Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

EUBAM – cel mai eficient proiect al Uniunii Europene

| Hotar & EUBAM

Din anul 2005, la hotarul dintre Moldova şi Ucraina, în special, la sectorul transnistrean al acestui hotar, îşi satisfac serviciul zeci de colaboratori ai Misiunii EUBAM, care se subordonează direct Comisiei Europene. Iniţiativa constituirii acestei misiuni a fost lansată la adresa Bruxelles-ului de către preşedinţii Moldovei şi Ucrainei, care au solicitat Uniunii Europene asistenţă într-o astfel de problemă delicată, cum ar fi controlul aşa-zisului sector verde de frontieră, necontrolat de Chişinău, pentru că acesta, pe de o parte, este administrat de Ucraina, iar pe de altă parte – de autorităţile Transnistriei. Despre activitatea şi rezultatele misiunii în acest răstimp a povestit revistei „Profit” conducătorul acesteia, generalul Ferenc BANFI.

 

„Profit”: În ce măsură misiunea EUBAM face faţă sarcinilor care au fost puse în faţa ei?

 

Ferenc BANFI: EUBAM este o iniţiativă comună a Moldovei, Ucrainei şi Comisiei Europene. Rezultatele noastre sînt realizările partenerilor noştri. Deja nu o dată colegii noştri din serviciile de grăniceri şi cele vamale din Moldova şi Ucraina, precum şi partenerii noştri internaţionali au profitat de ocazie ca să aprecieze activităţile şi asistenţa consultativă pe care le oferă misiunea.   Un sondaj exterior al partenerilor, pe care noi l-am realizat atît la nivel naţional,  cît şi la cel internaţional, arată că  EUBAM îşi onorează promisiunile. Indicatorul mediu de satisfacţie de activitatea EUBAM între serviciile partenere din Moldova şi Ucraina a constituit 82%, iar între partenerii internaţionali - 86%.

În afară de aceasta, Camera Europeană de Auditori a constatat, în raportul său special privind eficienţa susţinerii Moldovei şi Ucrainei de către Uniunea Europeană în domeniul asigurării libertăţii, securităţii şi justiţiei, faptul că EUBAM a adus o contribuţie mare la sporirea capacităţilor serviciilor de grăniceri şi celor vamale moldoveneşti şi ucrainene. Auditorii au studiat 40 de proiecte ale UE cu un buget total de 100 mil. euro. EUBAM a fost recunoscut drept unul dintre cele mai eficiente proiecte ale UE.

„Profit”: Ne spuneţi care este statistica contrabandei prin frontieră, prevenită de misiune (poziţii de mărfuri, costul acestora în euro)?


Ferenc BANFI: Ar trebui să amintim din start că EUBAM nu deţine putere executivă. Astfel, misiunea nu poate reţine marfă sau persoane. Activitatea noastră principală constă în oferirea de consultaţii, recomandări şi desfăşurarea unor activităţi de instruire. Totuşi misiunea a contribuit la desfăşurarea a cinci operaţiuni mixte de pază a frontierei, pe care le-au îndeplinit împreună serviciile moldoveneşti şi ucrainene care lucrează la hotar. În cadrul ultimei operaţiuni, desfăşurate cu genericul „Focus-2”, serviciile moldoveneşti şi ucrainene au depistat în comun 293 de cazuri de circulaţie ilegală a mărfurilor la punctele de trecere a frontierei  (PTF) şi de-a lungul graniţei verzi. Costul total al mărfurilor reţinute în cadrul acestei operaţiuni a depăşit 1 mil. euro.

Pe lîngă acordarea de asistenţă în operaţiunile mixte, analiştii EUBAM le oferă regulat serviciilor noastre partenere moldoveneşti şi ucrainene aprecierile şi prognozele lor privind rutele de contrabandă care apar. De exemplu, în aprecierile sale din anul 2007, EUBAM a presupus că prin Moldova şi Ucraina ar putea să se facă contrabandă cu droguri din Afganistan. După aceasta, în martie, în Moldova au fost reţinute  200 kg de heroină din Afganistan, al cărei preţ de stradă este de 10 mil. еuro. În mod analogic, EUBAM a atenţionat autorităţile ucrainene asupra  riscului sporit de contrabandă cu droguri prin Portul Comercial Maritim Odessa, ceea ce a condus ulterior la capturarea drogurilor în anii 2007 şi 2008.

Cel mai proaspăt exemplu de colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Moldovei a devenit circulaţia controlată cu succes a ţigărilor din Ucraina în Moldova, care se destinau pentru piaţa UE. Această operaţiune a ajutat o ţară-membru al UE să evite pierderi de taxe fiscale în mărime de aproape 5 mil. euro.

„Profit”: În ce măsură trebuie extinse împuternicirile Misiunii, pentru ca ea nu numai să facă monitorizarea, dar şi să controleze hotarul moldo-ucrainean la sectorul transnistrean al acestuia?  

