Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Piaţa de asigurări din Moldova are potenţial de dezvoltare

Mariana TABUNCIC | 77 de întrebări în 20 de minute

În pofida crizei financiare şi economice mondiale, care a generat mult pesimism în societatea moldovenească, managerul general al companiei ASITO, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de asigurări, rămîne destul de optimist. Eugeniu Şlopac consideră că piaţa de asigurări din R.Moldova a fost foarte puţin afectată de criză, dat fiind integrarea slabă a acesteia în sistemul european şi cel mondial de asigurări. Deşi subdezvoltată la moment, această piaţă are totuşi un mare potenţial de dezvoltare care, susţine Eugeniu Şlopac, se va manifesta din plin doar atunci cînd mai multe companii internaţionale cu renume vor veni în Moldova, cînd situaţia economică se va îmbunătăţi, veniturile populaţiei vor creşte, iar businessul privat va înregistra progrese atît la volum, cît şi la calitate. Nu în ultimul rînd, managerul companiei ASITO consideră că este necesară schimbarea mentalităţii populaţiei, astfel încît oamenii că înţeleagă că bazele unei bătrîneţi asigurate trebuie puse deja în tinereţe.

1. Unde v-aţi născut?

În satul Mălăieşti, raionul Orhei.

2. Ce studii aveţi?

Am absolvit Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău, promoţia anului 1973.

3. Cine este prietenul Dvs. cel mai bun?

Îmi este greu să evidenţizez pe cineva. Fiind destul de comunicabil, am mulţi prieteni.

4. Aveţi o fotografie preferată din copilărie?

Da, este de pe la vîrsta de jumatate de an.

5. Care sînt locurile preferate în casă?

Biroul, garajul.

6. Ce părere aveţi despre presa scrisă din Moldova?

Aceasta este, în mare măsură, extrem de angajată şi dirijată, aservită anumitor grupuri şi interese. Cu mici excepţii, doar cîteva publicaţii încearcă să facă puţină lumină în conştiinţa oamenilor.

7. Dar despre televiziune?

Cred că Moldova nu are încă o televiziune care să corespundă conceptului despre acest gen media. Sîntem nevoiţi să vizionăm canale străine pentru a ne forma opinii despre un eveniment sau altul, chiar şi vis-a-vis de ceea ce se întîmplă la noi acasă. În rest, este valabil răspunsul anterior.

8. Aţi accepta să participaţi la un reality show?

Nu. Categoric.

9. Numiţi trei calităţi pe care soţia şi copilul le admiră la Dvs.

Ar fi mai bine să-i întrebaţi pe ei. Personal consider ca sînt puţine la număr şi nu pot fi determinate ca strict pozitive sau negative.

10. Dar Dvs. la ei?

O mulţime. Nu mi-ar ajunge tot spaţiul revistei să le enumăr.

11. Relaţia Dvs. cu copiii este una …

... vitală. Consider că un om normal nu poate să conceapă o detaşare de propriii copii sau o lipsă de răspundere pentru viitorul acestora. Unitatea societăţii îşi trage rădăcinile din familii unite, iar pentru mine familia este însuşi sensul vieţii.

12. Aţi accepta să Vă implicaţi în politică?

Nu. Am făcut deja o încercare în acest sens şi am decis că politica nu este pentru mine şi asta pentru că este foarte greu să gîndeşti una şi să faci alta. Mai bine te mulţumeşti cu mai puţin, dar cu rezultate palpabile, care ţi se atribuie dupa merit.

13. Politica şi businessul sînt…

... lucruri interdependente, care nu pot funcţiona unul fară altul, deşi pe primul plan aş pune totuşi businessul. Politica poate să domine sfera afacerilor doar într-un mediu economic subdezvoltat. Reieşind din aceasta, puteţi face concluziile de rigoare privitor la starea lucrurilor în Moldova la acest capitol.

14. Ce nu aţi ierta niciodată?

Sincer nu ştiu şi nu vreau să operez cu tertipuri. Totul este relativ în viaţă, inclusiv caracterul oamenilor. Nu cred că trebuie să ne plasăm în ipostaza de judecători supremi în raport cu alţii.

