Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Buget de „consum”, sau Ce stă la baza creşterii bugetului de stat?

Igor VOLNIŢCHI | Macroeconomie

Recent, parlamentul a votat în prima şi în a doua lectură legea bugetului de stat pentru anul viitor. după cum şi era de aşteptat, bugetul a crescut considerabil (cu 2,6 mlrd. lei la venituri şi cu 2,75 mlrd. lei la cheltuieli), dar ca şi în anii precedenţi principalul document economic al anului nu reflectă acea creştere economică despre care se vorbeşte tot mai mult în ultimii ani. din contra, bugetul „se sprijină” tot mai mult pe importuri, pe taxele şi impozitele percepute de vamă.

 

 Din punctul de vedere al cifrelor, creşterea bugetară este incontestabilă. Dacă acum un an veniturile bugetare preconizate pentru 2007 alcătuiau 12,058 mlrd. lei, apoi cele preconizate pentru 2008 se cifrează la 14,658 mlrd. lei. O analiză a proiectului Legii bugetului pentru 2008 ne arată că nici măcar a zecea parte din această sumă nu provine din creştere economică. Astfel, cea mai mare parte a acestei creşteri revine TVA aplicate la import. Dacă acum un an Guvernul prognoza că în 2007 va obţine TVA în valoare totală de 6,9 mlrd. lei (inclusiv de la import – 5,8 mlrd. lei), apoi pentru 2008 suma a crescut deja pînă la 8,8 mlrd. lei (!), dintre care TVA la importuri va fi de 7,3 mlrd. lei (!). Adică, acea creştere bugetară cu care se mîndreşte guvernarea va fi asigurată în proporţie de 1,5 mlrd. lei doar de TVA la import. Evident, ca şi în acest an, în 2008 se va pune accentul pe importuri, iar deficitul enorm al balanţei comerciale externe (care, mai mult ca sigur, în 2008 va depăşi $2 mlrd.) din nou va trebui acoperit în mare parte în contul banilor gasterbaiterilor moldoveni.

O altă sursă a creşterii bugetare despre care vorbeşte guvernarea vor fi granturile externe, care în prognoza pentru 2007 erau evaluate la 861 mln. lei, iar în 2008 se aşteaptă că vor constitui 1,175 mlrd. lei. Aceste cifre arată că alte 300 mln. lei vor veni în buget cu totul din alte surse decît din creştere economică reală.  

Bani în plus în bugetul pentru 2008 vor da alte taxe şi impozite percepute de vamă. Spre exemplu, de pe urma aplicării taxei vamale în 2007 se aşteaptă colectarea a 490 mln. lei, apoi în 2008 – deja 640 mln. lei. Un alt exemplu este taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, care pentru 2007 a fost evaluată la 184 mln. lei, iar în 2008 – la 211,6 mln. lei. Adică, peste 187 mln. lei suplimentar la buget vor da numai aceste două taxe.  

Vama va aduce venituri în plus şi de pe urma aplicării unor accize. Astfel, accizele la bere vor aduce în buget 199 mln. lei (în 2007 - 116,6 mln. lei); la produse din tutun – 83 mln. lei  (73 mln. lei în 2007); la autoturisme – 449,8 mln. lei (340,3 mln. lei în 2007). Accizele la benzină şi motorină vor fi la acelaşi nivel ca şi în 2007 - 467,5 mln. lei.  

Apropo, analiza capitolului  „accize” scoate în evidenţă un lucru destul de interesant – accizele la material vinicol, vinuri, rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase vor fi cu mult mai mici decît în 2007. Astfel, Guvernul a calculat că va obţine sub formă de accize la material vinicol – 4,1 mln. lei (pe cînd în 2007 prognoza a fost de 21,5 mln. lei); la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase – 199 mln. lei (217,1 mln. lei); la vinuri - 30 mln. lei (74,3 mln. lei). Aceasta este o dovadă că Guvernul nu prea crede în reluarea exportului de vinuri şi material vinicol sau, cel puţin, nu mizează că va obţine venituri importante în buget în acest sens.    

Bugetul va creşte şi de pe urma aplicării taxelor rutiere – 96,1 mln. lei (87,7 mln. lei în 2007); taxei de licenţă – 107,8 mln. lei (67,4 mln. lei); taxei de timbru – 10,5 mln. lei (5 mln. lei), dar şi de pe urma majorării veniturilor de la dobînzile la creditele acordate de la bugetul de stat – 32 mln. lei (22 mln. lei); de la dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale trezoreriei de stat – 20 mln. lei (3 mln. lei); de la dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare – 15 mln. lei.  

