Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Banca beneficiază de încredere

| Bancă & Dezvoltare

Reputaţia în afaceri este un important activ nematerial pentru orice întreprindere. Iar pentru o bancă, capitalul reputaţional cîştigat se plasează, ca importanţă, în prim-plan, pentru că determină, în mare măsură, preferinţele clienţilor şi ale partenerilor, asigură temeinicia şi eficienţa relaţiilor de afaceri. Piaţa financiară a Transnistriei este complicată, are o dezvoltare şi un comportament greu de prezis. Sberbank-ul, de obicei, parcurge uşor zonele de turbulenţă, fără pierderi serioase. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Sberbank-ului, Iuri TVERDOHLEB, a povestit pentru revista „Profit” despre rezultatele anului 2007 şi direcţiile de dezvoltare a băncii pe viitor.

 

 

 

„Profit”:  Cum apreciaţi anul 2007? A fost unul de success pentru bancă?

I.T.: Dezvoltarea sectorului bancar în anul 2007 a avut loc în condiţii care diferă în mod radical de situaţia din 2006. În condiţii de creştere a economiei Transnistriei, de intensificare a concurenţei în sfera bancară, strategia băncii a rămas întărirea poziţiilor de lider şi dezvoltarea Sberbank-ului ca instituţie de credit universală.

Pe 26 martire, a avut loc adunarea Consiliului băncii, la care s-a făcut bilanţul activităţii pe anul 2007. La baza evaluării  activităţii oricărei organizaţii de credit se pune corespunderea rezultatelor financiare înregistrare planului stabilit la începutul anului. Acum, putem spune cu certitudine că planurile au fost îndeplinite pe deplin.

Bilanţul financiar al anului 2007 răspunde totalmente nu numai aşteptărilor pe care acţionarii le înaintează faţă de bancă, dar şi nevoilor clienţilor săi. Banca a reuşit să păstreze şi să-şi întărească poziţiile pe piaţa financiară a Transnistriei, să extindă apreciabil clientela, spectrul de produse şi servicii, să perfecţioneze tehnologia de deservire. Banca şi-a menţinut vechii clienţi şi a cîştigat alţii noi, a extins volumul creditelor acordate şi al depozitelor plasate.  

„Profit”: Care este eficienţa activităţii băncii în anul 2007?

I.T.: Anul trecut a fost unul special, un an al dezvoltării vertiginoase, a demarat realizarea scopurilor strategice şi implementarea unei direcţii noi ca principiu în businessul bancar pe teritoriul Transnistriei – comerţul cu lingouri din metale preţioase. În anul trecut, beneficiul net al băncii a constituit 1,236 mln. ruble. Este mult sau puţin? Acest indicator a fost influenţat de o mulţime de factori. Inclusiv, unul dintre obiectivele prioritare ale băncii, care are o orientare socială, este reconstrucţia treptată şi reutilarea tehnică a filialelor şi a oficiilor suplimentare ale  băncii. Inaugurarea de filiale noi, extinderea nu sînt un indicator de dezvoltare a băncii. Dezvoltarea băncii reprezintă o perfecţionare continuă, implementarea tehnologiilor performante. Iar aceasta cere cheltuieli şi investiţii capitale consistente. Dezvoltarea impune mereu cheltuieli. Or, beneficiul din activitatea bancară principală a însumat peste 24 mln. rub., dar avînd în vedere faptul că Sberbank-ul are 129 de puncte de prezenţă în toate regiunile Transnistriei, el a suportat cheltuieli administrative de peste 17 mln. ruble. Totodată, banca a plătit la buget impozite de peste 5 mln. rub. (sub formă de impozit social şi impozit pe venit).

Noi căutăm să oferim întregul spectru de servicii în condiţii confortabile locuitorilor Transnistriei, chiar şi în raioanele cele mai îndepărtate. Modificarea punctelor de prezenţă ale băncii contribuie la întărirea poziţiilor de afaceri şi la dezvoltarea  băncii. Investiţiile care se fac vor da rezultat într-o perspectivă de termen mediu. Chiar azi se observă creşterea indicatorilor businessului cu amănuntul – volumul creditării a crescut de 2 ori şi tot de 2 ori - volumul depozitelor atrase, comparativ cu anul  2006.

“Profit”: Despre piaţa bancară se poate spune acum că este suprasaturată. Care servicii noi, interesante, le va oferi banca clienţilor, în acest an?

I.T.: Unul dintre obiectivele prioritare în anul 2008 este majorarea veniturilor din comision. Suma care va constitui 10 mln. ruble trebuie să crească de 1,3 ori. Se planifică o serie de acţiuni a căror îndeplinire ar permite să nu admitem reducerea acestui indicator. În primul rînd, promovarea sistemelor existente şi implementarea de noi sisteme de transfer de bani, prin desfăşurarea unor ample campanii de publicitate. În această direcţie a businessului, banca aspiră să ajungă printre primii trei lideri.

