Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Viitorul Moldindconbank este unul transparent!

Alexandru TANAS | Bănci & Rezultate

Decizia fondului de investiţii Doverie Holding AD din Bulgaria de a achiziţiona 63,89% din acţiunile băncile comerciale Moldindconbank (MICB) este un sfârşit logic al unui proces complicat. Banca Naţională a Moldovei (BNM), care la 22 ianuarie a permis Doverie United Holding AD să procure acţiunile MICB, a început acest proces în anul 2016, când a iniţiat acţiuni menite să asigure transparenţa acţionarilor în cele mai mari trei bănci din ţară. În cazul MICB, unde pachetul de acţiuni blocate a fost de peste 50%, BNM a aplicat regimul de intervenţie timpurie. Celelalte două bănci sistemice, Victoriabank şi Moldova-Agroindbank, au fost achiziţionate de investitori strategici la 16 ianuarie şi, respectiv, 2 octombrie 2018. Acum, acest proces este finalizat şi la MICB, cea de-a treia bancă sistemică din RM cu o cotă de piaţă de 20%.

La moment, putem spune că cele mai mari instituţii financiare din ţară, cu o cotă totală de piaţă de peste 60%, au trecut prima etapă de însănătoşire, care este şi cea mai importantă. Acţionarii şi clienţii acestor bănci pot răsufla uşuraţi, deoarece acum procedura de însănătoşire trece la o nouă etapă, una mai puţin vizibilă, dar nu mai puţin importantă - cea de dezvoltare sustenabilă a băncilor. Putem afirma că, în mare parte, schimbările deloc simple, dar necesare, au rămas în urmă. Rezultatele acestor schimbări demonstrează că BNM a făcut faţă obiectivului de consolidare şi stabilizare a sistemului bancar, în special prin atragerea investitorilor strategici străini în acţionariatul băncilor moldoveneşti. Atunci când ne referim la transparenţa investitorilor care devin acţionari ai băncilor din RM este important să ţinem cont de mărimea pieţei în care acestea activează. Oricât de bună ar fi o bancă, iar MICB este o bancă bună, piaţa pe care aceasta activează este destul de mică.

Marele corporaţii financiare manifestă un interes sporit faţă de pieţele mari, dar nu şi faţă de cele mici. Anume din acest considerent, avem ceea ce avem. În aprilie se va împlini un an de când acţiunile MICB au fost scoase la vânzare. Au existat investitori care au manifestat interes faţă de MICB, iar unii chiar au analizat situaţia financiară a băncii cu scopul achiziţionării. Totuşi, fondul de investiţii Doverie United Holding AD este primul investitor străin care şi-a manifestat interesul real de a procura acest pachet de acţiuni şi a obţinut de la BNM permisiunea prealabilă. Potrivit legislaţiei, dacă pachetul de acţiuni de 63,89% al MICB nu va fi vândut până în aprilie, atunci el va trebui divizat în pachete mai mici, iar preţul acţiunilor se va micşora.

În acest caz, sunt posibile două scenarii: acţiunile băncii ar putea fi procurate de micii acţionari sau acestea ar putea fi anulate, iar licenţa băncii retrasă. Este de la sine înţeles că niciunul dintre aceste scenarii nu este benefic nici MICB şi celor 36% din acţionarii rămaşi, nici BNM şi nici Republicii Moldova care are nevoie de un sistem bancar stabil şi consolidat. Într-un interviu acordat redactorului-şef al revistei Profit, Alexandru Tanas, Victor Cibotaru, care de pe data de 2 ianuarie curent deţine funcţia de administrator temporar al MICB (în trecut a fost prim-vicepreşedinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank), a relatat despre procesul de însănătoşire a băncii în condiţiile de intervenţie timpurie, precum şi despre importanţa achiziţionării pachetului de control al băncii de către Doverie United Holding AD.

Profit: Dle Cibotaru, procesul complex de însănătoşire al MICB, de atragere a unui investitor strategic şi astfel de soluţionare a problemei transparenţei acţionariatului se apropie de sfârşit. În calitate de participant activ la acest proces, cum aţi caracteriza importanţa şi utilitatea lui pentru MICB?

