Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

ProCredit Bank – la început de cale

| Profit & Bănci

La sfîrşitul anului 2007, ProCredit Bank a primit de la Banca Naţională a Moldovei (BNM) licenţa pentru desfăşurarea activităţii bancare, devenind, astfel, cea mai tînără bancă din R. Moldova. Chiar dacă a apărut pe piaţă, practic, în ajunul crizei financiare mondiale, Banca Comercială ProCredit Bank S.A. a obţinut rezultate impresionante chiar în primul său an de activitate. Despre reuşitele anului 2008, precum şi despre planurile pentru 2009, corespondentul „Profit”, Mariana TABUNCIC, a discutat cu managerul general al ProCredit Bank, dr. Ilinca ROSETTI.

 „Profit”: Stimată dnă Rosetti, care au fost rezultatele activităţii băncii ProCredit Bank în anul 2008, care a fost şi primul an de activitate al băncii?

I.R.: Anul 2008 a fost pentru noi unul extrem de intens, plin de expansiune, reuşind să deschidem 16 reprezentanţe bancare la Chişinău, Străşeni, Orhei, Hînceşti, Ialoveni şi Bălţi. Credem că, după numărul reprezentanţelor deschise, sîntem poziţionaţi destul de bine pe piaţă. Cît priveşte însă volumul depozitelor şi cel al creditelor, sîntem, deocamdată, o bancă mică, pentru că în primul an de activitate nu se poate acumula un volum foarte mare de depozite şi, respectiv, nu se pot acorda multe credite. La 31 decembrie 2008, activele băncii constituiau 324 mil. lei, capitalul - 110 mil. lei, depozitele totale – 156 mil. lei, dintre care depozitele persoanelor fizice - 40 mil. lei, creditele - 127 mil. lei, fondul de risc – 3,7 mil. lei. Reieşind din aceste cifre, considerăm anul 2008 ca fiind unul de succes pentru noi.

„Profit”: Aceste rezultate au fost la nivelul aşteptărilor acţionarilor băncii?

I.R.: Cu siguranţă, rezultatele au corespuns aşteptărilor noastre. Din punctul de vedere al dezvoltării instituţionale, am realizat 100% din ceea ce ne-am propus. Dacă însă în a doua jumătate a anului 2008 nu am fi avut parte de criza financiară mondială, probabil că lucrurile ar fi arătat altfel din punctul  de vedere al acordării creditelor şi al acumulării depozitelor. Dar nu ne putem plînge, deoarece este o situaţie generală prin care trecem cu toţii. Avem însă suficiente forţe pentru a privi cu optimism în anul 2009.

„Profit”: În primele luni ale anului 2009, care este tendinţa băncii la capitolul oferirii creditelor şi acumulării depozitelor în contextul crizei, ţinînd seama de faptul că sectorul bancar este foarte receptiv la schimbările de acest gen?

I.R.: În ce priveşte acordarea de credite, cred că ceea ce se întîmplă pe piaţă este o situaţie generală şi ţine atît de modul în care clienţii cîntăresc deciziile de a lua un nou credit, cît şi de modul în care băncile cîntăresc deciziile de a acorda un nou credit. În prezent, clienţii se gîndesc de trei-patru ori înainte de a solicita un credit. Acest lucru este cît se poate de normal în situaţia actuală. De la finele anului trecut şi noi am început să privim riscurile puţin diferit şi să analizăm situaţia financiară altfel decît o făceam pînă atunci. Cu toate acestea, nu putem spune că lunile februarie sau martie au fost proaste la capitolul creditare. În continuare avem destul de multe cereri de credite şi, privind această situaţie din perspectiva actualei crize, considerăm că avem o situaţie relativ bună. La sfîrşitul lui februarie 2009 portofoliul de credite a atins un număr de 3430 credite în valoare de 130 mil. lei. În ceea ce priveşte depozitele, pot spune că acolo situaţia este şi mai bună. Noi nu am avut retrageri majore de depozite, nu am pierdut clienţi nici în ultimele luni ale anului trecut şi nici acum. Dimpotrivă, volumul depozitelor a crescut. Astfel, la 28 februarie 2009 portofoliul de depozite a atins volumul de 232 mil. lei.

“Profit”: Care sînt condiţiile de plasare a depozitelor?

I.R.: Chiar recent am schimbat ratele la depozite. Astfel, rata dobînzii la depozitele în lei este de 22% anual, în dolari şi în euro de 12%. ProCredit Bank se poziţionează drept o bancă pentru oamenii care vor să economisească. Unul din scopurile noastre este de a contribui la crearea unei culturi a economisirii în rîndul clienţilor.

„Profit”: Costul resurselor atrase de pe piaţa locală nu este prea mare, în condiţiile în care, de exemplu, în 2008 rata inflaţiei a fost de 7,3%, iar rata dobînzii la depozite a fost în medie de 24%?

