Profitразделитель ссылочного текста №_1-2_2023 (304), ianuarie-februarie 2023

Înfiinţarea unui magazin on-line

Valentin CIURIC | Sfatul Avocatului

Înfiinţarea propriei afaceri este visul multora dintre noi. Dezvoltarea unei afaceri în mediul on-line este o oportunitate care ne oferă multe avantaje în comparaţie cu o afacere clasică. Pentru mulţi antreprenori din Republica Moldova această idee este deja o necesitate economică, întrucât concurenţa este în creştere, iar cetăţenii s-au adaptat acestei pieţi cu giganţi precum Amazon, eBay, AliExpress etc. Revista Profit continuă rubrica „Sfatul Avocatului” cu o analiză a aspectelor legale ale etapelor înfiinţării unui magazin on-line. Rubrica este susţinută de avocatul Valentin Ciuric, specializat în avocatură de afaceri.

Conceptul magazinului on-line. Comerţul electronic este activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice.

Magazinul on-line are la bază aceleaşi principii de activitate ca şi un magazin fizic, însă prezentarea produselor, acceptarea ofertei şi procurarea bunurilor are loc la distanţă în spaţiu virtual pe o platformă web.

Magazinul poate fi înfiinţat nu doar de către producătorul de bunuri, ci şi de către orice altă persoană care intermediază vânzarea lor prin procurarea de la un agent local sau prin importarea de peste hotare. Informaţii despre avantajele economice ale magazinului on-line le puteţi găsi uşor pe internet.

Legislaţia aplicabilă. Activitatea comerţului electronic este reglementată, în principal, de Legea privind comerţul electronic nr. 284 din 22 iulie 2004 (Legea nr. 284/2004). Relaţiilor dintre cumpărător şi agentul comerţului electronic li se aplică prevederile Codului civil din 6 iunie 2002 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003. La fel, activităţii comerţului electronic i se aplică toate actele normative ce reglementează activitatea economică, şi anume: modul de înregistrare a întreprinderii, ţinerea contabilităţii, achitarea impozitelor, protecţia muncii etc.

Forma juridică. Potrivit art. 9 din Legea nr. 284 /2004, dreptul de a efectua comerţul electronic apare din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia privind licenţierea unor genuri de activitate.

Astfel, persoana poate desfăşura activitate în domeniul comerţului electronic înregistrându-se în calitate de întreprinzător individual sau prin înfiinţarea unei persoane juridice de drept privat în una din cele 4 forme permise de lege. Despre avantajele fiecărei forme de organizare vom vorbi în unul din articolele viitoare.

De exemplu, o persoană care confecţionează lumânări naturale sau bijuterii handmade poate comercializa produsele în calitate de întreprinzător individual, pe când pentru înfiinţarea unui magazin on-line de produse electronice sau de uz casnic îi este recomandată înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată.

Pentru înregistrare persoanei juridice este nevoie să prezentaţi la Agenţia Servicii Publice: a) cererea de înregistrare; b) actul de constituire în două exemplare; c) copia buletinelor de identitate a fondatorilor; d) dovada achitării taxei de stat (1149 lei). Actul de constituire se elaborează de către fondatori şi se autentifică notarial drept condiţie de valabilitate. Conţinutul actului de constituire este reglementat prin art. 247 din Codul civil.

În actul de constituire este obligatoriu să indicaţi sediul persoanei juridice, care poate fi şi adresa de domiciliu al fondatorului, iar registratorul nu este în drept să solicite un document care ar confirma deţinerea dreptului de folosinţă asupra încăperii.
La fel, este necesar să indicaţi genul de activitate: Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (Cod 47.91, CAEM Rev. 2).

Platforma magazinului. Iniţial urmează să alegeţi un nume de domen (denumirea site-ului), să alegeţi un domen (de exemplu, .md) şi se le înregistraţi în modul prevăzut de lege. Pentru a verifica disponibilitatea numelui de domen “.md” accesaţi pagina www.nic.md. Pentru a înregistra numele de domen administratorul urmează să se adreseze Î.S. “MoldData” şi să prezinte copia deciziei de înregistrare a societăţii comerciale, datele bancare şi ştampila societăţii.