Victor CIBOTARU:
De la bun început, aş vrea să spun că e bine tot ce se termină cu bine. La 20 octombrie 2016, când BNM a introdus regimul de intervenţie timpurie la MICB, multe lucruri nu erau clare, dar cel mai important, nu era clară finalitatea procesului iniţiat. La acel moment, BNM nu avea tabloul complet al situaţiei reale în bancă. Deşi existau rapoarte de audit extern, opiniile privind situaţia reală erau diferite. Din acest considerent, atunci când a fost introdusă intervenţia timpurie, era evident că BNM trebuia, cu ajutorul administratorilor săi, să înţeleagă câteva lucruri de principiu.

În primul rând, care este situaţia reală în cadrul MICB. În al doilea rând, să implementeze o serie de măsuri urgente care să întărească părţile bune în activitatea băncii şi să reducă la minimum riscurile legate de aspectele slabe.

Dar al treilea şi cel mai important lucru era să propună o ieşire din situaţia în care se afla banca la acel moment.

Desigur, la început, majoritatea celor implicaţi, dacă nu chiar toţi, credeau că o soluţie acceptabilă va fi găsită mult mai rapid. Totuşi, dat fiind situaţia reală în cadrul băncii, pe piaţă, în RM şi în ţările din regiune, a fost nevoie de mai mult de doi ani pentru a realiza toate acţiunile iniţial planificate pentru un an.

Profit: Acum, când există un potenţial cumpărător pentru cele 63,89% din acţiunile MICB, credeţi că puteţi respira uşurat şi spune: „Din fericire, tot ce a fost mai dificil a rămas deja în urmă?”

Victor CIBOTARU:
Desigur, acum toţi administratorii temporari pot respira uşurat. În primul rând, deoarece există un rezultat concret al unui proces foarte important pentru MICB care se apropie de sfârşit. Iar aprecierea dată acestui proces este, după părerea mea, una dintre cele mai bune care ar putea fi obţinută.

Profit: Au existat şi alţi investitori care au manifestat interes faţă de cele 63,89% din acţiunile Moldindconbank?

Victor CIBOTARU:
Vă pot spune că numărul lor a fost mai mic decât ne-am fi dorit. În opinia mea, cauzele nu ţin doar de bancă sau de situaţia din RM, ci mai degrabă de situaţia economiei globale şi mai ales de cea a sistemului financiar mondial la acest moment. Toţi cei care au tangenţă cu economia şi citesc pe Internet comentarii despre criza financiară din 2009, comentarii în care experţii discută dacă criza a luat sfârşit sau dacă aceasta mai poate încă avea un impact negativ asupra economiei globale, înţeleg foarte bine situaţia de pe piaţă. În acelaşi timp, se discută şi despre posibilitatea unei noi crize financiare. Iar ţinând cont de faptul că numărul instituţiilor financiare este în scădere atât la nivel global, cât şi regional, este clar că marii jucători de pe piaţa financiară nu manifestă o dorinţă foarte mare de a achiziţiona noi active.

Pe de altă parte, nu putem spune că nu a existat niciun interes faţă de cele 63,89% din acţiunile băncii. Unii investitori chiar au efectuat o analiză detaliată a situaţiei financiare a Moldindconbank. Astăzi, însă, noi cunoaştem că Doverie United Holding AD din Bulgaria este primul potenţial investitor, care a obţinut permisiunea prealabilă a BNM pentru achiziţionarea acestui pachet de acţiuni.

Profit: Totuşi, teoretic, este posibil ca atunci când acţiunile băncii vor fi scoase la licitaţie să apară şi alţi investitori care să se lupte pentru ele, propunând un preţ mai mare?

Victor CIBOTARU:
Nu cred că are rost să discutăm despre lucruri teoretice. Este mult mai bine să ne axăm pe fapte concrete. Dacă asemenea investitori vor apărea, noi vom afla despre ei. Din acest considerent, astfel de speculaţii arată ca ghicitul în cafea. Nu este corect ca un lucrător al sectorului bancar să le facă.

Profit: Ce puteţi spune despre fondul Doverie Holding AD din punctul de vedere al emitentului acţiunilor scoase la vânzare?

Victor CIBOTARU:
Consider că la moment putem vorbi obiectiv şi cu argumente despre câteva aspecte importante care caracterizează pozitiv fondul Doverie United Holding AD.

Primul aspect este legat de faptul că investitorul vine dintr-o ţară membră a UE.
În al doilea rând, acest investitor este prezent pe piaţă de mai mult timp. Nu este o companie creată de ieri sau alaltăieri.  

