Profitразделитель ссылочного текста №_11-12_2022 (303), noiembrie-decembrie 2022

Profitul Victoriabank în 2008 a depăşit 225 mil. lei

Analiştii companiei „Credit-Profit” | Analiză & Comentarii

Anul 2008 a fost pentru Victoriabank unul rezultativ şi destul de reuşit, fapt dovedit de indicatorul de rentabilitate al capitalului acţionar ROE al băncii. În baza rezultatelor pentru anul 2008, el a constituit 33,42% (în 2007 – 38,24%).

 Un rezultat atît de înalt a fost obţinut din contul nivelului înalt al multiplicatorului de capital egal cu 6,85, şi o înaltă rentabilitate a activelor – 4,88% (în 2007 – 5,39%). Diminuarea indicatorilor de eficienţă, în raport cu anul precedent, se explică, în general, prin majorarea creditelor nefavorabile cu 47,7% comparativ cu sfîrşitul anului 2007. La data de 31 decembrie 2008, mărimea creditelor nefavorabile (după clasificarea substandard şi mai sus) a constituit 158 mil. lei faţă de 107 mil. lei la începutul anului. Corespunzător, a crescut şi mărimea reducerilor la pierderile la credite de la 4,03% la începutul anului 2008 pînă la 4,59% la finele anului. Pentru formarea fondului de risc pentru activele ce lucrează, banca a îndreptat în 2008 54,94 mil. lei.     

De menţionat că, în aşteptarea regresului economic ca urmare a influenţei crizei financiare mondiale, o abordare dură a formării reducerilor pentru eventuale pierderi la credite, este o măsură corectă, pe care o utilizează cu pricepere managerii băncii. Pe cît de adecvată este această abordare, va arăta controlul de audit.        

În ultimul trimestru al anului 2008, marja procentuală netă a constituit 5,32% faţă de 6,86% la începutul anului. Reducerea acestui indicator a fost condiţionată de diminuarea venitului procentual net, ca urmare a unor defalcări mai mari decît în 2007 în fondul de risc pentru active, ceea ce a adus băncii venit.      

Volumul tuturor veniturilor neprocentuale a constituit în 2008 240,24 mil. lei, ceea ce depăşeşte cu 60,09 mil. lei sau cu mai mult de o treime volumul tuturor cheltuielilor neprocentuale, care au constituit 180,16 mil. lei. Diferenţa, raportată la activele medii anuale ale băncii, constituie 1,46%, ceea ce este cu 22 puncte procentuale mai mult decît nivelul din 2007, care a constituit, corespunzător, 1,24%.        

Nivelul pozitiv al marjei neprocentuale nete este un factor pozitiv al activităţii băncii, deoarece demonstrează că aceasta este în stare să facă faţă poverii cheltuielilor totale şi administrative, fără a apela la venitul procentual net cîştigat în cadrul operaţiunilor active. Dinamica pozitivă a acestui indicator şi nivelul său, care depăşeşte 1%, dovedesc justeţea politicii băncii în ceea ce priveşte deservirea de casă şi administrarea operaţiunilor în valută străină.     

 

De menţionat că, în baza rezultatelor anului 2007, doar la patru bănci - Banca de Economii, Investprivatbank, Energbank şi Victoriabank – indicatorul marjei neprocentuale nete a avut un nivel pozitiv, cel mai mare dintre care a fost înregistrat la Victoriabank.

Analizînd cheltuielile neprocentuale, vom menţiona că cheltuielile legate de remunerarea muncii, inclusiv impozitele corespunzătoare, au constituit în 2008 69,57 mil. lei sau 38,62% din volumul total al tuturor cheltuielilor neprocentuale. Plăţile directe către angajaţi au constituit 52,65 mil. lei, dintre care 9,74 mil. le-au constituit premiile, ceea ce vorbeşte despre dependenţa mărimii veniturilor lucrătorilor băncii de indicatorul activităţii lor. De notat că fiecare leu plătit lucrătorilor a adus acţionarilor băncii 4,29 lei profit.

Fiind o instituţie financiară de o rentabilitate înaltă, banca menţine lichiditatea la un nivel destul de înalt, majorînd-o comparativ cu 2007. Astfel, la situaţia din 31 decembrie 2008, coeficientul lichidităţii curente (P II) a constituit 31,65% faţă de 28,01% la data analogică din 2007. Nivelul coeficientului lichidităţii pe termen lung (P I), de asemenea, s-a îmbunătăţit de la 0,74 la începutul anului pînă la 0,55 la finele lui.    

În 2008, portofoliul de depozite procentuale a persoanelor fizice a crescut cu 47,70% sau, în expresie absolută, cu 941,93 mil. lei, ajungînd la 31 decembrie 2008 la 2,92 mlrd. lei. De asemenea, au crescut cu 13,94% sau cu 109,1 mil. lei depozitele procentuale ale persoanelor juridice, atingînd la finele anului trecut 891,94 mil. lei.     

Portofoliul de credite al băncii a crescut în 2008 cu 675,83 mil. lei sau cu 23,92%, ajungînd la finele anului la 3,50 mlrd. lei.

În tabelele 1 şi 2 este publicat bilanţul băncii şi raportul despre rezultatele financiare (în mii de lei).  

Mărimea activelor nete la o acţiune a crescut de la 174,17 lei pînă la 244,74 lei, adică cu 70,57 lei sau cu 40,52%. La Bursa de Valori a Moldovei, acţiunile Victoriabank, la finele lui ianuarie 2009, puteau fi cumpărate în cantităţi nesemnificative la preţul de 248 lei bucata, adică aproape la preţul de bilanţ. Se poate de presupus că peste doi ani preţul acţiunilor băncii la bursă va fi de minimum două ori mai mare decît valoarea lor de bilanţ.           

Anul 2009 va fi un test de rezistenţă pentru sistemul bancar din Moldova. Analiza de mai sus dovedeşte suficienta rezervă pe care o are Victoriabank în acest sens. În opinia analiştilor, chiar şi într-un an de criză, banca va înregistra rezultate pozitive.

 

Comentarii [6]

Comentariu
  • 12.04.2013 01:59:15
  • 27.02.2015 11:24:09
  • 23.07.2016 05:18:55
  • 01.07.2018 04:02:07
  • 23.12.2019 04:02:57
  • 23.09.2021 01:00:46

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

Ştiri
În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
9
Afişări de site:
2274679
Vizitori unici:
4709479

WebArt Pro