15. În familia Şlopac bucatele preferate sînt…

… clătitele, colţunaşii, plăcintele.

16. Dar vinul preferat?

La acest capitol nu sînt un mare specialist. Pe timpuri făceam vin singur. Acum am mai puţin timp pentru această activitate, iar cînd plecăm la vreo petrecere, de regulă, merg cu automobilul şi, respectiv, sînt nevoit să ascult aprecierile altora despre ceea ce se serveşte.

17. Cine a fost profesorul preferat la şcoală?

Majoritatea au fost profesori buni. Îmi amintesc cu drag de prima mea învăţătoare, Ana Constandoi, de profesorii Arcadie Pavliuc, Timofei Bivol, Sergiu Chircă şi mulţi alţii care ne-au suportat năzdrăvăniile, dar ne-au învăţat totuşi carte.

18. Aveţi nepoţei?

Da.

19. Ce aţi învăţat de la ei?

Ce este sinceritatea.

20. Dar ce-i învăţaţi Dvs. pe ei?

Ce este viaţa şi dragostea. Acestea sînt cele mai dificile obiecte, pentru care nu au fost scrise manuale şi care se învaţă doar din ceea ce preiei de la părinţi sau bunei.

21. Cum credeţi, piaţa de asigurări din Moldova este influenţată de actuala criză financiară mondială?

Aceasta aproape că nu este deloc influenţată din considerentul că avem o piaţă de asigurări subdezvoltată. În prezent, aceasta nu face parte din sistemul european de asigurări, cu atît mai puţin din cel mondial. Subdezvoltarea pieţei de asigurări este determinată de lipsa marilor companii internaţionale şi, drept consecinţă, a păturii de intelectuali profesionişti necesari acestui domeniu.

22. Cum vedeţi piaţa locală de asigurări după criza economică mondială?

Piaţa de asigurări din Moldova are un mare potenţial de dezvoltare şi aici aş aduce exemplul Ţărilor Baltice. Piaţa de asigirări a Estoniei, cu o populatie de 1,5 mil. de locuitori, a atins la sfîrşitul anului 2008 cifra de $398 mil., cea a Lituaniei – $660 mil. în comparaţie cu piaţa de asigurări din Moldova, cu o populaţie de 3,4 mil. de locuitori, care în 2008 a atins doar cifra de afaceri de 70 mil. euro. Reiese că întîrziem în dezvoltare de la şase pîna la 10 ori în comparaţie cu aceste ţări.

23. Credeţi că unele companii ar putea să dispară de pe piaţă ca urmare a crizei?

Puţin probabil. Totul depinde de calitatea managementului fiecarei companii în parte, de atitudinea faţă de business şi de viteza reacţiei în diferite situaţii.

24. La momentul actual criza pe piaţa de asigurări din Moldova se caracterizează prin…

… penetrare a asigurărilor extrem de joasă faţă de PIB (1,4%) pe cap de locuitor.

25. În perioada de criză atît populaţia, cît şi companiile se străduiesc să-şi optimizeze cheltuielile, fiind înregistrat fenomenul “cererii amînate”. ASITO simte acest fenomen?

Întrebarea se referă mai mult la asigurările de viaţă, pe care ASITO nu le mai prestează din 2003.

26. Ce cotă deţine ASITO pe piaţa asigurărilor din R.Moldova?

Circa 24%.

27. Cum se simte ASITO în condiţiile în care majoritatea companiilor de asigurări încearcă să-şi majoreze cota de pe piaţă?

Este o situaţie absolut normală. Pe o piaţă în dezvoltare este imposibil să te menţii pe o poziţie fixă, procesul competitiv fiind un lucru mobilizator, inclusiv pentru noi.

28. Numiţi trei lucruri la care managementul de asigurări trebuie să acorde atenţie, în primul rînd, într-o perioadă stabilă?

Cercetarea pieţei, planificarea şi bugetarea activitaţii, instruirea personalului.

29. Dar în situaţii de criză?

La acestea aş mai adăuga măsuri de optimizare a businessului, controlul strict al cheltuelilor, gestiunea personală a cashflow-ului şi selectarea minuţioasa a partenerilor de afaceri.

