Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Veaceslav Panfil: Astăzi pentru un specialist IT „se bat” 10 companii

77 de întrebări în 20 de minute

Domeniul IT este unul dintre cele mai dinamice din R.Moldova, iar compania Endava, cu o istorie de peste 20 de ani, este unul dintre principalii jucători pe piaţa locală şi nu doar. Compania are oficii în Europa, America Latină, Australia, SUA şi Singapore, iar circa 10% din numărul total de specialişti IT din ţara noastră lucrează astăzi pentru Endava. Alţi circa 20%, fie şi-au început cariera la Endava, fie la o anumită etapă au trecut prin această companie. Potrivit country managerului companiei, Veaceslav Panfil, lipsa de cadre rămâne o problemă majoră pentru industria IT, lucru confirmat de faptul că astăzi pentru un specialist IT „se bat”, nici mai mult, nici mai puţin, 10 companii. Oaspetele rubricii ”77 de întrebări în 20 de minute”, Veaceslav Panfil vorbeşte despre succesele şi rolul companiei, climatul investiţional, concurenţă, paşii pe care tinerii ar trebui să-i urmeze pentru a reuşi, precum şi lucrurile care îl inspiră şi îl ajută să treacă peste dificultăţi.

1. Ce studii are country managerul companiei Endava?
Am absolvit Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie şi Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică şi Statistică Economică.

2. Starea civilă?
Sunt căsătorit. Am doi copii.

3. Care este visul Dvs.?
Să văd un număr cât mai mare de oameni zâmbind la Chişinău şi pe întreg teritoriul ţării.
 
4. Aveţi un hobby?
Îmi place să practic sportul, odihna activă. De asemenea, în place să gătesc, să degustez vinuri şi, desigur, să fac programare.

5. Care este maşina preferată?
MacBook Pro.
 
6. Ce treceţi la capitolul cele mai mari realizări de până acum?
Copiii şi familia.
 
7. Ce înseamnă Endava pentru economia R. Moldova?
Locuri de muncă bine plătite. Condiţii bune şi un venit decent pentru angajaţi şi familiile acestora. Cifrele oficiale indică un total de 15 mii de angajaţi în sectorul TIC din Moldova, dintre care circa 10% lucrează pentru Endava. Dar dacă ne uităm la întreaga perioadă de activitate a companiei Endava în Moldova – suntem siguri că marea majoritate a specialiştilor IT din ţară au o tangenţă cu Endava. Avem o contribuţie importantă la dezvoltarea industriei IT din R.Moldova prin colaborarea constantă cu universităţile de top din ţară unde amenajam săli de laborator, cursuri şi programe de şcolarizare. De asemenea, suntem activi pe diferite platforme cum ar fi Women în IT, promovarea IT în şcoli, diferite proiecte sociale.
Iată şi câteva cifre de referinţă:
 • vânzări (export servicii) – peste 70 mil. lei lunar,
 • sponsorizări, programe de şcolarizare, social engagement – peste 1 mil. lei anual,
 • training pentru angajaţii Endava – 2.5 mil. lei anual,
 • achiziţii locale – 7 mil. lei lunar.


8. Dar ce înseamnă Endava pentru bugetul ţării?
Circa 5 mil. lei achitate lunar la bugetul local sub formă de taxe, impozite şi contribuţii.


9. Câţi cetăţeni moldoveni sunt angajaţi ai Endava?
Pe durata celor mai bine de 20 ani de activitate în R. Moldova, prin Endava au trecut peste 1 000 de persoane care acum muncesc pentru alte companii. Plus, cei peste 1 200 de colegi care astăzi lucrează pentru companie.
 
10. Aţi putea să ne spuneţi care este rentabilitatea companiei Endava?
Pentru o unitate de livrare (delivery unit), asa cum este Endava Moldova, analizăm puţin diferit rentabilitatea companiei. Noi ne focusăm pe creşterea numărului de angajaţi şi minimizarea numărului de zile în care angajaţii noştri nu sunt implicaţi în proiecte comerciale. În acest context, pentru anul trecut am avut o creştere de 15% a numărului de angajaţi şi sub 5% din timp în care persoanele nu au fost implicate în proiecte comerciale. Aceştia sunt 2 indicatori cu care ne mândrim.
Ce ţine de compania Endava la nivel global, atunci vă îndemn să consultaţi rapoartele noastre pe care le găsiţi la următoarea adresă: https://investors.endava.com/

11. Rentabilitatea este exprimată în una sau două cifre?
În două cifre.

12. Ce influenţează acest indicator?
Costul forţei de muncă, costurile de chirie a oficiilor şi volumul de contracte/proiecte active sau în derulare.
 
