Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Argumentele forte ale BCR Chişinău

Interviu cu un bancher | Svetlana RUDENCO

Sorin Andrei a fost numit în funcţia de Preşedinte Executiv al Băncii Comerciale Române Chişinău (BCR Chişinău) acum un an, avînd la acel moment o experienţă de aproape 15 ani de activitate în sectorul bancar. A dat dovadă de fidelitate faţă de BCR, pornind chiar de la cel mai dificil segment într-o perioadă complicată – din 1995 a fost responsabil în BCR România de creditarea sectorului privat, în special, a întreprinderilor mici şi mijlocii. A urmat o perioadă lungă în cadrul sucursalei Botoşani a BCR, în care Sorin Andrei a activat în managementul superior pînă în anul 2007. Ulterior, a venit rîndul unei noi provocări – a fost numit în postul de director regional pe partea de Sud-Est a României, cu sediul la Constanţa.

     Atunci cînd urma să plece din Botoşani la Constanţa, ziarul regional „Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi” scria: „Pentru judeţul nostru directorul Sorin Andrei a fost şi rămîne un simbol al generaţiei tinere de după 1990, care a tratat cu seriozitate realizarea profesională în condiţiile economiei private, a studiat pentru a fi la curent cu noutăţile din domeniu, s-a perfecţionat prin cursuri interne şi externe. Sorin Andrei este deja regretat de către mulţi patroni locali care s-au bucurat de sprijinul său în dezvoltarea afacerilor”.
     Venirea sa în R.Moldova a marcat o nouă etapă în însăşi dezvoltarea BCR Chişinău. Centrala băncii s-a mutat într-un nou sediu, dotat tehnic şi logistic în conformitate cu cele mai înalte standarde. Obiectul mîndriei Preşedintelui Executiv al băncii îl constituie sistemul informaţional performant care asigură excelenta funcţionare a organismului numit bancă comercială modernă. Are sprijinul echipei profesioniste pe care o conduce, fapt care serveşte drept premisă sigură pentru realizarea celor mai ambiţioase planuri ale instituţiei, stipulate în Strategia BCR-Chişinău pentru 2009-2011: 1. Alinierea la standardele grupului financiar Erste. 2. Extinderea reţelei de unităţi bancare. 3. Consolidarea segmentului retail prin intermediul următoarelor acţiuni: elaborarea şi implementarea de noi produse retail; dezvoltarea şi diversificarea produselor cu carduri, inclusiv aderarea la VISA International; extinderea spectrului serviciilor de transferuri internaţionale.
     Mai multe detalii privind performanţele şi obiectivele de dezvoltare a BCR Chişinău aflaţi din interviul acordat de către Sorin ANDREI în premieră şi în exclusivitate pentru revista Profit. 
     Profit: Stimate Domnule Preşedinte Executiv,  singurul acţionar al băncii pe care o conduceţi este BCR care face parte din Erste Group, unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din   Europa Centrală şi de Est. Care este specificul modelului de activitate a grupului şi cum este aplicat acesta în cadrul BCR pe piaţa din R.Moldova? 
     S.A.: Erste Group, cu sediul în Austria, deserveşte peste 17,5 mil. clienţi în opt ţări din Europa Centrală şi de Est, fiind cel mai important grup financiar central-european. Succesul nostru este datorat, în principal, atenţiei deosebite acordate clienţilor, existenţei unei oferte complete de servicii financiar-bancare şi competenţei profesionale a celor peste 51 mii de angajaţi Erste Group. Accesibilitatea, simplitatea, independenţa şi dinamismul sînt principiile de bază ale Erste Group. BCR, cea mai importantă bancă din România, este membru al Erste Group din 2006, fiind singurul acţionar al BCR Chişinău. În activitatea noastră în Moldova tindem să utilizăm cele mai bune practici din activitatea grupului. Pe parcursul anului 2009 am implementat un plan riguros de optimizare a activităţilor pentru a putea oferi clienţilor şi partenerilor noştri cele mai potrivite soluţii pentru prosperitatea afacerii lor,  la cele mai înalte standarde de calitate.
      Profit: Erste Group a obţinut în 2009 un profit operaţional record de peste 3,77 mlrd. de euro. În condiţiile recesiunii financiare globale este un indicator mai mult decît optimist. Care este rentabilitatea şi cum se explică acest fapt?
