Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Sezonul adunărilor anuale ale acţionarilor

| Bănci & Totaluri

A început o etapă importantă în viaţa bancară. Acţionarii băncilor discută şi fac bilanţul activităţii pe parcursul anului, rezolvă probleme stringente privind distribuirea veniturilor, mărimea dividendelor, înnoiesc componenţa organelor de conducere, îşi planifică viitorul. „Profit” a analizat informaţia care vine de la băncile comerciale din Moldova şi o prezintă cititorilor săi.

 

 

 

MOLDOVA-AGROINDBANK  VA PLĂTI ACŢIONARILOR PENTRU ANUL 2008 DIVIDENDE DE CÎTE 36 LEI LA O ACŢIUNE

Mărimea  dividendelor constituie 18% din valoarea nominală a acţiunii de 200 lei sau 3,13% din valoarea medie a activelor nete ale băncii la o acţiune.

Banca a încheiat anul 2008 cu un beneficiu net de 285,9 mil. lei, din care 12% au fost alocate plăţii dividendelor, 5% - în fondul de rezervă al băncii, iar partea rămasă va rămîne sub formă de beneficiu nerepartizat. În anul 2007, Moldova-Agroindbank  a înregistrat un beneficiu de 234,6 mil. lei, plătind dividende de cîte 35 lei la o acţiune.

Preşedintele băncii, Natalia Vrabie, le-a comunicat acţionarilor că în condiţiile crizei financiare şi economice mondiale, Agroindbank nu va căuta să obţină o dezvoltare agresivă şi dinamică, care îi este proprie în toţi aceşti ani, ci va promova o politică conservativă, care are ca scop protejarea băncii de eventualele riscuri.

"Moldova este o ţară mică şi băncile ei nu pot miza pe sprijinul statului în caz de înrăutăţire a situaţiei financiare de pe piaţă”, a spus Vrabie, menţionînd că este posibilă o slăbire nesemnificativă a monedei naţionale în raport cu dolarul SUA şi euro în anul 2009.

Top-managerul celei mai mari bănci din Moldova nu a prognozat situaţia legată de criza globală, menţionînd că simptomele reale de însănătoşire a economiei mondiale se pot aştepta abia în anii  2010-2011.

Vrabie a constatat faptul că banca a încheiat anul 2008 cu un indicator de lichiditate bun de 25%, care i-a permis să-şi menţină poziţiile de lider pe piaţă, deşi la unii indicatori banca a admis o diminuare comparativ cu anul 2007.

După anul 2008, portofoliul de credite al băncii a atins nivelul de 5,4 mlrd. lei, cu 6% mai mare decît în 2007. Creşterea creditelor în nouă luni ale anului 2008 a fost mult mai mare, iar în trimestrul patru s-a conturat o reducere a acestuia, care a alcătuit 5%.

Adunarea anuală a acţionarilor a aprobat două scenarii de evoluţie a situaţiei în anul 2009 – optimist şi pesimist.

Potrivit primului,  banca plănuieşte să obţină un beneficiu net de 150 mil. lei, iar dacă va fi realizată prognoza pesimistă - 60 mil. lei.

În 2009, banca planifică să treacă de hotarul de o jumătate de milion de clienţi, dar, totodată, nu intenţionează să extindă reţeaua.

Acţionarii au aprobat noua componenţă a Consiliului acţionarilor, în care au intrat şapte persoane, dintre care două sînt acţionari străini din Slovenia. În calitate de preşedinte al Consiliului acţionarilor a fost ales Victor Miculeţ, iar ca vicepreşedinte – Vasile Carauş.

În calitate de auditor al băncii adunarea a aprobat compania „Ernst & Young”.

 

 

 

ACŢIONARII BC VICTORIABANK AU INVESTIT BENEFICIUL DE 225 MIL. LEI ÎN DEZVOLTAREA BĂNCII

Acţionarii au aprobat la adunare modificări la statut, conform cărora planul de afaceri al băncii poate fi aprobat şi corectat de Consiliul acţionarilor.

Pentru anul 2009 este planificat un beneficiu de 180 mil. lei, dar în cazul în care situaţia în economie se va schimba, Consiliul acţionarilor ar putea să revadă acest indicator.

Victoriabank a fost prima dintre băncile autohtone care şi-a publicat rapoartele pe trimestrul I 2009. Banca a obţinut un beneficiu de 40 mil. lei, după ce în perioada similară a anului 2008 acest indicator a fost de 50 mil. lei.

La bancă s-a schimbat nesemnificativ indicatorul cotei creditelor neperformante – de la 4,5% la sfîrşitul anului 2008 pînă la 5,25% la 1 aprilie 2009. Ca rezultat,  banca a direcţionat în fondul de risc 17 mil. lei, acesta, în opinia experţilor, fiind un pas conştient de asigurare a  managerilor.