13. Prin ce se deosebeşte oficiul Endava din R.Moldova de cele ale companiei Endava din întreaga lume?
Noi oferim un nivel înalt de calitate, acelaşi stil de comunicare cu clienţii şi clienţii clienţilor noştri, expertiză şi consultanţă.
 
14. Cât de dificil a fost drumul spre Endava pentru Dvs.?
Am fost angajat la Endava în 2006 din a doua încercare. Prima dată nu am fost suficient de explicit în a-mi exprima gândurile şi detalia soluţiile propuse. Odată angajat, cred ca a fost suficient de simplu de îndată ce am înţeles modelul de business şi expertiză şi nivelul de detaliere necesar. De principiu, cred că acest drum nu a fost foarte complicat sau diferit faţă de alte companii internaţionale.

15. Care ar fi sfaturile Dvs. pentru elevii claselor a 8-10 care vor dori în viitor să obţină un loc de muncă la Endava?
Cred ca sunt importante câteva aspecte:

 • Să-ţi dezvolte o comunicare bună începând de la colegi şi terminând cu profesorii, părinţii şi persoanele mature care-i înconjoară.
 • Să-şi poată exprima explicit şi deschis gândurile în limba maternă şi engleză (fiind limba de comunicare în IT).
 • Să ştie ce-şi doresc şi cu perseverenţă să meargă în acea direcţie.
 • Să îndrăznească să experimenteze în toate domeniile.

16. Cum aţi descrie politica corporativă a companiei Endava?
Avem cinci valori care stau la baza politicii companiei şi pe care le promovăm şi respectiv le urmăm: Smart - Deştept, Thoughtful - Gânditor, Open - Deschis, Adaptable - Adaptabil, Trusted – De încredere. Ne pasă de angajaţii noştri. Or, nu poţi avea un client fericit şi, în acelaşi timp, o echipă care nu este valorificată sau nu simte recunoştinţa.
 
17. Numiţi câteva calităţi de care trebuie să dea dovadă toţi angajaţii Endava?
Responsabilitate şi să nu le fie frică să experimenteze/greşească.

18. Care ar fi portretul angajatului companiei Endava?
Un tânăr/tânăra de circa 30 ani cu un nivel de comunicare bun şi o deschidere mare pentru noi oportunităţi.

19. Cât de repede poţi avansa în funcţie în cadrul companiei Endava?
La Endava avem constant deschise poziţii, de la zona tehnică până la poziţii manageriale. Oricine poate aplica pentru orice poziţie. Selecţia se face în funcţie de experienţă, potenţial şi istoricul candidatului. Respectiv, cu o experienţă suficient de bună, cu potenţial de învăţare secundat de istoricul candidatului, plus suportul necesar din partea companiei şi al colegilor, o persoană poate avansa foarte rapid.
 
20. În ce măsură managerii Endava îşi văd viitorul în Moldova?
Moldova este prima locaţie unde Endava şi-a deschis oficiu, care acum este cel mai mare din lume. Ne dorim ca acest fapt să rămână valid pentru mulţi ani înainte. De asemenea, dorim să ne extindem prezenţa şi în alte oraşe ale ţării, momentan fiind în proces de stabilire a unei prezenţe la Bălţi.

 

 


21. Din poziţia de top manager al Endava, ce puteţi spune despre atractivitatea R.Moldova pentru investitori?
R.Moldova este un mediu foarte atractiv din punct de vedere al taxelor şi deschiderii autorităţilor. Cu toate acestea, se simte o necesitate acută de specialişti. Cred că aceasta este una dintre cauzele principale de ce investiţiile se lasă aşteptate.

22. Credeţi că sunt necesare abordări diferite pentru atragerea investiţiilor naţionale şi străine în economie?
Suntem în era globalizării şi din acest motiv nu aş face diferenţă între aceste două categorii. Este mult mai important să urmărim cine sunt investitorii, care este background-ul lor  şi care de fapt sunt scopurile lor finale.
 
