Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

BSTDB - la înălţimea celor 10 ani de activitate

Mariana TABUNCIC | Profit & Bănci

În luna iunie 2009, Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a marcat 10 ani de activitate pe piaţa bancară din regiune. Cu această ocazie, pe 14 iunie, la Tessaloniki, Grecia, a fost organizat Forumul Economic Regional “The Black Sea Region: Today and Tomorrow”, cu scopul de a analiza situaţia economică din regiune şi de a trasa noi perspective de viitor. La eveniment au participat şi jurnalişti din ţările acţionare ale băncii.

BSTDB şi-a început activitatea financiară în anul 1999. Banca a fost înfiinţată de 11 ţări din regiunea Mării Negre (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, R.Moldova, România, Rusia, Turcia şi Ucraina) cu scopul de a asigura dezvoltarea economică a ţărilor-membre şi a promova cooperarea regională. După 10 ani de activitate, BSTDB şi-a demonstrat credibilitatea în faţa clienţilor, devenind un important finanţator în regiune. Numai în ultimii 2-3 ani, banca a înregistrat o creştere rapidă a portofoliului de creditare, în 2007 aceasta fiind de pînă la 60%, iar în 2008 - de peste 30%. Începînd cu anul 1999, BSTDB a finanţat 160 de operaţiuni în toate ţările-membre în valoare de $2 bilioane. La finele anului 2008, portofoliul băncii includea 94 de operaţiuni cu un cont de finanţare de $950 mil.
 
Rezultatele financiare pentru anul 2008

Potrivit raportului financiar al instituţiei pentru anul 2008, aprobat de adunarea anuală a acţionarilor, anul trecut a fost unul foarte productiv, profitul net al băncii majorîndu-se cu 44%, atingînd, astfel, suma de 13,1 mil. DST (Drepturi Speciale de Tragere), ceea ce reprezintă circa 14,4 mil. euro. Conducerea băncii a decis ca, în condiţiile crizei economice mondiale, profitul să fie alocat în scopul majorării volumului rezervelor băncii pentru a menţine lichiditatea şi a păstra stabilitatea băncii.

Luînd în calcul faptul că ţările din regiunea Mării Negre au fost afectate destul de mult de criza financiară globală, BSTDB planifică pentru anul 2009 o creştere a portofoliului de credite doar cu 10%, spre deosebire de anul 2008, cînd acesta a crescut cu 30%.

 

Hayrettin KAPLAN, preşedintele BSTDB: Am luat decizia ca în anii 2009-2010 să nu punem accentul pe creşterea portofoliului de credite, ci pe menţinerea calităţii acestuia şi pe dezvoltarea relaţiilor de colaborare a ţărilor-membre. De asemenea, vom acorda o atenţie deosebită operaţiunilor de finanţare din ţările-membre mici, precum Albania, R.Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan.  

Strategie revizuită

În cadrul adunării anuale a acţionarilor s-a decis, de asemenea, schimbarea strategiei de finanţare a băncii. Astfel, dacă anterior banca era axată prioritar pe acordarea creditelor întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), precum şi instituţiilor financiare, pentru a dezvolta sectorul financiar din regiunea Mării Negre, atunci pentru următorii ani banca intenţionează să-şi diversifice portofoliul de creditare.  BSTDB va continua să finanţeze ÎMM-urile, însă va acorda prioritate deja proiectelor din domeniul energiei, infrastructurii, transportului, utilităţilor publice şi, probabil, din domeniul telecomunicaţiilor. În opinia conducerii băncii, toate aceste sectoare au un viitor bun, iar investiţiile vor putea fi recuperate în timp util. Totodată, pentru a echilibra portofoliul de credite, acţionarii au decis să crediteze în viitor mai multe proiecte din Grecia, România şi Bulgaria, dar în acelaşi timp să reducă numărul proiectelor creditate din Rusia.

Chiar dacă  R.Moldova deţine doar 1% din acţiunile băncii, aceasta, de asemenea, este încurajată de conducerea băncii să elaboreze şi să depună cît mai multe proiecte de finanţare, ţinînd seama de noua strategie adoptată.

 

 

Andrei KONDAKOV, vicepreşedintele BSTDB: Pînă în prezent am creditat în Moldova doar proiecte ce ţin de sectorul bancar. Avînd în vedere însă schimbarea strategiei de dezvoltare şi finanţare a băncii, recomandăm şi R.Moldova, de rînd cu celelalte state acţionare, să elaboreze mai multe proiecte din sectorul real al economiei. Credem că finanţarea sectorului bancar, într-adevăr, ajută R.Moldova să lupte cu criza economică, însă este important ca şi sectorul real să nu fie neglijat. Potrivit noii strategii de finanţare a băncii, proiectele din domeniul infrastructurii, energeticii, telecomunicaţiilor vor avea prioritate.

Potrivit vicepreşedintelui BSTDB, pentru bancă este important ca solicitantul de credit să descrie foarte detaliat şi motivat planul de afaceri şi să aibă un audit financiar în conformitate cu standardele internaţionale. În cazul în care aceste două condiţii sînt respectate, companiile, inclusiv cele din Moldova, au foarte mari şanse de a colabora cu banca.

Condiţii de creditare

BSTDB este o instituţie bancară care participă la cofinanţarea proiectelor din ţările fondatoare. De regulă, creditul acordat de bancă nu depăşete 35% din suma totală a proiectului. În acelaşi timp, volumul minim de finanţare din partea BSTDB nu trebuie să fie mai mic de $3 mil., în timp ce volumul maxim al finanţărilor nu poate depăşi $38 mil. Termenul de stingere  a creditelor este de la 3 la 10 ani, în funcţie de proiect. În scopul finanţării proiectelor, în anul 2009 banca a emis obligaţii în valoare de $125 mil. şi a atras credite în valoare de $50 mil.

Comentarii [6]

Comentariu
  • 29.05.2013 11:09:32
  • 03.04.2015 09:29:57
  • 22.01.2017 01:02:24
  • 22.06.2017 08:14:57
  • 11.04.2019 07:55:20
  • 24.08.2019 05:27:53

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2416895
Vizitori unici:
5083663

WebArt Pro