Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Piaţa apelor minerale în Moldova

Irina BOZIANU | Profit & Piaţa

Viaţa omului este de neconceput fără apă, ea dîndu-i putere să trăiască. Pentru om apa este o bogăţie naturală mai preţioasă decît aurul, petrolul, gazele naturale, diamantele, ea fiind singura sursă care nu poate fi înlocuită.

 

 „O, apă! Tu n-ai nici gust, nici culoare, nici miros... Tu nu numai că eşti necesară vieţii: Tu eşti însăşi viaţa!”
 (A. de Saint-Exupéry)

 

Fără hrană, omul ar putea supravieţui circa 50 de zile, cu condiţia consumului de apă în răstimp. Fără apă însă nu ar supravieţui nici măcar o săptămînă. Dar orice apă poate fi consumată? Poate fi consumată ea nelimitat? Apa este sursa vieţii, dar totuşi unii oameni se îmbolnăvesc folosind-o zilnic. De ce?

Producătorii de ape din lumea întreagă au încercat să ofere populaţiei o calitate cît mai înaltă a apei potabile, adăugînd şi eliminînd elemente chimice, unele favorabile organismului uman, altele dăunătoare. Producerea apelor însă nu este atît de simplă. Această sursă a vieţii trece prin mai multe metode de prelucrare pînă a ajunge pe masa noastră. Unele ape trec printr-o tratare şi condiţionare suplimentară cu cele mai moderne metode. Impurităţile mecanice sînt separate, este redusă duritatea apei pînă la valorile recomandate, este sterilizată de micropoluări biologice şi organice, este redusă mineralizarea totală a apei pînă la valorile optime pentru o apă potabilă sau minerală (după caz), este purificată prin una din cele mai eficiente şi inofensive metode şi o îmbogăţeşte cu oxigen.

Pe mesele majorităţii populaţiei se află, din ce în ce mai des, apă îmbuteliată, fie minerală, fie potabilă. Mulţi o consumă pentru că au conştientizat că are calităţi mai bune decît cea din fîntîni, izvoare sau robinete, alţii o consumă pentru că aşa fac mulţi, neştiind însă care sînt proprietăţile sale.

 

 

DE CE APA ÎMBUTELIATĂ?

 

După numeroase cercetări elaborate de către specialiştii în domeniu, s-a constatat că 80 la sută din fîntînile din R. Moldova nu conţin apă potabilă. Apa fiind sau prea mineralizată, sau conţinînd numeroase impurităţi dăunătoare organismului uman. La fel se poate spune şi despre izvoare.

Atmosfera noastră este destul de poluată, iar oamenii contribuie la acest lucru nepăstrînd curăţenia, aruncînd deşeuri lîngă sursa de apă, întreţinînd ferme de animale în apropierea sursei. Toate aceste lucruri, şi nu numai, contribuie la poluarea apelor subterane.
Preşedintele Asociaţiei Băuturilor Nealcoolice din R. Moldova, Anatol Demcenco, a comunicat pentru revista „Profit” că deşeurile nu pot intra în contact cu apa dacă ea se află la adîncimi mari - la sute de metri. Fîntînile noastre însă au o adîncime de 50-70 m.

Anatol DEMCENCO: Pentru ca apa din fîntîni să fie potabilă, la o distanţă de cel puţin 30 m în jurul fîntînii nu trebuie să se găsească nimic ce ar putea-o polua. Această normă nu este respectată de oameni şi de aceea am ajuns în situaţia cînd nu putem consuma apa din propriile izvoare sau fîntîni. Majoritatea populaţiei însă nu conştientizează cît de dăunătoare poate fi pentru organismul uman o apă bogată excesiv în minerale sau o apă poluată. Astfel, ea este consumată zilnic expunînd pericolului organismul uman.

Mulţi s-au obişnuit să folosească şi apa din robinete în scopuri tehnice sau consumînd-o în stare proaspătă. Ea ar putea fi considerată apă potabilă, doar dacă şi conductele de apă s-ar afla într-o stare relativ bună. Însă, în situaţia noastră, pînă ajunge apa în robinetele consumatorilor, chiar dacă este prelucrată, parcurgînd un drum lung prin ţevile învechite, ea acumulează din nou o cantitate considerabilă de impurităţi. În acest caz, apa poate fi folosită doar în scopuri tehnice.

Din aceste motive, ar fi mult mai rezonabil, dacă am folosi în consumul zilnic apele distilate, cele potabile sau minerale, produse în condiţii igienice cu proprietăţi benefice organismului uman. Însă şi aici ar trebui să cunoaştem că nu toate tipurile de apă de pe piaţa R. Moldova pot fi consumate zilnic. Multe din ele au proprietăţi care, dacă sînt folosite nelimitat, pot dăuna sănătăţii organismului uman.