23.  De ce perioadă de timp este nevoie pentru recuperarea investiţiilor efectuate în sectorul IT din R.Moldova?
Sectorul IT poate fi divizat în două zone – zona de produs şi zona de outsourcing. Probabil, dezvoltarea produselor este o investiţie cu un termen de recuperare mai lung dat fiind că o perioadă vei dezvolta produsul şi doar la etapa când produsul este suficient de bun începi a face vânzări şi a recupera investiţia. În outsourcing, domeniul în care noi suntem prezenţi – cea mai mare investiţie este în oameni. Dacă ar exista un număr suficient de mare de specialişti cu experienţă pe piaţă atunci aceste investiţii s-ar recupera mult mai rapid. Dar aşa cum piaţa este în faza incipientă, investim mult în traininguri şi procesul de recuperare durează puţin mai mult. Respectiv, aş compara investiţiile făcute cu durata necesară pentru ca o persoană nou angajată să fie şcolită pentru a fi implicată în producere.   

24. Ponderea sectorului IT în PIB-ul Moldovei a depăşit 10%. Are acest sector potenţial de creştere durabilă în continuare?
Cred că unicul impediment pentru majorarea acestei cifre este forţa umană. Cu cât vom avea mai mulţi specialişti în domeniul IT în Moldova, cu atât mai multe companii vor veni în ţara noastră.
 
25. Ce ar trebui să întreprindă Guvernul ca acest sector să continue să se dezvolte în mod constant?
Ca şi ţară avem mult de lucru la acest capitol. Nu avem suficiente spaţii bine amenajate pentru oficii, locuri de alimentaţie publică etc. Este o criză imensă de angajaţi, ca de altfel şi în alte domenii de afaceri. Multe probleme se vor rezolva de la sine sau mai bine zis vor fi rezolvate de sectorul privat având la bază principiul economic de cerere şi ofertă, puterea de cumpărare etc. Ceea ce trebuie statul să facă este să crească nivelul de securitate socială şi să îmbunătăţească infrastructura - drumurile, transportul public, spitalele, şcolile, grădiniţele.
Or, în Moldova în multe domenii salariile sunt deja competitive cu cele achitate în Europa de Est. Totuşi, mulţi angajaţi continuă să plece din ţară deoarece doresc să obţină acces la un sistem de pensii mai bun, doresc ca copiii lor să înveţe la şcoli şi universităţi mai bune, să locuiască în ţări unde statul are grijă de cetăţenii săi în mod constant.
 
26. Cum apreciaţi legislaţia fiscală a R.Moldova?
În sectorul IT avem un mediu favorabil. Dar la nivel de ţară – sunt sigur că problema este mai mult pe zona de colectare a taxelor decât cea a legislaţiei. Încă există multe companii care stau în zona gri, nu achită impozite sau achită un minim oficial şi restul în plic.
 
27. Credeţi că statul ar putea aplica o scară progresivă la impozitarea veniturilor cetăţenilor?
Statul ar trebui mai întâi să-şi îmbunătăţească mecanismele de colectare a impozitelor. De obicei, acolo unde se văd venituri se achită şi impozite. Unde veniturile nu se văd, nu este exclus că acestea pur şi simplu sunt ascunse.

28. Susţineţi ideea introducerii impozitului zero pe profit în cazul în care acesta este reinvestit în dezvoltarea companiei?
Conform modelului de taxare în sectorul IT din Moldova noi achităm 7% din cifra de afaceri, nu din profit. Respectiv, atât timp cât acest model rămâne neschimbat – nu ne putem pronunţa la acest capitol.

29. Care ar fi cea mai bună metodă de a lupta cu inflaţia care în 2022 a atins un nivel record de peste 30%?
Într-adevăr, inflaţia este o problemă majoră. Chiar şi pentru noi, care lucrăm 100% la export şi achităm salariile în lei, echivalentului unei sume stabilite în euro. Angajaţii noştri, de asemenea, sunt afectaţi de inflaţie. Simţim inflaţia şi la achitările de facturi pentru serviciile contractate, inclusiv chirie.
O bună parte a costurilor o reprezintă costurile pentru resursele energetice, care au şi cel mai mare impact asupra inflaţiei. Respectiv lucrăm mult la optimizarea acestor costuri. Dar, în general, sunt sigur că cu suportul donatorilor am putea accesa fonduri pentru a implementa producerea de energie regenerabilă. ştiu ca în Moldova există proiecte finanţate de donatori externi în acest domeniu şi din câte cunosc există şi proiecte de legi menite să faciliteze implementarea acestor proiecte.
Aş recomanda o diversificare a pieţelor de desfacere cu un focus major pe export.