30. Aţi făcut reduceri de buget şi de personal?

Pînă în prezent, nu. Am mers pe o altă cale şi am pus la baza retribuţiei muncii principiul rezultatelor obţinute, fapt care se răsfrînge asupra tuturor specialiştilor. În rezultat, am reuşit să ne menţinem la nivelul anului trecut după volumul vînzărilor.

31. Cum poate fi determinată populaţia din R.Moldova să se gîndească la asigurarea bătrîneţii încă din tinereţe?

Deocamdată, este prematur să discutăm la acest subiect, deoarece problema este direct dependentă de situaţia din economie. În mod normal, am fi trebuit deja să avem o bază legislativă, care să stimuleze acest proces în funcţie de politica fiscală, contribuind la rezervarea acestor mijloace.

32. Ce ajutor ar trebui să acorde statul sectorului de asigurări în condiţii de criză?

Important este să nu intervină în activitatea asigurătorilor, să manifeste mai multă receptivitate şi responsabilitate atunci cînd adoptă o decizie sau alta şi să ţină seama de opinia specialiştilor.

33. Ce atitudine ar avea asigurătorii faţă de reintroducerea asigurării obligatorii a procesului de creditare?

Cu siguranţă una negativă, deoarece acest aspect ţine de riscul managementului instituţiilor de creditare. Acestea trebuie să stabilească un parteneriat cu societăţile de asigurare în vederea creării unor condiţii optime agenţilor economici, pentru ca aceştia să nu se expună unor riscuri costisitoare.

34. Credeţi că acest lucru este posibil în viitorul apropiat?

Cu siguranţă, este un lucru inevitabil. Exemplul ţărilor care au aderat recent la UE este elocvent în acest sens, unde introducerea asigurării obligatorii a procesului de creditare a fost posibil datorită parteneriatului dintre instituţiile financiare.

35. Cum aţi caracteriza nivelul de dezvoltare al pieţei de asigurări în Moldova în comparaţie cu cel din România?

Sîntem cu mult în urmă. Piaţa de asigurări din România a crescut mai mult de zece ori, atingînd în 2008 nivelul de $2,8 mlrd, adica $165 pe cap de locuitor. În Moldova acest indice este de aproximativ de $21,7.

36. … Ucraina?

No comment.

37. … Rusia?

No comment.

38. Cu cît este mai mic ritmul de dezvoltare al pieţei de asigurări din Moldova în comparaţie cu ţările europene?

În primul rînd, piaţa din Moldova nu poate fi comparată cu piaţa europeană, fiind mult inferioară acesteia atît după cantitate, cît şi după calitate. De exemplu, prima brută de asigurare subscrisă în 2008 pe cap de locuitor în Moldova, fără Transnistria, a fost de $21,7, adică de 7,6 ori mai puţin decît în România, de 17,9 ori mai puţin decît în Estonia şi de 14,2 ori mai puţin decît în Letonia.

39. Cîte companii de asigurări există pe piaţa din Moldova?

La mijlocul anului 2009 numărul lor era de 27. Cred că este un număr impunător pentru piaţa moldovenească.

40. Este întemeiată cererea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de majorare a capitalului companiilor de asigurări?

Cred că da. Dar, în general, depinde de nivelul de solvabilitate al fiecărei companii în parte.

41. Care este, în opinia Dvs., mărimea optimă a acestui indicator la momentul actual?

Orice instituţie financiară trebuie să insufle, la început de cale, credibilitate viitorilor săi consumatori de servicii. În context, acţionarii sînt obligaţi să înţeleagă că este destul de riscant să iniţiezi o afacere în acest domeniu, care are menirea să genereze garanţii pentru agenţii economici, cu resurse minime. A doua şansă în acest domeniu nu se oferă nimănui, de aceea este nevoie de investiţii iniţiale serioase.

42. Atractivitatea pieţei de asigurări din Moldova este un lucru static sau în permanentă schimbare?

Bineînţeles că se schimbă, deoarece tot ce e static nu prea are viitor. Pe măsura creşterii economice va creşte inevitabil şi cererea de servicii de asigurare. Însă acest lucrul nu se va produce fără investiţii masive în ramurile existente ale economiei, precum şi în altele noi.