În al treilea rând, Doverie United Holding AD este o companie ale cărei acţiuni sunt cotate la Bursa de Valori din Bulgaria, lucru care vorbeşte despre transparenţa ei. Consider că aceste aspecte sunt suficiente pentru a considera Doverie United Holding AD drept un investitor care merită să achiziţioneze pachetul de control al Moldindconbank.

Profit: Cât de mult coincid intenţiile investitorului străin cu sarcinile care au fost puse în faţa MICB în octombrie 2016 de colectivul băncii, de BNM şi de stat?

Victor CIBOTARU:
În opinia mea, situaţia este mai simplă dacă ne referim la reprezentanţii managementul superior care au în prezent statutul de administratori temporari - membrii Consiliului de administrare şi cei ai Comitetului de conducere al băncii.

Administratori temporari au fost numiţi în funcţie de BNM, iar din această cauză nu pot fi văzuţi ca parte a componentei comerciale în activitatea băncii. Noi am activat ca nişte soldaţi, a căror sarcină a fost de a păstra această instituţie, a îmbunătăţi situaţia şi calitatea serviciilor şi a creşte valoarea ei. Dar cel mai important lucru este de a transmite banca, la momentul potrivit, în mâinile unui investitor strategic sigur.

Cât priveşte colectivul Moldindconbank, desigur, acesta îşi doreşte ca banca să fie achiziţionată de un investitor care nu doar va majora salariile, dar care va dezvolta banca şi îi va îmbunătăţi rezultatele financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele stabilite de BNM.

Din acest punct de vedere, investitorul din Bulgaria corespunde tuturor cerinţelor şi doleanţelor BNM.

În urma întâlnirilor şi discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanţii fondului din Bulgaria, îmi permit să afirm că acest investitor poate aduce multă valoare adăugată activităţii Moldindconbank, atât în procesul de administrare a băncii, cât şi sistemului său informaţional, modernizarea produselor bancare şi procesului de administrare a riscurilor.

Fondul Doverie United Holding AD, care nu activează direct pe piaţa financiară, dispune de o echipă profesionistă de experţi financiari şi bancheri, lucru de care m-am convins după o întâlnire cu reprezentanţii acestei echipe. Persoanele respective dispun de o experienţă vastă de activitate în sistemul bancar din Bulgaria, în special în câteva bănci importante din această ţară. Asemenea specialişti pot fi delegaţi să activeze în orice calitate şi în orice domeniu în cadrul Moldindconbank - administrare, control, organul consultativ etc.

 


Profit: Tranzacţia cu cele 63,89% din acţiunile băncii va fi efectuată de către compania de brokeri a Moldindconbank?

Victor CIBOTARU:
Da. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii fondului, s-a ajuns la înţelegerea ca tranzacţia să fie realizată de compania de brokeri a Moldindconbank.

Profit: În opinia Dvs., cât de curând după finalizarea tranzacţiei, BNM va anula regimul de intervenţie timpurie?

Victor CIBOTARU:
Necesitatea de a asigura transparenţa acţionariatului a fost una din cauzele principale care au determinat BNM să introducă regimul de intervenţie timpurie la MICB.

Aş vrea să menţionez că pe parcursul întregii perioade de intervenţie timpurie, BNM nu a introdus niciun fel de restricţii în activitatea băncii. Aceasta a continuat să activeze în regim normal. Unica restricţie, care practic nu a fost vizibilă pentru publicul larg, a vizat administraţia băncii care a fost obligată să prezinte BNM un volum mult mai mare de informaţie şi, foarte important, să facă acest lucru mult mai frecvent decât celelalte bănci.

Alte restricţii din partea BNM nu au existat.

După ce Doverie United Holding AD va deveni acţionar cu acte în regulă al MICB, va fi necesară organizarea unei Adunări generale a acţionarilor la care va fi aleasă o nouă conducere a băncii. Abia atunci BNM îşi va putea retrage administratorii temporari şi va anula administrarea externă, cu condiţia că nu vor exista alte cauze pentru a o menţine.

Profit: Aş vrea să vă rog să faceţi o incursiune în trecut şi să ne spuneţi cum au reuşit administratorii MICB să dezvolte banca şi chiar să înregistreze rezultate financiare foarte bune? Nu este un secret că în perioada în care s-a aflat sub intervenţie timpurie, banca nu a cedat poziţiile pe piaţă. Din contra, a înregistrat cel mai înalt nivel al indicatorilor de eficienţă a capitalului şi activelor, ROE şi ROA.

