Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Investiţii semnificative pentru îmbunătăţirea serviciilor

Alexandra NICOLĂESCU | Investitor & Strategie

De la declararea independenţei sale în 1991, R.Moldova invită cu regularitate investitorii străini pe piaţa locală, ca să ajute la dezvoltarea economiei în baza unor criterii reciproc avantajoase. Mai multe companii străine au răspuns invitaţiei şi se pare că nu au motive să regrete. Una dintre aceste companii este şi Gas Natural Fenosa, care în anul 2000 a privatizat trei dintre cele cinci reţele de distribuire a energiei electrice, iar în rezultat deconectările frecvente de la reţea şi facturile neplătite au încetat să mai facă parte din viaţa noastră cotidiană. Faptul că asemenea investitori strategici precum Gas Natural Fenosa sunt satisfăcuţi de activitatea companiei fiice din Moldova şi chiar au planuri de extindere poate fi privit drept un mare succes atât pentru companie, cât şi pentru ţară. Dacă această stare de spirit ar fi împărtăşită de un număr tot mai mare de investitori străini şi locali, atunci Moldova, la sigur, ar reuşi să-şi dezvolte economia şi să aducă standardele europene în casele noastre. Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit, Country Manager Gas Natural Fenosa Moldova Jose Luis Gomez Pascual, vorbeşte despre rezultatele înregistrate de companie în anul 2011, planurile de investiţii, eficienţa energetică şi perspectivele surselor regenerabile de energie.

Profit: Dle Gomez, în calitate de manager pentru ţară, reprezentaţi, împreună cu preşedintele companiei, Silvia Radu, interesele Gas Natural Fenosa în RM. Spuneţi-ne, vă rog, care sunt principalele scopuri şi obiective ale Gas Natural Fenosa în ţara noastră nu doar din perspectiva unui investitor strategic, dar şi a unui grup internaţional important şi de succes care activează pe piaţa energetică a peste 20 de state?

G.P.:
Scopul nostru principal este asigurarea cu energie electrică a circa 70% din teritoriul R. Moldova. Suntem pe deplin conştienţi de importanţa serviciilor pe care le acordăm şi încercăm să ne îndeplinim misiunea în conformitate cu standardele internaţionale de calitate şi etice. Suntem permanent în căutarea unor posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii produsului nostru, siguranţei procesului de livrare a energiei electrice, grijii pentru consumatori şi eficienţei operaţionale.
 
Profit: Gas Natural Fenosa este o corporaţie internaţională care dispune de companii fiice în 24 de ţări ale lumii. Ce ne puteţi spune despre rezultatele înregistrate de Gas Natural Fenosa Moldova în comparaţie cu alte subdiviziuni ale Gas Natural Fenosa?

G.P.:
Este adevărat că Gas Natural Fenosa Moldova este o companie mică în comparaţie cu Gas Natural Fenosa din Spania, Italia, Brazilia, Mexic sau Columbia. Dar rezultatele înregistrate de Gas Natural Fenosa Moldova sunt remarcabile. De exemplu, un asemenea indicator important precum este SAIDI - durata medie a deconectărilor pentru consumator - a scăzut de la 18 ore pentru consumator pe an în 2004 la 6,85 ore în 2011. În acelaşi timp, pierderile din sistem s-au redus de la 34% în 2001 la doar 13% în 2011, în timp ce din 2005 rata de achitare este de aproape sută la sută. Aceste rezultate pozitive se datorează investiţiilor noastre în modernizarea reţelelor şi a managementului, precum şi implementării planurilor de îmbunătăţire operaţională. Şi, desigur, cu sprijinul şi înţelegerea consumatorilor noştri.

Profit: Cum a fost anul 2011 pentru Gas Natural Fenosa, în general, şi pentru Gas Natural Fenosa Moldova, în particular?

G.P.:
Aş spune că, în linii generale, în 2011 grupul nostru a fost capabil să facă faţă crizei. Profitul net al grupului s-a majorat cu 10% în 2011 în comparaţie cu 2010, iar suma totală a investiţiilor a atins cifra de 1,514 mlrd. euro.