43. De ce sînt interesaţi investitorii străini, în primul rînd, într-o ţară străină: de legislaţie, nivelul de dezvoltare al economiei, de compania-partener?

Potenţialii investitori monitorizează situaţia în permanenţă, începînd de la cultura generală, curăţenia pe străzi şi în locurile publice, lucruri pe care noi nu le observăm sau le ignorăm. De asemenea, investitorii ţin cont de calitatea pieţei, de forţa de muncă relativ ieftină, dar competentă, de materiile prime, sursele energetice competitive şi potenţialul de export.

44. Care tip de asigurare este cel mai dezvoltat în Moldova?

Cel ce ţine de transport - asigurarea obligatorie de răspundere civilă, Cartea Verde şi CASCO, care deţin în jur de 70% din portofoliul pieţei.

45. Dar cel mai slab?

Asigurarea de răspundere generală, profesională şi asigurarea riscurilor financiare.

46. Care factori îngrădesc dezvoltarea acestor tipuri de asigurare?

Nivelul de pregătire şi lipsa de răspundere personală a managementului actual, precum şi cultura de asigurare scăzută în rîndul populaţiei.

47. Care a fost reacţia companiilor de asigurări la apariţia unor noi jucători străini – “Grawe”, “Rosgosstrah”?

Desigur, una binevoitoare. Companiile de asigurări locale au aşteptat acest moment pentru a împărţi cu ei nevoile de pe piaţa existentă.

48. Concurenţa pe piaţa de asigurări putea fi considerată loială în condiţiile în care exista o companie cu capital majoritar de stat (situaţie înregistrată pînă la procurarea companiei “Moldasig” de către compania rusă “Rosgosstrah”)?

„Moldasig” are la moment statut de societate pe acţiuni, iar legislaţia în vigoare nu acordă nici o prioritate unui sau altui asigurător în funcţie de naţionalitate, provenienţă sau statut juridic.

49. Sînteţi interesaţi de asigurările în agricultură?

Sîntem mai degrabă realişti la acest capitol. Asigurarea riscurilor de secetă şi îngheţuri sînt obligatorii pentru noi, însă reasigurărea acestor riscuri este, practic, imposibilă. Din acest considerent nu avem dreptul să expunem compania falimentului. Iar pentru a evita orice învinuire de spălare de bani publici, ne abţinem de la acest proces şi ne vom implica doar atunci, cînd vor fi alte condiţii şi va fi o altă putere financiară în ţară.

50. Cum vedeţi piaţa de asigurări din Moldova peste 5–10 ani?

Sper că ne vom apropia de indicii ţărilor menţionate anterior, însă sînt ferm convins, că dacă mai stagnăm, vom pierde şi ceea ce avem la moment. În aceste condiţii, doritorii de a-şi asigura careva interese vor fi nevoiţi să caute servicii de asigurare în afara ţării.

51. Cîte companii vor rămîne şi care va fi cota lor pe piaţă?

Pornind de la dezvoltarea pieţei de asigurare a vecinilor noştri, cred că întrebarea ar fi: “Care companii vor veni în Moldova?” De exemplu, în România operează doar companii de talie mondială, gen “Allianz”, “Generali”, “Vienna Insurance Croup”. Pentru satisfacerea cerinţelor crescînde ale consumatorilor noştri, ar fi bine să avem şi noi cît mai curînd o astfel de structură a pieţei.

52. În trecut aţi deţinut o înaltă funcţie de stat (vicepremier în cabinetul condus de Dumitru Braghiş), iar acum sînteţi manager al unei companii private. Au ceva în comun aceste două posturi?

În ambele funcţii este foarte mult de lucru. Depinde ce doreşti să realizezi. Dacă vrei să lucrezi în echipă fără să te preocupe cu ce scor se va încheia meciul, poţi să rămîi în prima poziţie. Dar daca vrei să lucrezi şi să improvizezi, obţinînd un rezultat anume, atunci alegi businessul privat.

53. La alegerile anticipate din 29 iulie, managerul companiei ASITO a votat pentru..?

Pentru integrare europeană. Există şi o altă alternativă?

