Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Ce împiedică dezvoltarea business-ului în Moldova?

| Business & Cercetare

Rezultatele sondajului sînt prezentate în tabelul alăturat.Afacerile celor 33 de întreprinzători chestionaţi au fost împărţite în 6 grupuri, care pot fi găsite în partea de sus a tabelului. Acolo unde domeniul business-ului se intersectează cu factorii de influenţă este indicată suma rezultată din adunarea punctelor fiecărei companii care face parte dintr-un grup separat.

În următorul compartiment aflat în afara tabelului este indicat procentul celor chestionaţi din fiecare grup în raport cu totalul acestora. În ultima coloană a tabelului se dă media rezultatelor înregistrate în mod separat.    

Datele din tabel  sînt prezentate în funcţie de factorii de influenţă.

Conform rezultatelor celui de al doilea sondaj,  factorul care a influenţat negativ în modul cel mai esenţial asupra business-ului a fost insuficienţa de cadre. Cu 50 de puncte a fost evaluat acest factor de către reprezentanţii din domeniul  asigurărilor şi cu doar 5 puncte de cei din organizaţiile de microficnanţare. Al doilea factor ca importanţă a fost stabilită lipsa de independenţă în instituţiile judiciare. Factorul creditelor scumpe a cedat locul întîi în favoarea poziţiei a treia. Ceea ce este interesant e că pentru sectorul de producţie acest factor îşi păstrează întîietatea. Coruţia trece de pe locul trei pe poziţia a patra. Comerţul consideră că corupţia reprezintă factorul de bază în şirul celor care împiedică dezvoltarea business-ului. Nu li se acordă prea mare importanţă nici preţurilor la resursele energetice (locul 9 în tabel cu 7,06 puncte comparativ cu 5,05 puncte în sondajul precedent).
 
Aprecierea leului  îi deranjează şi mai puţin pe cei chestionaţi (locul zece, ultimul, cu 2,54 puncte, ceea ce e de 1,67 ori mai puţin  decît în sondajul precedent).

Conform recomandprilor respondenţilor noştri puterea trebuie să:

- creeze condiţii pentru dezvoltarea  micului business, asigurînd condiţii de creditare preferinţială;

- elaboreze  mecanisme de atragere a remitenţelor în economia reală;

- reducă semnificativ  cota de impozitare a fondurilor de salarizare ceea ce ar readuce în ţară braţe de muncă calificate;

- elaboreze programe de pregătire a cadrelor calificate pe perioada anilor 2008  -- 2012;

- încurajeze prezenţa business-ului  nostru peste hotarele ţării;
- promoveze o  politică externă echilibrată orientată spre deschiderea (refacerea) pieţelor tradiţionale;

- interzică firmelor afiliate puterii să participe la tendere şi concursui investiţionale. Toate comenzile de stat să fie oferite pe bază de concurs şi în condiţii de transparenţă totală.

Organizatorii sondajului aduc mulţumiri oamenilor de afacere care au consimţit să participe, fiind pe deplin convinşi că desfăşurarea trimestrială a sondajelor şi publicare rezultatelor vor contribui la o prosperarea  ţării noastre.

 

Comentarii [3]

Comentariu
  • 06.01.2017 11:24:02
  • 01.11.2017 07:41:45
  • 15.01.2021 09:17:01

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
14
Afişări de site:
2416860
Vizitori unici:
5083476

WebArt Pro