Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Accent pe asigurarea continuităţii

Margareta MOCREAC | Mandat & Provocări

Aurica Doina a preluat funcţia de Director Executiv al Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova (BNAA) la 17 ianuarie 2019. Cu o experienţă solidă în domeniul asigurărilor, de comun cu Consiliul de Administraţie al BNAA, Aurica Doina are ca obiectiv să asigure continuitatea strategiei de activitate stabilită în procesul de monitorizare în acord cu partenerii externi. În acelaşi timp, principala sa misiune coincide cu mari provocări, în condiţiile în care programul instituţional strategic enunţat de autoritatea de supraveghere (CNPF) este dedicat în mare măsură reformei în asigurări prin alinierea sectorului la standardele regimului Solvency II. Ce presupune această perioadă de tranziţie şi care sunt provocările mandatului reprezintă principalele teme abordate de noul director executiv al BNAA, Aurica Doina, într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit.

Profit: Dnă Doina, aveţi un mandat cu perioadă determinată de trei ani. Ce v-aţi propus să realizaţi în perioada următoare? Care sunt priorităţile Dvs. pe parcursul acestui mandat?

Aurica Doina:
Activitatea BNAA la nivel naţional şi internaţional include o mare diversitate de activităţi extrem de complexe. Toate sunt, însă, orientate într-o singură direcţie: asigurarea continuităţii.

Pe termen scurt, mă refer la procesul de monitorizare strictă de către Consiliul Birourilor „Carte Verde” de la Bruxelles, creşterea încrederii şi implementarea integrală a măsurilor necesare pentru menţinerea BNAA în calitate de membru cu drepturi depline în Sistemul Internaţional de Asigurări „Carte Verde”. Aceste măsuri sunt necesare pentru a facilita transportul transfrontalier al cetăţenilor Republicii Moldova şi de a procura asigurarea „Carte Verde” fără restricţii când vor călători în străinătate.

Priorităţile pe termen lung se referă la dezvoltarea continuă a relaţiilor de cooperare cu Birourile Naţionale membre în Sistemul „Carte Verde” din 47 de ţări din Europa, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, pentru a proteja asiguraţii şi victimele accidentelor rutiere provocate de traficul rutier internaţional. De asemenea, îmi propun o activitate eficientă şi aş dori mai multă comunicare şi transparenţă în activitatea BNAA.

Profit: Obiectivul principal al BNAA în ultimii ani a fost restabilirea încrederii pe plan extern. Astăzi putem vorbi de o încredere deplină a partenerilor externi pentru BNAA din Moldova? Pe ce se bazează această încredere?

Aurica Doina:
Bineînţeles, Consiliul Birourilor de la Bruxelles a acordat un credit de încredere în anul 2016 când a decis revocarea deciziei de suspendare a BNAA din Sistemul „Carte Verde”. Prin măsuri concrete, asigurătorii au majorat garanţia externă în mărime de 4,25 mil. euro, au lichidat datoriile formate la achitarea despăgubirilor de asigurare pentru poliţele „Carte Verde” şi au realizat consolidarea financiară a activităţii BNAA. La nivel de Guvern şi autorităţi competente au fost operate modificări legislative şi acordate garanţii de responsabilitate privind faptul că BNAA va activa în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului General al Sistemului „Carte Verde”.

Încrederea în cadrul Sistemului „Carte Verde” se bazează pe garantare financiară reciprocă între Birourile Naţionale, iar încrederea reciprocă şi stabilitatea financiară reprezintă pilonii de susţinere şi buna funcţionare a acestui sistem.
Actualmente, domeniile prioritare de acţiune şi atenţie ale BNAA se referă la îndeplinirea angajamentelor faţă de partenerii de la Bruxelles şi continuarea eforturilor de dezvoltare eficientă şi calitativă.

Profit: Aplicarea procedurii de monitorizare din partea Consiliului Birourilor de la Bruxelles, calitate menţinută până în prezent, durează o perioadă de circa 17 ani. Moldova a trecut deja prin măsura de suspendare de două ori, în anul 2002 şi în 2015. Este posibil ca BNAA să iasă din procesul de monitorizare în viitorul apropiat?

Aurica Doina:
După cum am menţionat deja, pentru ca BNAA să obţină încredere deplină, este necesar să demonstrăm stabilitatea financiară a asigurătorilor emitenţi de asigurarea „Carte Verde”, să menţinem contractul comun de reasigurare şi garanţia financiară externă, care actualmente constituie 4,25 mil. euro, să avem o bună cooperare cu Birourile Naţionale în procesul de regularizare şi achitare a daunelor şi alte măsuri pentru a asigura buna funcţionare a acestui sistem. Anul 2019 este un an decisiv pentru a implementa Planul de acţiuni agreat de partenerii de la Bruxelles şi de a  menţine BNAA în calitate de membru cu drepturi depline în Sistemul Internaţional de asigurări „Carte Verde”, şi mai puţin contează faptul dacă se va extinde din nou termenul de monitorizare. Monitorizare înseamnă că mai avem rezerve, mai multă disciplină şi trebuie să tindem spre îmbunătăţire continuă.