Ferenc BANFI: Memorandumul de înţelegere, semnat de guvernele Ucrainei şi Moldovei, precum şi de Comisia UE, oferă un cadru legislativ pentru activitatea EUBAM în Regiunea Transnistreană a Moldovei. Din punct de vedere tehnic, există nevoia de îmbunătăţire a colaborării între Chişinău şi Tiraspol în probleme de frontieră. Dacă Chişinăul şi Tiraspolul consideră că prezenţa  EUBAM în Regiunea Transnistreană a Moldovei va contribui la colaborare la nivel pur tehnic, EUBAM este gata să meargă acolo. Aici însă ţin să subliniez că EUBAM nu este un organ de drept. Astfel, nu putem îndeplini anumite funcţii de control la frontieră.

„Profit”: Moldova va fi pregătită să dea „undă verde” propunerii Transnistriei, potrivit căreia colaboratorii ei să monitorizeze şi circuitul mărfurilor la hotarul administrativ dintre Moldova şi Transnistria?

Ferenc BANFI: Ceea ce îşi doreşte EUBAM este să contribuie la dezvoltarea colaborării între părţi, pentru a crea un mediu mai favorabil pentru persoane şi întreprinderi. În practică, aceasta poate însemna mai multe lucruri. Monitorizarea nu este prerogativa de scop a părţilor, mai curînd - sfera de responsabilitate a Misiunii.

“Profit”: Autorităţile transnistrene au declarat în repetate rînduri: rezultatele activităţii EUBAM arată că Chişinăul nu a avut dreptate atunci cînd afirma că “Transnistria este o gaură neagră în care are loc contrabanda de tot felul”. Aceasta este realitatea?

Ferenc BANFI: De la începutul activităţii Misiunii în 2005, situaţia cu securitatea segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene s-a îmbunătăţit considerabil. La aceasta au contribuit mai multe aspecte, cum ar fi schimbul de informaţii între EUBAM şi serviciile partenere, instituirea regimului vamal unic, operaţiunile mixte de pază a frontierei, oferirea de asistenţă tehnică suplimentară, precum şi modernizarea dotării tehnice a grănicerilor ucraineni. În ultimul timp, 90 km de sector transnistrean al frontierei au fost utilaţi cu sisteme de observare optice şi electronice, care îmbunătăţesc apreciabil paza sectorului verde al graniţei.

Cu toate acestea, sectorul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene rămîne în continuare o problemă considerabilă pentru serviciile ambelor state, care lucrează la hotar. El este mai tensionat decît alte sectoare ale frontierei moldo-ucrainene. Însuşi faptul că grănicerii şi vameşii ucraineni nu au parteneri recunoscuţi de cealaltă parte a hotarului fac mai dificilă paza graniţei.  Totuşi ţin să mai menţionez o dată că serviciul de grăniceri şi cel vamal ucrainene au făcut mulţi paşi considerabili pe calea îmbuntăţirii pazei acestui sector de hotar.

„Profit”: Şi Moldova, şi Transnistria manifestă interes faţă de activitatea EUBAM. Dar care sînt aici interesele Ucrainei şi ale Uniunii Europene?

 Ferenc BANFI:
EUBAM are un sprijin politic puternic din partea ambelor state. În Ucraina eu mă întîlnesc regulat cu conducătorii serviciului de grăniceri şi celui vamal. EUBAM a participat la reuniunea anuală a efectivului de conducere a Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, care a avut loc la Kiev şi la care a fost prezent Preşedintele Ucrainei, Viktor Iuşcenko. În afară de partenerii noştri direcţi,   EUBAM colaborează strîns cu Serviciul de Securitate al Ucrainei.


 

 

 

 

„Profit”: Cum vedeţi durata activităţii Misiunii? Uniunea Europeană este gata să-i extindă mandatul pînă la rezolvarea problemei transnistrene sau poate chiar şi pe o anumită perioadă de după rezolvarea conflictului?

Ferenc BANFI:
Există două răspunsuri posibile, tehnic şi politic. În cadrul împuternicirilor mele, eu pot da răspuns doar din punct de vedere tehnic. Moldova şi Ucraina şi-au demonstrat interesul pentru o integrare europeană mai strînsă. Acest proces presupune aspecte de armonizare a normelor şi practicilor utilizate în aceste două state cu cele aplicate în UE. Acest proces ar putea cere mult timp. În plus, existenţa conflictului transnistrean nerezolvat nu permite aplicarea standardelor UE de dirijare a hotarelor pe sectorul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Aceasta ar putea fi un prilej pentru extinderea mandatului EUBAM pînă cînd va fi restabilit controlul eficient al sectorului transnistrean al graniţei moldoveneşti.

„Profit”: EUBAM este singura misiune de acest gen în istoricul Uniunii Europene sau au mai fost şi alte exemple? Dacă da, spuneţi-ne unde şi care a fost rezultatul final al unor asemenea misiuni?