30. Vă vedeţi în calitate de investitor?
Încă nu sunt suficient de experimentat pentru a-mi asuma un asemenea rol.

31. De ce în R.Moldova nu există o piaţă de capital bine dezvoltată?
Presupun ca limitele legislative şi lipsa de mecanisme sunt cel mai mare impediment.

32. Deţineţi acţiuni ale unor companii din R.Moldova?
Am deţinut asemenea acţiuni în trecut. La moment nu deţin.  Presupun că dacă ar exista nişte mecanisme mai puţin birocratice şi online, deschiderea ar fi mai mare.
 
33. Deţineţi acţiuni ale companiei Endava?
Ca orice angajat Endava, am acces la câteva mecanisme de a deţine acţiuni ale companiei. Mai nou, fiecare angajat Endava primeşte anual un număr de acţiuni care peste ceva timp pot fi valorificate, după dorinţă.
 
34. Cât de des urmăriţi cotaţiile lor la Bursa de Valori din New York?
Periodic, doar sunt investiţiile mele.

35. Dacă aţi avea $1 mil., aţi risca să investiţi o parte din această sumă în R.Moldova?
În istoria recentă a ţării au existat mai multe cazuri când investiţiile au fost preluate de forţe obscure. Asemenea cazuri mai există şi astăzi. Anume din acest considerent, până când nu vom avea o legislaţie mai puţin birocratică dar şi implicarea organelor în asigurarea transparenţei şi drepturilor acţionarilor la pachet cu mecanisme de investiţie, de dorit online, nu aş risca să fac acest lucru.

36. Ce reprezintă banii pentru Dvs.?
Banii sunt un bun mecanism care te ajută să îţi realizezi visurile.

37. Care este reţeta Dvs. pentru a avea succes în viaţă?
Reţeta e simplă: muncă asiduă şi perseverenţă.
 
38. Credeţi că în R.Moldova vor mai veni investitori străini sau cei care au dorit să vină au venit deja?
Totul depinde de toţi noi şi de fiecare în parte. Este important ca fiecare la locul său de muncă – om de afaceri, profesor, medic sau funcţionar public – să-şi facă treaba cinstit şi să îmbunătăţească situaţia în zona sa de influenţă. Toţi împreună să punem presiune pe politicieni pentru ca aceştia să lucreze doar în folosul ţării şi atunci numărul doritorilor de a investi în ţara noastră va creşte la sigur.
39. Dar ce trebuie să se întâmple pentru ca numărul investitorilor să crească semnificativ în sectorul IT?
Să avem mai multe persoane/specialişti IT. La moment, pentru un specialist în domeniul IT „se bat” 10 companii. De îndată ce numărul specialiştilor va creşte, va creşte şi numărul  investitorilor.

40. Există o persoană care cunoaşte despre Dvs. totul sau aproape totul?
Nu cred. De obicei sunt foarte zgârcit atunci când trebuie să ofer informaţii despre mine, pe alocuri – exagerat de zgârcit☺.
 
41. Cât de important este să ştiţi ce cred ceilalţi despre Dvs.?
Destul de important.

42. Sunteţi o persoană optimistă din fire?
Pe alocuri prea optimistă. Anume din acest motiv rămân să muncesc în R.Moldova.
 
43. Cine vă poate influenţa?
Orice persoană care dispune de argumente.

44. Ce preţuiţi la oponenţi?
Un bun oponent este cel care îşi argumentează părerea şi aude, nu doar ascultă, argumentele persoanei de vis-a-vis.

45. Dar la subalterni?
Acelaşi lucru.
 
46. Cum faceţi faţă eşecului?
Nu prea dorm nopţile☺. Dar îmi asum greşelile, le corectez şi merg înainte.
 
47. Cum vă odihniţi?
Am o problemă cu odihna. Îmi trebuie două zile ca să ies din regimul de „muncă”, adică intervin în procesul decizional. După care, peste alte două zile mă plictisesc de odihnă şi vreau înapoi la muncă. Îmi place odihna activă, în natură, în special la munte. Fac sport.
 