Victor CIBOTARU:
O asemenea structură financiară precum este Moldindconbank, care joacă un rol important în activitatea economică şi socială a ţării, se află permanent în atenţia mass-media şi a opiniei publice.

Uneori, când există un nivel sporit de atenţie, unele persoane, care nu ştiu sau nu înţeleg foarte bine situaţia, presupun anumite lucruri. De aceea, toate lucrurile rele care s-au spus despre Moldindconbank s-au bazat în mare parte pe zvonuri. Nu pot spune că toate zvonurile au fost neîntemeiate. Dar de exemplu, la acel moment, nu a existat un plan, aşa cum s-a vehiculat, de divizare a activelor băncii în „sănătoase” şi „toxice”.

Colectivul Moldindconbank întotdeauna a fost un exemplu de o echipă profesionistă, care a dezvoltat banca în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu actele normative ale BNM.

Sunt bine cunoscute motivele care au determinat BNM să introducă regimul de intervenţie timpurie la MICB şi nu vreau să revin la acest subiect. La momentul numirii administratorilor externi nu a fost necesar de a distruge totul pentru a începe construcţia a ceva nou. Întotdeauna a existat o singură dorinţă - banca să activeze conform regulilor şi să fie soluţionată problema transparenţei acţionarilor.

Punctul forte al băncii a fost orientarea către interesele şi doleanţele numeroşilor săi clienţi. Au existat, desigur, şi puncte slabe asupra cărora a fost necesar să lucrăm. Acestea, în primul rând, s-au referit la schimbarea şi îmbunătăţirea procedurilor şi managementului de risc. Acest lucru era cu atât mai actual cu cât BNM a introdus în sistemul bancar principiile BASEL III.

Deşi pare greu de crezut, nu pot spune că a fost un lucru uşor, dat fiind rezultatele înregistrate de bancă în 2018. Îmi amintesc de petrecerea de Revelion care a avut loc la două luni după introducerea regimului de intervenţie timpurie. A fost o petrecere tristă. Mulţi se uitau unii la alţii şi se întrebau dacă va mai avea banca ocazia să organizeze o asemenea petrecere sau dacă se vor mai vedea toţi împreună vreodată. Dar dispoziţia tristă nu a durat prea mult, iar angajaţii băncii au înţeles rapid că multe lucruri depind de ei şi au acţionat.

Datorită cooperării dintre administratorii temporari ai BNM şi muncii asidue depuse de echipa de manageri, precum şi de întreg colectivul băncii, MICB se poate lăuda astăzi cu rezultate financiare foarte bune.

Profit: Cum aţi comenta principalii indicatori ai băncii pentru anul 2018?

Victor CIBOTARU:  Anul 2018 a fost unul în care MICB a înregistrat indicatori record la capitolul eficienţă. Venitul net, după achitarea impozitelor, a fost de 500,30 mil. lei. MICB a înregistrat cei mai înalţi indicatori ai eficienţei activelor şi capitalului din sistemul bancar – 3,0% şi, respectiv, 20,8%.

Profit: În opinia Dvs.,  care au fost principalii factori care au contribuit la înregistrarea unor asemenea rezultate?

Victor CIBOTARU:
Pe de o parte, acest lucru s-a datorat faptului că Moldindconbank a continuat să deţină un număr optim de subdiviziuni teritoriale care oferă clienţilor servicii de calitate. Raportul între veniturile aferente dobânzilor şi cele neaferente dobânzilor este, de asemenea, unul balansat (60%/40%). Veniturile aferente dobânzilor le obţinem de la creditele şi activele băncii, iar cele neaferente dobânzilor din activitatea operaţională.

Aş vrea să atrag atenţia asupra gradului de acoperire a cheltuielilor neaferente dobânzilor cu veniturile neaferente dobânzilor.

În sistemul bancar acest indicator este puţin mai mare de 70%, în timp ce la MICB el întotdeauna a depăşit nivelul de 90%. Indicatorul respectiv vorbeşte despre faptul că situaţia la Moldindconbank este foarte bună din punct de vedere al corelării cheltuielilor cu veniturile obţinute din serviciile oferite.

În al doilea rând, Moldindconbank dispune de cea mai mare reţea de filiale şi agenţii pe întreg teritoriul ţării - 194. Acestea activează în toate oraşele şi centrele raionale, precum şi în majoritatea satelor mari. Moldindconbank se poziţionează drept o instituţie bancară care oferă servicii unui spectru larg de clienţi, este o bancă ce deserveşte mai multe proiecte sociale din ţară, în special, achitarea pensiilor şi a altor plăţi sociale.