 

 

TIPURILE DE APE DE PE PIAŢA R. MOLDOVA

Pe piaţa locală putem întîlni numeroşi producători, fiecare din ei comercializînd un anumit tip de apă cu calităţi „miraculoase”, dacă este folosit corect. Deci în magazine sau în pieţele comerciale putem întîlni ape potabile, ape minerale naturale, ape minerale curative, ape minerale curative de masă. Aceste denumiri le putem observa pe ambalajul oricărei sticle de apă, a oricărui producător. De fapt, producătorii şi sînt obligaţi să menţioneze ce fel de apă produc, pentru ca consumatorii să cunoască în ce cantitate o pot folosi.

Mulţi s-ar întreba: Dar care este diferenţa între aceste tipuri de ape? Nu provin ele din acelaşi pămînt? Şi, pînă la urmă, toate pot fi denumite într-un fel - „apă”. Dar, potrivit specialiştilor şi multor analize chimice, fiecare tip de apă îşi are proprietăţile sale.     

Apa potabilă reprezintă orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori în alte scopuri casnice, indiferent de origine şi de faptul că este furnizată prin reţea de distribuţie, din sursă sau rezervor sau este distribuită în sticle sau în alte recipiente. Apa potabilă a producătorilor locali trece printr-o prelucrare intensă. Ea îşi păstrează calităţile sale iniţiale, doar că este redusă sau adăugată o cantitate de minerale. Mineralizarea apei potabile trebuie să fie mai mică de 1g/l, mineralizarea fiind indicată pe ambalajul sticlei. Această apă poate fi consumată zilnic, fără restricţii.

Apa minerală naturală este aceeaşi apă potabilă, dar cu un conţinut mai mare de minerale. În plus, îmbutelierea apelor minerale se face nemijlocit lîngă sursă, pentru a evita poluarea. Mineralizarea este puţin mai mare decît 1g/l şi trebuie consumată cu grijă şi nu în cantităţi mari, pentru a nu spori creşterea zahărului din organism.

Apa minerală curativă de masă reprezintă apa cu o mineralizare mai mare de 1g/l, dar care conţine anumite elemente chimice cu acţiuni farmacologice cunoscute, în proporţii minime necesare. Acest tip de apă nu poate fi consumat zilnic. Cea mai mare perioadă de consum ar fi timp de o lună, după care este absolut necesară o pauză. Apele minerale curative însă trebuie consumate doar la indicaţia medicilor.

Conform datelor medicilor, consumul excesiv al apelor cu o mineralizare de peste 1g/l, conduce la creşterea în sînge a conţinutului de zahăr, calciu, acid uric, sodiu, magneziu şi influenţează metabolismul lipidelor. De aceea, fiecare consumator trebuie să citească ambalajul de pe sticla de apă, înainte de a o procura.

Fiecare tip de apă, la rîndul său, se împarte în apă carbogazoasă (popular – „cu gaze”) şi apă necarbogazoasă (plată). Aceste tipuri de apă au aceleaşi proprietăţi, doar că cea carbogazoasă are un adaos de CO2 (bioxid de carbon). Potrivit datelor statistice, din volumul total al vînzărilor, apa plată constituie 65%, iar cea carbogazoasă – 35%.

Cu toate că este plăcută gustului, apa carbogazoasă nu este atît de favorabilă pentru organismul uman. Acest lucru l-a descris doctorul în ştiinţe, Elena Astapenok, în cartea sa ce tratează subiecte din domeniul medicinei.

„Consumul apei carbogazoase după mîncare poate provoca disconfort organismului uman, balonare, dureri în regiunea stomacului”, scrie ea.

Doctorul fizioterapeut, Nina Baciu, a comunicat reporterului revistei „Profit” că apa carbogazoasă contribuie la formarea pietrelor la rinichi şi la vezica biliară.  Apa ce conţine bioxid de carbon poate fi consumată, dar în cantităţi foarte mici şi doar la ocazii, chiar dacă este plăcută gustului. Deci fiecare persoană în parte trebuie să hotărască ce fel de apă trebuie să consume.

Dar, potrivit preşedintelui Asociaţiei Apelor Nealcoolice, apa carbogazoasă are un avantaj important faţă de apa plată.

„Bioxidul de carbon distruge microorganismele dăunătoare şi joacă rolul de conservant natural. Iar în apa plată microorganismele, dimpotrivă, se pot dezvolta, îndeosebi dacă este expusă razelor solare”, a spus preşedintele.  

