Profitразделитель ссылочного текста №_1-2_2023 (304), ianuarie-februarie 2023

MAIB – înainte spre noi orizonturi

Alexandru TANAS | Bancher & Misiune

În viaţa băncilor, la fel ca şi a oamenilor, există momente importante, când în timp util e necesar să fie luate măsuri responsabile şi decisive pentru a nu încetini ritmul dezvoltării durabile şi dinamice în viitor. În viaţa celei mai mari instituţii financiare din ţară, Moldova Agroindbank (MAIB), acest moment se pare că va fi strâns legat de acţionari. şi, în primul rând, de acţionarii mici, numărul cărora depăşeşte trei mii.

Terminologia financiară clasifică aceşti proprietari drept acţionari minoritari. De regulă, ei sunt investitori, care deţin acţiuni de dragul dividendelor sau speculatori, care încearcă să obţină profit din diferenţa de preţ a acţiunilor. Deşi, având în vedere nivelul subdezvoltat al pieţei bursiere din Republica Moldova, dacă chiar există astfel de investitori în MAIB, atunci aceştia pot fi număraţi pe degetele unei mâini.

O piaţă de capital dezvoltată oferă posibilitate acţionarilor mici să-şi vândă acţiunile, în orice moment, la un preţ de piaţă echitabil.


În pofida faptului că în R. Moldova acţiunile MAIB sunt singurele titluri de valoare tranzacţionate în mod regulat la bursă, totuşi, acestea nu pot fi vândute la timpul oportun pentru deţinător. Deşi, preţul de piaţă al acestor titluri este aparent destul de atractiv, aproximativ 3 000 – 3 100 lei per acţiune, devine problematică vânzarea unui astfel de activ, întrucât la bursă sunt tranzacţionate zeci şi sute de acţiuni, în timp ce emisia lor depăşeşte 1 mil.


şi chiar dacă circumstanţele de viaţă obligă unul dintre acţionari să vândă câteva mii de acţiuni la un astfel de preţ, cel mai probabil, acestea vor rămâne nelichide pentru o perioadă de timp. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că valoarea contabilă a acţiunilor MAIB ajunge la 5 mii de lei.

Lansarea ofertei publice iniţiale (IPO) pe pieţele internaţionale demonstrează că preţurile acţiunilor emitenţilor, de regulă, cresc semnificativ.

Pe lângă atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea ulterioară a companiei, listarea acţiunilor la o bursă internaţională deschide oportunităţi excelente pentru acţionarii minoritari, care îşi vor putea vinde participaţiile la capital uşor şi transparent, în orice moment şi în cantităţi nelimitate.

Până în prezent, niciuna dintre băncile comerciale moldoveneşti nu a plasat hârtiile mobiliare pe piaţa internaţională de valori. Dar cine ştie, poate că în viitorul apropiat situaţia se va schimba, iar cetăţenii R. Moldova vor urmări cu mare interes cum valorile mobiliare ale companiilor moldoveneşti sunt cotate şi tranzacţionate pe pieţele internaţionale.

Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit, Giorgi SHAGIDZE, care a fost propus de către Consiliul Băncii în calitate de Preşedinte al Comitetului de Conducere al MAIB şi candidatura căruia a fost înaintată spre aprobare Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), a relatat despre obiectivele şi sarcinile, care au fost trasate de către Consiliu pentru echipa de conducere a băncii în ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a Moldova Agroindbank.

Profit: Dle Shagidze, Vă rog să numiţi factorii, care au jucat un rol decisiv în acordul Dvs. de a prelua conducerea MAIB?

Giorgi SHAGIDZE:
În primul rând, aş dori să menţionez că voi prelua pe deplin funcţia de Preşedinte al Comitetului de Conducere al MAIB doar după aprobarea candidaturii mele de către BNM.

Primul argument din lista „PRO” a fost faptul că între ţările noastre există multe asemănări. R. Moldova şi Georgia sunt state mici, cu un trecut foarte similar şi, după părerea mea, cu un viitor asemănător.