Profit: La capitolul servicii carduri, banca îşi menţine poziţia de lider în sistem.


Victor CIBOTARU:
Moldindconbank deţine o cotă de piaţă de 38% în ceea ce priveşte activitatea de carduri. Dacă este să ne referim la faptul cum a reuşit banca să obţină rezultate financiare bune, este necesar, în primul rând, să constatăm existenţa unei baze stabile de venituri, optimizarea costurilor şi, desigur, reducerea ponderii creditelor neperformante. Acest lucru a permis utilizarea unei părţi considerabile din rezervele băncii care în 2018 s-au redus semnificativ.
În pofida creşterii portofoliului de credite cu peste 400 de mil. lei, rezervele au scăzut datorită rambursării mai multor credite neperformante. Dacă la începutul anului 2018 rata acestora în cadrul Moldindconbank era mai mare de 28%, atunci la sfârşitul anului valoarea lor a scăzut la 21,0%.

Profit: Cum au reuşit administratorii să prevină reducerile de active?

Victor CIBOTARU:
Comparativ cu primul an, după introducerea regimului de intervenţie timpurie, când a avut loc reducerea activelor, am finalizat anul 2018 cu o creştere a volumului acestora cu 1,4 mlrd. lei. Schimbările calitative, iniţiate cu ajutorul BNM la finele anului 2016, au fost efectuate de bancă în perioada 2017-2018.

Atunci când ne referim la creditele neperformante, este corect să analizăm ponderea rezervelor create de bancă pentru acoperirea acestora. Din păcate, mulţi experţi nu se referă la acest aspect atunci când vorbesc despre situaţia financiară din cadrul băncii. Băncile pot adopta diferite strategii de risc în procesul de implementare a recomandărilor şi standardelor BASEL III.

De exemplu, unii abordează aceste strategii mai riscant, în timp ce alţii le tratează cu precauţie. Orice bancă îşi poate asuma riscuri, însă doar dacă este sigură că le poate acoperi la timp cu propriul capital.

La Moldindconbank clasificăm creditele destul de conservativ, formând rezerve pentru acestea. Ponderea rezervelor în banca noastră este una dintre cele mai mari din sistem.

Fapt argumentat de raportul creditelor expirate la total credite neperformante, unde MICB înregistrează un indicator în mărime de 42,3% fiind sub media pe sistemul bancar de 54,6%.

Totodată, potrivit standardelor internaţionale, unul din criteriile de bază la clasificarea creditelor neperformante este înregistrarea restanţelor la plăţile aferente creditelor mai mult de 90 de zile. Este evident că banca poate trece la categoria neperformante şi alte credite, de exemplu, din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare a clientului sau reducerii costului gajului etc.

Pot spune că creditele neperformante, cu res-tanţe de peste 90 de zile, sunt acoperite cu provizioane în proporţie de 100%. La finele 2018, ponderea acestor credite în totalul portofoliului a constituit doar 6,7%, în condiţiile în care ponderea totală a creditelor neperformante a fost de 21%.

Scăderea ponderii creditelor neperformante indică, de asemenea, şi asupra faptului că există o abordare destul de conservativă a evaluării portofoliului de credite. Volumul lor în cadrul băncii este de circa 1,4 mlrd. lei. Anul trecut pentru creditele neperformante s-au efectuat rambursări în valoare de peste 800 mil. lei, inclusiv peste 600 mil. lei, datoria principală. Şi încă un detaliu important, mai mult de două treimi din aceste plăţi au fost efectuate la iniţiativa celor care au contractat aceste credite, fără a fi iniţiate proceduri juridice.

Profit: Care este la moment valoarea fondului de risc al băncii?

Victor CIBOTARU:
Suma este de aproximativ 1,5 mlrd. lei potrivit standardelor prudenţiale ale BNM. Potrivit clasificării internaţionale, este vorba de circa 1,1 mlrd. lei.

Profit: Reiese că, în cazul restituirii „creditelor neperformante”, Moldindconbank va avea posibilitatea să-şi îmbunătăţească rezultatele financiare, având în vedere că mijloacele din fondul de rezervă vor intra la categoria venituri?