Interesant şi straniu totodată este cum Guvernul intenţionează să obţină circa 321 mln. lei suplimentar – din taxe şi plăţi administrative. În 2008 acestea vor constitui 512 mln. lei, pe cînd în 2007 au fost calculate doar la nivelul de 191,1 mln. lei. Aceasta nu prea se încadrează în declaraţiile guvernării despre debirocratizarea economiei, reducerea numărului de taxe şi a cuantumului lor. La acelaşi capitol se înscriu şi 957,2 mln. lei pe care bugetul le va obţine din „veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice”. Despre ce venituri este vorba, nu e clar. Dar nu este exclus că e vorba de mijloace pe care instituţiile publice le vor obţine din prestarea anumitor servicii, inclusiv agenţilor economici. Apropo, în bugetul pentru 2007 asemenea venituri nu au existat sau cel puţin nu au fost indicate în sinteza la proiectul bugetului prezentat deputaţilor.      

Bugetul-2008 nu numai că nu reflectă o creştere economică, ci, la unele capitole - chiar o descreştere. Astfel, dividendele aferente cotei de participare a statutului în societăţi pe acţiuni se vor reduce în 2008 cu 54,2 mln. lei – de la 186,2 mln. lei în 2007 pînă la 132 mln. lei în anul viitor. De asemenea, se vor înregistra pierderi bugetare de pe urma implementării iniţiativei prezidenţiale de stabilire a cotei 0 la impozitul pe venitul reinvestit. Dacă în 2007 statul a prognozat că va obţine de pe urma colectării impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător 411,2 mln. lei, apoi în 2008 – doar 193 mln. lei. Însă, aceste pierderi ar putea fi compensate de pe urma implementării altei iniţiative prezidenţiale – legalizarea capitalului, care se aşteaptă că va aduce în anul viitor 295 mln. lei.           

Cheltuielile bugetare în 2008 vor constitui 14,881 mlrd. lei (pe cînd în 2007 au fost de 12,131 mln. lei). Cele mai mari cheltuieli vor fi făcute pentru ocrotirea sănătăţii – 2,082 mlrd. lei (în 2007 - 1,741 mlrd. lei) şi pentru învăţămînt – 1,579 mlrd. lei (în 2007 - 1,389 mlrd. lei). Aceasta confirmă într-un fel declaraţiile guvernării despre tenta socială a bugetului. Totodată, cheltuieli importante vor fi făcute şi pentru întreţinerea şi asigurarea activităţii Parlamentului, Guvernului, Preşedinţiei, altor servicii de stat cu destinaţie generală - 1,017 mlrd. lei (866,7 mln. lei în 2007); menţinerea ordinii publice şi securitate naţională – 981, 5 mln. lei (968,5 mln. lei); serviciul datoriei de stat – 652,6 mln. lei (586,7 mln. lei); transferuri la bugetele locale – 2,721 mlrd. lei (1,752 mlrd. lei) etc.   


Inflaţia prognozată pentru 2008 este de 9,3%, iar cursul de schimb al monedei naţionale, estimat de MEC pentru finele anului viitor, - 12,1 lei pentru $1.


În 2008 deficitul bugetar va fi de 223,7 mln. lei, pe cînd pentru 2007 a fost calculat la nivelul de 72,9 mln. lei.

 

În linii mari, despre proiectul bugetului de stat pentru anul 2008 se poate de spus că din punct de vedere tehnic acesta a fost elaborat perfect. După cum au menţionat unii deputaţi din opoziţie „acesta este un perfect document contabil, care indică veniturile şi cheltuielile”. Totodată, aceeaşi deputaţi au atras atenţie că în buget nu se vede creşterea economică, nu se văd tendinţe în dezvoltarea economiei naţionale, viziuni şi strategii ale Guvernului. Şi acest punct de vedere al opoziţiei are dreptul la viaţă. 

Într-adevăr, după cum se vede din cifrele invocate mai sus, Moldova continuă să fie o ţară care depinde totalmente de vamă, iar creşterile bugetului de stat în fiecare an se datorează în special importurilor. Da, desigur, aceasta este bine din punctul de vedere că apar bani suplimentari pentru majorarea salariilor, indexarea pensiilor, majorarea defalcărilor pentru învăţămînt şi ocrotirea sănătăţii. Dar, în perspectivă, o asemenea abordare ar putea să ne coste scump. În momentul în care vor dispărea posibilităţile de acoperire a deficitului mereu crescînd al comerţului exterior (lucru care se întîmplă din cauza creşterii permanente a importurilor), Moldova ar putea ajunge în pragul defaultului. Este o opinie pe care o împărtăşesc mai mulţi specialişti. Abia atunci se va vedea pe cît de periculos a fost pentru Moldova să aibă mai mulţi ani la rînd bugete bazate pe consum şi în care sectorul de producere şi exporturile au fost practic inexistente.


În 2008 vor creşte practic toţi indicatorii macroeconomici. Astfel, PIB se aşteaptă să crească cu 6% şi să ajungă la nivelul de 56,8 mlrd. lei; producţia industrială va creşte cu 7,5%  (în primele nouă luni ale anului curent a crescut doar cu 0,6%, dar MEC crede că pînă la finele anului creşterea va fi de 7%); creşterea în agricultură va fi de 15%; salariul mediu pe economie va creşte cu 23%.