Cât priveşte Gas Natural Fenosa Moldova, am reuşit să ne atingem obiectivele stabilite. Cifra de afaceri a Gas Natural Fenosa Moldova a fost de peste 3,3 mlrd. lei în 2011 în comparaţie cu 3,08 mlrd. în 2010. În acelaşi timp, un asemenea indicator important precum EBITA (profit înainte de dobândă, taxe, depreciere şi amortizare) a fost de 485.277 mii lei ($40,9 mil.) comparativ cu 447.700 mii lei în 2010. Aceste cifre ar putea părea foarte mari, dar trebuie să se ţină cont de faptul că din cei 100 de lei achitaţi de consumatori, noi plătim 70 de lei companiilor producătoare de energie electrică şi companiei Moldelectrica (care transportă energia electrică), iar nouă ne revin doar 30 de lei pentru acoperirea costurilor operaţionale şi pentru investiţii. Profitul companiei a fost de 337.836 mii lei, în creştere faţă de 319.121 mii lei în 2010. Cea mai mare parte a profitului a fost îndreptată pentru investiţii (Red Union Fenosa investeşte 75% din profit pentru a îmbunătăţi serviciile prestate).

Aş vrea să menţionez faptul că, fiind o companie care este supusă reglementării, venitul net al companiei este obţinut din recuperarea investiţiilor, care sunt revizuite anual de ANRE în baza unei metodologii speciale aprobate prin lege.  


Profit: Se poate spune deci că acţionarii sunt mulţumiţi?

G.P.:
Ei, la sigur, nu sunt nemulţumiţi.

Profit: Gas Natural Fenosa este unul dintre cei mai mari investitori strategici din RM. Care este suma investiţiilor făcute de Gas Natural Fenosa în Moldova şi care a fost tendinţa pe parcursul ultimilor ani?

G.P.:
Cu începere din anul 2000, Gas Natural Fenosa a investit peste 2,6 mlrd. lei (peste $211 mil.) în Moldova, inclusiv 440 mil. lei în 2000, 223 mil. lei în 2004, 201 mil. lei în 2009, 247 mil. în 2010 şi 258 mil. în 2011.

Profit: Prin ce se explică faptul că anul trecut volumul investiţiilor a fost cel mai mare cu excepţia anului 2000 când Gas Natural Fenosa a procurat RED-urile şi era nevoie de investiţii majore?

G.P.:
Trei lucruri trebuie menţionate în acest context. În primul rând, necesitatea stringentă de a renova, moderniza şi îmbunătăţi calitatea reţelelor existente. Al doilea aspect constă în faptul că în fiecare an ANRE stabileşte obiective tot mai stricte în ceea ce priveşte durata deconectărilor, calitatea serviciilor şi pierderile din sistem. Şi în al treilea rând, este necesar să se ţină cont de resursele disponibile. Anul trecut am reuşit să îmbunătăţim situaţia în cadrul companiei, astfel încât să avem mai multe resurse financiare generate de companie care, împreună cu alte resurse contractate de la  instituţii financiare multilaterale (EBRD şi IFC), au putut fi utilizate pentru investiţii.

Profit: Dar care sunt planurile de investiţii ale companiei pentru următorii ani?

G.P.:
Avem câteva planuri investiţionale, majoritatea dintre care sunt deja în derulare. În particular, Gas Natural Fenosa intenţionează să investească peste 17 mil. euro în arhitectura reţelelor în 2012-2020, lucru care ne va permite să localizăm mai repede deconectările din sistem şi să reducem timpul necesar pentru reconectare. De asemenea, intenţionăm să investim peste 55,4 mil. euro în renovarea liniilor de tensiune medie şi joasă în 2012-2020; peste 10,7 mil. euro - în modernizarea substaţiilor în 2012-2016 şi peste 19,4 mil. euro - în construcţia şi renovarea posturilor de transformare în 2012-2017 şi alte 30,4 mil. euro - în renovarea liniilor subterane  în cablu în 2013-2020.

 


Profit: În prezent, Gas Natural Fenosa Moldova procură doar 25-30% din electricitatea pe care o furnizează consumatorilor de la CET-urile locale, iar restul 70% - de la Centrala de la Cuciurgan  şi din Ucraina. Sunteţi mulţumiţi de serviciile prestate de aceste companii?

G.P.:
Sectorul energetic al RM are nevoie de modernizare. Fiind destul de vechi, CET-urile nu mai sunt atât de eficiente, costurile de producţie sunt mari şi, respectiv, preţul pe care trebuie să-l achităm este şi el mare. Unele generatoare ale Centralei de la Cuciurgan, de asemenea, necesită investiţii pentru a fi eficiente. Investind în sectorul de producere a energiei electrice, RM ar face aprovizionarea cu energie electrică mult mai sigură şi eficientă.

Profit: Investiţiile directe efectuate de Gas Natural Fenosa în sectorul energetic din RM contribuie la dezvoltarea altor sectoare ale economiei naţionale. Aţi putea să ne daţi exemple concrete în acest sens?