Profit: Aţi activat în calitate de vicepreşedinte al CNPF, în competenţa căreia se include reglementarea şi supravegherea pieţei de asigurări. În ce măsură, cooperarea cu această instituţie  este importantă pentru a menţine BNAA în Sistemul „Carte Verde”?

Aurica Doina:
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) deţine o pondere semnificativă în structura actuală a pieţei de asigurări. Începând cu anul 2007, sectorul RCA a parcurs o reformă complexă, cu impact pozitiv asupra asigurătorilor şi asiguraţilor.

Mă refer la implementarea mecanismelor introduse de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, aplicarea începând cu anul 2008 a metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea RCA, realizarea practică din anul 2008 a sistemului de reduceri şi de majorări ale primei de asigurare RCA acordate în funcţie de istoricul daunelor, punerea în aplicare în anul 2012 a Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data şi alte progrese importante.

Rolul autorităţii de supraveghere rămâne şi în continuare să asigure stabilitatea activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor. În contextul menţinerii BNAA în Sistemul „Carte Verde”, acest rol, de asemenea, constă în asigurarea cooperării în vederea implementării angajamentelor faţă de partenerii de la Bruxelles şi, în mod special, supravegherea capacităţii de plată a BNAA şi stabilitatea financiară a asigurătorilor licenţiaţi în vederea emiterii asigurării Carte Verde.

Profit: Anul 2019 aduce multe provocări pentru piaţa de asigurări, care se referă inclusiv şi la politica tarifară a asigurării RCA. În ce măsură va influenţa asigurătorii aceste modificări legislative?

Aurica Doina:
Într-adevăr, anul curent va fi marcat de aplicarea unor reglementări cu influenţă directă asupra activităţii asigurătorilor. Din 1 iulie 2019, primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă se vor stabili de către asigurători în baza calculelor efectuate în conformitate cu metodologia unică, aprobată de autoritatea de supraveghere.

Din experienţa unor ţări europene, precum Cehia şi Ungaria, liberalizarea treptată a tarifelor RCA a amortizat în timp şi pe etape concrete, efectele de destabilizare a sectorului RCA. În acelaşi timp, asigurătorii trebuie să fie pregătiţi pentru o altfel de competiţie, care poate crea turbulenţe semnificative şi drept consecinţă pot suporta pierderi.

Dar în ce măsură este pregătită piaţa pentru liberalizarea treptată a tarifelor, vom putea discuta în detaliu după publicarea actelor normative ale CNPF şi a pachetului de măsuri aferente perioadei de tranziţie şi de excludere a riscurilor de destabilizare a pieţei. După părerea mea, este necesar de analizat în detaliu acest termen, în funcţie de nivelul de pregătire a pieţei şi după caz, de extins sau nu acest termen.

 


Profit: Referitor la liberalizarea treptată a tarifelor RCA, acest proces poate provoca acumularea primelor de asigurare diminuate şi nejustificat reduse. Cum estimează asigurătorii  riscurile, în mod special cei care emit asigurarea „Carte Verde”?

Aurica Doina:
Această întrebare nu a fost pusă în discuţie la BNAA, dar consider că este necesară o abordare foarte prudentă şi nu exclud că vor fi necesare şi măsuri de intervenţie din partea autorităţii de supraveghere. Din discuţiile actuale cu unii asigurători, priorităţile interne în activitatea acestora se referă la evaluarea activităţii curente de asigurare, care poate fi influenţată de reglementările recente ce se referă la elaborarea propriilor regulamente interne privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice, de intrarea în vigoare a reducerii  tarifelor RCA, de noile condiţii de raportare şi alte aspecte ale activităţii de asigurare.

Bineînţeles, că pe termen scurt, planificăm să avem discuţii cu autoritatea de supraveghere pentru a identifica riscurile aferente liberalizării treptate a tarifelor RCA.

Profit: Printre membrii BNAA se numără companii mari, care au o situaţie financiară stabilă pentru a-şi îndeplini integral obligaţiile de plată, precum şi companii cu unele rezerve la acest capitol. Ce părere aveţi despre opinia unor asigurători care consideră că doar cele mai bune companii trebuie să emită poliţa de asigurare „Carte Verde”?

Aurica Doina:
Pentru a răspunde la această întrebare revin la progresele calitative înregistrate de reformele implementate pe piaţa asigurărilor, în mod special de creşterea cerinţelor de capital, aplicarea regimului de formare a rezervelor şi de calcul a solvabilităţii ce a condus la consolidarea financiară a asigurătorilor. Aplicarea practică a celor menţionate a redus numărul companiilor de asigurare, activitatea cărora nu s-a conformat prevederilor legislaţiei. Suntem la o nouă etapă de reforme, care va stabili cerinţe mult mai severe de supraveghere a pieţei de asigurări.

