect. Costul total este de aproximativ 90 mil. euro. Restul banilor vor fi oferiţi de către Banca Europeană pentru Investiţii, care examinează posibilitatea acordării unui credit separat, şi de către UE care s-a angajat să cofinanţeze acest proiect în baza unui grant. Succesul proiectului va depinde de angajamentul autorităţilor de a-l implementa în conformitate cu graficul stabilit. Cu cât mai multe resurse vor fi puse la dispoziţie, cu atât sunt mai mari şansele ca acest proiect să fie pregătit şi realizat conform graficului.

Profit: Mai mulţi experţi sunt sceptici în ceea ce priveşte implementarea acestui proiect în termenii stabiliţi. Ei aduc drept exemplu reconstrucţia, cu sprijinul financiar al BERD, a porţiunii de drum Chişinău-Ungheni. Deşi pare un proiect mult mai simplu, data limită la care acest proiect urma să fie finalizat a fost amânată de mai multe ori.

D.G.:
BERD a finanţat proiecte de renovare a drumurilor în mai multe ţări şi întotdeauna a aplicat aceleaşi reguli şi cerinţe. În unele ţări, asemenea proiecte au fost implementate mai rapid, în altele mai lent. Deci, acest lucru depinde de fiecare ţară în parte şi nu de BERD.  

Cât priveşte întârzierile legate de reconstrucţia drumului Chişinău-Ungheni, care este un proiect implementat de BERD, Banca Europeană pentru Investiţii şi UE, în opinia noastră, acest lucru se datorează unor probleme legate de capacitatea de implementare, schimbarea frecventă a celor responsabili de realizarea proiectului şi a agenţiilor de control, alocarea întârziată a terenurilor pentru extinderea porţiunii de drum, problemelor legate de design şi procesului dificil de verificare. Acestea sunt lucrurile care au dus la întârzieri în procesul de derulare a proiectului. Pentru moment însă vedem că ritmul lucrărilor a crescut. Sperăm foarte mult că proiectul va fi implementat cât mai curând posibil şi mii de moldoveni vor avea posibilitatea să circule pe un drum modern care corespunde standardelor europene.

Profit: La moment BERD cooperează doar cu două din cele 11 bănci moldoveneşti: Mobiasbancă şi ProCreditBank. Aţi selectat aceste bănci pentru că structura acţionarilor este complet transparentă. Totuşi, cele două bănci reprezintă doar 20% din sectorul bancar al ţării. Care este impactul acestei situaţii pentru sectorul bancar şi pentru beneficiarii finali ai produselor bancare?

D.G.:
Într-adevăr, în momentul de faţă BERD poate oferi finanţare doar acestor două bănci, ceea ce înseamnă că numărul beneficiarilor finali ai produselor noastre financiare este redus. Sperăm foarte mult că situaţia din sectorul bancar se va îmbunătăţi în viitorul apropiat, în special în cele trei bănci aflate sub supravegherea BNM. Vedem că autorităţile întreprind o serie de eforturi pozitive, iar BERD este gata să ajute. Acolo unde este dorinţă, există şi o cale.

Atunci când examinăm posibilităţile de a coopera cu băncile comerciale din RM, BERD ia în considerare următorii factori: transparenţa şi calitatea acţionarilor, calitatea guvernanţei corporative, managementul adecvat al riscurilor şi respectarea strictă a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Insistând asupra transparenţei complete a acţionarilor,  asupra îmbunătăţirii calităţii guvernanţei corporative şi luând măsuri de siguranţă pentru ca investiţiile în sectorul bancar să fie adecvate şi corespunzătoare standardelor, autorităţile pot contribui semnificativ la modernizarea sectorului bancar, la îmbunătăţirea accesului la credite şi la creşterea cererii pentru credite.

Profit: Referindu-ne la frauda bancară care ne-a dus faima în toată lumea, cum se vede acest furt din exterior? În calitate de economist cu experienţă şi fost ministru de finanţe al Georgiei, care credeţi că sunt şansele ca mijloacele financiare fraudate să fie recuperate? Acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic?

