Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Laude pentru Twinning

Ilona NAVRUC | Instituţie & Standarde

Pe parcursul ultimilor doi ani de zile, câteva sute de reprezentanţi ai BNM şi băncilor comerciale din RM au participat la zeci de instruiri şi vizite în diferite state membre ale UE cu scopul de a acumula noi cunoştinţe şi practici care ulterior au fost folosite la îmbunătăţirea legislaţiei bancare naţionale. Guvernatorul BNM Sergiu Cioclea este convins că dacă proiectul Twinning, finanţat UE, ar fi fost implementat mai devreme, furtul miliardului şi criza bancară din 2014, ar fi putut fi evitate.

Proiectul Twinning „Consolidarea capacităţii Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării şi supravegherii bancare în contextul cerinţelor Uniunii Europene” a fost implementat, timp de doi ani, de BNM, împreună cu consorţiul format din Banca Naţională a României (BNR) şi De Nederlandsche Bank (DNB).

Scopul proiectului a fost susţinerea BNM în procesul de consolidare a cadrului de supraveghere prudenţială prin armonizarea cu standardele băncilor centrale din Uniunea Europeană. Un alt obiectiv al proiectului a fost îmbunătăţirea legislaţiei bancare, orientate spre afirmarea unui sector bancar solid şi competitiv.

În cadrul proiectului, o atenţie sporită a fost acordată dezvoltării instrumentelor de supraveghere şi consolidării per ansamblu a funcţiei de supraveghere a BNM. Toate activităţile desfăşurate au permis atât perfecţionarea cunoştinţelor în domeniu ale angajaţilor BNM şi ai băncilor, cât şi analiza perspectivelor de implementare a noului cadru legislativ şi impactul potenţial al acestuia asupra stabilităţii sectorului bancar din Moldova.

Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a declarat la evenimentul oficial de închidere a proiectului, că Twinning a adus soluţii cu caracter durabil care pot ajuta la eliminarea problemelor cu care se confruntă sistemul bancar moldovenesc. În acelaşi timp, Guvernatorul s-a arătat convins că criza din 2014 ar fi putut fi evitată dacă aceste program, care are reguli mult mai clare de monitorizare şi gestionare a riscurilor bancare şi de supraveghere bancară, ar fi fost implementat mai devreme.

Sergiu CIOCLEA: Acum avem şansa să construim un sector bancar modern şi solid, să restabilim încrederea cetăţenilor, a clienţilor băncilor şi a partenerilor străini, să îmbunătăţim atractivitatea instituţională a ţării. Vreau să menţionez că Proiectul Twinning nu este o condiţionalitate impusă de UE, ci un proiect al BNM. Încă din anul 2011 BNM a căutat soluţii de implementare a standardelor internaţionale de supraveghere bancară în Moldova. Respectiv, a fost nevoie de multă iscusinţă şi un suport critic din partea BNR şi DNB pentru a pune pe roate un proiect atât de complex, de anvergură, care nu ar fi putut avea rezultate dacă nu ar fi fost susţinerea materială şi tehnică a UE.

Potrivit reprezentanţilor BNM, cel mai important rezultat obţinut în urma implementării proiectului Twinning este elaborarea proiectului noii legi bancare – Legea privind activitatea băncilor. Aceasta va permite Băncii Naţionale să emită acte normative secundare de reglementare a cerinţelor prudenţiale înaintate băncilor pentru fiecare domeniu.

 

Alte rezultate palpabile includ elaborarea a 20 de proiecte de reglementări secundare care asigură transpunerea prevederilor cadrului normativ european cu privire la bănci, elaborarea regulilor interne ale BNM care vor permite exercitarea eficientă a funcţiei de supraveghere şi modificarea structurii organizatorice a băncii centrale, creşterea nivelului de expertiză a supraveghetorilor şi reprezentanţilor băncilor cu privire la cadrul Basel III prin instruiri interne, studii de caz, exerciţii practice desfăşurate în Republica Moldova, România, Olanda şi alte state.

Referindu-se la cadrul Basel III, Guvernatorul BNM a subliniat că în pofida faptului că în anumite ţări Basel III vine după Basel II, iar în Moldova acesta vine după Basel I, cadrul reglementar va fi implementat gradual şi nu pune în pericol stabilitatea financiară a băncilor. Potrivit lui, băncile din RM sunt foarte bine capitalizate, deţin multe lichidităţi, astfel acum este momentul oportun pentru implementarea unui nou cadrul reglementar, care nu va afecta capacitatea lor de a răspunde la cerinţele prudenţiale.

 

În acelaşi timp, Sergiu Cioclea a ţinut să menţioneze că Basel III şi efectele Proiectului Twining nu vor rezolva toate problemele din sectorul bancar.

Sergiu CIOCLEA: Doar această lege nu este suficientă. Este important să avem o bancă naţională puternică, independentă, autonomă şi, desigur, echidistantă, care să poată aplica noile cerinţe în sistemul bancar. De asemenea, este foarte important ca această reformă strategică să vină în continuarea reformelor de curăţare a sistemului bancar, pe care le-am iniţiat împreună cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială.