54. Dar soţia ..?

Nu cunosc pentru cine a votat soţia, dar cred că nu ar fi fost posibil să locuim sub acelaşi acoperiş, avînd viziuni diametral opuse.

55. Cine în familia Şlopac hotărăşte locul şi timpul concediului de vară?

Doar împreună şi de comun acord.

56. Dar al celui de iarnă?

Principiul este valabil pentru toate anotimpurile.

57. Este corect ca sectorul bancar să fie mai dezvoltat decît cel de asigurări, aşa cum este în Moldova?

Într-o societate normală totul este invers, asigurările investesc în sectorul bancar şi nu viceversa. Cu regret, la noi lucrurile au decurs altfel, de aceea ne aflăm la acest nivel de dezvoltare.

58. Această diferenţă se explică prin faptul că în sectorul bancar există un regulator puternic în persoana BNM, iar în sectorul de asigurări funcţia unui asemenea regulator a fost periodic deţinută de diferite organe?

Da. De regulă, se dau o mulţime de sfaturi şi sugestii, într-o manieră de o superioritate ierarhică, însă cu o lipsă totală de responsabilitate pentru soarta asigurătorilor.

59. Cît la sută din piaţa de asigurări ar trebui să revină asigurării obligatorii?

Cred că o proporţie de 50/50 ar fi oportună la moment.

60. Care este cea mai frumoasă amintire din copilărie?

Zilele cînd rămîneam singuri acasă, iar părinţii plecau la conferinţele anuale ale pedagogilor. Adunam sticle goale şi le schimbam la magazin, pentru altele cu limonadă, mergeam la “furat” harbuji de la vecini, ne făceam singuri de mîncare şi ne bucuram de libertate şi copilărie fără griji.

61. Aveţi un sport preferat?

Am mai multe. Îmi place să joc tenis, să înnot, să mă plimb cu bicicleta, să schiez.

62. Cine „deţine telecomanda” în familia Şlopac?

Cine o ia primul.

63. Cui aparţin cele mai multe iniţiative în familia Dvs.?

Amîndoi sîntem buni, dar izvorul nesecat de idei este soţia.

64. Dar decizii?

Greu de spus. Aici amîndoi deţinem prioritatea.

65. Optimismul Vă caracterizează?

Bineînţeles. În lipsa optimismului nu am fi cine şi ce sîntem astăzi.

66. Vă place să călătoriţi?

Da, este pasiunea mea de cînd mă ţin minte.

67. Preferaţi odihna pasivă sau activă?

A doua variantă. La odihnă pasivă ne vom gîndi cînd nu vom mai fi activi, dar sper că pînă atunci mai este timp.

68. Pentru ce calităţi Vă apreciaţi cel mai mult prietenii?

Este greu de definit. Prietenii sau sînt, sau nu sînt.

69. Aveţi mulţi prieteni?

Îmi place să cred că da.

70. Este adevărat, că prietenul la nevoie se cunoaşte?

Nu doar la nevoie. O mai mare ispită este bunăstarea. Puţini sînt cei care trec prin ea şi nu-şi schimba firea.

71. Sînteţi de acord cu afirmaţia, că omul este întîmpinat după vestimentaţie, dar petrecut după minte?

Nu neapărat.

72. Problemele de la serviciu sînt discutate şi în familie?

Doar atunci cînd mă trădează exteriorul. În general, evit să-i împovărez pe cei de acasă cu problemele de serviciu. Cred că fiecare trebuie să-şi ducă povara cu demnitate.

73. Vă consideraţi un om împlinit?

Da, dar încă mai am ceva de realizat.

74. Ne spuneţi şi nouă ce anume?

Mi-ar plăcea să ţin secretul. Mă bazez pe principiul mai întîi fapta, apoi vorba.

75. Dar un soţ exemplar?

Întrebaţi soţia.

76. Un tată fericit?

Cu siguranţă, da.

77. Un om realist?

Încerc să fiu.

Comentarii [4]

Comentariu
  • 11.04.2015 09:49:00
  • 26.03.2017 05:55:46
  • 31.08.2019 09:04:42
  • 26.11.2021 08:56:06

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
33
Afişări de site:
2488598
Vizitori unici:
5275736

WebArt Pro