Al doilea argument se referă la faptul că MAIB este o instituţie financiară de succes, care se dezvoltă într-un ritm dinamic. Desigur, acest lucru ne permite să influenţăm, într-un sens bun al cuvântului, asupra mediului de afaceri din ţară, a climatului investiţional şi, nu în ultimul rând, asupra numeroşilor clienţi ai băncii, care, inclusiv graţie MAIB, pot obţine rezultate şi mai palpabile în propria afacere.

Aceşti doi factori au fost extrem de importanţi pentru mine în momentul în care am acceptat propunerea Consiliului Băncii de a prelua conducerea MAIB. Repet, R. Moldova are multe în comun cu ţara mea, iar MAIB cu TBC Bank, unde am activat anterior. Toate acestea îmi dau motive să fiu sigur că împreună vom reuşi cu adevărat să consolidăm în continuare poziţia MAIB de lider al sectorului bancar din R. Moldova, precum şi să atingem noi orizonturi, care vor asigura un nivel mult mai înalt de dezvoltare a băncii.

Profit: Aţi analizat mult timp această propunere?

Giorgi SHAGIDZE:
Nu. Nu pot spune că am stat mult timp pe gânduri. Cu toate acestea, a existat un proces formal prevăzut în astfel de cazuri – primul, al doilea, al treilea interviu, ulterior o întâlnire cu Consiliul Băncii.

Am înţeles că MAIB este o companie potrivită, care se dezvoltă într-o ţară democratică, ceea ce îmi oferă posibilitatea să contribui personal la dezvoltarea mai multor direcţii ale acestei instituţii financiare din R. Moldova.

Aş dori să menţionez încă o dată, că îmi voi începe activitatea pe deplin doar după ce BNM îmi va aproba oficial candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Comitetului de Conducere al MAIB. Între timp, încerc să cunosc mai bine instituţia şi echipa de conducere a acesteia.

Profit: Cum aţi descrie cele trei obiective principale pe care Consiliul le-a stabilit în faţa Dvs. şi a echipei de management?

Giorgi SHAGIDZE:
Actualmente, la MAIB este în plină desfăşurare procesul de aprobare a unor noi iniţiative. Scopul acestui proces este de a discuta şi a conveni asupra tuturor iniţiativelor şi propunerilor, care, ulterior, vor fi incluse într-o nouă strategie de dezvoltare a băncii. La această etapă, aş grupa aceste iniţiative în patru direcţii.

PRIMA. Trecerea la un nou model de servicii – mai bune şi mai rapide pentru clienţi. Ne propunem să desfăşurăm toate procesele din cadrul MAIB în aşa fel încât clientul să devină centrul atenţiei şi grijii tuturor angajaţilor băncii.

A DOUA. Dezvoltarea produselor şi serviciilor bancare digitale. În prezent, MAIB se poziţionează destul de bine la acest capitol, dar, totuşi, vom lucra şi mai activ pentru a canaliza produsele şi serviciile băncii la un nivel superior celui existent.

Deja avem multe iniţiative complexe şi inovaţii interesante. Pentru orchestrarea ecosistemelor complexe digitale, MAIB trebuie să implementeze tot ceea ce este mai modern şi progresiv în ceea ce priveşte tehnologiile digitale. Acest lucru va permite băncii să devină lider în aceste domenii, satisfăcând nevoile diferitelor categorii de clienţi.

A TREIA. În cazul în care acţionarii decid să lanseze oferta publică iniţială, atunci MAIB se poate pregăti de o eventuală listare a acţiunilor la o bursă de valori internaţională. Acest lucru este foarte important, întrucât va valora mult mai mult decât preţul echitabil al acţiunilor şi, în general, costul capitalului băncii. Plasarea acţiunilor băncii va influenţa pozitiv climatul investiţional şi de afaceri al ţării şi, în acest sens, MAIB poate deveni flagship-ul integrării afacerilor moldoveneşti pe pieţele financiare internaţionale.

A PATRA. Dacă analizăm perspectivele pe termen lung privind dezvoltarea băncii, atunci putem ţinti chiar ieşirea şi poziţionarea MAIB în regiune, cu produsele sale digitale avansate şi progresive.
Dacă vor fi aprobate şi incluse în noua strategie a MAIB, acestea vor fi principalele sarcini puse în faţa Comitetului de Conducere al Băncii.

Profit: Aţi rezolvat în practică vreuna dintre aceste sarcini la TBC Bank?

