Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Depozitele Victoriabank – pentru toţi şi fiecare

Reţete optime de lucru pentru bani | Alexandru Tanas

Pe parcursul celor două decenii de activitate, BC Victoriabank SA a avut întotdeauna o abordare specifică faţă de atragerea mijloacelor financiare de la populaţie şi agenţii economici. Banca a lansat numeroase proiecte inedite şi originale la care depunătorii au reacţionat, pe motiv că acestea erau avantajoase pentru ambele părţi. Despre produsele exclusive propuse în prezent de BC Victoriabank SA, redactorul-şef al revistei Profit, Alexandru Tanas, a discutat în cadrul rubricii „Reţete optime de lucru pentru bani” cu directorul Direcţiei Trezorerie a BC Victoriabank SA, Alexandru Cumatrenco.

Profit: Dle Cumatrenco, din ce reieşiţi atunci cînd elaboraţi politica de atragere a resurselor financiare de la populaţie - din faptul că banca are nevoie de aceşti bani sau din situaţia de pe piaţă?

A.C.:
Cînd elaborăm un produs nou sau chiar întreaga gamă de depozite, luăm în calcul foarte mulţi factori. În primul rînd, se ia în considerare calculul necesarului de resurse pentru bancă, dar şi de nivelul rezervelor valutelor obligatorii. Totodată, luăm în calcul şi scadenţele băncii. De exemplu, ştim că multe depozite expiră în scurt timp, prin urmare trebuie să luăm măsurile necesare, cel puţin, pentru a le menţine. Un alt factor de care depinde această politică este, într-adevăr, piaţa. Trebuie să reacţionăm la tot ce se întîmplă. În plus, este vorba şi de factorii de imagine. Trebuie să facem mereu ceva nou pentru a oferi clienţilor produse comode şi deosebite.

Profit: De pe poziţia unui bancher, credeţi că este normal ca clienţii să vină la bancă pentru a deschide depozite, iar banca să le spună că nu primeşte acum bani?

A.C.:
Acest lucru nu este normal şi nici  nu se întîmplă la banca noastră. Este un nonsens. Disponibilitatea noastră de a primi resurse o arătăm prin condiţii – în primul rînd, rata, apoi multe alte condiţii conexe. Bineînţeles, ţinem cont şi de categoriile diferite de clienţi. Am încercat să creăm produse regionale, însă, ulterior, am decis că nu are rost ca depozitele să poată fi gestionate din orice colţ al ţării.

Profit: Prin ce se deosebeşte Victoriabank de celelalte bănci comerciale din Moldova?

A.C.:
Prin crearea produselor exclusive, care nu se regăsesc la alte bănci. De exemplu, anul trecut am lansat depozitul pe termen lung VICTORIA SUPERB, care se deosebeşte de celelalte depozite prin faptul că banca îi garantează pe toată perioada lui, de la 5 la 10 ani o rată maximă. Cu alte cuvinte, clientul primeşte garanţia că, indiferent de ce  s-ar întîmpla, rata lui va fi, cel puţin, egală cu cea mai mare rată oferită de bancă. În acelaşi timp, depozitul este flexibil, adică la el se pot adăuga surse financiare sau pot fi retrase parţial. Mai mult decît atît, chiar dacă depozitul se reziliază, clientul nu pierde toată dobînda, ci doar cea calculată pentru ultimul an. Dacă am face o comparaţie cu alte depozite pe termen lung, atunci la acest depozit se observă deja un flux destul de mare de mijloace şi interesul mai multor clienţi.

Un alt depozit exclusiv este depozitul PROGRESIV, deschis pe termen de 1 an. Condiţiile acestuia, de asemenea, sînt foarte avantajoase, deoarece după fiecare trei luni deponentul are dreptul să-şi retragă mijloacele şi nu pierde nimic. În plus, la fiecare trei luni, rata dobînzii creşte. De exemplu, dacă în primele trei luni rata este de 6%, atunci în următoarele trei luni aceasta este deja de 10%. Este un fel de bonus pentru clienţi, care sînt remuneraţi pentru fidelitate.

De asemenea, avem şi depozitul SUPERFLEX, însăşi denumirea căruia vorbeşte despre felul cît este de flexibil. Condiţia este ca doar o anumită parte a depozitului să fie blocată pe un termen de doi ani. În rest, clientul are posibilitatea să gestioneze sursele cum doreşte. Plus la aceasta, şi rata este una destul de atractivă, ţinînd cont de faptul că la conturi curente, în general, nu se plăteşte dobîndă. Aici este o dobîndă comparabilă cu depozitele la termen.

Anul trecut am lansat şi depozitul TRANSFER RAPID cu condiţia ca mijloacele pe care deponenţii le plasează la acest depozit să provină doar din transferuri rapide, adică din bani transferaţi de peste hotare.

Profit: La moment, lichiditatea băncilor este de circa 3 mlrd. lei. Cu toate acestea, majoritatea băncilor, inclusiv Victoriabank, continuă să atragă mijloace băneşti de la populaţie. Nu credeţi că în acest caz există riscul creării unui dezechilibru?

A.C.:
În afară de credite, există şi alte instrumente de plasare a mijloacelor. Dacă vorbim de lei, atunci este vorba de valorile mobiliare de stat, certificatele Băncii Naţionale. La valută este mai dificil, deoarece băncile corespondente plătesc mult mai puţin decît plătim noi deponenţilor. Dar ţinînd cont de faptul că există proiecte de creditare în lucru, precum şi conturile la vedere ale persoanelor juridice de la care se pot retrage mijloacele oricînd, toate acţiunile noastre sînt justificate.

Profit: Anul 2010 a fost anul în care ratele dobînzii la depozite au fost mai joase – în valută, de exemplu, au fost de 3,5-4%. Ce rate prognozaţi pentru acest an?

A.C.:
Deja ratele au crescut puţin, dar pînă cînd economia nu va fi relansată şi nu vor apărea proiecte noi viabile de creditare, ratele nu vor fi majorate foarte mult.

Profit: Cum influenţează asupra activităţii Victoriabank decizia BNM de a majora rezervele obligatorii de la 8% la 11%?

A.C.
: Orice creştere a nivelului rezervelor obligatorii implică nişte blocări de fonduri. Dar avînd în vedere lichiditatea înaltă a băncii, acest lucru nu ne afectează.

Profit: Credeţi că este corect ca ratele do-bînzilor propuse de bănci să fie mai mici decît nivelul inflaţiei, situaţie care se înregistrează în R.Moldova în ultima perioadă?

A.C.:
La Victoriabank rata dobînzii la depozite este, cel puţin, la nivelul inflaţiei, iar pentru unele depozite – chiar net superioară. Dar trebuie să ţinem cont de faptul că banca nu este totuşi o instituţie caritabilă, ci comercială, iar orice dobîndă pe care o achită trebuie să şi-o recupereze din credite sau din alte instrumente financiare.■

Comentarii [5]

Comentariu
  • 03.04.2011 07:24:35 Silviu Busuioc
    Consider ca trebuie publicate cat mai frecvent asemenea interviuri, care toarna lumina asupra unor probleme cu care se confrunta unii businesmani, dar ;i oameni de afaceri mai marunti
  • 30.12.2013 09:08:55
  • 04.03.2014 12:10:13
  • 25.09.2017 08:26:35
  • 21.11.2018 03:48:24

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
11
Afişări de site:
2447678
Vizitori unici:
5172107

WebArt Pro