Prezent la evenimentul de încheiere a proiectului Twinning, şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a spus că pe parcursul implementării proiectului, BNM şi Ministerul Finanţelor au întreprins paşi importanţi şi necesari pentru a stabiliza situaţia şi a institui norme şi reguli noi pentru a preveni crize similare pe viitor.

Pirkka TAPIOLA: Cred că implementarea proiectului Twinning a demonstrat puterea Acordului de Asociere şi a angajamentelor comune între UE şi Moldova. De asemenea, a arătat angajamentul Moldovei de a se alinia la practicile de supraveghere din sectorul financiar şi la standardele internaţionale sau aşa numitele principii Basel III. În cadrul proiectului privind supravegherea bancară BNM, cu sprijinul colegilor din România şi Olanda, au fost elaborate proiecte de acte legislative şi normative noi. Această legislaţie a fost aprobată de către Guvern şi în curând va fi transmisă Parlamentului.

În opinia Şefului Delegaţiei UE în RM, este foarte important ca RM, imaginea căreia a fost grav afectată de criza bancară din 2014, să transmită un semnal clar comunităţii internaţionale că sunt întreprinse toate măsurile posibile pentru soluţionarea problemelor care au condus la criză.

Pirkka TAPIOLA: Este nevoie de a recăpăta încrederea faţă de băncile din Moldova şi faţă de ţară însăşi drept un partener economic de încredere. Moldova deja a avansat mult pe această cale.... Vedem acum că sectorul bancar trece treptat la îndeplinirea rolului său principal. Au fost întreprinşi paşi pozitivi, care trebuie să fie urmaţi de rezultate concrete. UE, în coordonare cu Banca Mondială şi cu FMI, va continua să sprijine BNM pentru a realiza reforme tangibile pentru sectorul financiar din RM.

La rândul său, viceguvernatorul BNM, Cristina Harea, a menţionat că legea instituţiilor financiare, adoptată în anul 1995, a fost amendată de circa 50 de ori. Potrivit ei, tranziţia la un sistem de reglementare modernă va permite Moldovei să fie privită de la egal la egal, atât de supraveghetorii bancari, cât şi de potenţialii investitori din mediul financiar.
 
„Toamna anului 2017 pentru noi va fi deosebit de importantă, va fi etapa de adoptare a unei noi legi bancare şi a regulamentelor secundare, după care sperăm să trecem la o implementare etapizată şi graduală. Suntem conştienţi că nu este o sarcină uşoară, dar anume din acest considerent ne dorim o implementare treptată, mai degrabă calitativă, decât cantitativă”, a adăugat Cristina Harea.

 

Referindu-se la principalele date din calendar, Cristina Harea, a menţionat că legea şi regulamentele secundare urmează a fi adoptate spre sfârşitul anului curent, cu data intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Totodată, pentru ca băncile să aibă suficient timp să se ajusteze la noua legislaţie, prima raportare pe noul cadru va avea loc abia în aprilie anul viitor, iar noile cerinţe pe cadru de lichiditate şi levier vor urma abia la mijlocul anului 2018 - începutul 2019.

Cristina HAREA: Ne propunem drept scop o implementare etapizată şi graduală. Vom recomanda băncilor să folosească doar abordări standardizate, care sunt mai simple şi vom fi alături de ele. Deci, va fi o interacţiune şi conlucrare cu băncile comerciale, iar accentul va fi pus pe cerinţele calitative, pe politicile de gestionare a riscurilor şi pe guvernanţa corporativă, pentru că suntem conştienţi că astăzi sistemul bancar este suficient de bine capitalizat, prezintă un nivel înalt de lichiditate şi un nivel jos de levier. Suntem siguri că adoptarea şi implementarea acestei legi nu va avea un impact negativ asupra capitalului băncilor.

 

De asemenea, viceguvernatorul BNM a menţionat că în cadrul proiectului Twinning s-au făcut testări la stres pentru fiecare bancă în parte. Ulterior, înainte de adoptarea legii acestea se vor realiza în mod repetat.

Reprezentanţii BNM sunt convinşi că rezultatele şi beneficiile proiectului vor deveni vizibile odată cu implementarea noului cadru legal şi cu aplicarea noilor practici de supraveghere bazată pe risc. Acest lucru va contribui la îmbunătăţirea imaginii sectorului bancar din Moldova, la atragerea noilor investitori şi, respectiv, la stimularea creşterii economice în Republica Moldova.■

Comentarii [6]

Comentariu
 • 21.06.2017 07:08:54 Grigore
  Nu laudati prea tare, sa vedem ce sa fie mai departe cu sistemul bancar.
 • 22.06.2017 05:02:24
 • 23.06.2017 07:17:43 Dorina
  Ce fantastic arata d-na Cristina Harea, superb!!!
 • 23.06.2017 07:18:50 Galina
  La asa bani care la proect a dat UE pot sa faci in Moldova ori ce vrei!
 • 02.07.2017 12:05:07 Eva
  Etot proect pomog sdelati BNM tac neobhodimuiu emu perezagruzcu!
 • 16.01.2019 08:10:10

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
13
Afişări de site:
2540793
Vizitori unici:
5410847

WebArt Pro