Profitразделитель ссылочного текста №_4-5_2023 (306), aprilie-mai 2023

Coloana investitorului

Experţii spun că Warren Buffett este cel mai de succes investitor din lume, care a elaborat criterii proprii în alegerea obiectului de investiţii. Mulţi analişti evaluează după aceste criterii companiile, sub aspectul măsurii în care acestea sînt atractive pentru investiţiile de portofoliu. La solicitarea revistei „Profit”, experţii companiei financiare „Credit-Profit” au apreciat cît de atractive sînt investiţiile în BC VictoriaBank S. A.

 Obiectul analizat
BC VICTORIABANK S.A.

Oficiul principal
CHIŞINĂU

Businessul
INSTITUŢIE FINANCIARĂ

Locul în sector
DUPĂ ANUL 2007 ESTE A DOUA BANCĂ LA  VALOAREA ACTIVELOR ŞI PRIMA - LA RENTABILITATEA CAPITALULUI ACŢIONAR.

Cota de piaţă
CIRCA 12%

Capitalizarea
LA 1 IULIE 2008, CAPITALUL PROPRIU CONSTITUIA 664,15  MLN. LEI SAU 14,07% DIN VALOAREA ACTIVELOR.

Beneficiul
CONFORM BILANŢULUI ANULUI 2007, BENEFICIUL PÎNĂ LA IMPOZITARE A FOST DE 206,17 MLN. LEI, ÎN SEMESTRUL I  2008 - DE 106,70 MLN. LEI, FAŢĂ DE PLANUL PE ANUL 2008 DE 225 MLN. LEI.

Preşedinte
NATALIA POLITOV-CANGAŞ

Sursa de informaţie
RAPOARTELE BĂNCII

1. EXISTĂ INFORMAŢIE SUFICIENTĂ ASUPRA BUSINESSULUI COMPANIEI? 5,5
Pe deplin suficientă. Informaţia privind activitatea financiară se prezintă cu regularitate şi în termenele stabilite şi în presă, şi pe internet.


2. CE DEOSEBEŞTE COMPANIA DE ALTE STRUCTURI SIMILARE DE PE PIAŢĂ?   5,5
Banca a fost prima din republică care a creat un centru de procesare, începînd să emită carduri proprii din plastic. Acum, banca se situează pe  poziţia de lider în acest domeniu de activitate.      


3. CARE A FOST PRESTAŢIA COMPANIEI ÎN ULTIMII ANI?  3,9
Pe parcursul ultimilor ani, banca înregistrează indicatori financiari stabili şi ridicaţi. Dar evenimentele legate de modificarea structurii capitalului acţionar, care au demarat în anul 2006, au influenţat mărimea estimării date de experţi.   


4. COMPANIA ARE PERSPECTIVĂ PE TERMEN LUNG?    5,2
Incontestabil, există o perspectivă bună, dar realizarea ei poate fi împiedicată de lupta pentru influenţă între acţionari, între care se numără şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).    
   
5. MANAGERII COMPANIEI ACŢIONEAZĂ RAŢIONAL?      4,0
Managerii băncii acţionează într-un mod pe deplin profesionist, dovadă fiind indicatorii de rentabilitate mari constant.  


6. MANAGERII COMPANIEI SÎNT DESCHIŞI?      3,2
În problemele de administrare, de situaţie financiară şi dezvoltare a băncii – da.

7. MANAGERII PUN INTERESELE ACŢIONARILOR COMPANIEI MAI PRESUS DECÎT INTERESELE PERSONALE?   4,0
Da. Dovadă sînt rezultatele indicatorilor principali de activitate a băncii.   

8. CARE ESTE STRUCTURA CAPITALULUI ACŢIONAR AL COMPANIEI?      2,7
Divergenţele între acţionari au favorizat răspîndirea informaţiilor potrivit cărora noul grup de acţionari ai băncii deţine un pachet consolidat care depăşeşte 40%.  

9. PE CÎT DE RENTABILĂ ESTE COMPANIA?      5,0
Rentabilitatea băncii este la înălţime, la indicatorii de rentabilitate banca este lider pe sistem.


10. COMPANIA ARE VREUN AVANTAJ  DE CONCURENŢĂ EVIDENT?   4,0
Un avantaj bun îl constituie echipa managerială, baza de clienţi, precum şi viziunea conducerii asupra perspectivelor de dezvoltare continuă a băncii.     

11.ESTE JUSTIFICAT LA MOMENT PREŢUL ACŢIUNILOR COMPANIEI?   5,2

Situaţia financiară a băncii, capacităţile echipei manageriale ne permit să afirmăm că acum acţiunile băncii sînt puternic subapreciate.

 

TOTAL, NOTA MEDIE  4,4

Nota „Credit-Profit”:  

la fiecare întrebare se calculează punctul mediu la scara de cinci puncte, pe baza aprecierilor a, cel puţin, trei experţi şi se înmulţeşte cu coeficientul de corectare. Nota finală este media la toate întrebările. Verdictul pozitiv se enunţă dacă nota finală este mai mare sau egală cu 4 puncte.

La întrebările 5, 6, 7 a fost aplicat coeficientul 0,8.

La întrebarea 8 a fost aplicat  coeficientul 0,9.

La întrebările 9,10 a fost aplicat coeficientul 1.

La întrebările 1,2 a fost aplicat coeficientul 1,1.

La întrebările 3,4,11 a fost aplicat coeficientul 1,3.

Valoarea coeficienţilor aplicaţi depinde de importanţa întrebării.

Comentarii [2]

Comentariu
  • 21.12.2016 07:30:35
  • 14.01.2020 12:20:00

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
10
Afişări de site:
2365445
Vizitori unici:
4950758

WebArt Pro