     S.A.: Orice afacere trebuie să fie profitabilă, iar acest fapt este posibil numai dacă gestionezi eficient resursele disponibile, stabileşti relaţii de lungă durată cu partenerii şi clienţii - persoane fizice şi juridice - şi le oferi acestora ceea ce li se potriveşte pentru ca ei să prospere. Eficienţa financiară înaltă a grupului Erste se datorează acestor adevăruri simple de care ne conducem, precum şi prudenţei specifice activităţii bancare. 
     Profit: Ce impact a avut criza asupra BCR Chişinău? În decembrie 2009 aţi introdus limite zilnice de retragere a numerarului de la bancomate. A făcut parte acest lucru din măsurile  anticriză? În prezent, limitarea mai este în vigoare?  
     S.A.: Băncile se dezvoltă în măsura în care mediul economic şi clienţii lor se dezvoltă - deci criza a influenţat şi activitatea bancară, însă modelul nostru de afaceri, adresat atît firmelor, cît şi persoanelor fizice, şi-a confirmat valoarea într-o perioadă dificilă şi ne ajută să trecem cu bine prin furtună. Introducerea limitei de retragere a numerarului de la bancomate este însă o practică internaţională pe care am implementat-o la BCR Chişinău pentru a spori siguranţa banilor clienţilor, pentru a preveni fraudele pe carduri. Pentru retragerea de numerar peste limitele stabilite clienţii se pot adresa la orice filială sau reprezentanţă BCR Chişinău unde pot efectua orice operaţiune solicitată. Astfel, măsura respectivă nu are nimic cu măsurile anticriză implementate de toate instituţiile bancare pentru a asigura o gestiune mai eficientă în condiţiile actuale ale pieţei din R.Moldova.
     Profit: Aţi putea să Vă referiţi la principalii indicatori ai BCR Chişinău în anul 2009?
     S.A.: Pe parcursul anului 2009, am majorat capitalul social pînă la 342 mil. lei, realizînd o consolidare a poziţiei noastre financiare. De asemenea, am reuşit să păstrăm parametrii adecvaţi la capitolul lichiditate şi capitalizare, ceea ce ne permite să privim cu optimism spre viitor. Anul 2009 a reprezentat un an al eforturilor susţinute pentru a optimiza activitatea BCR Chişinău, a consolida echipa prin atragerea unor specialişti cu experienţă notorie pe piaţa bancară din Moldova şi să formăm un nucleu solid pentru a oferi clienţilor cele mai bune condiţii de cooperare.
     Profit: Cum apreciaţi cadrul normativ-legislativ de activitate a băncilor comerciale în R.Moldova?
     S.A.: Acesta este unul riguros, Banca Naţională a Moldovei (BNM) urmărind permanent consolidarea sistemului bancar şi asigurarea functionalităţii adecvate a cadrului respectiv în contextul economic. Apreciem în mod deosebit preocuparea Băncii Centrale de asigurare a unui management bun al riscurilor. În condiţiile extrem de dificile din anul trecut BNM a dat dovadă de prudenţă şi clarviziune în ceea ce priveşte reglementarea gestionării riscurilor.  
     Profit: Care este opinia Dvs. privind recentele decizii vizînd majorarea capitatului statutar şi a celui de gradul I al băncilor?
     S.A.: Măsurile de majorare a capitalului vin să consolideze sistemul bancar şi să apropie băncile locale de standardele internaţionale. Prin aceste acţiuni BNM ajută băncile din Moldova să fie mai competitive şi să ofere clienţilor mai multă siguranţă şi stabilitate.
     Profit: Cum apreciaţi potenţialul BCR Chişinău, avînd în vedere că aceasta are în calitate de acţionar BCR – parte componentă a unui grup cu renume şi cu resurse considerabile? Acest statut i-ar permite atragerea unui număr mai impunător de clienţi... 
     S.A.: BCR Chişinău dispune de un potenţial de dezvoltare foarte sporit pe care urmează să-l fructificăm împreună cu clienţii noştri. Vom continua să susţinem clienţii autohtoni în consolidarea afacerii lor şi vom continua să extindem reţeaua de filiale şi reprezentanţe. Dispunem de avantaje competitive în atragerea clienţilor din Europa Centrală interesaţi de extinderea afacerilor în R.Moldova, fapt susţinut de eforturile noastre de operare în condiţiile unei concurenţe sănătoase, loiale. Calitatea şi eficienţa serviciilor sînt argumentele noastre în faţa clienţilor, beneficiind de experienţa şi forţa băncii-mamă şi a Erste Group.
     Profit: În opinia Dvs., care sînt diferenţele dintre pieţele bancare din România şi R.Moldova, cele două ţări avînd niveluri de dezvoltare diferite?