Giorgi SHAGIDZE:
Pe parcursul celor 10 ani de activitate în această bancă georgiană, s-au schimbat multe, s-au făcut multe, inclusiv, în 2014, TBC a lansat IPO la Bursa de Valori din Londra (LSE), atrăgând investitori străini instituţionali şi de retail. Ulterior, doar după doi ani, listarea a fost avansată la segmentul premium al LSE.

TBC Bank are, de asemenea, un bun ecosistem de inovare digitală, precum şi de dezvoltare digitală tradiţională. În 2019, Global Finance a calificat mobile banking-ul de la TBC Bank drept „Cel mai bun din lume” în două categorii simultan, ceea ce în sine vorbeşte despre multe lucruri.

Profit: Ce v-a surprins plăcut la MAIB?

Giorgi SHAGIDZE:
Moldova Agroindbank este o bancă puternică, cu tradiţii bune şi o echipă unită. Este o mare onoare să fiu membru al acestei echipe de oameni cu aceeaşi idee.

Cred că toţi cei care au lucrat înaintea mea şi activează actualmente la bancă pot fi mândri de rezultatele şi realizările pe care MAIB le-a demonstrat de-a lungul celor 30 de ani. Privesc cu admiraţie înaltul profesionalism şi experienţa nepreţuită a Preşedinţilor – Grigore Furtună, Natalia Vrabie şi Serghei Cebotari, precum şi a lui Victor Miculeţ, care a condus Consiliul Băncii mulţi ani la rând. Este necesar să continuăm bunele tradiţii în procesul de dezvoltare a băncii, precum şi să o facem cunoscută la un nou nivel internaţional.

 

 

 

Profit: Dle Shagidze, deja aţi desfăşurat prima întrevedere la distanţă cu personalul băncii. La ce concluzii aţi ajuns în urma acesteia? Au fost careva momente neaşteptate pentru Dvs. în comunicarea cu personalul?

Giorgi SHAGIDZE:
În pofida anumitor restricţii din cauza pandemiei COVID-19, sunt recunoscător personalului băncii pentru nivelul înalt de organizare a reuniunii, în primul rând, din punct de vedere tehnic. Astfel, peste 1 000 de angajaţi ai MAIB au participat la primul nostru dialog.

Vom continua acest gen de întâlniri şi vom introduce o cultură deschisă a comunicării corporative, fără restricţii, dificultăţi şi bariere, care ar trebui să excludă orice manifestare a birocraţiei. Următoarea întrevedere la distanţă va avea loc într-un format şi mai organizat. În cadrul acesteia vom discuta despre planurile de dezvoltare a băncii din viitorul apropiat. Ne propunem să menţinem o comunicare strânsă cu personalul, astfel încât toată lumea să înţeleagă sarcinile noastre, unde ne aflăm astăzi în rezolvarea lor şi încotro va trebui să mergem mâine.

Profit: V-aţi familiarizat deja cu structura acţionarilor MAIB? Cum aţi caracteriza-o?

Giorgi SHAGIDZE:
Da, cunosc că banca are peste 3,5 mii de acţionari. Un număr atât de semnificativ înseamnă că va trebui să stabilim relaţii mult mai strânse cu fiecare dintre ei. Vom îmbunătăţi dialogul cu acţionarii, vom introduce în practică comunicarea directă şi rapoartele trimestriale, care vor include informaţii detaliate despre performanţa financiară a băncii.

Consider că structura acţionarilor MAIB este una foarte bună. Iar faptul că printre acţionari se regăseşte consorţiul internaţional de investitori format din Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Invalda INVL (un grup lider în gestionarea activelor în ţările baltice) şi Horizon Capital (un fond de investiţii privat axat pe pieţele emergente din Europa) ne va ajuta extrem de mult în atingerea scopurilor care stau în faţa băncii. Acest lucru, în primul rând, se referă la asistenţa profesională din punctul de vedere al dezvoltării ulterioare a băncii, iar, în al doilea rând, va avea cel mai pozitiv impact asupra realizării noilor obiective ale MAIB.

Profit: În ce măsură structura acţionarilor MAIB este tipică pentru o instituţie financiară modernă? Am putea face o paralelă între structura acţionarilor MAIB şi cea a TBC Bank?