Plănuim implementarea noilor sisteme de transfer de bani, precum «Lider», «Coroana de aur». De asemenea, preconizăm demararea activităţii de implementare a proiectelor de carduri – cardul rus «Sberkarta» şi cele internaţionale,  «Mastercard» şi «Visa».

Pentru activitatea pe piaţa interbancară internaţională de cumpărare/vînzare a valutelor „Forex”a fost rezervat depozitul de gaj corespunzător, care permite, ca rezultat, dezvoltarea acestei direcţii într-un Centru de dilling, în care vor lucra angajaţi cu pregătire specializată.  Cu timpul, prin intermediul Centrului de dilling specializat, creat de fapt, şi clienţii noştri vor putea să cîştige bani din convertirea valutelor.

La sfîrşitul anului 2007, banca a implementat noul produs intern „Operaţiuni cu valorile mobiliare la Bursa Valutară Interbancară de la Moscova (BVIM)". În perioada noiembrie-decembrie 2007, am obţinut prima experienţă care ne-a convins de nevoia de dezvoltare a acestui gen de activitate. Anume pentru acest motiv, în anul 2008, comitetul pentru administrarea activelor şi pasivelor  băncii a decis să majoreze mărimea limitei pînă la 10 mln. ruble ruseşti. Lucrul se realizează la două terminale de către doi specialişti care au urmat un curs de instruire după programul traderilor, care s-a desfăşurat la Moscova, cu participarea specialiştilor BVIM. În plus, pentru minimalizarea riscurilor, fiecare terminal funcţionează prin intermediul băncilor – partener.

„Profit”: La moment, banca este singurul operator activ pe piaţa metalelor preţioase din Transnistria...

I.T.:
În 2007, în premieră pentru piaţa serviciilor bancare a Transnistriei, Sberbank-ul a început să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, precum şi cu monede comemorative şi investiţionale.   În cadrul colaborării reciproce, au fost încheiate contracte cu Monetăria Poloniei, Monetăria Noii Zeelande, cu compania americană VIKING International Trading Corporation şi cu firma elveţiană PAPM. În sortimentul serviciilor oferite populaţiei, banca a prezentat un nomenclator vast de monede investiţionale, precum şi de lingouri cu mase cuprinse între 1 şi 500 de grame, din aur şi argint. Acum, planificăm încheierea de noi contracte cu monetăriile din ţările Europei de Vest şi lansarea unui serviciu nou pe această direcţie, fără analogi pe teritoriul Transnistriei – conturi metalice depersonalizate (CMD) şi conturi metalice de păstrare pe răspundere. Aceasta face posibilă suplimentarea coşului valutar de economii cu investiţii în metale preţioase, reducînd, astfel, riscurile de pierderi şi asigurînd o siguranţă sporită a păstrării mijloacelor cu perspectiva multiplicării acestora datorită creşterii costului metalelor preţioase, mai ales, în perioadele de instabilitate a principalelor valute mondiale.

„Profit”: Dle Tverdohleb, v-am ruga să ne povestiţi despre strategia creditării cu amănuntul la Sberbank, căci principalul e nu doar să ocupi locul de lider, dar şi să-l menţii?

I.T.:  Creditarea este una dintre direcţiile prioritare de activitate. Este adevărat că în anul trecut Sberbank a ocupat primul loc la creditarea persoanelor fizice. Ritmul avansat de creştere a creditării clienţilor particulari a fost condiţionat de politica bine orientată de dezvoltare a programelor de creditare de consum „clasică”, creditare pentru procurarea de autovehicule, ipotecă. În anul 2007, valoarea totală a creditelor pe care banca le-a acordat clienţilor particulari s-a dublat comparativ cu anul 2006 şi a constituit 93 mln. ruble (12655 de contracte). Acum, creditarea pentru necesităţi urgente este serviciul cel mai solicitat de clienţi. În anul 2007, s-au oferit 6 mii de credite în sumă de 70,5 mln. ruble.

Rezultatele pe anul trecut ne oferă temei să prognozăm creşterea cererii pentru produsele de credit ale băncii. În acest context, intenţionăm sporirea volumelor de credite acordate pe direcţii ca creditarea expres a persoanelor fizice; creditarea pentru necesităţi urgente; creditarea de consum; creditarea auto; creditarea ipotecară.

