Profitразделитель ссылочного текста №_1-2_2023 (304), ianuarie-februarie 2023

BERD susţine Moldindconbank-ul

Mariana TABUNCIC | Bănci & Parteneri

După obţinerea independenţei, dezvoltarea instituţiilor bancare din Moldova a cunoscut un trend ascendent. Un rol important în acest sens l-a jucat susţinerea organismelor financiare internaţionale, care sînt dispuse să crediteze instituţiile bancare din Moldova pentru ca acestea să devină competitive şi să răspundă necesităţilor sectorului privat. Prin urmare, dezvoltarea unei bănci a devenit direct proporţională cu succesul înregistrat în procesul de colaborare cu partenerii străini. Pe parcursul anilor, colaborarea BC „Moldindconbank” S.A. cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a devenit una de referinţă, aceasta fiind bazată pe încredere, respect şi condiţii de activitate reciproc avantajoase.

Colaborarea dintre BERD şi BC „Moldindconbank” S.A. a început în anul 2000 prin semnarea acordului privind Facilitarea de Garantare a Finanţării Comerţului. Ulterior, au fost semnate mai multe acorduri de colaborare în domeniul susţinerii businessului mic şi mijlociu, inclusiv pentru eficientizarea energetică şi  finanţarea operaţiunilor de export- import. La moment, în cadrul Moldindconbank-ului sînt deschise linii BERD de finanţare a sectorului mic şi mijlociu din Moldova în sumă totală de 28,5 mil. euro.

Principalul scop al liniilor de creditare oferite de BERD instituţiilor bancare din Moldova este să sprijine sectorul real al economiei. Cu atît mai mult cu cît, în rezultatul crizei financiare globale din 2008-2009, băncile din Moldova au redus substanţial volumul creditelor. Acest fapt a avut o influenţă negativă asupra companiilor mici şi mijlocii, ale căror posibilităţi de împrumut s-au redus substanţial. În această situaţie, salvarea a venit tot din partea instituţiilor financiare internaţionale, care au oferit băncilor posibilitatea de a atrage resurse financiare mai ieftine pe termen lung şi să finanţeze în continuare întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM).

Conducerea Moldindconbank-ului apreciază înalt colaborarea cu BERD-ul şi susţine că aceasta joacă un rol foarte important pentru atragerea investiţiilor în Moldova şi pentru dezvoltarea sectorului privat. Directorul BERD, responsabil de instituţiile financiare din Balcanii de Vest, Moldova şi Turcia, dl Francis Malige, consideră că cel mai recent împrumut în valoare de 3,5 mil. euro oferit de BERD Moldindconbank-ului va permite acestei instituţii financiare să răspundă necesităţilor stringente de finanţare a ÎMM-urilor în condiţiile actuale de pe piaţa de credite şi să ajute businessul mic să devină mai puternic şi mai competitiv. Francis Malige susţine, într-un interviu acordat revistei Profit, că BERD planifică să-şi extindă cooperarea cu băncile partenere din Moldova, să dezvolte şi să promoveze noi instrumente financiare.

Profit: Dle Malige, recent, BERD a acordat o nouă linie de credit pentru Moldindconbank în valoare de 3,5 mil. euro. Care au fost condiţiile de creditare şi în ce scopuri vor fi utilizaţi aceşti bani?    

F.M.:
Pentru început, trebuie să spun că pentru BERD Moldindconbank este un partener foarte bun. Toate liniile de credit acordate anterior au fost implementate în conformitate cu planurile stabilite. De exemplu, din linia de credit de 15 mil. euro acordată anterior tot pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, mai mult de 80 de clienţi au beneficiat deja de aceste surse financiare. Moldinconbank mai are o linie de finanţare pentru eficientizarea energetică în valoare de 6 mil. euro şi una de finanţare a importului-exportului de $6 mil. Toate aceste linii de credit au fost acordate pentru o perioadă de 5 ani. Dacă ne referim la condiţiile contractuale ale ultimei linii de credit, care va fi utilizat în scopul finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, atunci acestea sînt comerciale. Rata dobînzii este una flotantă, bazată pe EURIBOR sau LIBOR, în funcţie de valuta solicitată. Cert este că BERD acordă condiţii de creditare foarte avantajoase în situaţia actuală a R.Moldova.    

Profit: Cît de dificile sau, dimpotrivă, uşoare au fost negocierile cu Moldindconbank-ul? Asupra căror aspecte a insistat BERD?

F.M.:
Cel mai dificil de negociat este primul credit, pentru că atunci nu ştii încă cu cine ai de a face. După ce am depăşit această etapă de cunoaştere, constatăm că urmează o etapă mult mai simplă pentru relaţia noastră. Unul dintre aspectele la care insistăm în permanenţă şi care a fost promovat şi în cadrul negocierilor cu Moldindconbank-ul a fost cel ce ţine de guvernarea corporativă în cadrul băncii. În principiu, putem spune că la acest capitol avem rezultate destul de bune.