Ferenc BANFI:
Există şi alte misiuni ale UE de asistenţă la frontieră, care se află în oraşul Rafah, sectorul Gaza, sau în Georgia. Dar aceste misiuni se bazează pe alte cadre legislative. În particular, misiunile din oraşul Rafah şi din Georgia au fost inaugurate de Consiliul UE. Aceste misiuni continuă să activeze şi acum.
Poate oare activitatea EUBAM să devină un model, un precedent pe care UE ar putea să le aplice în alte regiuni? Comisia Europeană şi Consiliul UE urmăresc cu atenţie activitatea EUBAM şi trag învăţăminte pentru viitor. Dacă va apărea această necesitate, experienţa EUBAM se documentează bine şi poate fi aplicată oriunde.

„Profit”: V-am ruga să ne povestiţi despre actuala componenţă a  Misiunii:  cine sînt membrii ei, din care ţări provin, cum are loc rotaţia colaboratorilor ei?

Ferenc BANFI: Misiunea este compusă din 120 de experţi vamali şi de frontieră din 22 de ţări-membre ale UE, precum şi 110 colaboratori din Moldova şi Ucraina şi 3 reprezentanţi din ţările CSI, care lucrează pentru partenerul nostru în realizarea Programului de Dezvoltare ONU. Majoritatea experţilor europeni sînt delegaţi de statele-membre ale UE. După încheierea activităţii în EUBAM, ei se vor întoarce în serviciile respective ale ţărilor lor. Cîţiva membri ai Misiunii au fost numiţi pe bază de contract, în funcţie de calităţile lor profesionale. De obicei, colaboratorii noştri lucrează în Misiune timp de un an.

„Profit”: În Moldova se spune că prezenţa colaboratorilor misiunii EUBAM la hotar a făcut serviciile ambelor state, precum şi cel al Transnistriei mai amabile, mai echitabile şi, principalul, mai puţin corupte. Ce aţi putea spune în acest sens?

Ferenc BANFI:
Ţin să repet că serviciile de grăniceri şi cele vamale din Moldova şi Ucraina au înregistrat un progres considerabil în multe direcţii ale activităţii lor. Schimbările vizibile se fac simţite la punctele de trecere a frontierei, uşurînd viaţa oamenilor şi a întreprinderilor. De fapt, obiectivul final al EUBAM este acela de a contribui la îmbunătăţirea reală a calităţii serviciilor prestate persoanelor şi mediilor de afaceri la hotar. O altă parte a activităţii noastre, eventual, nu se vede atît de bine. De exemplu, peste 50% din bugetul de stat al Moldovei sînt acumulate de Serviciul Vamal. Prin urmare, eficienţa activităţii Serviciului Vamal influenţează direct bugetul de stat şi capacitatea Guvernului de a asigura sistemul sănătăţii, al învăţămîntului şi alte servicii. În plus, graniţele bine dirijate îşi aduc aportul la asigurarea bunăstării populaţiei şi prin multe alte metode ca, de exemplu, reducerea pericolelor pentru sănătate pe care le prezintă mărfurile cu certificare falsă sau produsele transportate cu încălcarea regulilor stabilite, limitarea accesului la droguri şi alte substanţe interzise, îmbunătăţirea climatului de afaceri, sporirea competitivităţii mărfurilor pe pieţele din străinătate.

„Profit”: Povestiţi-ne pe scurt despre Dvs.: cîţi ani aveţi, ce profesiune, cu ce v-aţi ocupat pînă în momentul în care aţi devenit conducătorul Misiunii EUBAM?  

Ferenc BANFI: Eu am o carieră clasică de colaborator de poliţie, care durează deja de 29 de ani. Am început ca sergent, iar acum sînt deja general cu două stele. Am absolvit Colegiul de Poliţie, apoi Universitatea de Ştiinţe Naturale şi Drept. Pînă la numirea în funcţia actuală, am deţinut o serie de posturi în instituţii şi proiecte de drept internaţionale. Din anul  2000 pînă în 2004, am fost vicedirectorul Centrului  Regional al Iniţiativei de  Colaborare pentru Europa de Sud-Est pentru Combaterea Crimei Organizate (Centrul SECI). În 2005, am deţinut funcţia de manager al proiectului Grupului Consultativ Euroatlantic în Moldova, Ucraina, Georgia şi Azerbaidjan.  În Ungaria, am parcurs toate treptele carierei extraordinare, inclusiv cea de anchetator pentru cauze penale şi şef-adjunct al Poliţiei Naţionale a Ungariei.


 

Comentarii [4]

Comentariu
  • 24.10.2012 04:41:00
  • 22.06.2014 09:34:35
  • 17.11.2016 08:34:49
  • 31.12.2019 01:36:55

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
16
Afişări de site:
2488550
Vizitori unici:
5275603

WebArt Pro