48. Ce părere aveţi despre vinurile moldoveneşti?
Consider că avem vinuri de foarte bună calitate – mulţumim celor care au introdus embargo la vinurile moldoveneşti cu ceva timp în urmă. Printre altele, recent am urmat un curs de somelier – un alt hobby al meu.

49. Care sunt vinurile moldoveneşti preferate?
Există câteva vinuri care îmi plac foarte mult dar nu aş dori să dau nume pentru a nu supăra.

50. Ce fel de vin aţi comanda pentru o cină cu lumânări?
Un vin roşu maturat.
 
51. Cine vă înţelege şi apreciază cel mai mult?
Familia.
 
52. Vă place să gătiţi?
Gătesc mult mai rar faţă ce cum mi-aş fi dorit din cauza lipsei de timp. Dar pot găti destul de multe bucate. Sigur, nu la nivel profesional.
 
53. Care este mâncarea preferată?
Neapărat un fel de mâncare cu carne.

54. Unde vă place să vă petreceţi timpul liber în R.Moldova?
La lacul Beleu.
 
55. În R.Moldova activează în prezent 11 bănci. Este un număr mare, mic sau suficient pentru o ţară precum R.Moldova?
Dacă am avea 11 bănci dezvoltate, as spune ca e suficient. Dar judecând după calitatea serviciilor acordate de aceste bănci, cred ca e loc pentru mult mai mult.
 
56. Ce ar trebui să facă băncile pentru a spori încrederea populaţiei în sistemul bancar?
Credibilitatea sistemului bancar din Moldova este una foarte joasă. Acel miliard furat a dus faima ţării nu doar pe intern dar şi pe extern. Cred ca vor trece mulţi ani până când imaginea bună a ţării şi a sistemului bancar va fi complet restabilită.
Este important ca băncile să fie transparente la capitolul acţionari.
O alta problemă majoră este birocraţia din sistemul bancar, care nu exclud că este influenţată de BNM. De exemplu, multe bănci încă nu acceptă acte semnate digital, sau insistă pe prezenta clientului la ghişeul băncii pentru orice semnătură.
 
57. Aveţi depozite bancare?
Da, am un mic depozit.
 
58. În prezent, statul garantează deponenţilor suma de 60 mii de lei. Credeţi că este suficient?
Intuiesc că problema cea mare nu e în sumă cât în mecanismele de monitorizare şi aplicare.
 
59. Ce sumă minimă credeţi că statul ar trebui să garanteze deponenţilor?
10 000 de euro.

60. Ce credeţi că determină nivelul de încredere al oamenilor în bănci?
Foarte mult depinde de calitatea serviciilor acordate. De îndată ce banca sau orice prestator oferă servicii de calitate, nivelul de credibilitate între cei doi actori creşte.
 

 

 


61. Este realist să devii milionar în Moldova, pornind de la zero?
Da, doar că acest lucru nu se va întâmpla peste noapte sau cu efort minim.
 
62. Au şanse cetăţenii moldoveni să fie incluşi în lista Forbes a celor mai bogaţi 100 de oameni din lume?
Haideţi să începem cu un top al regiunii şi apoi să trecem la unul la nivel global. Dar cu foarte multă muncă – totul este posibil.

63. Ce sfat le-aţi da tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani?
Să nu îşi construiască planurile de viitor în baza la ce văd pe Instagram sau TikTok. În realitate, trebuie să înveţe, să muncească, iarăşi să înveţe şi apoi să muncească şi aşa la infinit.
 
64. ştiţi ce spun şi ce gândesc concurenţii despre Endava?
ştim că concurenţii apreciază înalt procesele interne care au loc la Endava, inclusiv modalitatea de creştere, expertiza angajaţilor. Cu riscul de a părea mai puţin modest, ştiu că pe alocuri sunt şi puţin invidioşi pe reuşitele noastre.
 
65. Cât de des interesele personale se confruntă cu cele ale companiei?
Muncesc în această companie de mai bine de 16 ani, perioadă în care cred că mai mult sunt în companie decât în afara acesteia. Deja s-a cam diluat graniţa dintre interes personal şi interesul companiei. Aş spune ca mai mult se suprapun. Dar uneori sunt nevoit să spun nu la unele lucruri/cereri personale.
 