G.P.:
Gas Natural Fenosa Moldova este aprovizionată cu bunuri de circa 180 de companii, dintre care 50 au facturi anuale de peste 200 mii lei. De asemenea, cooperăm cu circa 240 de companii prestatoare de servicii, iar cu 35% dintre acestea avem facturi de peste 200 mii lei anual. Companiile prestatoare de servicii au circa 1 000 de angajaţi, ceea ce înseamnă că pe  lângă  cele 1 142 de locuri de muncă directe care existau în cadrul companiei noastre la sfârşitul lunii decembrie 2011, noi generăm şi locuri de muncă indirecte. De asemenea, cooperăm cu instituţiile universitare, le ajutăm să-şi îmbunătăţească cunoştinţele la capitolul energetică pentru a putea angaja mai târziu absolvenţi bine pregătiţi.

În 2012 planificăm să achiziţionăm bunuri în valoare de 197,7 mil. lei (12,2 mil. euro) şi servicii în sumă de 187,03 mil. lei (11,5 mil. euro). Procurăm transformatoare, conductoare, contoare şi cabluri.

Profit: Găsiţi tot de ce aveţi nevoie pe piaţa din Moldova sau sunteţi nevoiţi să importaţi majoritatea bunurilor şi serviciilor de care aveţi nevoie?

G.P.:
Procurăm majoritatea serviciilor de care avem nevoie pe piaţa locală. Din păcate, la capitolul bunuri suntem foarte dependenţi de piaţa externă. Pe piaţa din Moldova putem procura piloni şi accesorii pentru reţele, dar suntem nevoiţi să importăm cabluri, transformatoare şi alte bunuri. Acest lucru înseamnă că este absolut necesar de a dezvolta industria locală.

Profit: În ultimii ani, problema surselor regenerabile de energie a devenit una foarte actuală la nivel mondial, precum şi în RM. Ţinând seama de experienţa Gas Natural Fenosa în acest domeniu, la ce aspect important ar trebui să atragă atenţia autorităţile RM pentru a putea utiliza surse regenerabile de energie?

G.P.:
În primul rând, este absolut necesar de a reduce dependenţa RM faţă de sursele energetice din exterior. În prezent, Moldova este dependentă de gazele ruseşti, de importurile de energie electrică din Ucraina, iar principalul furnizor de energie electrică (Centrala de la Cuciurgan) este situată în partea stângă a Nistrului.  În plus, CET-urile, aflate în proprietate de stat, sunt destul de vechi şi nu mai sunt la fel de eficiente.

În acelaşi timp, sursele regenerabile de energie nu depind de petrol sau gaze, ele sunt mai mult sau mai puţin nelimitate şi nu poluează mediul înconjurător. În prezent, problema constă în faptul că aceste resurse nu sunt ieftine. În opinia mea, preţul trebuie să fie atractiv pentru investitori, iar în acelaşi timp nu trebuie să fie stimulată producerea surselor de energie regenerabilă „la orice preţ”. De exemplu, în Spania, unde 30% din volumul total al energiei consumate este energie regenerabilă, există un deficit de sute de milioane de euro, dat fiind faptul că costul surselor regenerabile de energie nu este inclus în tarif. Concluzia este că sursele regenerabile sunt necesare, dar la un preţ rezonabil.

În acelaşi timp, datorită dezvoltării noilor tehnologii, preţul instalării unei turbine care să producă energie regenerabilă se reduce în fiecare an, iar costurile devin tot mai accesibile. Astfel, dacă cu câţiva ani în urmă costul unui MW de energie electrică de origine eoliană era de peste $3 mil., atunci în prezent acesta este sub $2 mil. Moldova nu dispune de prea mult potenţial când este vorba de energia apei sau a soarelui, dar există potenţial pentru energia eoliană.

Profit: Gas Natural Fenosa dispune de o subdiviziune specială care oferă servicii de consultanţă şi audit în domeniul resurselor energetice. Credeţi că autorităţile R. Moldova ar trebui să apeleze la serviciile acestei structuri atunci când examinează diferite posibilităţi de producere a surselor regenerabile de energie?

G.P.:
Da, ne-am dori acest lucru. Dispunem de cunoştinţele necesare şi putem elabora proiecte eficiente pentru clienţii noştri la un preţ rezonabil.

Profit: Pe parcursul ultimilor ani, BERD cooperează activ cu sectorul privat din Moldova, ajutând zeci, dacă nu chiar sute de companii să-şi îmbunătăţească eficienţa energetică. Care este sau care ar putea fi rolul Gas Natural Fenosa în acest proces şi cum ar putea fi îmbunătăţită cooperarea la acest capitol?