Profit: În creşterea PIB-ului R.Moldova înregistrată în ultimii ani există şi meritul BERD-ului, care pe parcursul ultimilor ani creditează activ businessul mic şi mijlociu prin intermediul acordării liniilor de credit băncilor din Moldova. Care este volumul acestor linii de creditare şi care bănci au beneficiat de ele? De asemenea, care sînt planurile BERD în această direcţie pentru perspectiva imediat următoare 2012-2015?

F.M.:
Pentru început trebuie să precizăm că BERD este unul dintre cei mai mari investitori în Moldova. Dacă ne referim la participarea în capitalul companiilor, cît şi la finanţarea de către BERD a instituţiilor financiare, atunci putem vorbi despre o sumă de circa 162 mil. euro în ultimii  ani. Aceste investiţii au fost canalizate spre susţinerea competitivităţii sectorului privat, finanţarea domeniului energetic, a importului şi exportului, precum şi la acordarea liniilor de credit pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Pînă în prezent, de linii de credit au profitat băncile comerciale Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Banca Socială, Mobiasbancă, Eximbank, BCR Chişinău şi ProCreditBank. Noi vom continua să acordăm linii de credit pentru băncile din Moldova în scopul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Atunci cînd BERD decide să finanţeze R.Moldova într-o formă sau alta, cel mai important lucru căruia i se acordă atenţie este ca proiectele prezentate să fie calitative şi să contribuie efectiv la creşterea economică a ţării. Dacă proiectele sînt eligibile, atunci nu există limite pentru finanţare. Cu alte cuvinte, finanţăm atît cît este cerere acceptabilă din punct de vedere bancar.  

Profit: Ce condiţii puneţi băncilor din Moldova pentru a le finanţa? Acestea se deosebesc de condiţiile impuse altor ţări?

F.M.:
Sînt cîteva lucruri destul de simple. În primul rînd, este necesar ca instituţiile pe care le finanţăm să fie private sau să existe o strategie de privatizare a acestora. În al doilea rînd, acestea trebuie să aibă o guvernare bună, ceea ce înseamnă transparenţa acţionarilor. Cu alte cuvinte, trebuie să fie clar pentru toţi cine sînt acţionarii. De asemenea, o componentă importantă ţine de prezenţa unui management profesionist al instituţiei respective. Un alt element important îl constituie faptul că instituţia pe care o finanţăm trebuie să aibă un angajament foarte clar de a finanţa întreprinderile mici şi mijlocii. Noi considerăm că anume acest lucru este foarte necesar la moment pentru economia R.Moldova. A patra componentă, la fel de importantă, este ca banca să funcţioneze în conformitate cu principiile bancare sănătoase.  Prin urmare, aceste condiţii nu se deosebesc cu nimic de condiţiile pe care le impunem altor ţări. BERD utilizează aceleaşi criterii de finanţare pentru Moldova, România, Ucraina, ca exemplu.

Profit: Instituţia pe care o reprezentaţi are investiţii în capitalul unor companii din Moldova, inclusiv bănci. Este dispus BERD-ul să majoreze investiţiile directe în economia R.Moldova şi anume în care segment al economiei?

F.M.:
Da, bineînţeles. La moment, noi avem investiţii de capital în Mobiasbancă, ProCreditBank şi Victoriabank. Pînă de curînd, am fost acţionari şi la Moldova-Agroindbank. Sîntem deschişi pentru noi oportunităţi de investiţii de capital şi nu doar în sectorul bancar.

Profit: Cum aţi caracteriza colaborarea din ultimul timp a BERD-ului cu R.Moldova?

F.M.:
Aş vrea să menţionez că este o colaborare destul de bună. Sîntem destul de bine prezenţi în ţară şi, bineînţeles, că finanţarea BERD în Moldova este proporţională cu mărimea economiei naţionale. Noi considerăm că facem investiţii destul de bune aici, ţinînd cont de volumul economiei R.Moldova. Ceea ce se referă la cooperarea cu autorităţile R.Moldova, pot spune că este o cooperare bună. Noi avem un dialog destul de constructiv şi transparent cu autorităţile şi este foarte simplu de a avea întîlniri cu acestea.

Profit: Cum aţi caracteriza riscurile de activitate ale BERD în Moldova? Trendul acestor riscuri se micşorează sau, dimpotrivă, se majorează? În ce constau aceste riscuri pentru potenţialii investitori strategici pentru Moldova?

