Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Activitatea de mecenat. Acum şi în Moldova

Alexandru SANAT | Activitate de mecenat & Bani

Activitatea de binefacere şi cea de mecenat sînt fenomene rare în societatea moldovenească. Părinţii studenţilor care învaţă în Occident, în particular, în SUA, cunosc bine fenomenul susţinerii studiilor de către fundaţii. Studentul îşi prezintă IQ unei atare fundaţii, şi dacă el prezintă interes, poate miza pe compensarea parţială a costului studiilor. Există cazuri concrete cînd tinerii talentaţi din Moldova au beneficiat de achitarea sută la sută a costului studiilor de către fundaţiile din America. Se pare că şi în Moldova copiii talentaţi şi cu performanţe la învăţătură acum pot spera la susţinere. În Moldova a fost înfiinţată fundaţia privată „Familia Sturza” care a început să acorde sprijin financiar unui număr de 100 de studenţi.

 Zeci de studenţi din anii doi-trei de la instituţiile de învăţămînt superior de stat din Moldova au devenit, pe 20 octombrie, primii bursieri ai Fundaţiei „Familia Sturza”. Fondatorul acesteia, ex-prim-ministrul Ion Sturza, a spus, la ceremonia de înmînare a burselor, că bursierii selectaţi vor primi burse de cîte 500 lei pe parcursul a nouă luni de studii.

Referindu-se la motivele care au determinat familia să constituie fundaţia, el a menţionat că ar dori, împreună cu membrii familiei sale, să readucă în viaţa contemporană vechea tradiţie a susţinerii de mecenat a familiilor cumsecade spiritual cu posibilităţi financiare limitate.

Ion STURZA, vicepreşedintele holdingului „Rompetrol”:
Familia noastră este convinsă de valoarea acestei contribuţii: eu, soţia mea, Stela, şi copiii – Dan şi Cristina, am hotărît să ne dedicăm acestei misiuni nobile. Credem că o societate va prospera în cazul în care cetăţenii ei gîndesc liber, lansează iniţiative şi îşi asumă răspunderea pentru realizarea şi traducerea lor în viaţă.

Misiunea fundaţiei este aceea de a susţine şi a propaga dezvoltarea personalităţii în societate prin promovarea programelor de asistenţă pentru grupurile de tineri nefavorabile, de a le cultiva tinerilor spiritul de iniţiativă, activismul civic şi o răspundere socială civică bine exprimată. Creatorii fondului tind spre o comunitate de membri activi, care cred în forţele proprii şi în potenţialul eforturilor comune.

I.S.:
Credem în capacităţile conaţionalilor de a aplica în fapte proiectele şi programele utile de dezvoltare a personalităţii. Considerăm că spiritul de iniţiativă se educă şi se intensifică pe măsura performanţelor consecutive: prin rezolvarea problemelor de interes comun, de către personalităţi aparte şi grupuri de persoane care tind spre autorealizare. Instruirea şi formarea durabilă a omului este o forţă motrice importantă, îndreptată spre schimbări în bine, începînd cu cumsecădenia fiecăruia în parte şi terminînd cu reflectările în grup şi în comunitatea oamenilor.

Programele fundaţiei vor cuprinde un spectru vast, începînd cu studiile primare şi terminînd cu  formarea în şcoala superioară. Cu banii fundaţiei vor fi sprijinite programele care îi vor ajuta pe beneficiarii de burse să acumuleze experienţa utilă şi valoroasă pe parcursul unei perioade de timp îndelungate.  Fundaţia va finanţa programe de studii economice şi antreprenoriale facultative.

I.S.:
Sîntem convinşi că spiritul de întreprinzător se formează la o vîrstă tînără şi dacă elevii din clasele primare încep să înţeleagă ce este economia şi iniţiativa liberă, în perioada maturităţii vom obţine cetăţeni pe care îi vor deosebi ambiţiile şi ideile sănătoase, bune de aplicat în practică.

Administraţia fundaţiei se află pe adresa: R.Moldova, Chişinău, str. Şciusev,  64. Tel./fax: (+3730)22233960. E-mail: [email protected], [email protected],
www.fundatiasturza.md

 

 

Din dosarul „Profit”

La ceremonia de înmînare a burselor primilor bursieri ai Fundaţiei „Familia Sturza”, care a avut loc pe 20 octombrie la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM),  creatorii fundaţiei au anunţat programul de burse pentru studenţi „Avansează spre succes!”. Acesta încurajează dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor cu aspiraţii de afirmare prin efortul intelectual. Programul este destinat studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior moldoveneşti cu studii de zi. Cu ajutorul burselor, fundaţia îi stimulează pe studenţii care doresc să obţină cunoştinţe profunde, pentru ca ulterior să se afirme în viaţă. Bursele se acordă prin concurs.

Comentarii [4]

Comentariu
  • 20.05.2013 09:10:53
  • 23.12.2013 05:19:41
  • 21.02.2015 06:54:14
  • 21.01.2017 04:58:42

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
17
Afişări de site:
2449863
Vizitori unici:
5177742

WebArt Pro