Mizăm să credităm populaţia, pînă la 1 ianuarie 2009, cu o sumă de peste 135 mln. rub. Dacă vom atinge acest indicator, cota de piaţă a Sberbank-ului va creşte.

„Profit”: În mod tradiţional, „Sberbank-ul este văzut ca o bancă populară, dar şi în rîndul persoanelor juridice produsele băncii se bucură de popularitate bine meritată. Care sînt planurile şi perspectiva Dvs. pe acest segment al pieţei?

I.T.:  Ne desfăşurăm activitatea cu întreprinderi cu toate formele de proprietate în funcţie de situaţia şi de nevoile pieţei. Sîntem mereu deschişi pentru colaborare. Banca lucrează continuu la îmbunătăţirea calităţii şi operativităţii deservirii clienţilor, la minimalizarea erorilor care se comit la efectuarea plăţilor. Pentru anul 2008, preconizăm o serie de programe de facilitare a dezvoltării întreprinderilor din businessul mic şi mijlociu, realizarea unor proiecte de creditare a sectorului agroindustrial, inclusiv de creditare investiţională şi finanţare de proiect.

Vor fi analizate toate proiectele reciproc avantajoase şi vor fi încheiate contracte ţinînd cont de solvabilitatea beneficiarilor de împrumut şi de existenţa unei acoperiri calitative.

„Profit”: Cine este clientul mediu statistic al Sberbank-ului?

I.T..:
Sînt oamenii obişnuiţi care locuiesc alături de noi, care lucrează, ridică salariu, îl aduc acasă, îşi plănuiesc viaţa: unii pentru o lună înainte, alţii – pe cîţiva ani. Familii transnistrene obişnuite. Un depozit sau un credit la bancă reprezintă pentru ele posibilitatea de efectuare a unei achiziţii mari – fie să acumuleze bani pentru ea, fie să ia un credit în condiţii avantajoase. Acum, se dă startul proiectului amplu  „Fii partenerul Sberbank-ului”, în cadrul căruia va avea loc concursul „Sberbank-ul şi clienţii săi”. Noi vom fi bucuroşi să vedem feţele transnistrenilor pe produsele de publicitate ale Sberbank-ului transnistrean – bancă populară.

„Profit”: Sberbank-ul este o bancă care beneficiază de încredere. Cum vă planificaţi activitatea viitoare pe plan de încredere a populaţiei în bancă?

I.T.:
Acum, depunerile populaţiei sînt văzute ca sursa cea mai stabilă de formare a bazei de resurse. Fiecare al zecelea locuitor al Transnistriei este client al Sberbank-ului.

Pentru atragerea depunerilor, politica băncii în domeniul dobînzilor a urmărit mereu oferirea unor dobînzi care ţin cont de condiţiile de piaţă şi le asigură depunătorilor sporirea mijloacelor băneşti, iar băncii – resurse suplimentare. În plus, Sberbank-ul desfăşoară diverse acţiuni care oferă majorări de dobînzi şi înmînări de cadouri clienţilor.

Potrivit prognozelor noastre, în anul 2008, depunătorii vor aduce la Sberbank pînă la  280 mln. rub.

„Profit”: Conform prognozelor Dvs., cum se va dezvolta Sberbank-ul, în anul 2008?

I.T.: În teoria economică există numeroase viziuni asupra ritmului dorit de dezvoltare a instituţiei financiare: dacă trebuie să ţii cont de creşterea pieţei, să o urmezi sau să o avansezi. Din punctul meu de vedere, principalul e să garantezi mişcarea ascendentă a băncii într-o perspectivă de termen lung, să majorezi beneficiul şi, ca urmare, să majorezi valoarea băncii, păstrînd încrederea clienţilor. Anume astfel gîndim noi, atunci cînd alegem o anumită strategie de dezvoltare. Pe piaţa cu amănuntul, bunăoară, lucrăm „în ambele părţi” – acceptăm depozite şi plasăm credite, în paralel dezvoltăm operaţiuni cu active şi pasive, oferim populaţiei posibilitatea de investire a banilor în metale preţioase şi de cumpărare a automobilelor în leasing sau credit. Principalul instrument de atingere a scopurilor trasate, determinat de bancă, este oferirea unui spectru vast de servicii bancare şi aferente, monitorizarea regulată a activităţii băncii şi a nevoilor clienţilor, îmbunătăţirea calităţii deservirii, sporirea operativităţii în luarea deciziilor administrative.

Comentarii [5]

Comentariu
  • 14.05.2013 01:32:01
  • 06.01.2017 09:07:30
  • 22.06.2017 06:17:20
  • 26.05.2019 10:42:18
  • 14.01.2021 06:52:23

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
20
Afişări de site:
2449877
Vizitori unici:
5177794

WebArt Pro