F.M.:
Vreau să menţionez că în Moldova este o economie destul de dinamică care se mişcă destul de repede. Dacă vorbim despre sectorul bancar, atunci este clar că primul moment legat de riscuri ţine de creditele neperformante. Este clar că acest lucru constituie rezultatul crizei economice mondiale. Pentru sectorul bancar din Moldova o medie de credite neperformante era de 16-17%. Acum situaţia este mult mai bună, iar media creditelor neperformante a scăzut pînă la 10%. Dar şi nivelul de 10% este destul de înalt. Noi aşteptăm ca băncile din Moldova să continue eforturile pentru a reduce această cifră. Un alt risc pe care-l vedem în cadrul sectorului bancar ţine de lipsa transparenţei în anumite domenii. Noi înţelegem şi cunoaştem că businessul bancar este bazat şi pe încredere. Atunci însă cînd nu ştii în cine să ai încredere, este foarte greu de a stabili anumite relaţii de colaborare. Noi considerăm că în Moldova există cîteva bănci care trebuie să depună anumite eforturi pentru a deveni mai transparente. Există încă un aspect pe care aş dori să-l menţionez, deşi acesta nu se referă la riscuri, ţine de faptul că ar trebui efectuată privatizarea ultimei bănci de stat din Moldova - Banca de Economii.

Profit: Ce ar putea majora substanţial nivelul de atractivitate investiţională a R.Moldova?

F.M.:
Chiar şi în aceste condiţii nu pot spune că Moldova nu este atractivă din punct de vedere investiţional, dar este clar că sînt multe alte lucruri care trebuie făcute pentru ca aceasta să devină şi mai atractivă. Bineînţeles că este vorba, în primul rînd, de continuarea procesului de privatizare, transparenţa în sectorul bancar, o calitate mai bună a portofoliilor de credite. Ceea ce este foarte important pentru investitori, este de a vedea o perspectivă privind evoluţia ţării. Moldova face eforturi pentru a menţine stabilitatea macrofinanciară a ţării, dar nu este vorba doar de a o menţine, ci este necesar ca aceasta să fie înţeleasă de investitorii străini. De asemenea, un lucru extrem de important ţine de acordarea pentru aceşti investitori străini a unei stabilităţi la capitolul legislaţiei R.Moldova.

Profit: BERD observă eforturile autorităţilor de a schimba paradigma de dezvoltare a economiei moldoveneşti de la import şi consum la producţie şi export?

F.M.:
Schimbarea modelului de dezvoltare economică este un lucru care trebuie făcut, iar noi reprezentăm instituţia dispusă să contribuim la această schimbare. Este clar că, dacă o economie lucrează doar pentru importuri şi consum, nu este un model care poate fi susţinut. Această situaţie poate dura cîţiva ani, dar pe termen lung un astfel de model nu poate fi susţinut. Nu putem spune că aşa ceva nu este bine venit pentru Moldova, dar este un veto pentru ţara Dvs. Mai mult, noi considerăm că cel mai bun lucru pentru Moldova este să susţinem şi să acordăm tot suportul pentru a face investiţii. Vom participa cu investiţii în capital, dar vom acorda şi finanţare pe termen lung pentru a facilita activitatea companiilor şi a le acorda tot suportul necesar. De exemplu, dacă vorbim de eficientizarea energetică, atunci Moldova este în totalitate dependentă de importul de resurse energetice. Şi, bineînţeles, că acest moment de dependenţă totală de resursele energetice din străinătate ne face să acordăm investiţii pentru eficientizarea energetică pentru ca Moldova să devină mult mai competitivă şi eficientă din acest punct de vedere.

Profit: În opinia Dvs., ce ar putea ajuta R.Moldova ca economia acesteia să fie stabilă la şocurile externe?

F.M.:
Acesta este un proces lung. Economia este mai afectată de şocuri atunci cînd  este mai puţin dezvoltată şi mai puţin implicată în procesele economice. Prin urmare, economia este mult mai protejată de şocuri, atunci cînd aceasta se află în echilibru, fiind balansată atît din punct de vedere fiscal, cît şi comercial. Şi dacă vorbim de trecerea de la modelul economic bazat pe consum la cel bazat pe export şi investiţii, atunci acest lucru face ca ţara să devină mai stabilă la şocurile externe. Un alt moment care ar face ca ţara să fie mai puternică şi mai rezistentă la şocurile externe ţine de monitorizarea foarte bună a deficitului bugetului şi deficitului comercial, precum şi a echilibrului datoriei externe. Toate acestea, combinate, vor face ca Moldova să fie mult mai atractivă din punct de vedere investiţional. Anume aceasta şi reprezintă soluţia pentru a micşora vulnerabilitatea ţării faţă de şocurile externe. Desigur că sînt sectoare în care drumul este încă destul de lung, dar cel mai important este să înţelegem că fiecare acţiune trebuie făcută în direcţia corectă. Pas cu pas.■

 

Comentarii [4]

Comentariu
  • 08.08.2011 10:27:08 Roi
    Cine are relatiile cu BERD - are si o perspectiva... pentru dezvoltarea.
  • 10.08.2011 11:56:00 Олеся
    Все правильно, все тянутся к лидерам и гигантам, в надежде, что конгда придется ТУГО, они помогут, они спасут.
  • 17.09.2016 05:40:29
  • 10.06.2019 07:40:32

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
7
Afişări de site:
2309365
Vizitori unici:
4815583

WebArt Pro