La rîndul său, apa plată poate avea efecte curative, dacă este întrebuinţată în mod corect. Potrivit cărţii menţionate, un pahar cu apă, dimineaţa, pe stomacul gol, contribuie la spălarea stomacului, stimulînd activitatea lui şi îmbunătăţirea funcţiei de prelucrare a hranei. După un efort fizic, este recomandat de băut apă fiartă sărată. În timpul efortului se elimină o cantitate considerabilă de apă, iar împreună cu ea, se elimină şi multe săruri, apa sărată însă contrubuie la restabilirea lor.  

 

APELE DE PE PIAŢA R. MOLDOVA  

Am efectuat un studiu al cîtorva ape de pe piaţa R. Moldova, fiecare producător de apă străduindu-se să ofere ce e mai bun consumatorilor. Majoritatea apelor provin de la o adîncime de sute de metri, unde deşeurile menajere şi substanţele chimice de la suprafaţă nu pot intra în contact cu apele subterane.

Apa minerală naturală „Resan” provine de la o adîncime de 120 m, are o mineralizare de circa 1g/l şi, potrivit producătorilor acestei ape, ea poate fi consumată pentru profilactica unor afecţiuni ale organului digestiv şi a vezicii urinare. Iar conţinutul de magneziu este bine venit pentru circulaţia sîngelui în organism.

Apa minerală curativă de masă „Gura Căinarului” este extrasă de la adîncimea de 120 m, are o mineralizare de 2,21 g/l şi face parte din grupa apelor sulfată-sodică-potasico-magnezică. Ea poate fi consumată pentru profilactica gastritelor cronice, afecţiunilor ulceroase ale stomacului şi duodenului, colitelor cronice şi interocolitelor, bolilor cronice de ficat şi ale căilor biliare, hepatitelor, colicistitelor, pancreatitelor cronice, diabetului zaharat.

Potrivit Ninei Baciu, doctor fizioterapeut, astfel de tipuri de ape ca „Gura Căinarului” pot fi consumate doar o perioadă scurtă de timp, cel mult o lună.

„Ar fi bine ca, consumul acesteia să fie efectuat după prescripţia medicului, pentru a evita acumularea unor cantităţi nedorite de săruri în organism”, a comunicat ea.

Apa potabilă iodată „Aqua Uniqa”, provine de la o adîncime de 116 m şi are o mineralizare de 0,7-0,9 g/l. Această apă conţine o cantitate anumită de iod (80-125 µg/l, doza zilnică recomandată-150µg/l), care poate completa cît de puţin doza zilnică recomandată pentru organismul uman.

Apa minerală naturală „Izvorul Minunilor” provine de la o altitudine de 1 100 m, din zona renumitei staţiuni Stâna de Vale, regiune protejată de acţiunea factorilor poluanţi. Această apă, în varianta sa plată, este indicată atît consumatorilor adulţi, cît şi copiilor mici, putînd fi folosită şi la prepararea hranei sugarilor.  

Apa potabilă „Cogîlnic” este dobîndită de la o adîncime de 324 m şi este considerată o apă moale, bine venită consumului zinic.

Apa potabilă „Soroca” poate fi folosită în consumul zilnic, compensînd deficienţa de minerale şi săruri în organism.

Apa potabilă „Apă Bună” este dobîndită de la o adîncime de 120 m. Acest produs corespunde totalmente cerinţelor moderne de calitate, fiind consumată de către oamenii de vază din R. Moldova.
 
LIDERUL PIEŢEI APELOR MINERALE DIN R. MOLDOVA - „GURA CĂINARULUI”

Potrivit datelor statistice, în ultimele 6 luni, 85,7% din populaţia R. Moldova (consumatoare de apă minerală) au consumat apa „Gura Căinarului”, 51,3% - „Real”, 40,5% - „Argint”, 27,1% - „Dorna”. Conform aceloraşi date, liderul pieţei  – R. Moldova este compania „Rusnac”, cu apa minerală „Gura Căinarului”. Compania deţine 64 la sută din piaţă. Apa minerală naturală „Dorna” deţine 7% din piaţa republicii, „Izvorul Minunilor” – 3%.

Pe piaţa din Chişinău „Gura Căinarului” deţine 62 %, „Dorna” – 5%, „Izvorul Minunilor” – sub 5%.

După distribuţia numerică a apelor, în magazinele alimentare pentru toată republica „Gura Căinarului” deţine 90%, „Dorna” – 46%, „Izvorul Minunilor” – 14%, iar în Chişinău – „Gura Căinarului” – 80%, „Dorna” – 55%, „Izvorul Minunilor” – 38%.