 

 

 

2008 – ANUL ECHILIBRULUI DINTRE IMPORTURI ŞI EXPORTURI 

 

 

Igor Dodon, ministrul Economiei şi Comerţului: Anul 2008 va fi anul echilibrului dintre creşterea importurilor şi exporturilor. Considerăm real ca importurile şi exporturile să crească în acelaşi ritm şi se ne bazăm în special pe două argumente: Moldova va primi regimul de comerţ asimetric de la Uniunea Europeană; Moldova va reveni pe pieţele tradiţionale din Est cu mai multe produse importante ca, spre exemplu, vinurile. Importurile masive care se efectuează în republică vor avea influenţe benefice asupra economiei ulterior, deoarece circa 70% dintre ele sînt mărfuri destinate efectuării investiţiilor.

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL BUGETULUI REFLECTĂ STAREA DE LUCRURI DIN ECONOMIE


Eugenia OSTAPCIUC, liderul fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor: Cifrele incluse în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor sînt reale, minuţios calculate şi reflectă starea de lucruri actuală din economie”. Veniturile bugetului sînt cu 22% mai mari decît cele prevăzute în bugetul de stat pe anul curent. Aceasta ne va permite să direcţionăm circa 2,75 mlrd. lei obţinuţi suplimentar la îmbunătăţirea nivelului de viaţă al cetăţenilor. Acest lucru se va vedea în special în lectura a treia, cînd vom merge cu sume concrete pe capitole concrete. Cele 2,75 mlrd. lei pe care le-am obţinut suplimentar în decurs de doar un an reprezintă echivalentul practic ale unui întreg buget care era pînă în anul 2000.  

În 2008 pentru majorarea salariilor vor fi alocaţi peste un miliard de lei. În special vor creşte salariile medicilor, profesorilor. De asemenea, vor fi acordate mijloace suplimentare pentru organizarea odihnei de vară a copiilor, pentru ajutorarea păturilor nevoiaşe etc. În 2008 ca şi în anii precedenţi va continua indexarea pensiilor, a depunerilor populaţiei la „Banca de Economii”.  

Circa 130 mln. lei vor fi alocate pentru finanţarea diferitor programe în teritorii, pentru a contribui la dezvoltarea acestora. Investiţiile capitale de stat vor constitui 1,3 mlrd. lei, ceea ce este cu 70% mai mult decît în anul curent. Este foarte important ca resursele bugetare existente să fie gestionate raţional, astfel încît să se vadă mai multe efecte  benefice.

Bugetul defavorizează teritoriile conduse de democraţi

 

 

 

BUGETUL DEFAVORIZEAZĂ TERITORIILE CONDUSE DE DEMOCRAŢI 


Serafim URECHEAN, liderul Alianţei „Moldova Noastră”: Proiectul Legii bugetului pentru anul viitor favorizează reprezentanţii comuniştilor în teritoriu şi defavorizează teritoriile conduse de democraţi. Spre exemplu,  municipiul Bălţi, condus de un reprezentant al comuniştilor, urmează să primească de la buget în 2008 130 mln. lei sau cu peste 20% mai mult decît Chişinăul unde la guvernare sînt democraţii. În acest buget se vede că are loc o centralizare excesivă a banilor, ceea ce face din autorităţile locale ostatici ai autorităţilor centrale. Din peste 143 mlrd. venituri ale bugetului de stat, la centru vor rămîne peste 12 mlrd. lei.

 

 

 

 

BUGETUL-2008 DEMONSTREAZĂ CĂ MOLDOVA E ŢARĂ BANANIERĂ


Vlad CUBREACOV, liderul fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat:  Proiectul bugetului propus de Guvern este o dovadă în plus că Moldova e o ţară bananieră, care trăieşte din banii proveniţi din consum. Circa 92% din veniturile bugetare provin din consum, iar rolul principal în acest sens le revine muncitorilor  moldoveni ce lucrează peste hotare şi transferă bani în ţară. Guvernul Tarlev e un Guvern al emigranţilor, care trăieşte din banii trimişi de ei în ţară. Prin emigranţii săi aflaţi la munci peste hotare, Moldova demult e integrată în Europa.

 

 

 

 

 

 

 

UN BUGET DEPENDENT DE TVA LA IMPORT 


Valeriu GUMA, deputat al fracţiunii Partidului Democrat:  Bugetul-2008 va fi şi în continuare dependent de TVA încasată la import. Aceasta este o dovadă că din nou vom avea un buget de consum, dar nu unul care ar fi bazat pe creştere economică. Statul nu ştie să obţină profit nici măcar din activitatea întreprinderilor de stat, a căror gestionare lasă mult de dorit.

  

Comentarii [2]

Comentariu
  • 23.01.2017 04:58:27
  • 26.05.2018 01:11:01

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
16
Afişări de site:
2416883
Vizitori unici:
5083598

WebArt Pro