 

 

BANCA DE ECONOMII A DECIS SĂ LASE NEREPARTIZAT BENEFICIUL DE 210 MIL. LEI

Doar o parte mică, de 18,96 mii lei, va fi plătită sub formă de dividende pe 75,75 mii de acţiuni privilegiate ale băncii, ceea ce va constitui un venit de 25%.

Adunarea acţionarilor a renovat componenţa Consiliului băncii. În el au intrat trei foşti membri – Lucreţia Ciurea, Elena Matveeva, Nicolae Grosu - şi doi noi – Vadim Ceban (Ministerul Economiei şi Comerţului) şi Angela Voronin (şefa Trezoreriei de Stat).

Comisia de revizie a aprobat raportul financiar al băncii,  conform căruia în anul 2008  Banca de Economii şi-a crescut activele pînă la 3,54 mlrd. lei, ceea ce este cu 16,65% mai mult decît indicatorul anului 2007, depozitele au crescut cu 15,82%, pînă la 2,64 mlrd. lei, portofoliul de credite - cu 19,97%, pînă la 1,99 mlrd. lei.  

Rentabilitatea activelor (ROA) băncii pe anul 2008 a constituit 6,07%, iar rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) – 28,59%.

Conform analizei efectuate de revista internaţională „Finance Central Europe”, Banca de Economii deţine locul şase la rentabilitatea activelor printre băncile din Europa de Sud-Est. La mărimea acestui indicator, în grupul băncilor mari,  Banca de Economii ocupă primul loc printre băncile moldoveneşti, iar la rentabilitatea capitalului acţionar – locul al doilea.

În cadrul concursului „Marca comercială a anului 2008”, banca a obţinut Marele Premiu „Mercuriul de Aur”, iar Serviciul Fiscal i-a conferit titlul de „Cel mai bun contribuabil al anului 2008”.

Revista „Finance Central Europe” a declarat această instituţie financiară, conform bilanţului anului 2008,  „Cea mai bună bancă din Moldova la  rentabilitatea activelor”, iar revista economico-financiară „Profit”, - „Cea mai sigură bancă”.

În calitate de companie de audit pe anul 2009 adunarea a aprobat compania „Ernst & Young”. 

 

 

 

ACŢIONARII MOLDINDCONBANK AU HOTĂRÎT SĂ NU PLĂTEASCĂ DIVIDENDE, DAR SĂ INVESTEASCĂ BENEFICIUL ÎN DEZVOLTARE

numeric de la  11 pînă la 9 persoane.

La şapte vechi membri ai Consiliului s-au adăugat doi noi – Serghei Cartaşov şi Nicolai Curoglo.

Adunarea a decis să-l elibereze pe Serghei Cartaşov din funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al Moldindconbank, iar în locul său a numit-o pe Svetlana Banari, care a exercitat funcţia de preşedinte interimar al consiliului de administraţie din iunie 2006 pînă în aprilie 2008.

Valeria Mîrzac a păstrat postul de preşedinte al Consiliului acţionarilor. În componenţa comisiei de revizie au intrat Leonid Neznaiko (şeful comisiei de revizie a băncii), Afanasie David (contabilul Combinatului Poligrafic din Chişinău), Aliona Timofeenko (directorul “Altimea”).   

Adunarea a menţionat faptul că în anul 2008  activele băncii au crescut cu 25,5% şi au alcătuit 4,58 mlrd. lei, capitalul total a sporit cu 24,8%, pînă la  496,3 mil. lei, portofoliul de depozite - cu 25,3%, pînă la 3,76 mlrd. lei, cel de credite - cu 17,7%, pînă la 3 mlrd. lei.

În procesul-verbal al adunării se menţionează că „în condiţiile de criză, banca a depăşit cu succes riscurile de pierdere a lichidităţii, riscurile de scădere a suficienţei de capital şi riscurile valutare, acumulînd o rezervă considerabilă de lichidităţi”.

În planurile aprobate de adunare pe anul 2009 se specifică menţinerea activelor la nivelul de 4,23 mlrd. lei, ale portofoliului de credite - la 3,55 mlrd. lei, ale celui de depozite - la 4 mlrd. lei.

Suma totală a veniturilor pe anul curent este stabilită de 949 mil. lei, a cheltuielilor – de 839 mil. lei, în final beneficiul net trebuie să constituie 109,9 mil. lei.  