G.P.:
Într-adevăr, eficienţa energetică este o politică foarte importantă pentru noi. Ea este bună şi pentru ţară, şi pentru planetă, deoarece energia este limitată. Gas Natural Fenosa este foarte activă la acest capitol în mai multe state. În Moldova, suntem cu ceva timp în urma agendei stabilite, dar am dori să recuperăm. La moment, ne pregătim să lansăm soluţii de eficienţă energetică în domeniul aprovizionării cu gaze, electricitate, căldură, iluminarea caselor şi a străzilor, auditul eficienţei energetice etc. Toate propunerile noastre se vor baza pe principiul eficienţei energetice.

Profit: Când Union Fenosa a intrat pe piaţa Moldovei în anul 2000, unii experţi susţineau că aceasta intenţionează să folosească Moldova pe post de trambulină pentru extinderea ulterioară în regiune, în special în România şi Ucraina. Mai târziu, au existat zvonuri precum că Union Fenosa intenţionează să-şi vândă activele în Moldova. Însă nici primul, nici al doilea scenariu nu s-au adeverit. Care este totuşi strategia reală a companiei ţinând cont de cele menţionate mai sus?

G.P.:
În primul rând, aş vrea să precizez că nu proprietarii noştri au dorit să-şi vândă activele în Moldova, dar unii investitori s-au arătat interesaţi în procurarea RED Union Fenosa.

Strategia grupului nostru este de a creşte la nivel internaţional. Faptul că până la moment nu ne-am extins în această regiune se explică prin lipsa condiţiilor necesare: oportunităţi, cadrul legal şi posibilităţi de recuperare rezonabilă a investiţiilor. De asemenea, pe parcursul ultimilor ani ne-am ocupat de un lucru foarte important: integrarea companiilor Gas Natural şi Union Fenosa.

Aş vrea să menţionez faptul că pentru a ne dezvolta şi a aduce investiţii în Moldova trebuie să concurăm cu alte reprezentanţe ale Gas Natural Fenosa din Europa şi America Latină. Acestea, de asemenea, propun diferite proiecte pentru implementare administraţiei centrale a companiei Gas Natural Fenosa unde se adoptă asemenea decizii.

Profit: Ce aveţi în vedere exact atunci când vorbiţi despre creşterea companiei în Moldova? Intenţionaţi cumva să procuraţi cele două RED-uri aflate în proprietate de stat?

G.P.:
Cred că ar fi bine atât pentru sectorul energetic, cât şi pentru ţară ca de distribuirea energiei electrice în partea de nord a ţării să se ocupe alţi investitori. Creşterea în Moldova ar putea fi obţinută, de exemplu, prin promovarea eficienţei energetice, elaborarea proiectelor privind sursele regenerabile de energie şi acordarea serviciilor de inginerie.

Profit: Cum se simte Gas Natural Fenosa în calitate de unul dintre cei mai importanţi investitori străini din RM?

G.P.:
Pe parcursul ultimilor ani, echipa noastră din Moldova a reuşit să atingă scopurile trasate în business planurile noastre care conţin din ce în ce mai multe cerinţe.  În pofida unui început destul de greu, investiţiile în Moldova s-au dovedit a fi de durată şi profitabile. De asemenea, investiţiile în Moldova sunt apreciate favorabil de compania mamă.

Profit: La sfârşitul acestui interviu, aş vrea să vă întreb care sunt impresiile Dvs. despre Moldova. Ce vă place în Moldova şi ce v-a surprins în ţara noastră?

G.P.:
Mă aflu în Moldova de aproximativ un an şi jumătate. Am rămas plăcut impresionat de cunoştinţele tehnice ale inginerilor moldoveni care lucrează în compania noastră. Sunt la fel de bine pregătiţi ca şi cei din Spania, Brazilia sau Columbia. Îmi place, de asemenea, primăvara în Moldova, cu mulţi copaci înfloriţi şi flori cu mirosuri diferite. Este ceva foarte frumos.

Vorbind despre societate, aş spune că în Moldova oamenii sunt un pic cam închişi, cel puţin - în comparaţie cu Spania şi ţările din America Latină. Moldovenii îi tratează pe străini foarte bine şi cu mult respect, dar, în general,  societatea este închisă şi este un pic dificil să intri în contact cu oamenii de aici. Cred că o societate mai deschisă ar face viaţa mult mai uşoară şi mai veselă.■

 

Comentarii [7]

Comentariu
  • 03.07.2014 10:01:36
  • 07.07.2014 01:47:28
  • 20.08.2015 03:50:56
  • 16.10.2016 05:46:46
  • 24.07.2017 11:42:35
  • 02.09.2021 10:58:27
  • 09.04.2022 08:26:48

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
9
Afişări de site:
2550041
Vizitori unici:
5442664

WebArt Pro