D.G.:
Nu sunt expert criminalist şi nu vă pot spune dacă aceşti bani vor putea fi recuperaţi sau nu. Totuşi sper că acest lucru se va reuşi. Este o întrebare care trebuie adresată autorităţilor RM. Toţi cei implicaţi în această fraudă bancară trebuie traşi la răspundere. Este necesar de a întreprinde măsuri pentru ca asemenea situaţii să nu se mai repete în viitor. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul unei supravegheri stricte, a independenţei şi extinderii prerogativelor BNM, precum şi prin transparenţa deplină a acţionarilor. Este necesar ca autorităţile politice că creeze condiţii pentru ca BNM să îşi poată exercita mandatul. La momentul de faţă văd eforturi în aceste domenii şi ele trebuie susţinute de toate părţile, inclusiv de partenerii de dezvoltare.

Profit: Ce ar putea RM învăţa din experienţa Georgiei în sectorul bancar şi viceversa?

D.G.:
Cele mai mari bănci comerciale din Georgia – TBC şi Banca din Georgia sunt cotate la Bursa de Valori de la Londra. Acest lucru presupune publicarea informaţiilor financiare detaliate, existenţa unor standarde înalte de transparenţă şi guvernanţă corporativă. În acelaşi timp, cotarea la Bursa de Valori de la Londra oferă oportunităţi semnificative pentru dezvoltare, duce la creşterea lichidităţii şi extinderea bazei de investiţii.

În alte bănci din Georgia există acţionari străini de calitate. Acest lucru a devenit posibil graţie câtorva principii, printre care transparenţa acţionarilor, neacordarea creditelor persoanelor sau companiilor afiliate acţionarilor,  lipsa conflictelor de interese, condiţii egale pentru toţi şi competiţie intensă, independenţa băncii centrale (independenţă susţinută la cel mai înalt nivel politic), neimplicarea băncilor în domeniul politic, guvernanţă corporativă potrivită, stabilitate macroeconomică, deschidere economică şi un mediu legal sănătos.

În procesul de implementare a acestor principii, Georgia nu a inventat nimic nou. Moldova ar trebui să facă acelaşi lucru. Aveţi mulţi profesionişti în domeniul financiar, unii fiind peste hotare. De asemenea, BNM dispune de o echipă solidă. A sosit momentul pentru aspiraţii mari în sectorul bancar şi să spunem la revedere trecutului problematic.

Profit: Mai mulţi producători locali se plâng de lipsa finanţelor pentru modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor astfel încât acestea să poată fi exportate în UE.

D.G.:
Procesul de modernizare şi îmbunătăţire a calităţii nu poate fi efectuat peste noapte. Este un proces de durată care poate însă fi grăbit prin îmbunătăţirea climatului de afaceri, care va reduce riscurile operaţionale şi va extinde accesul la finanţare, prin stimularea concurenţei şi atragerea investitorilor străini care ştiu cum să producă şi să exporte, inclusiv în UE. Mai multe programe desfăşurate cu ajutorul partenerilor de dezvoltare au drept scop sprijinirea companiilor locale în procesul de elaborare a propunerilor şi îmbunătăţire a standardelor. BERD cooperează cu UE pentru a ajuta companiile să devină mai eficiente din punct de vedere energetic şi să beneficieze de oportunităţile oferite de Acordul de Liber Schimb cu UE. Totuşi, nimic nu poate înlocui energia şi inovaţia care sunt caracteristice sectorului privat.

Profit: Există păreri împărţite în ceea ce priveşte o posibilă privatizare a unor asemenea companii de stat precum Moldtelecom, CFM, Air Moldova, RED-NORD sau RED Nord Vest. Care ar fi sfatul Dvs.? Ar trebui autorităţile RM să privatizeze aceste companii? Dacă da, atunci când şi în ce condiţii?

D.G.:
Autorităţile RM sunt cele care trebuie să decidă să privatizeze sau nu aceste companii.

Indiferent dacă este vorba de companii publice sau private este important ca ele să fie administrate în baza principiilor comerciale. Consider că Guvernul trebuie să permită sectorului privat să administreze mai multe companii. Extrem de importantă este cultura corporativă în cadrul întreprinderilor de stat. Acolo unde companiile de stat sunt dominante şi activează în mod opac apar diferite riscuri semi-fiscale şi de alt gen, are loc realocarea de resurse şi crearea de obstacole pentru sectorul privat.

Profit: BERD este unul dintre principalii acţionari ai băncii comerciale Victoriabank. Pe parcursul ultimilor ani au existat mai multe neînţelegeri între acţionarii acestei bănci, inclusiv legate de aprobarea unui nou consiliu. Cauzele care au dus la respectiva situaţie au fost diferite. Cum vedeţi viitorul acestei bănci?