Preşedintele Asociaţiei Băuturilor Nealcoolice din R. Moldova a comunicat că compania „Rusnac” deţine cea mai mare parte din piaţa locală deoarece preţurile apei produse de ea sînt mai mici decît ale celorlalte ape.

 Anatol DEMCENCO: Pe primul loc după volumul de producţie este compania „Rusnac” cu apa minerală „Gura Căinarului”, apoi urmează „Gilibert” cu apa „Roua Argintie”, pe al treilea loc - „Beer Master” şi pe locul patru - „Resan”. Cu cîţiva ani în urmă erau mai mult de o sută de producători pe piaţa Moldovei, iar în prezent, cred că s-a micşorat numărul de două ori. După ultimele date, şi-au înregistrat marca comercială 48 de companii. Mulţi şi-au sistat afacerea, deoarce nu era rentabilă.

Potrivit producătorilor de apă, piaţa apelor minerale este în continuă dezvoltare. Fiecare producător tinde spre a-şi mări cantitatea producţiei sale.

Vasile Bejenari, directorul Companiei „Gilibert”, producătorul apei minerale „Roua Argintie” şi „Aqua Uniqa”, a comunicat pentru „Profit” că în anul 2007, piaţa apelor minerale din Moldova a crescut cu 25 la sută faţă de anul 2006.

Vasile BEJENARI:
În ultimii trei ani, piaţa apelor minerale din ţară se află în continuă creştere. În prezent, tindem să ne majorăm volumul vînzărilor cu 15 la sută. Noi avem o echipă de profesionişti, ei sînt viitorul nostru. Populaţia singură va alege care apă de pe piaţa republicii este mai bună. Am încercat să producem şi ape pentru export şi ne-am extins mai mult pe piaţa României. Din volumul total de vînzări, exportul constituie 15%. Apa pe care o producem este consumată de către toate categoriile sociale din toată ţara, îndeosebi de cei care au grijă de sănătate.
Traian Isai, directorul executiv al companiei „European Drinks” în Moldova, a declarat că piaţa apelor minerale va creşte în funcţie de venituri. Odată cu creşterea populaţiei, va creşte şi cererea apelor minerale.

„Din păcate, însă foarte multă lume pleacă peste hotare, iar noi nu credem că, în viitorul apropiat, vom avea un număr constant de consumatori”, a menţionat el.

Anatol Demcenco consideră că pe o perioadă scurtă vînzările apelor minerale se vor stopa din cauza timpului nefavorabil.

„În timpul apropiat, aşteptăm vînzări foarte slabe, deoarece, practic, peste o zi, plouă, iar populaţia nu consumă apa ca în perioada marilor călduri. Cu cît temperatura este mai înaltă, cu atît depozitele noastre sînt mai pustii. Dar nu cred că va fi la fel şi în cazul acestei veri”, a spus preşedintele asociaţiei.

 

 

 

APELE IMPORTATE OCUPĂ 20 LA SUTĂ DIN PIAŢA R. MOLDOVA

O parte din piaţa R. Moldova este ocupată şi de apele de import, cum ar fi „Dorna”, „Izvorul Minunilor”, „Borsec”, „Borjomi” ş.a. Potrivit unor analize, apele de import constituie 20% din piaţă, iar celelalte 80% sînt ocupate de producătorii locali.

Directorul executiv al companiei „European Drinks” în R. Moldova, Traian Isai, a comunicat că la început, în anul 1996, a fost mult mai uşor de penetrat piaţa R. Moldova.

Traian ISAI:
În prezent lucrurile s-au mai complicat. Pe piaţă sînt şi mai mulţi producători locali de ape, iar concurenţa este mai mare. Oamenii au înţeles că este o afacere profitabilă şi au început să o dezvolte. În plus, situaţia s-a agravat şi atunci cînd au fost prestate serviciile vamale, asta limitînd importul produselor noastre în Moldova. Nu ştiu cum de mai rezistăm pe piaţă. Sperăm că lucrurile se vor îmbunătăţi, iar cei care migrează dintr-un statut social în altul, să fie clienţii noştri.

Potrivit importatorilor de ape minerale din România, în comercializarea acesteia în R. Moldova au apărut greutăţi şi din cauza că accesul ucrainenilor pe teritoriul Moldovei este mult mai liber decît al românilor. Importatorii din România sînt nevoiţi să deschidă viză pentru a penetra piaţa republicii.