Ulterior, urmează a fi elaborată platforma site-ului şi să adăugaţi conţinutul despre produsele comercializate. Recomandăm să apelaţi la companii specializate şi experimentate în domeniul creării platformelor magazinelor on-line, deoarece aceştia cunosc cum trebuie să arate şi să funcţioneze un magazin, pot crea instrumente pentru cumpărare (coş on-line, chat, formulare etc.) şi îl vor dezvolta pentru apariţia în topul căutărilor (SEO).

Licenţe şi autorizaţii. Potrivit art. 9 din Legea nr. 284/2004, pentru înfiinţarea nemijlocită a unei afaceri on-line nu este necesară obţinerea unei licenţe. Totuşi, în cazul în care intenţionaţi să comercializaţi produse care se încadrează în genuri licenţiate, cum ar fi, comercializarea produselor alcoolice, produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor este obligatorie obţinerea unei licenţe.

Potrivit art. 14 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea la administraţia publică locală a unei notificări privind iniţierea activităţii de comerţ. Modelul notificării este prevăzut de Anexa nr. 2 al legii sus-menţionate.

Având în vedere că veţi prelucra date cu caracter personal (nume, număr de telefon, adresă etc.) este necesară notificarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

În cazul în care deţineţi un birou administrativ sau depozit este necesară notificarea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu 15 zile lucrătoare până la începerea activităţii.

Regimul contractelor. Contractul electronic reprezintă totalitatea documentelor electronice ce constituie contractul de drept civil, urmărind stabilirea, modificarea sau sistarea unor drepturi şi obligaţii civile, al căror obiect îl pot constitui bunurile, lucrările sau serviciile. Faţă de contractele încheiate în cadrul comerţului electronic se aplică legislaţia civilă (contractul de vânzare-cumpărare şi clauzele în raporturile cu consumatorii).

Îndeplinirea comenzii on-line şi recepţionarea confirmării plăţii reprezintă comunicări electronice în scopul încheierii contractului, iar după puterea juridică şi puterea doveditoare se echivalează cu informaţia în formă scrisă (art. 13 din Legea nr. 284 /2004).

Astfel, clienţii pot confirma cumpărarea produsului şi beneficiază de protecţia tuturor drepturilor în calitate de consumatori, de exemplu, de a sesiza Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Fiscalitate şi contabilitate. În cadrul procedurii înregistrării de stat ASP va efectua automat procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a persoanei juridice. Deţinătorul magazinului on-line va elibera bonuri de casă, va organiza ţinerea contabilităţii, va achita impozite şi taxe la fel ca un magazin obişnuit. La acest capitol sperăm că autorităţile vor crea avantaje fiscale pentru a stimula dezvoltarea comerţului electronic, în special, a micilor meşteşugari autohtoni care nu au posibilitatea de a deschide un magazin fizic.
Succese în afaceri!■

 

Comentarii [4]

Comentariu
  • 19.09.2019 02:45:15 Nichifor
    Nu am stiut, este interesant si practic, sper eu, pentru multi altii.
  • 20.09.2019 08:46:42
  • 07.04.2020 06:27:27 Anatolie
    Buna. La moment avem magazin materiale de constructii. Putem activa online? Ce acte trebue sa detinem? Trebuie neaparat sa fie indicat genul de activitate: Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (Cod 47.91, CAEM Rev. 2).?
  • 11.11.2020 11:13:54 Irina Golesciuc
    Buna ziua. Vin cu o intrebare in adresa dvs. la tema vinzarile online. Rog daca e posibil sa mi formati un raspuns la intrebarea: daca o companie inregistrata in Republica Moldova poate intreprinde activitatea de intermediar in comertul electronic vinzari marfuri cu ridicata sau amanuntul avind un domain inregistrat (spre exemlu .com) si nu (.md) si sa vinda produsele ca intermediar online spre exemplu din Germania in Anglia. Daca da cum se va face evidenta fiscala in acest caz. Fizic Compania nu detine aceste produse. Ea este doar intermediar (prin webseitul companiei inregistrate in MD clientul face comanda si produsle le livreaza peoducatorul din Germania catre clientul final din Anglia. Va multumesc anticipat. Cu respect, Irina Golesciuc

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
9
Afişări de site:
2309365
Vizitori unici:
4815582

WebArt Pro