D.G.:
Istoria cooperării între BERD şi Victoriabank este una destul de lungă. Actualmente banca reprezintă 17% din sistemul bancar al RM. La începutul anului 2016, BERD şi-a majorat cota de participare la Victoriabank de la 15% la 27,5%. Această este investiţia noastră în viitorul sectorului bancar al RM.

Reformarea sectorului bancar este un test serios care va demonstra abilitatea autorităţilor de a transforma Moldova. Schimbările care au loc la Victoriabank reprezintă hârtia de turnesol ce va determina evoluţiile din sectorul bancar. Deci, acest lucru este cu adevărat important şi noi vrem să reuşim. Remarcăm cu satisfacţie că Consiliul de supraveghere al Victoriabank a devenit funcţional, lucru care va ajuta la reluarea guvernanţei corporative după mai multe luni de frustrări.

Fără a oferi prea multe detalii, daţi-mi voie să afirm că împărtăşim un optimism moderat în ce priveşte depăşirea acestei situaţii de impas şi dezvoltarea Victoriabank.

Profit: Credeţi că sectorul bancar al RM mai este încă atractiv pentru investitorii străini? Ar putea aceştia fi interesaţi în procurarea, de exemplu, a 40% din acţiunile celei mai mari bănci din Moldova, Moldova-Agroindbank, când acestea vor fi scoase la vânzare?

D.G.:
MAIB este cea mai mare bancă sistemică din RM care deţine circa o pătrime din toate activele sectorului. MAIB are o tradiţie bogată şi o reţea extinsă pe întreg teritoriul ţării. Sper foarte mult că această bancă va reuşi să atragă un investitor bun. Este important pentru viitorul acestei bănci. Consider că sectorul bancar poate fi atractiv pentru investitorii străini în cazul în care vor fi soluţionate toate problemele cu care acesta s-a confruntat în trecut. În acest context este nevoie de abilităţi şi inteligenţă tehnocrată, dar mai întâi de toate de voinţă politică. Este timpul de a gândi strategic şi a ţinti sus.■
 

 

Comentarii [17]

Comentariu
 • 25.10.2016 07:10:00 Pavel
  Pro soseda jn horoso skazal, vsegda hocetsea vse imeti kak u soseda, a inogda daje lucishe.
 • 25.10.2016 07:15:53 Victor
  BERD are deja undeva 1 000 000 000 evro investitii in Moldova, chind volumu sa creste pina la 2 000 000 000 - 3 000 000 000 de euro?
 • 26.10.2016 07:38:23 Irina
  Despre MAIB gergian a spus corect, banca are potential si, sper eu, viitorul frumos!
 • 27.10.2016 03:19:45
 • 27.10.2016 06:03:31 Fima
  Nu stiu de ce el este atit de optimist?
 • 30.10.2016 05:46:33 Cezar
  BERD vre sa realizeza la noi proecte cu succes, el tot vre sa are un profit bun.
 • 01.11.2016 08:42:50 Galina
  Ce cariera frumoasa face acest bancher!
 • 03.11.2016 09:02:38 Galina
  De ce nu ati intrebat chind la noi inMoldova situatia sa fie ca si la Giorgia?
 • 04.11.2016 09:42:04 Zoreana
  Daca BERD da inca 1 000 000 000 euro Republica Moldova nu sa fie dezvolatata asa cum sa dezvoplta tarile in UE.
 • 06.11.2016 11:21:37 Arcadie
  De ce BERD nu vre sa intra in capital intraprinderi din Moldova?
 • 15.11.2016 08:55:24 Horia
  DERD are posibilitatea sa formeaza mai mare portofoliu de investitii in economia RM.
 • 18.11.2016 08:41:52 Pamella
  Pina chind EBRD lucreaza in Moldova cu economia s fie totul bine.
 • 23.11.2016 07:05:15 Натан
  Этот представитель ЕБРР очень быстро смог сориентироваться в молдавской реальности, ит теперь обо всем судит глубоко и основательно.
 • 10.01.2017 05:36:48
 • 11.01.2017 12:15:57
 • 21.03.2017 07:01:03
 • 04.04.2017 10:46:04

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
25
Afişări de site:
2488601
Vizitori unici:
5275749

WebArt Pro