I.R.: Într-adevăr, rata dobînzii la depozitele în lei este foarte mare în prezent. Una dintre cauzele acestei situaţii este nevoia de lichiditate a băncilor. Cu toate acestea, nu cred că situaţia va rămîne neschimbată pentru o perioadă lungă de timp. Deja se simt careva impulsuri pentru diminuarea ratelor la depozitele atît în lei, cît şi în valută. Nu cred că un sistem bancar poate exista pe termen lung cu rate înalte la depozite şi cu rate aproape similare la credite. În aceste condiţii, are de suferit profitabilitatea băncii. Principiul sănătos de funcţionare a sistemului bancar este să atragă fonduri mai ieftin şi să crediteze la un preţ mai ridicat.

 

 

„Profit”: Cine sînt clienţii ProCredit Bank?

I.R.: Sîntem o instituţie bancară care activează în spiritul grupului din care facem parte, adică finanţăm cu predilecţie domeniul afacerilor, atît businessul mic şi mijlociu, cît şi marile întreprinderi. De regulă, finanţăm afaceri care considerăm că au şanse de dezvoltare şi unde banii noştri pot contribui la dezvoltarea economică a comunităţii in care activăm.

„Profit”: Activitatea companiei de microfinanţare ProCredit avea condiţii de creditare mai lejere în comparaţie cu cele ale băncilor? Dacă da, atunci cum este să lucrezi în condiţiile în care activitatea, deja a băncii ProCredit Bank, este supusă unui control strict din partea BNM?

I.R.: ProCredit a fost o instituţie financiară care a avut în permanenţă relaţii foarte bune cu sistemul financiar-bancar. Condiţiile noastre, în special ca preţ, nu erau neapărat mai avantajoase decît cele propuse de bănci. Ceea ce făceam diferit şi ce continuăm să facem şi în prezent deja la ProCredit Bank era, probabil, faptul că reuşeam să atragem foarte mulţi clienţi. Drept rezultat, acum avem o bază de clienţi destul de mare, care solicită serviciile noastre şi în prezent, cînd activăm în calitate de bancă. Cred că întrebarea ţine mai mult de faptul, dacă există careva diferenţe dintre cum făceam creditarea în instituţia financiară şi cum o facem în prezent la bancă. Pot spune cu certitudine că nu există diferenţe majore, modificările fiind, practic, neesenţiale. ProCredit avea o tehnologie de creditare extrem de serioasă şi adaptată pentru piaţa moldovenească, iar în prezent procedura de creditare corespunde întru totul normelor şi regulamentelor BNM.

„Profit”: ProCredit Bank este cea mai nouă bancă deschisă în Moldova, cea de-a 16-a la număr. Care sînt avantajele şi dezavantajele acestei situaţii?

I.R.: Avantajul principal ar fi că sîntem noi pe piaţă şi, respectiv, venim cu o imagine nouă, cu o ambianţă şi cu un suflu nou. Însă trebuie să recunosc că chiar de la început nu prea am dorit să ne bazăm pe aceste avantaje, pentru că noul poate şi să îmbete. Mai degrabă ne-am uitat la dezavantaje, pe care le-am luat drept o provocare. Iar provocarea este, bineînţeles, să cîştigi încrederea pieţei, să reuşeşti să te poziţionezi pe piaţă conform identităţii tale ca instituţie financiară. De asemenea, cred că mai este vorba şi de greutatea de a începe de la zero şi de a nu avea la început un număr foarte mare de clienţi. Pe de altă parte, această provocare are şi gustul succesului, pentru că fiecare pas mic înseamnă, în acelaşi timp, şi unul mare.

„Profit”: Cine credeţi că sînt concurenţii de bază ai ProCredit Bank?

I.R.: Sistemul bancar ca atare reprezintă o concurenţă. Nu cred că se poate spune că o bancă anume este concurenta alteia. Fiecare bancă încearcă să-şi croiască drumul său propriu. O piaţă fără concurenţă nu este o piaţă sănătoasă. Aceasta te motivează şi reprezintă o bună premisă pentru o competiţie sănătoasă.

„Profit”: Acţionarii ProCredit Bank nu au dat greş cînd au decis să transforme instituţia de finanţare ProCredit în bancă anume în 2007, adică în ajunul crizei financiare?

I.R.: În nici un caz nu se poate pune problema în aşa mod şi asta pentru că intenţia de a crea o bancă în Moldova nu a fost luată în 2008 sau în 2007. Primele demersuri au fost făcute încă în 2003-2004, iar documentele au fost depuse la BNM în 2007, cînd am obţinut şi licenţa preliminară şi cînd nici nu era vorba de criză financiară. Cu atît mai mult, nu se poate pune problema astfel în condiţiile în care anul 2008 a fost unul de succes pentru noi. Cu siguranţă, nu a fost o decizie greşită, dimpotrivă, sîntem convinşi că, chiar şi în această perioadă de criză, Moldova are nevoie de o dezvoltare mai serioasă şi focusată pe susţinerea afacerilor mici şi mari. O instituţie de tipul nostru trebuie să fie alături de aceste afaceri, anume în condiţii dificile, iar pentru noi este o mare realizare să fim prezenţi pe această piaţă.