Adunarea a hotărît că în anul 2009, unul jubiliar pentru Moldindconbank, care va aniversa 50 de ani, ca prioritate strategică să fie aleasă menţinerea nivelului suficient de lichiditate şi extinderea cotei de piaţă, care este acum de 11,3%.

Acum, clienţi ai băncii sînt circa 15 mii de întreprinderi moldoveneşti şi peste 200 mii de persoane particulare. Reţeaua de filiale este compusă din 71 de filiale şi reprezentanţe.

În calitate de auditor al băncii pe anul 2009, ca şi în băncile enumerate mai sus, a fost aprobată compania „Ernst&Young”, pentru ale cărei servicii banca va plăti 40,6 mii euro.

Conform rating-ului siguranţei băncilor pe anul 2008 al revistei „Profit”,  Moldindconbank a ocupat poziţia a şasea între 16 bănci din Moldova, cu două poziţii mai jos decît în anul 2007.

     

 

 

 

EXIMBANK VA DIRECŢIONA 5% DIN BENEFICIU LA EXTINDEREA FONDULUI DE REZERVĂ ŞI VA LĂSA 95% CA BENEFICIU NEREPARTIZAT 

Pentru extinderea fondului de rezervă al Eximbank Gruppo Veneto Banca vor fi direcţionaţi 5,7 mil. lei, iar în calitate de beneficiu nerepartizat - 107,6 mil. lei.

Adunarea generală anuală a acţionarilor băncii a avut loc în oraşul Montebelluna, provincia Trevizo (Italia).

Acţionarii au apreciat al doilea an de activitate în cadrul grupului bancar italian Veneto Banca pentru banca moldovenească drept unul de succes -  "Eximbank a profitat din plin de posibilităţile grupului”.

Activele băncii au crescut cu 36,56% pînă la 3,72 mlrd. lei ($338 mil.), portofoliul de credite - cu 28% pînă la 2,33 mlrd. lei, cel de depozite - cu 26,7% pînă la 1,64 mlrd. lei. Ca rezultat beneficiul net a sporit cu 97,3%, alcătuind 113,3 mil. lei ($10,3 mil.).

Eximbank a menţinut poziţia de lider în sistemul bancar al ţării la  valoarea capitalului social şi locul al doilea - la valoarea capitalului de nivelul I. Capitalul acţionar a crescut cu 15,2%, pînă la 866,6 mil. lei.

Adunarea a aprobat noua componenţă a comisiei de revizie şi extinderea teritorială a băncii prin inaugurarea de reprezentanţe noi.

Reprezentanţii băncii au precizat că EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca a beneficiat în anul 2008 de linii de credit ale companiei mamă în sumă de 25 mil. euro, iar de la BERD - de $20 mil.

În calitate de companie de audit a băncii pe anul 2009 a fost aprobată „Pricewaterhouse Coopers Audit” SRL (Moldova).

 

 

 

 

COMERŢBANK VA INVESTI BENEFICIUL DE 14,9 MIL. LEI ÎN DEZVOLTARE 

La adunarea generală a acţionarilor a fost ales Consiliul băncii din trei membri: Veaceslav Doroşko, Iuri Blinov şi Piotr Skovorodko, pe termen de patru ani.  Adunarea generală a acţionarilor a aprobat, de asemenea, statutul BC "COMERŢBANK" S.A. în redacţie nouă.

Conform deciziei adunării generale, auditul băncii în anul 2009 va fi efectuat de compania KPMG Moldova.

 

 

 

ACŢIONARII EUROCREDITBANK VOR PRIMI UN VENIT DE 10% PENTRU ACŢIUNILE LOR

Adunarea generală a acţionarilor a decis să plătească cîte un leu pentru fiecare acţiune cu valoarea nominală de 10 lei, pentru aceasta se vor cheltui 46,1% din beneficiu. În dezvoltarea băncii vor fi investiţi  48,9% din banii cîştigaţi, pentru completarea fondului de rezervă - 5%.

Aşa cum statul deţine 21,02% din acţiuni, lui îi vor fi transferaţi peste 3,5 mil. lei.

Beneficiul net al băncii pe anul 2008 a constiuit 23,4 mil. lei, cu 98,9% mai mult decît în anul 2007. Veniturile totale - 51,4 mil. lei, cu o creştere de 75,6% faţă de anul precedent, cheltuielile – 31,9 mil. lei. Indicatorul rentabilităţii capitalului (ROE) a atins 15,85%.

În anul 2008, activele totale ale EuroCreditBank  au crescut cu 15,9%, însumînd 228,8 mil. lei, inclusiv activele profitabile au sporit cu 4,6%, pînă la  129,9 mil. lei. Indicatorul rentabilităţii activelor a fost de 10,4%, mult mai mare decît în ansamblu pe sistem.