„PENTRU A RĂSCUMPĂRA INVESTIŢIILE ESTE NEVOIE DE MULT TIMP”

Afacerea cu apele minerale poate aduce mult profit doar dacă ştii cum să o gestionezi. Potrivit producătorilor de ape, începutul e cel mai greu. Vasile Bejenari, producătorul apei „Roua Argintie”, a comunicat că pentru a începe o afacere de acest gen, este nevoie de investiţii foarte mari.

„Un milion de dolari este foarte puţin ca să începi o afacere. Poate ar ajunge doar în cazul în care compania va corespunde doar standardelor moldoveneşti. Dar, în schimb, după multă muncă calitativă, poţi avea un succes şi un profit remarcabil”, a spus el.

Producătorul apei „Izvorul Minunilor” a comunicat însă că pentru a începe o afacere de acest gen, ai nevoie de utilaje, de construcţii, de infrastructură.

„O asemenea afacere te poate duce la suma de $80 mil. Acest lucru depinde şi de pretenţiile fiecărei persoane în parte. Se pot procura şi linii de îmbuteliere second-hand, care ar costa mult mai puţin, dar de aparataj depinde calitatea apei”, a comunicat producătorul.

Preşedintele Asociaţiei Băuturilor Nealcoolice şi producătorul apei „Cogîlnic” a adăugat la acest subiect că cu 15 ani în urmă nu era nevoie de aşa investiţii mari, nu era licenţiere, erau mai puţine impozite. Iar producătorul apei „Soroca” a declarat că pentru a răscumpăra investiţiile şi a avea profit din această afacere, este nevoie de foarte mult timp, cel puţin, 10-20 de ani.

 De aici putem constata de ce unii producători stabilesc preţuri atît de înalte pentru apa minerală. Apa propriu-zisă nu ocupă nici 10% din preţul final. Cealaltă parte a preţului o ocupă ambalajul, munca, marca comercială şi alte cheltuieli.

Apa pe care o consumăm noi zilnic, fără să ne dăm seama, ne dă putere, viaţă. Fără apă nu am putea exista, asta deoarece organismul uman este constituit 70 la sută din apă. Creierul este constituit din 75% de apă, sîngele – 83%, muşchii – 75%, oasele – 22%.

Apa bogată în minerale, consumată cu precauţie, completează organismul omului cu elemente esenţiale pentru viaţă. Însă nu ar trebui să considerăm că dacă vom consuma cantitatea de apă necesară organismului pentru o zi (1,5-2 l), organismul nu mai are nevoie de alte produse bogate şi ele în minerale. Cercetările au demonstrat că organismul absoarbe din ape, cel mult, 6,7% de elemente minerale necesare omului.

De exemplu, calciul. Doza zilnică recomandată este de 800 mg. Un litru de apă îmbuteliată conţine în medie 100 mg de calciu. Deci, pentru a acumula cantitatea necesară organismului a acestui element, este nevoie să bem pe parcursul unei zile 8,0 l de apă, ce este ireal. Putem găsi cantitatea necesară de calciu în alte produse ca 12 g de caşcaval tare (1005 mg de calciu), 49 g de brînză (550 mg), 75 g de pătrunjel (245 mg), 667 g de smochine (160 mg). La fel putem spune şi despre celelalte minerale.

Mulţi oameni însă nu-şi pot permite să procure apă îmbuteliată, consumînd apa de la robinete, care conţine o cantitate considerabilă de impurităţi. Anatol Demcenco consideră că pentru a scăpa de impurităţile din apă, ar trebui să o lăsăm pentru 2-3 ore într-un vas de sticlă sau de ceramică. După aceasta trebuie strecurată cu multă grijă, impurităţile apei rămînînd la fundul vasului.

Apa îşi va îndeplini funcţiile curative, dacă noi, oamenii, vom şti cum să o consumăm, cînd să o consumăm şi cît timp să facem acest lucru. Nu ar trebui niciodată să ne asumăm rolul medicului, considerînd că putem decide lucruri care în realitate pot dăuna organismului. Să-i lăsăm pe cei care deja şi-au dedicat viaţa acestei profesii să ne înveţe care este rolul apei în viaţa noastră.

Comentarii [10]

Comentariu
  • 28.05.2013 12:59:21
  • 14.01.2015 11:00:24
  • 17.04.2015 10:17:38
  • 07.08.2015 09:56:49
  • 14.09.2016 09:36:43
  • 18.05.2017 01:27:45
  • 21.05.2017 01:58:05
  • 07.11.2018 12:36:52
  • 06.10.2019 01:07:55
  • 07.12.2021 07:57:12

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
17
Afişări de site:
2416868
Vizitori unici:
5083513

WebArt Pro