„Profit”: ProCredit Bank a simţit deja impactul crizei financiare internaţionale?

I.R.: Nu cred că există cineva care să nu fie influenţat de criză, cu atît mai mult să nu o ia în considerare. Impactul îl simţim prin faptul că clienţii devin ceva mai atenţi şi rezervaţi în a lua credite, în comparaţie cum o făceau acum doi-trei ani. Pe de altă parte, şi băncile au devenit mai atente şi analizează foarte bine riscurile de creditare. În ce priveşte grupul nostru internaţional, sigur că şi aici se simte acelaşi tip de dezvoltare, însă situaţia grupului este extrem de stabilă. Există suficientă lichiditate, astfel încît tuturor băncilor din cadrul grupului să le fie asigurată o dezvoltare a portofoliului de credit.

„Profit”: Tradiţional, atunci cînd pe piaţă apare o instituţie nouă, aceasta încearcă să atragă clienţi prin preţuri dumping. Este acest lucru caracteristic şi pentru ProCredit Bank?

I.R.: Acest tip de poziţionare şi strategie nu ne este caracteristic. Noi avem intenţia de a crea şi menţine nişte relaţii de durată cu sistemul bancar din Moldova. Or, asemenea strategii nu au succes decît pe termen scurt. Tot ce ne dorim este să avem o dezvoltare constantă şi stabilă pe termen lung şi să ne poziţionăm ca una dintre băncile principale din sistemul bancar moldovenesc. Iar aceste obiective pot fi atinse doar printr-o politică de preţ transparentă, stabilă şi serioasă, printr-o educare a clienţilor în sensul de a-i face să întrebe cît au de plătit, care sînt interesele şi avantajele lor. Clienţii nu trebuie să aibă teamă de acest dialog, pentru că numai clienţii care înţeleg care sînt costurile şi avantajele unui produs sînt mulţumiţi. Or, acest lucru nu se poate face cu o strategie de dumping.

 „Profit”: Cît credeţi că va dura criza economică mondială? Ce a fost mai greu, a trecut sau încă urmează?

I.R.: Este extrem de dificil să stabilim acest lucru. Însă pot spune cu siguranţă că această criză este ceva care nu va trece mîine şi este o situaţie cu care va trebui să muncim şi să trăim. De asemenea, este dificil de apreciat dacă greul cel mare a fost depăşit sau urmează încă. În 2008 instituţiile financiare au trecut prin şocul de a încerca să se plieze, să se obişnuiască şi să-şi ajusteze acţiunile la noile condiţii de piaţă, în general referitor la lichiditate. Această situaţie a fost un anumit „tip” de greu. Ce urmează, este însă un alt „tip” de greu - unul de a munci, de a trăi şi de a persista în condiţii de criză şi de a reuşi să-ţi menţii cursul de dezvoltare. Abia după ce vom ieşi din criză vom putea stabili ce a fost mai greu şi cînd. De asemenea, abia atunci vom vedea dacă soluţiile aplicate în această situaţie de criză au fost cele mai bune.

„Profit”: Care sînt prognozele băncii pentru anul 2009?

I.R.: Cu siguranţă, unul din obiectivele noastre va fi continuarea extinderii regionale. Dacă anul trecut am fost concentraţi pe Chişinău şi în împrejurimi, atunci anul acesta intenţionăm să ne extindem în regiuni. În nici un caz nu vedem o stagnare în procesul de dezvoltare a băncii şi vom continua să realizăm ceea ce ne-am propus. Credem că anul 2009 va fi un an bun, chiar şi în contextul crizei financiare. Asta nu înseamnă că va fi un an, în care vom ajunge să fim suficient de profitabili. Ca bancă nouă, acesta nu este scopul nostru primar, pentru perioada imediat următoare. Acţionarii noştri sînt pregătiţi să ne susţină în faza de formare, extindere şi stabilizare a activităţii.

„Profit”: Vă mulţumim pentru interviu.

Comentarii [8]

Comentariu
  • 26.04.2013 03:30:13
  • 04.03.2014 12:11:35
  • 09.07.2014 04:13:34
  • 08.10.2014 04:35:24
  • 24.01.2015 04:09:00
  • 08.08.2015 09:49:42
  • 06.10.2016 12:37:31
  • 01.03.2023 02:43:36

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
14
Afişări de site:
2416855
Vizitori unici:
5083459

WebArt Pro