Capitalul de nivelul I la EuroCreditBank în 2008 a crescut cu 18,83% pînă la 145,3 mil. lei, datorită exclusiv beneficiului obţinut de bancă; în perioada de raport acţionarii băncii nu au efectuat emisiuni de acţiuni suplimentare.

În componenţa Consiliului acţionarilor ECB rămîn patru membri precedenţi: Valeriu Bulgari, Gheorghe Cucu, Gheorghe Gaberi, Nina Lupan. Pe al cincilea loc în consiliu din partea grupului acţionarilor greci adunarea a desemnat-o pe Karen Monro (conform regulilor, candidatura ei trebuie aprobată de BNM).

Rezultatele financiare ale ECB pe anul 2008 au fost confirmate de compania de audit „Moldauditing”, tot ea va rămîne auditorul exterior al băncii şi în anul 2009.

 

 

 

ACŢIONARII ENERGBANK VOR EFECTUA ÎN ANUL 2009 O EMISIUNE SUPLIMENTARĂ ÎN LIMITELE DE 50 MIL. LEI

Preşedintee consiliului de administraţie al Energbank-ului, Iurie Vasilache, a menţionat: „Acţionarii intenţionează să sporească considerabil activele băncii nu numai datorită emisiunilor de acţiuni suplimentare, dar şi prin atragerea unor împrumuturi importante de peste hotare”.

Top-managerul băncii a mai spus că acţionarii au acceptat fără ezitare să lase tot beneficiul pe anul 2008 ca beneficiu nerepartizat pentru dezvoltarea băncii; din 45,2 mil. lei 2% vor merge în fondul de rezervă al băncii.

Adunarea a aprobat business-planul de dezvoltare a băncii pe anul curent, conform căruia în anul 2009  banca plănuieşte să obţină un beneficiu de 50% faţă de indicatorul anului 2008.

"Nu e exclus că pe baza bilanţului semestrului I, Consiliul acţionarilor va opera la plan modificări a căror esenţă va depinde de rezultatele activităţii băncii în ianuarie-iunie 2009", a menţionat top-managerul Energbank.

BC Energbank, una dintre băncile tinere, a aniversat nu demult 10 ani.

Conform rating-ului siguranţei băncilor, pe care revista „Profit” îl publică regulat din anul 1997, după rezultatele anului 2008, Energbank a ocupat prima poziţie, între băncile cu active de 1-3,5 mlrd. lei, şi a şaptea - între 16 bănci din Moldova. Rentabilitatea activelor băncii (ROA) în 2008 a fost de 3,73%, iar a capitalului (ROE) - de 21,53%.

 

 

 

ACŢIONARII MOBIASBANCĂ AU HOTĂRÎT SĂ ALOCE ÎNTREGUL BENEFICIU DE 73,44 MIL. LEI DEZVOLTĂRII BĂNCII

Împotriva acestei decizii au votat o parte dintre acţionarii minoritari, care cred că astfel li se încalcă drepturile de proprietari şi intenţionează să atace în judecată decizia adunării.

Adunarea a aprobat principalii indicatori ai băncii, în particular rentabilitatea activelor (ROA) în 2008  - 2,3%, şi rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) - 16,3%. Venitul net al băncii a constituit 311 mil. lei, sporind cu 20,3%.

Acţionarii au reales Consiliul băncii, noul membru al consiliului a devenit Frederic Aubet, în locul lui Hubert Pillet, care a părăsit banca.

Valoarea totală a activelor băncii a crescut faţă de anul precedent cu 44% pînă la 3,7 mlrd. lei, permiţînd băncii să-şi extindă cota de piaţă de la 1,4% la 9,6%, devenind a patra bancă pe piaţa Moldovei.

„Creşterea înregistrată în anul 2008 este legată de promovarea unei politici comerciale ferme, atît la nivelul pieţei cu amănuntul, cît şi în privinţa clienţilor corporativi”, a spus la adunare preşedintele consiliului de administraţie al băncii,  Jean-Francois Myard.

Potrivit spuselor sale, rezultatele pozitive de creştere au fost obţinute, în principal, datorită creşterii volumului de creditare cu 39%.

Mobiasbancă face parte din grupul Societe Generale din anul 2007. Acesta este una dintre principalele instituţii financiare din Europa. Ea este prezentă în 82 de ţări în care muncesc 163 mii de angajaţi de 122 de naţionalităţi.

Comentarii [4]

Comentariu
  • 04.05.2013 02:51:37
  • 24.09.2016 04:31:57
  • 21.05.2017 03:13:45
  • 26.06.2017 07:07:38

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2416885
Vizitori unici:
5083610

WebArt Pro