Giorgi SHAGIDZE:
Odată cu listarea acţiunilor TBC Bank la LSE, numărul investitorilor instituţionali şi de retail a băncii a crescut semnificativ. Dacă MAIB va urma exemplul băncii georgiene, aceste instituţii vor avea aceleaşi categorii de investitori internaţionali.

Profit: Iar până la listare?


Giorgi SHAGIDZE:
Nu, înainte de plasarea valorilor mobiliare la bursa din Londra, TBC Bank nu avea la fel de mulţi acţionari precum MAIB.

Profit: Cunoaşteţi deja ce veţi schimba în MAIB şi pe cât de rapid urmează a fi implementate aceste schimbări?

Giorgi SHAGIDZE:
Deocamdată, voi menţiona doar aspectele ce urmează a fi îmbunătăţite. În primul rând, acestea se referă la calitatea deservirii clienţilor. Echipa de management se va concentra pe tehnologiile digitale şi produsele MAIB. Le vom extinde în mod semnificativ şi vom adăuga noi direcţii la cele care au fost deja testate şi funcţionează în prezent. În următorii doi ani, toată atenţia noastră se va concentra pe cei aproape 1 000 000 de clienţi ai MAIB.

Profit: În opinia Dvs., care este avantajul competitiv al MAIB şi cum acesta poate fi valorificat pe deplin?

Giorgi SHAGIDZE:
În primul rând, MAIB este o companie moldovenească. Toate deciziile privind gestionarea acesteia se iau în R. Moldova, ceea ce în final este foarte important pentru client, întrucât drumul de la luarea unei decizii până la implementarea acesteia în practică este mult mai scurt.

În al doilea rând, MAIB este cea mai mare instituţie financiară din ţară, inclusiv după mărimea capitalului băncii şi a portofoliului de active, ceea ce, de asemenea, o deosebeşte favorabil din punctul de vedere al suficienţei resurselor pentru un număr cât mai mare de clienţi.

Pot spune cu siguranţă că echipa unită a managerilor şi a angajaţilor băncii va redirecţiona toate avantajele MAIB în interesul numeroşilor noştri clienţi şi acşionari.

Profit: V-aţi întâlnit deja cu unii clienţi corporativi ai MAIB? Vă rog să ne spuneţi, dacă companiile mari moldoveneşti gândesc la fel ca şi oamenii de afaceri georgieni?

Giorgi SHAGIDZE:
ştiţi, observ o mulţime de lucruri similare. Dar, există şi lucruri care fac diferenţă. De exemplu, în portofoliul MAIB sunt mai prezente afacerile agrare, iar în Georgia o astfel de direcţie este turismul.

Profit: Care va fi mesajul Dvs. principal în adresa acţionarilor la prima şedinţă cu aceştia în cadrul Adunării generale a acţionarilor (AGA)?

Giorgi SHAGIDZE:
În primul rând, îmi voi exprima recunoştinţa pentru încrederea şi oportunitatea oferită de a conduce o bancă de succes din R. Moldova, pentru interacţiunea dintre acţionari şi echipa de conducere, bazată pe încredere şi sprijin reciproc.

În al doilea rând, probabil, voi relata despre situaţia actuală din cadrul băncii, poziţia financiară şi rezultatele activităţii acesteia, reflectând contribuţia uriaşă a acţionarilor şi a echipei băncii din ultimele decenii.
şi, desigur, mă voi referi la noile direcţii de dezvoltare a băncii, cu prezentarea unui set de sarcini specifice pe termen scurt şi mediu, care ar trebui să asigure dezvoltarea durabilă şi pe termen lung a MAIB.

Profit: Reieşind din experienţa Dvs., cunoaşteţi în practică în ce mod ratingul ţării emitentului valorilor mobiliare influenţează plasarea acţiunilor pe pieţele internaţionale?

Giorgi SHAGIDZE:
Aveţi dreptate, decizia de a investi într-o bancă dintr-o anumită ţară depinde în mare măsură de riscurile acelei ţări, în special, atunci când este o ţară mică. Aş spune că într-o astfel de decizie a unui investitor, importanţa statului este de aproximativ 30-40%.