Fiecare asigurător trebuie să determine eventualele consecinţe şi să acţioneze, luând toate măsurile de a asigura stabilitatea financiară şi de a respecta condiţiile de licenţiere. Pentru companiile emitente a poliţei de asigurare „Carte Verde”, nouă la număr, riscul de excludere din sistemul internaţional „Carte Verde” poate avea consecinţe dezastruoase pentru activitatea ulterioară. Ca concluzie, condiţia de bază este stabilitatea financiară pentru a onora integral şi la timp plata daunelor, precum şi de a respecta  garanţia financiară externă şi alte condiţii.

Profit: Care sunt sarcinile înaintate de companiile de asigurări membre ale BNAA la alegerea Dvs. în funcţia de director executiv?

Aurica Doina:
Reiterez că, principala sarcină se referă la implementarea Planului de acţiuni agreat de partenerii de la Bruxelles pentru a menţine BNAA în calitate de membru cu drepturi depline în Sistemul Internaţional de Asigurări „Carte Verde”. În acelaşi timp, pe lângă obiectivele statutare de gestiune eficientă a fondurilor deţinute de BNAA au fost menţionate şi probleme actuale, precum comunicarea pe chestiuni ce vizează piaţa asigurărilor în ansamblu, inclusiv impactul de reglementare.

Profit: Conform datelor Poliţiei de Frontieră în anul 2016 poliţa de asigurare „Carte Verde” era unul dintre cele mai falsificate documente de călătorie. Care este situaţia în prezent?

Aurica Doina:
Cu toate că statisticile oficiale ale BNAA înregistrează o descreştere a numărului de cazuri cu poliţe „Carte Verde” false, acest fenomen de fraudă pe segmentul „Carte Verde” rămâne în atenţia BNAA, deoarece are impact negativ atât la nivel naţional, cât şi internaţional.  Organele de anchetă instrumentează circa 150 de dosare penale, inclusiv unele se află în instanţa de judecată. Pe fiecare caz BNAA achită daunele, iar ulterior înaintează acţiuni de regres împotriva şoferului care circulă în străinătate cu o poliţă de asigurare falsă şi este vinovat de pagubele produse, pentru a recupera de la acesta daunele achitate. Fiecare conducător auto trebuie să conştientizeze faptul că procurarea poliţei de asigurare se face doar în puncte de vânzare autorizate şi să fie înregistrată în sistemul informaţional RCA Data. Iar în caz, că în cunoştinţă de cauză acceptă un caz de falsificare sau modifică ilegal datele din poliţa de asigurare, poate fi atras la răspundere penală şi recuperarea integrală a daunelor.

Profit: Ce măsuri se întreprind? Planificaţi să înaintaţi modificări şi completări de legislaţie?

Aurica Doina:
În mod obligatoriu, fiecare caz de fraudă pe segmentul RCA şi „Carte Verde” se documentează şi se înaintează spre examinare organelor de anchetă. Referitor la modificări şi completări de legislaţie, bineînţeles, analizăm fiecare caz în parte, studiem practica altor state şi după caz, înaintăm propunerile de rigoare. La fel şi cu privire la cadrul legal în domeniul asigurării de răspundere civilă auto, analizez situaţia curentă şi văd priorităţile asigurătorilor, e nevoie de puţin timp.

Profit: Care sunt rezultatele anului 2018 pentru segmentul RCA şi „Carte Verde”? Ce prognoze se aşteaptă în anul 2019?

Aurica Doina:
Volumul primelor de asigurare pe segmentul asigurării de răspundere civilă auto internă şi externă a înregistrat o creştere nesemnificativă, cu 9,7 mil. lei şi, respectiv, 11,6 mil lei. Anul 2019 a început cu aplicarea reducerilor la primele de asigurare cu circa 15%.

Profit: Anul 2019 este un an cu multe provocări pentru asigurători. Ce mesaj aţi vrea să le transmiteţi în acest context?

Aurica Doina:
Pentru a face faţă provocărilor consider că fiecare asigurător trebuie să organizeze un sistem intern de management al riscului şi să intervină indiscutabil în orice situaţie care ar putea avea influenţe negative, fie de ordin financiar sau de imagine. Şi, desigur, să depună eforturi pentru a menţine BNAA în calitate de membru cu drepturi depline în Sistemul Internaţional de Asigurări „Carte Verde”.■

 

Comentarii [4]

Comentariu
  • 18.02.2019 04:35:24
  • 18.02.2019 04:49:13 FAINA
    A hoteli citobi astavalasi prejneaea directrisa...
  • 01.09.2019 11:59:08
  • 23.10.2023 12:52:03

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
12
Afişări de site:
2488560
Vizitori unici:
5275659

WebArt Pro