Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Arta de a vinde

Anatol PASAT | Bănci & Consulting

Compania franceză BNP Paribas Corporate & Investment Banking va ajuta Guvernul republicii noastre să efectueze privatizarea Băncii de Economii. Compania a cîştigat concursul internaţional pentru selectarea consultantului financiar şi în termen de jumătate de an va prezenta autorităţilor Moldovei avizul despre felul în care urmează să fie comercializată mai bine una dintre cele mai mari bănci din republică.

 

 

Banca de Economii trebuie scoasă la vînzare pînă la 31 martie 2009. Acest termen a fost stabilit în Memorandumul FMI  privind politicile economice şi financiare ale Moldovei. Totodată, nu este prima dată cînd FMI insistă asupra transmiterii băncii în proprietate privată.

Pînă acum, autorităţile Moldovei nu prea au căutat să comercializeze banca, ea fiind una dintre cele mai vechi din republică şi deţine o reţea mare de filiale. Conform memorandumului precedent,  evaluarea Băncii de Economii urma să fie încheiată încă în anul 2007. Atunci, tenderul pentru evaluare fusese cîştigat de „Deloytte & Touche”, dar ulterior Guvernul a renunţat la planul iniţial de estimare independentă a valorii de piaţă a băncii „în legătură cu cerinţele nejustificate pe care le-a formulat compania de consultanţă selectată”. Potrivit altor date, Guvernul ar fi deţinut informaţii conform cărora auditorul intenţionează să participe, într-un mod anumit, la privatizarea băncii pe care o evaluează.

În acest an, Guvernul, ca să evite situaţiile penibile, s-a pus minuţios pe organizarea concursului, care a fost anunţat pe  28 martie, prin intermediul „Financial Times”.

Pe lîngă Paribas, au mai depus cereri de participare la concurs GALT & Traggart (Georgia), HSBC Bank SRL (Marea Britanie) şi consorţiul compus din agenţiile Estimator–VM (Moldova),  IAAG Consultoria (Spania) şi MEINL Advisories (Austria).

După ce a analizat ofertele, grupul de lucru compus din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, a apreciat că oferta  BNP Paribas Corporate & Investment Banking este cea mai bună.

Igor GRIGORIEV, director al Agenţiei Proprietăţii Publice: Pînă la 30 septembrie, urmează să se încheie  negocierile cu cîştigătorul, prin semnarea contractului. Consultantul urma să determine, în şase luni, preţul real al pachetului de acţiuni ale statului şi să propună formula de privatizare cea mai avantajoasă.

Statul deţine la bancă o cotă de 56,1%,  persoanele juridice -    41% din acţiuni, iar persoanele fizice -  2,6%.

Dar negocierile cu BNP Paribas s-au cam lungit şi contractul final a fost semnat cu o săptămînă mai tîrziu. Conform acestuia, consultantul urmează să elaboreze, în termen de şase luni, pachetul de documente şi să scoată banca la vînzare. Dacă tranzacţia nu va avea loc pînă la sfîrşitul anului 2009, termenul ar putea să mai fie prelungit cu un an.

Guvernul va plăti 170 mii euro pentru serviciile de consultant ale BNP Paribas şi alte 2,5% din valoarea tranzacţiei la comercializarea pachetului de acţiuni ale băncii.

 

 

 

Din dosarul "Profit"

În trimestrul II, Banca de Economii  şi-a crescut capitalul acţionar cu 72,29 mil. lei (10,72%),  devenind lider la sporirea capitalului acţionar între băncile din Moldova. Capitalul acţionar a fost majorat, în principal, datorită beneficiului nerepartizat, care după semestrul I a constituit 132,39 mil. lei, reprezentînd al doilea rezultat după cel al  Moldova Agroindbank-ului.

Pe parcursul trimestrului, Banca de Economii şi-a extins cota de piaţă la active la 9,7%, menţinînd a patra poziţie pe piaţa bancară după valoarea capitalului (3,5 mlrd. lei), dar a ajuns printre cinci bănci care în trimestrul doi şi-au diminuat lichiditatea  (-0,22%). Valoarea activelor lichide ale băncii a fost de 1,32 mlrd. lei. 

Deţinînd una dintre cele mai ramificate reţele de oficii în republică, chiar dacă are o publicitate rezervată şi dobînzi moderate, Banca de Economii a reuşit să-şi crească portofoliul de depozite cu 154,34 mil. lei (+6,29 %). Aceste eforturi însă nu au ajutat-o să-şi extindă cota pe piaţa mijloacelor atrase, care rămîne la nivelul de 10%.   

Banca de Economii însă are succese la creditare. În trei luni, ea şi-a sporit portofoliul de credite cu 137,92 mil. lei (+8,32%), pînă la 1,79 mlrd. lei.  Totodată, cota de piaţă la creditări s-a extins cu 0,3 p.p., pînă la 8%.

Banca continuă să se pregătească activ de vînzare, îmbunătăţindu-şi indicatorii principali, totodată, acţiunile ei apar tot mai des la bursă, vînzările lor le menţin preţul de piaţă la nivelul de 190-195 lei pe o acţiune.

Comentarii [6]

Comentariu
  • 11.05.2013 12:51:51
  • 23.12.2013 04:12:36
  • 01.10.2014 06:16:10
  • 04.08.2015 05:58:47
  • 02.06.2017 07:08:20
  • 24.05.2018 05:32:19

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
24
Afişări de site:
2569808
Vizitori unici:
5513376

WebArt Pro