66. Persoanele apropiate înţeleg că sunteţi un om de afaceri de succes?
În relaţia cu cei apropiaţi încerc să nu discutăm despre business. Chiar şi în familie foarte rar discutam despre afaceri.
 
67. Ce apreciaţi la subalternii Dvs.?
La Endava nu există noţiunea de subaltern. Avem o structură de raportare în care fiecare persoană are o zonă de responsabilitate şi raportează pe diferite direcţii, în funcţie de necesitate. La fel are şi linii de raportare către sine din diferite direcţii pe diferite subiecte.
Reieşind din asta, un manager nu este cu nimic mai diferit faţă de un non manager, cu excepţia că zona lui de responsabilitate poate fi de o complexitate, vizibilitate sau anvergură mai mare.
De altfel, valid pentru orice angajat, de orice nivel – apreciem deschiderea spre schimbări şi cât de mult respectă promisiunile şi termenii stabiliţi.

68. Colegii de serviciu vă pot contrazice?
Oricine poate şi trebuie să mă contrazică.

69. Cel mai mult vă preocupă situaţia prezentă de la Endava, cea de mâine sau cea de poimâine?
Suntem preocupaţi de starea lucrurilor legate de războiul din Ucraina şi cum acesta ne influenţează business-ul astăzi sau îl va influenţa în viitor. Dar de principiu, orice schimbare de context o vedem ca pe o nouă provocare la care încercăm să găsim o soluţie.
 
70. Ce vă menţine în formă?
Voia bună şi suportul excepţional din partea echipei din care fac parte.
 
71. La anumite etape ale vieţii aţi simţit dorul de casă?
Cea mai lungă perioadă când am fost plecat a fost o călătorie în Columbia pentru a ajuta la deschiderea unui nou oficiu la Bogota. Am fost împreună cu câţiva colegi din Moldova şi România, respectiv am trecut mai uşor prin acea perioadă. Dar am simţit un dor de casă şi de cei dragi. Totuşi, astăzi această problemă se rezolvă mai uşor cu ajutorul video conferinţelor.
 
72. Ce este cel mai important în sectorul IT din R.Moldova în acest moment?
Investiţiile care se lasă aşteptate în sistemul de învăţământ şi efortul autorităţilor de a convinge tinerii să nu plece şi pe cei plecaţi să revină.
Aspectul pozitiv este proximitatea cu piaţa europeană, cultura comună şi potenţialul la nivel de ţară. Toate acestea pot crea premise de dezvoltare şi mai bune a acestui sector.
 
73. A fost un drum dificil până la poziţia actuală?
Dacă faci cea ce îţi place, nu. Iar eu mereu am făcut doar ceea ce îmi place iar dacă trebuie să fac ceva ce nu îmi este pe plac – modific procesul.
 
74. Sfatul dumneavoastră pentru un tânăr aspirant în domeniul IT?
Să pună accent pe creşterea expertizei şi a carierei versus câştigul de moment. Cunosc multe cazuri când goana după un venit de moment a dus la stagnare şi stopare a progresului pe termen lung.
 
75. Care sunt cele mai valoroase lucruri din casa Dvs.?
Amintirile. Încercăm să adunăm lucruri care ne aduc aminte de ceva bun şi interesant.
 
76. Vă încadraţi în clasa de mijloc sau faceţi parte din ceea ce se numeşte „cei bogaţi”?
Nici într-un caz nu mă consider bogat, cel puţin financiar.
 
77. Ce este un prieten adevărat?
Un bun prieten este cel pe care îl poţi suna la orice oră pentru a discuta orice problemă sau împărtăşi orice bucurie şi el îţi va răspunde şi interveni dacă este cazul. Dar această relaţie trebuie să fie direcţională, altfel prietenia nu va fi una de durată. Am prieteni buni. Dacă sunt mulţi sau puţini – este o întrebare filosofică, cât ar fi mult sau puţin?■

 

Comentarii [1]

Comentariu
 • 22.08.2022 05:15:43 Vadim
  Ce cariera are acest domnul, mamamie!

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
15
Afişări de site:
2416879
Vizitori unici:
5083586

WebArt Pro