Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

„Numărul partenerilor BERD în Moldova va creşte, la sigur”

| Profit & Creditori

Interviu cu Alexandru TĂNASE, senior banker la BERD

„Profit”: La 19 februarie, BERD a aprobat o nouă concepţie de susţinere a sectorului financiar al Moldovei. Ce prevede ea?

A.T.:  Se numeşte facilitate-cadru, un instrument al BERD de stabilire a strategiei generale de susţinere într-un anumit domeniu. În acest caz e vorba de strategia BERD în domeniul instituţiilor financiare diin Moldova. Această facilitate-cadru prevede 70 mln. euro şi deja pe 7 martie curent am semnat primul subproiect cu Eximbank Gruppo Veneto Banca în sumă de $20 mln. (14 mln. euro) pentru creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova.

Facilitatea-cadru este deschisă pentru un număr mare de subproiecte: e vorba de împrumuturi ipotecare; creditarea activităţilor de leasing; tranzacţii de  factoring; din domeniul asigurărilor; probabil, pe viitor şi în domeniul fondurilor de pensii; în domeniul economisirii consumului de energie, utilizării surselor alternative de energie.Vor fi subproecte foarte diverse în cadrul acestei facilităţi.

„Profit”: Care vor fi următoarele proiecte ce vor fi lansate de BERD prin intermediul acestui instrument financiar?

A.T.: Cred că în viitorul apropiat e posibil un proiect ce ţine de creditarea ipotecară. Condiţia principală pentru ca lansarea acestuia să aibă loc este aprobarea Legii cu privire la creditarea ipotecară, proiectul căreia a fost elaborat cu susţinerea financiară şi cu asistenţa tehnică a BERD. Din cîte ştiu, acest proiect de lege se află în Parlament. Sperăm că va fi adoptat cît mai curînd. Imediat ce acest lucru se va întîmpla, vom purcede la discuţii multilaterale cu băncile, cu companiile financiare nebancare, care pot oferi credite ipotecare.

„Profit”: În cadrul unei conferinţe de presă, s-a menţionat că BERD acordă finanţare doar băncilor ai căror acţionari sînt din străinătate, de preferinţă din  ţările UE, şi că băncile cu acţionari locali ar fi mai puţin preferabile pentru finanţare?

A.T.: Răspunsul dat de reprezentanţii BERD a fost clar şi, în opinia mea, este în continuare clar. Nu avem preferinţe faţă de anumite bănci, de exemplu, cele care au parteneri străini ca acţionari. Căci, lucrăm foarte bine cu Banca Socială, ai cărei acţionari sînt în totalitate locali şi am mai lucrat şi înainte cu bănci ce aveau în exclusivitate acţionari locali. BERD nu face distincţie din punctul de vedere al originii acţionarilor. Pentru noi cel mai important este ca banca să fie bună, să fie respectate cerinţele stabilite în domeniul guvernării corporative, să fie asigurată transparenţa şi, din punct de vedere bancar, riscurile pe care le prezintă instituţia respectivă să poată fi acceptate de BERD.

„Profit”: Lucraţi de multi ani cu băncile din Moldova, în calitate de senior banker la BERD. Cum aţi aprecia sectorul bancar din Moldova? În ce măsură sînt pregătite la acest moment băncile autohtone pentru a fi  acceptate în calitate de parteneri ai BERD?

A.T.: Lucrăm foarte bine cu Mobiasbancă, cu Banca Socială, am început o relaţie cu Eximbank Gruppo Veneto Banca, sîntem în discuţie şi cu alte bănci din Moldova. Din păcate, nu pot să vă ofer denumiri concrete, pînă nu ajungem la semnarea unor acorduri de finanţare cu acestea. Însă, vă pot spune, în mod sigur, că vom lărgi numărul partenerilor BERD în RM.

„Profit”: Dar sînteţi acţionari şi la Victoriabank. În ce măsură vă satisfac profiturile obţinute în calitate de acţionari?

A.T.: Da, încă mai sîntem acţionari în Victoriabnak. Dar comentariul meu se încheie aici. (Acelaşi lucru l-a spus anterior şi Jean-Mark Peterschmitt, directorul Departamentului Instituţii Financiare al BERD – nota „Profit”).

 „Profit”: Sectorul bancar din Moldova preconizează o creştere anuală de 30-40 la sută. Pe cînd putem aştepta sosirea unui nou investitor strategic în acest sector?

A.T.: Aveţi deja doi investitori strategici şi mai sînt investitori din Europa de Sud- Est, Europa de Est. Aceştia nu vor întîrzia să vină dacă sectorul bancar din Moldova va răspunde exigenţelor lor şi dacă climatul de afaceri va fi îmbunătăţit în continuare. Este un obiectiv permanent pentru o ţară care are nevoie de investiţii. Mereu vor exista aspecte ale climatului de afaceri ce vor trebui perfecţionate.

Comentarii [6]

Comentariu
  • 20.11.2014 12:25:26
  • 19.08.2015 12:51:40
  • 17.11.2016 05:23:00
  • 21.06.2017 06:29:34
  • 08.08.2019 02:39:06
  • 12.10.2020 11:23:44

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2274706
Vizitori unici:
4709628

WebArt Pro