     S.A.: Piaţa bancară din România face parte deja din piaţa UE, astfel că numărul de instituţii bancare şi concurenţa din partea băncilor internaţionale este mai strînsă. Pe de altă parte, pe piaţa R.Moldova prezenţa grupurilor bancare internaţionale este mai restrînsă, dar băncile locale sînt foarte dinamice şi calitatea produselor oferite este adecvată. Desigur că în următorii ani se va observa o creştere a interesului instituţiilor bancare internaţionale pentru piaţa din Moldova, astfel că diferenţele dintre cele două pieţe se vor reduce semnificativ. Venirea mai masivă a capitalurilor străine pe piaţa bancară din România, odată cu aderarea la UE, a constituit un factor stimulent care a motivat o dezvoltare mai rapidă a concurenţei loiale, respectiv, sporirea calităţii serviciilor şi oferirea unor preţuri mai avantajoase. 
      Profit: A fost anunţată lansarea programului de facilitare a accesului la creditarea ipotecară pentru municipiul Chişinău „Prima Locuinţă”, prin oferirea de credite pe o perioadă de 20-25 de ani cu o dobîndă de 10%. Ne puteţi oferi anumite detalii?
     S.A.: Programul „Prima Locuinţă” este o iniţiativă bine venită lansată de primăria municipiului Chişinău. După cum a menţionat şi primarul general, Dorin Chirtoacă, BCR Chişinău şi-a anunţat disponibilitatea de a susţine acest proiect şi de a se implica alături de colegii de la alte bănci. Detaliile de implementare a proiectului urmează a fi definitivate împreună cu alte instituţii implicate. Sperăm că vor fi create condiţiile de reglementare necesare pentru ca proiectul să se soldeze cu succes. Vom utiliza toată experienţa de care dispunem, ţinînd cont de faptul că BCR este liderul băncilor din România într-un proiect asemănător dezvoltat la scara naţională.
      Profit: Acum doi ani, se anunţase despe intenţia băncii de a intensifica susţinerea businessului mic şi mediu, a retail-ului. Sînt deja anumite planuri concrete în acest sens?
     S.A.: Depunem eforturi susţinute pentru a dezvolta relaţii de lungă durată cu toţi clienţii şi de a susţine în particular reprezentanţii businessului mic şi mijlociu. Avem în plan elaborarea de soluţii speciale pentru reprezentanţii micului business şi vom susţine orice proiect viabil, bine gîndit şi fundamentat din punct de vedere economic şi financiar. Sîntem deschişi pentru cooperare, mai ales că în România BCR este principalul susţinător bancar al întreprinderilor mici şi medii, precum şi al micilor întreprinzători.
      Profit: Tot atunci, administraţia băncii Dvs. făcea prognoze precum că piaţa moldovenească va creşte în următorii ani, ţara avînd un potenţial mare de dezvoltare?  
      S.A.: Piaţa R.Moldova, într-adevar, dispune de un potenţial considerabil care urmează a fi valorificat. Continuu să cred în capacitatea economiei din Moldova de a creşte valoric şi calitativ. Astfel, vom susţine în continuare dezvoltarea industriei, comerţului şi investiţiile în infrastructură.
     Profit: În R.Moldova activează 15 bănci. Nu Vi se pare un număr exagerat pentru o piaţă atît de îngustă sau credeţi că, în cazul în care acestea există şi sînt viabile, atunci situaţia este justificată?
     S.A.: În cazul în care băncile care activează pe piaţă sînt viabile, se bucură de încrederea clienţilor şi corespund exigenţelor stabilite de legislaţie, numărul acestora mai puţin contează. Important este ca activitatea pe piaţa bancară să se desfăşoare în continuare conform unor reguli de joc clare, respectate de toţi, precum şi în condiţiile de concurenţă loială.
     Profit: Aţi fost numit în funcţia de manager al filialei relativ recent. Care sînt impresiile şi aşteptările?
     S.A.: Conduc activitatea BCR Chişinău de un an şi mă simt în R.Moldova ca acasă. Mă bucur de susţinerea colegilor şi partenerilor, care se dovedesc a fi, în marea majoritate, buni profesionişti. Sînt originar din Botoşani, judeţ vecin cu R.Moldova, astfel că am întîlnit aici aceleaşi tradiţii şi obiceiuri ca şi peste Prut. Aşteptările mele sînt legate în continuare de consolidarea echipei BCR Chişinău. Mă bucur să activez alături de persoane competente, motivate şi dinamice. Vreau să fim banca celor mai buni angajaţi, mîndri de faptul că fac parte din echipa BCR, şi a celor mai mulţumiţi clienţi care recomandă banca noastră altora.   

Comentarii [4]

Comentariu
  • 23.10.2012 05:38:36
  • 09.01.2015 11:41:39
  • 21.08.2015 12:03:46
  • 06.01.2017 11:45:22

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
34
Afişări de site:
2488598
Vizitori unici:
5275737

WebArt Pro