Victor CIBOTARU:
Sincer vorbind, pentru asta şi lucrăm. Cred că orice acţionar care va intra în capitalul Moldindconbank va avea o singură dorinţă -  ca banca să lucreze mai mult şi mai bine! (Zâmbeşte). Prin acest lucru şi se explică optimismul şi încrederea cu care privim viitorul Moldindconbank.

Profit: Credeţi că Doverie United Holding AD, după achiziţionarea a 63,89% din acţiuni, va veni cu propunerea de a cumpăra şi restul acţiunilor, aşa cum prevede legislaţia Republicii Moldova?

Victor CIBOTARU:
Acţionarii care deţin 36% din acţiuni vor avea de ales: să-şi vândă acţiunile sau să rămână acţionari minoritari. Aceasta este chestiunea personală a fiecărui acţionar în parte. Singurul lucru pe care îl pot spune este că pentru Moldindconbank, cu siguranţă, se apropie cele mai bune timpuri, iar acestea au conexiune directă cu tot ce s-a făcut în cadrul băncii în ultimii trei ani şi, desigur, cu venirea unui investitor străin.

Nu vreau să rescriu întreaga istorie a Moldindconbank, începând din 1959, iar ulterior din 1991. La diferite etape, fiecare conducător al băncii şi acţionarii săi au făcut multe lucruri bune şi utile pentru bancă. Esenţa tuturor acestor eforturi este dezvoltarea durabilă şi dinamică a băncii. Ar fi incorect să-i pieptănăm pe toţi cu acelaşi pieptene. Da, în istoria Moldindconbank au existat şi momente negative. Acum, însă, banca va avea un investitor din Uniunea Europeană, care va contribui la rezolvarea uneia dintre cele mai presante probleme ale băncii - îmbunătăţirea reputaţiei la nivel internaţional. Este necesar să actualizăm lucrurile, să tragem o linie şi să începem să promovăm dinamic banca pe noi culmi şi orizonturi.

Profit: În ce măsură credeţi că va spori concurenţa între cele mai mari bănci din RM după intrarea pe piaţă a investitorului din Bulgaria?

Victor CIBOTARU:
Ştiţi, concurenţa de pe piaţă nu s-a redus niciodată, chiar şi atunci când, dintr-o parte, se crea impresia că situaţia este calmă. Calmul era la suprafaţă, iar în adâncuri întotdeauna exista o concurenţă sănătoasă. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că pentru clienţi concurenţa este, cu siguranţă, un lucru bun. Creşterea concurenţei contribuie, în primul rând, la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite de bănci, face ca acestea să devină mult mai ieftine şi mai accesibile. Prin urmare, nimeni nu a anulat competiţia, ea a fost întotdeauna binevenită.

Profit: Ne puteţi spune cum va arăta noua conducere a Moldindconbank odată cu sosirea unui acţionar străin?

Victor CIBOTARU:
Nu aş dori să fiu înţeles greşit. Singurul lucru pe care îl pot remarca este că actuala conducere a Moldindconbank, inclusiv Aurel Cincilei, care a fost rechemat la BNM, a făcut multe lucruri bune pentru bancă. Decizia în ceea ce priveşte noul management –va fi aprobată de investitorul strategic şi acţionarii care vor decide să rămână la bancă. Totul depinde de ce fel de conducere doresc ei să aibă. Eu cred că dacă colegilor mei li se va propune să lucreze în continuare în cadrul băncii, ei vor accepta. Este evident că statutul se va schimba puţin: una este să ai statut de administrator temporar aprobat de BNM şi alta este să lucrezi în baza unor condiţii comerciale.

Niciun investitor nu va schimba radical situaţia. De regulă, se formează o simbioză raţională dintre angajaţii vechi şi cei noi, începând de la nivelul superior şi terminând cu nivelul mediu în care lucrează persoane cu funcţii de răspundere. Depinde de noii acţionari care va fi acest raport în cadrul Moldindconbank.

Profit: Vă mulţumim pentru interviu!■

 

Comentarii [6]

Comentariu
  • 18.02.2019 04:39:24
  • 18.02.2019 04:47:21 eVA
    vREAU SA CRED CA ANUMME ASA SI SA FIE.
  • 19.02.2019 05:06:35
  • 11.04.2019 07:55:52
  • 20.09.2019 08:10:24
  • 30.08.2023 03:37:02

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
13
Afişări de site:
2488552
Vizitori unici:
5275618

WebArt Pro