MAIB deţine cea mai mare oportunitate de a deveni flagship-ul integrării afacerilor moldoveneşti pe pieţele internaţionale. În cele din urmă, dacă vom găsim investitori profesionişti, care vor accepta să investească în MAIB, acest lucru va înseamnă că ei au depăşit riscurile şi sunt gata să-şi orienteze investiţiile şi în activele altor companii moldoveneşti.

Atunci când acţionarii vor lua decizia cu privire la plasarea acţiunilor MAIB pe bursa internaţională, banca va trebui să coordoneze numeroase subiecte cu Guvernul şi Banca Naţională a Moldovei. Când vine vorba de prezentarea unei ţări, totul trebuie executat la un nivel internaţional înalt. De fapt, am făcut toate acestea cu hârtiile de valoare ale TBC Bank din Georgia, care, după cum am menţionat, sunt cotate la bursa din Londra din anul 2014. Acelaşi lucru putem face şi cu acţiunile MAIB.

Profit: Din experienţa TBC Bank, cât poate dura pregătirea şi plasarea IPO?

Giorgi SHAGIDZE:
În sine procesul durează nu mai mult de un an, deşi, înainte de aceasta, trebuie întreprinse anumite activităţi pregătitoare. Cred că acest lucru pe termen mediu este foarte real în cazul MAIB.

Profit: Preţul aproximativ al IPO va fi stabilit deja în momentul subscrierii acţiunilor?

Giorgi SHAGIDZE:
Preţul depinde de mai mulţi factori, în special, de ratingul ţării şi starea financiară a emitentului, care ar trebui să utilizeze cele mai bune practici internaţionale de guvernanţă corporativă, disciplină financiară şi transparenţă. Desigur, preţul este influenţat şi de factori, care se află în afara ariei de control a emitentului, inclusiv cele mai recente evenimente din lume şi din regiune. De exemplu, în prezent preţul acţiunilor multor bănci a scăzut din cauza pandemiei COVID-19. Dar, să zicem, acţiunile TBC Bank sunt tranzacţionate foarte aproape de aşa-numitul indicator book value (valoarea contabilă a acţiunilor). Iar, în vremuri bune, adică înainte de pandemie, acţiunile erau tranzacţionate uneori chiar la un preţ dublu faţă de indicatorul book value.

În momentul plasării unui IPO, este foarte important să existe în spate o poveste interesantă, care să relateze în mod convingător de ce compania plasează IPO, precum şi ce va face cu resursele financiare, care vor proveni din plasarea valorilor mobiliare pe piaţa internaţională.

În orice caz, IPO nu este doar despre preţ, ci este, de asemenea, un fenomen important ce reflectă lichiditatea unui activ, care oferă posibilitatea vânzării acestuia în orice moment convenabil.

Profit: Cum ar trebui să trateze micii acţionari IPO-ul?

Giorgi SHAGIDZE:
IPO îmbunătăţeşte semnificativ transparenţa băncii şi guvernanţa corporativă. Aş spune că IPO vizează, în primul rând, satisfacerea intereselor acţionarilor minoritari, care obţin o companie cu cele mai bune practici de guvernanţă corporativă şi transparenţă, cu un preţ echitabil al acţiunilor, precum şi lichiditate mai înaltă. Respectiv, dacă cineva va avea nevoie să-şi vândă acţiunile, acest lucru se va putea realiza foarte uşor şi simplu la un preţ corect şi favorabil. De aceea, se consideră că principalii beneficiari ai unei IPO de succes sunt, în primul rând, acţionarii mici.

Profit: Ce Vă va lipsi din Georgia în R. Moldova?

Giorgi SHAGIDZE:
În scurta mea şedere în R. Moldova, am reuşit să observ multe lucruri asemănătoare între georgieni şi moldoveni. În special, este vorba despre ospitalitatea şi bunăvoinţa pe feţele oamenilor. Deşi, când pleci de acasă, întotdeauna îţi lipseşte ceva apropiat şi drag.

Profit: Vă mulţumim pentru interviu!■

 

Comentarii [1]

Comentariu
  • 25.03.2021 09:09:47 Trofim
    De ce anume el este top-manager?

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
10
Afişări de site:
2309335
Vizitori unici:
4815532

WebArt Pro